แคร์รถมือสอง

ไม่ทำประกันรถยนต์มือสองได้ไหม จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถของคุณไม่มีประกันรถมือสอง

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
 
 
Published: May 12,2023
ประกันรถมือสอง

เมื่อผู้ขับขี่ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองแล้วย่อมมีคำถามที่ตามมาว่า “ไม่ทำประกันรถยนต์มือสองได้ไหม” ทำประกันรถมือสองมีความจำเป็นหรือไม่ แล้วควรเลือกทำประกันรถมือสองชั้นไหนดี เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่พบบ่อยเมื่อต้องใช้งานรถมือสอง อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่ง หรือ รถมือสอง ต่างก็ต้องทำประกันภัยรถยนต์ด้วยกันแทบทั้งสิ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขับขี่ต้องการที่จะเลือกทำประกันภัยรถยนต์มือสองในชั้นใด เนื่องจากประกันที่มีการทำกันอยู่ในปัจจุบันนั้นเรียกว่าการทำประกันภาคสมัครใจเพื่อให้กรมธรรม์สามารถครอบคลุมทั้งในส่วนของค่าชดเชยในกรณีที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บ ค่าซ่อมรถทั้งในส่วนของคู่กรณีรวมไปถึงเจ้าของรถ ซึ่งประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยให้ทั้งหมดแต่ก็ขึ้นอยู่กับประกันภัยที่ผู้ขับขี่เลือกทำว่าจัดอยู่ในชั้นใดนั่นเอง ทั้งนี้เมื่อเลือกใช้งานรถมือสองแล้วไม่ทำประกันภัยรถยนต์มือสองจะมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

ถ้ารถคุณไม่มีประกันมีความเสี่ยงอย่างไร

1. เมื่อประสบอุบัติเหตุจะไม่มีเงินชดเชยในส่วนของค่าซ่อมรถ

การทำประกันภัยรถยนต์มือสองถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในกรณีที่ผู้ขับขี่ใช้งานรถแล้วประสบอุบัติเหตุหากไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเอาไว้ จะไม่ได้รับการชดเชยทั้งในส่วนของค่าซ่อมรถ และค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บ กอปรกับในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถเฉี่ยวชนกับคู่กรณีจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถของทั้งคู่กรณีและตนเองทั้งหมด

2. ไม่ได้รับการเยียวยาในกรณีที่เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ

รู้หรือไม่นอกจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พรบ ที่จะใช้เยียวยาเมื่อผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตแล้ว การทำประกันภัยรถยนต์มือสองภาคสมัครใจเองก็สามารถที่จะช่วยในการชดเชยทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาล เงินเยียวยาเมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หากผู้ขับขี่ไม่ทำประกันภัยรถยนต์มือสองจะได้รับเงินเยียวยาในส่วนของ พรบ รถยนต์เท่านั้น ไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยรถยนต์แต่อย่างใด

3. รถหาย รถน้ำท่วม รถไฟไหม้จะไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ทำประกันภัยรถยนต์มือสองจะไม่ได้รับการชดเชยทั้งในกรณีที่รถถูกโจรกรรม รถน้ำท่วม รถไฟไหม้ เนื่องจากไม่มีประกันภัยรถยนต์มาจ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนดังกล่าวนั่นเอง

4. ทำประกันภัยรถยนต์มือสองขับรถไปไหนก็อุ่นใจ

เมื่อต้องใช้งานรถยนต์ขับขี่ไปในเส้นทางต่าง ๆ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเมื่อ และจะไม่สามารถทราบได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาก หรือ น้อยเพียงใด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ หรือ ค่าสินไหมทดแทนในจำนวนเท่าไร แต่ถ้าหากผู้ขับขี่เลือกที่จะทำประกันภัยรถยนต์มือสองให้กับรถของท่านย่อมทำให้ในทุกการขับขี่มีความอุ่นใจ เกิดอุบัติขึ้นเมื่อไดก็มีผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถทั้งของตนเอง และ คู่กรณี รวมไปถึงเงินชดเชยต่าง ๆ ซึ่งประกันภัยรถยนต์จะเป็นผู้จ่ายแทนผู้ขับขี่ทั้งหมด

5. เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนจะต้องสู้คดีในศาลด้วยตนเอง

เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนและมีคู่กรณีและมีการต่อสู้คดีในชั้นศาลผู้ขับขี่จะต้องสู้คดีในศาลด้วยตนเองทั้งหมดจะไม่ได้รับคำปรึกษาจากนิติกรของบริษัทประกันภัยรถยนต์ หรือ เงินค่าเยียวยาต่าง ๆ รวมไปถึงเงินประกันตัวในชั้นศาลอีกด้วย

ประกันภัยรถยนต์ในแต่ละชั้นแตกต่างกันอย่างไร

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ในกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนและมีคู่กรณีจะได้รับการชดเชยทั้งคนขับและคู่กรณี รวมไปถึงค่าซ่อมรถของทั้ง 2 ฝั่งอีกด้วย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ซ่อมรถให้แก่คู่กรณีและทรัพย์สินรวมถึงค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ “รถชนรถเท่านั้น” หากไม่มีคู่กรณีและประสบอุบัติเหตุด้วยตนเองจะต้องจ่ายเอง และชดเชยค่ารักษาพยาบาลทั้งเจ้าของรถและผู้โดยสารเหมือนประกันชั้น 1
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี คุ้มครองค่าซ่อมรถของคู่กรณี ชดเชยในกรณีที่คู่กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพตามจำนวนในวงเงินประกัน
  • ประกันภัยรถยนต์มือสองชั้นพรบ คือ อะไร ประกันภัยรถยนต์มือสองชั้นพรบ คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ผู้ขับขี่รถยนต์ในทุกประเภทจะต้องทำซึ่งจะคุ้มครองทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพและเงินชดเชยในกรณีที่เสียชีวิต

“Chobrod Worry Free” มาตรฐานที่ช่วยคัดสรรรถยนต์มือสองคุณภาพดีให้ตรงใจผู้ซื้อมากที่สุด Chobrod.com ตลาดรถออนไลน์ที่ได้พัฒนาแพลตฟอร์มในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองให้แก่ผู้ที่มีความสนใจใช้งานได้รับรถคันโปรดพร้อมโปรโมชันที่โดนใจผู้ซื้อ ภายใต้มาตรฐาน Chobrod Worry Free” ประกอบไปด้วย

  • บริการตรวจเช็กและผ่านการประเมินในทุกจุดสำคัญก่อนส่งให้ลูกค้า
  • รับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจซื้อรถยนต์มือสองคุณภาพดี ราคาถูก รถบ้าน เจ้าของขายเอง มีความน่าเชื่อถือ ตรวจเช็คราคารถยนต์มือสอง เปรียบเทียบราคาจำหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่และมือสอง เลือกรถคันที่ตอบสนองต่อการใช้งานของท่านได้ที่ Chobrod.com ตลาดรถออนไลน์ชั้นนำที่ดีที่สุดในประเทศไทย


 

บทความแคร์รถมือสอง

Rabbit Care Blog Image 89765

แคร์รถมือสอง

บิ๊กไบค์มือสอง มีวิธีเลือกอย่างไรให้ได้รถที่ดีที่สุด

เหตุผลในการตัดสินใจบิ๊กไบค์มือสองส่วนใหญ่ มักเริ่มต้นจากการอยากลองรถในราคาที่เข้าถึงง่ายก่อนเป็นอันดับแรก
Thirakan T
04/06/2024
Rabbit Care Blog Image 85061

แคร์รถมือสอง

ซื้อรถมือสองดีไหม ? มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างจากรถมือหนึ่งอย่างไร?

ในขณะที่หลายคนตัดสินใจเลือกซื้อรถมือหนึ่ง เพราะไม่ต้องการใช้รถต่อจากใคร หรือกังวลเรื่องคุณภาพของรถมือสองที่อาจมีปัญหาแอบแฝงอยู่ แต่การซื้อรถมือสอง
Tawan
07/07/2023
Rabbit Care Blog Image 81933

แคร์รถมือสอง

อยากได้มอเตอร์ไซค์มือสอง ต้องดูอะไรบ้าง ไม่ให้โดนย้อมแมว

ถ้ามอเตอร์ไซค์มือหนึ่งนั้นแพงไป "มอเตอร์ไซค์มือสอง" อาจจะเป็นคำตอบของคุณก็ได้ กับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่การขนส่งสาธารณะอาจจะเข้าไม่ถึงในทุกพื้นที่
Thirakan T
06/02/2023