สินเชื่อส่วนบุคคล

ความแตกต่างของบัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล

ผู้เขียน : wacheese
Published November 30, 2017
สินเชื่อส่วนบุคคล

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ และวงเงินที่จะได้รับแตกต่างกันออกไป

โดยการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเลือกจากคุณสมบัติที่สามารถใช้บริการได้ ซึ่งคุณสมบัติจะถูกกำหนดโดยสถาบันการเงินนั้นๆ เช่น จำนวนรายได้ หรือสถานะทางการเงินของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร ?

หลายคนมักเกิดความสับสน และความเข้าใจผิดระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อย่าง บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลว่า เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดดียวกัน ซึ่งความเป็นจริงแล้วบัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความแตกต่าง ทั้งวัตถุประสงค์ในการใช้งาน รวมถึงวงเงินที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ด้วย ดังนี้

  • บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการรูปแบบหนึ่งของสถาบันการเงิน มีรูปแบบการใช้งานคล้ายกับบัตร ATM ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถกดเงินสดได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ

เหมาะกับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินที่ผู้ถือบัตรต้องการเงินด่วนทันที แต่ผู้ถือบัตรจะต้องมี ความสามารถในการชำระหนี้ ได้อย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งการใช้บัตรกดเงินสดนี้เสมือนเป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้านั่นเอง

  • สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงิน ที่เหมาะกับผู้ถือบัตรที่มีความต้องการใช้เงินก้อนอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถ

หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน มักจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรใช้

หากผู้ถือบัตรใช้เงินเป็นจำนวนมาก ค่าดอกเบี้ยก็จะลดต่ำลง ทั้งนี้ื ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงินนั้นๆ ด้วย โดยตัวอย่างประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่ สินเชื่ออเนกประสงค์, สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง, สินเชื่อรีไฟแนนซ์  

สินเชื่อส่วนบุคคล

ความแตกต่างของบัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล

  • คุณสมบัติของผู้สมัครผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสดนั้น จะต้องมีคุณสมบัติของรายได้ขั้นต่ำเพียง 8,000 บาท แม้คุณจะเริ่มทำงานได้เพียง 3-4 เดือน ก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้  แตกต่างกับการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ผู้สมัครจะต้องรายมีได้ขั้นต่ำกว่า 15,000 บาท

นอกจากนี้ การขอใช้สินเชื่อส่วนบุคคลยังต้องมีคุณบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการเงินกำหนดไว้ด้วย เช่น  สมุดบัญชีเงินฝากของเงินเดือนต้องมีประวัติการโอนเงินเดือนเข้าทุกเดือน อย่างน้อย 3 เดือน หรือ ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว ต้องมีประวัติการทำธุรกิจในประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี

  • วงเงินที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมักขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือวงเงินที่จะได้รับเมื่อผู้สมัครผ่านคุณสมบัติ ที่สามารถใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ โดยบัตรกดเงินสดจะมอบวงเงินแก่ผู้ถือบัตร ประมาณ 2-4 เท่าของรายได้ผู้ถือบัตร

ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลจะมอบวงเงินประมาณ 1-4 เท่า หรือสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ผู้ถือบัตร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของสถาบันการเงิน

คำนวณดอกเบี้ย

  • การคิดคำนวณดอกเบี้ย

เงื่อนไขในการคิดคำนวณดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยบัตรกดเงินสดจะไม่มีการคิดคำนวณดอกเบี้ย หากคุณไม่มีการกดเงินสด หรือไม่มีการใช้วงเงินเลย โดยทางสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยตามการใช้งานเท่านั้น

ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ โดยสถาบันการเงินจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรใช้ และหากใช้เงินเป็นจำนวนมาก จะทำให้ค่าดอกเบี้ยลดน้อยลง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงินนั้นๆ

  • ระยะเวลาในการชำระหนี้

ระยะเวลาการชำระหนี้ของสินเชื่อส่วนบุคคล จะมีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานถึง 12-60 เดือน ส่วนการชำระหนี้ของบัตรกดเงินสด มีระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้เพียง 45 วันเท่านั้น

ทำให้ผู้ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะหากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเวลาที่ถูกกำหนดไว้ผู้ถือบัตรเงินสดจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยเพิ่มจากเดิมเป็นเท่าตัว

บัตรเครดิต

ความแตกต่างของบัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งมันจะช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่าง สามารถตัดสินใจได้อย่างตรงความต้องการ เช่น

  • วงเงินที่ได้รับ
  • อัตราค่าดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาการชำระหนี้

ทางที่ดีก่อนสมัครขอสินเชื่อ ลองเปรียบเทียบสินเชื่อแต่ละชนิด หรือปรึกษารายละเอียดต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญก่อนน่าจะดีกว่า

บทความสินเชื่อส่วนบุคคล

Rabbit Care Blog Image 75173

สินเชื่อส่วนบุคคล

จัดการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร เมื่อลูกน้อยต้องเรียนออนไลน์

หลายโรงเรียนอาจเริ่มให้เด็กๆ ที่ฉีดวัคซีนได้กลับไปเรียนบ้างแล้ว แต่หลายๆ โรงเรียนก็ยังคงมีเงื่อนไขด้วยการให้สลับกันเข้าไปเรียนอยู่
คะน้าใบเขียว
06/12/2021
Rabbit Care Blog Image 70766

สินเชื่อส่วนบุคคล

เคล็ดลับขอสินเชื่อส่วนบุคคล ให้ได้วงเงินสูง กู้ง่ายผ่านฉลุย

เมื่อต้องการเงินสักก้อนมาช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน การขอสินเชื่อส่วนบุคคล ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ
IN-Wsible
11/06/2021
Rabbit Care Blog Image 70759

สินเชื่อส่วนบุคคล

เริ่มต้นธุรกิจเปิดร้านกาแฟ เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้กำไรปัง ๆ

สมัยนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวของเหล่าเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านกันมากขึ้น จึงเป็น 1 ในแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ
IN-Wsible
10/06/2021