สถานการณ์เสี่ยงของคน 3 วัย ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัส Covid-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ที่อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกันอยู่ในขณะนี้ หลาย ๆ คนก็น่าจะต้องมีวิธีการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด อย่างเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน, ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์, ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานทานอาหารร่วมกับผู้อื่น, หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุที่มีผู้สัมผัสเยอะ (ลูกบิดประตู, ปุ่มกดลิฟท์ ฯลฯ)

ซึ่งแนวทางการป้องกันตนเองดังกล่าวนั้นเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ แต่จะดีกว่าไหม? ถ้าแต่ละคนรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงแบบไหนมากกว่าคนอื่น เพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มการระมัดระวังตนเอง และป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้ จึงขอหยิบยกเอาเรื่องของสถานการณ์เสี่ยงที่แตกต่างกัน ของคน 3 ช่วงวัย มาดูกันว่า คนในช่วงวัยคุณ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบใด จากที่ไหนบ้าง

ระดับความเสี่ยง-โควิด19

สถานการณ์เสี่ยงติด Covid-19 ของคน 3 ช่วงวัย วัยคุณ เสี่ยงแค่ไหน?

วัยเด็ก-วัยรุ่น

คนที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยเด็ก-วัยรุ่น ในที่นี้หมายรวมถึงคนวัยเรียน ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งครูอาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษาอีกหลายร้อยคน การใช้สถานที่ร่วมกัน อย่างเช่นห้องเรียน, ห้องน้ำ หรือห้องประชุมแบบปิด ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากอยู่ด้วยกันในพื้นที่ที่จำกัด ก็เสี่ยงติดเชื้อจากคนที่อยู่ใกล้เคียงได้

ทางสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่ง ก็ได้ออกประกาศเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษานั้น ๆ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคจากทางรัฐบาล โดยจะมีการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่สถานศึกษา, จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ตามจุดต่าง ๆ หากพบว่าผู้เรียนมีอาการเจ็บป่วยหรือมีอุณหภูมิร่างกายสูง ทางสถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับ และทางสถาบันจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความะอาดตามจุดที่มีผู้ใช้งานบ่อย ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

การใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษาของเด็ก ๆ วัยเรียนนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานสิ่งของบางชิ้นร่วมกัน อย่างเช่นโต๊ะเรียน, อุปกรณ์การเรียนบางชิ้น รวมไปถึงเรื่องอาหารการกินที่อาจไม่ได้สะอาดถูกสุขลักษณะเพียงพอ เด็ก ๆ วัยนี้จะชอบทานขนม จึงต้องระวังเรื่องความสะอาดของมือ รวมทั้งสิ่งของที่มักจะสัมผัสบ่อย ๆ 

ผู้ปกครองจึงควรกำชับเด็ก ๆ ให้ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และพยายามไม่ให้ใช้มือไปสัมผัส หรือแกะเกา บริเวณใบหน้า, ดวงตา, จมูก และปาก เพราะอาจเป็นการนำพาเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้โดยที่ไม่รู้ตัว

ระดับความเสี่ยง-โควิด19-วัยทำงาน

วัยทำงาน

โตขึ้นมาอีกนิด ก็คือวัยทำงานที่หมายรวมไปถึงวัยหนุ่ม-สาว จนถึงวัยกลางคน ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่า คนในวัยนี้เป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้ว จึงน่าจะมีภูมิต้านทานโรคสูงกว่าวัยอื่น ๆ ก็อาจจะจริง

แต่ถ้ามาลองพิจารณาดูดี ๆ แล้ว คนในวัยทำงานนี่แหละที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงมากที่สุด ด้วยอาชีพการงาน ลักษณะของงานที่ทำ ที่ทำให้จำเป็นต้องออกจากบ้านมาเผชิญความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านการ Work from home ได้ ก็จะมีความเสี่ยงจากการพบปะผู้คนจำนวนมาก หรือการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

ตอนนี้หลาย ๆ บริษัทก็เริ่มให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานที่บริษัทตามเดิมแล้ว เหล่าพนักงานออฟฟิศจึงมีความเสี่ยงจากการสัมผัสจุดสัมผัสร่วมในอาคารสำนักงาน อย่างเช่นปุ่มกดลิฟท์, เครื่องสแกนนิ้วมือ, ประตูอาคาร และความเสี่ยงจากการใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนมาบ้าง ด้วยเหตุนี้ เหล่าคนวัยทำงานจึงต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษ

วัยผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงวัยที่ผ่านการเกษียณอายุแล้ว จะเป็นวัยที่อวัยวะภายในร่างกายเริ่มเสื่อมลง และมีภูมิคุ้มกันโรคที่ต่ำลง จึงเป็นวัยที่ต้องใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพมากกว่าวัยอื่น ๆ สำหรับผู้สูงวัยบางคนที่ดูแลตัวเองดีมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ก็จะมีภูมิต้านทานโรคที่ดีกว่า แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบนี้ วัยผู้สูงอายุ ก็ยังคงเป็นวัยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง และใช้เวลาในการรักษาที่นานกว่า

ความเสี่ยงของคนวัยนี้คือการออกไปทำกิจกรรม งานอดิเรกต่าง ๆ ตามสไตล์ผู้สูงวัย เช่นการไปสโมสร, ไปปฏิบัติธรรม, ไปสวนสาธารณะ ที่เป็นการออกไปพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาที่อาจนำพาเชื้อไวรัสมาติดโดยไม่รู้ตัวได้

และความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการติดเชื้อมาจากลูกหลานที่ไปนำพาเชื้อไวรัสมาจากภายนอกบ้านอีกที แล้วนำมาติดกับคนในครอบครัวที่ใช้ชีวิตคลุกคลีกันอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ผู้สูงวัยจะชอบใช้เวลาอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยง

ถึงแม้ว่าระดับความเสี่ยงจะแตกต่างกันออกไปตามการใช้ชีวิตของคนในแต่ละช่วงวัย แต่ทุกคนก็จำเป็นต้องระมัดระวังตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่ดครัด เพราะไม่มีใครที่อยากติดเชื้อ หรือเป็นคนที่แพร่เชื้อต่อให้กับคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงอยากฝากให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดี และอย่าลืมดูแลคนรอบข้าง ให้ทุกคนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ไปด้วยกัน


ประกันภัยโควิด-19  << คลิก

บทความทั้งหมด

วัคซีนโควิด
ประกันสุขภาพ

รู้จัก วัคซีนโควิด-19 อ่านให้ชัด รู้ให้ชัวร์ ก่อนฉีดเข็มแรก

ในช่วงวิกฤตแบบนี้ วัคซีน ถือว่าเป็นความหวังเดียวในการเอาชนะไวรัสโควิด-19 ได้ หลังจากที่มีการระบาดของโรคตั้งแต่ต้นปี 2563 ไปทั่วโลกทำให้เกิดการติดเชื้อ และเสียชีวิตมากมาย แต่เริ่มมีบางประเทศที่ได้มีการคิดค้นผลิตวัคซีนออกมาเพื่อเป็นการป้องกันในครั้งนี้ ซึ่งก็มีหลายประเทศ และมีวัคซีนที่ผลิตออกมาน้ันมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างไร   ชนิดของวัคซีน COVID-19 ที่คนไทยต้องรู้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก มีการคิดค้นวัคซีนโควิด-19 โดยหลายบริษัทผู้ผลิตและหลายรูปแบบ วิธีการผลิตวัคซีนหรือที่มาของวัคซีนมีหลายวิธีการดังนี้ 1.mRNA vaccine

แอป-โควิด-19
ประกันสุขภาพ

รวมแอปฯ น่าโหลด เพิ่มความสะดวกช่วงโควิดนี้

จะว่าเร็วก็เร็ว จะว่านานก็นาน กับการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะถ้านับดูดี ๆ ก็เป็นเวลาเกิน 1 ปีมาแล้ว ที่เราต้องเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตกันใหม่ และมี New Normal ที่ทำกันจนกลายเรื่องปกติกันแล้วในปัจจุบัน แต่ถ้าว่ากันตามจริง การได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติเหมือนตอนก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ก็คงจะดีกว่าตอนนี้ ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการกันได้อย่างสะดวกใจในเร็ว ๆ นี้

ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพ

ทำยังไงดี? เมื่อลูกน้อยไม่ยอมกินผัก

เรียกได้ว่า เป็นปัญหาใหญ่ของเหล่าผู้ปกครองเลยก็ว่าได้ เมื่อลูกน้อยไม่ยอมทานผัก แบบนี้ไม่ดีกับสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กๆ แน่ๆ แล้วเราจะทำอย่างไรดีนะ ? มาดูทริคดีๆ ที่ Rabbit Care กันดีกว่า  ทำยังไงดี? เมื่อลูกน้อยไม่ยอมกินผัก ผักผลไม้สำคัญมากแค่ไหน ทำไมต้องปลูกฝังให้เด็กๆ ทาน แน่นอนว่า ประโยชน์ของผัก

icon image icon image
Back to top