แคร์การเงิน

ตอบทุกข้อสงสัยเงินสงเคราะห์บุตรคืออะไร? ลงทะเบียนอย่างไร? และสามารถได้เงินย้อนหลังหรือไม่?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
Published February 24, 2023

เรียกได้ว่า “เงินสงเคราะห์บุตร” เป็นอีกหนึ่งสิ่งดี ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายกับบรรดาพ่อแม่ เพราะสิ่งที่ตามมาหลังจากการมีลูกนั่นก็คือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลี้ยงดูนั่นเอง น้องแคร์จึงอาสารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสงเคราะห์บุตร คืออะไร? หรือว่าจะเป็นเรื่องที่เงินสงเคราะห์บุตรไม่เข้า ต้องทำอย่างไรบ้าง อีกทั้งสารพันข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเงินก้อนนี้มากขึ้น

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  เงินสงเคราะห์บุตร คืออะไร? ได้จำนวนเท่าไหร่?

  เงินสงเคราะห์บุตรคือสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมได้รับ โดยเป็นการนำเงินมาจากกองทุนประกันสังคม มาจ่ายเป็นเงินรายเดือนให้กับพ่อแม่ซึ่งจำนวนเงินที่จะได้รับอยู่ที่เดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 คน (200 บาท สำหรับมาตรา 40) จะจ่ายให้ตั้งแต่เด็กแรกเกินไปจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ โดยที่พ่อแม่ต่างสามารถยื่นเรื่องไปที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์นี้ได้

  ก็ถือได้ว่าเงินสงเคราะห์บุตรเป็นอีกหนึ่งช่องทางเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวเงินสงเคราะห์บุตรเองอาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกของคุณป่วย ดังนั้นการทำประกันเด็กไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะสามารถช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

  เงินสงเคราะห์บุตร แตกต่างจาก เงินอุดหนุนบุตร อย่างไร?

  เชื่อว่าเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนอาจคงเคยได้ยินเงินช่วยเหลืออีกประเภทหนึ่งอย่างเงินอุดหนุนบุตรกันมาบ้าง และก็คงเกิดข้อสงสัยขึ้นว่าเงินก้อนนี้แตกต่างจากเงินสงเคราะห์บุตรอย่างไร  ซึ่งก็ต้องบอกว่าเงินช่วยเหลือบุตรทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอยู่ในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนเงินที่ได้รับ คุณสมบัติและเงื่อนไข รวมไปถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นคนจัดสรร น้องแคร์ได้ทำตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของเงินสงเคราะห์บุตรกับเงินอุดหนุนบุตรไว้ด้านล่างนี้

  เงินสงเคราะห์บุตร

  เงินอุดหนุนบุตร

  จำนวนเงินที่ได้รับ

  800 บาท (200 บาท สำหรับผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือกที่ 3)

  600 บาท

    ผู้ได้รับสิทธิ

  ผู้ประกันตน ม.33, ม.39, ม.40

  (ทางเลือกที่ 3)

  ประชาชนสัญชาติไทย รายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

    หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  จะเห็นได้ว่าเงินเงินช่วยเหลือบุตรทั้งสองประเภทต่างมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัด และยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารต่าง ๆ อีกด้วย

  เงินสงเคราะห์บุตรได้กี่คน? อายุกี่เดือนจึงจะได้?

  หลังจากที่เราทราบกันไปแล้วว่าเงินสงเคราะห์บุตรคือเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน (200 บาท สำหรับผู้ประกันตน ม.40) ซึ่งเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมจะให้กับบุตรจำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน โดยให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุครบ 6 บริบูรณ์ โดยที่เงินสงเคราะห์บุตรจะมีเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  เงื่อนไขการได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

  โดยหลัก ๆ แล้วเงื่อนไขการได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ที่ระบุโดยสำนักงานประกันสังคมนั่นก็คือผู้ใช้สิทธิ์ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 หรือมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ซึ่งยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39 หรือมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3
  • จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนได้รับสิทธิ์
  • มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน
  • เป็นบุตรตามกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
  • อายุบุตรแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ ได้คราวละไม่เกิน 3 คน
  • หากพ่อและแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ จะใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เพียง 1 สิทธิ

  ในผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ขณะรับเงิน จะต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

  การหมดสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตร

  • บุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
  • ตัวบุตรเสียชีวิต
  • ได้ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
  • สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนลง

  จะเห็นได้ว่าตัวเงินช่วยเหลือบุตรที่ได้รับจากภาครัฐยังมีข้อจำกัดและเงื่อนไขต่าง ๆ อยู่พอสมควร ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจติดข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวประกันเด็กที่มีความยืดหยุ่นในการทำที่มากกว่า อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกหลายข้อ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจที่ควรทำไว้ให้คนที่คุณรัก

  เงินสงเคราะห์บุตรได้ย้อนหลังไหม? ได้ถึงกี่ขวบ?

  สำหรับเพื่อน ๆ ที่เพิ่งรู้จักกับเงินสงเคราะห์บุตรและลูกของตัวเองก็อยู่ในเกณฑ์รับสิทธิ์นี้แต่ไม่เคยยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์มาก่อน คงเกิดคำถามว่าแล้วอย่างนี้ถ้าขอยื่นเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรได้ย้อนหลังหรือไม่ ต้องบอกเลยว่าเพื่อน ๆ สามารถได้รับเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง แต่จะได้ย้อนหลังเพียง 1 ปีเท่านั้นและต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ตลอดระยะเวลา 36 เดือนก่อนคลอดถึงจะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

  ด้วยระยะเวลาที่จำกัดและถ้าหากยื่นขอรับสิทธิ์ช้าก็จะทำให้ได้รับสิทธิ์จากเงินสงเคราะห์บุตรน้อยลงไปด้วย แต่ว่าลูก ๆ ของเพื่อน ๆ กลับโตขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามด้วย การเลือกทำประกันสะสมทรัพย์จึงเป็นอีกตัวเลือกเพื่ออนาคตที่ดีของคุณที่รัก เนื่องจากมีระยะเวลาคุ้มครองที่ยาวนาน และยังได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามมาด้วย

  เอกสารสำคัญสำหรับการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

  2. กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิแล้ว ต้องการจะใช้สิทธิกับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ

  3. กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้หญิงใช้สิทธิ

  • สำเนาสูติบัตรบุตรจำนวน 1 ชุด (กรณีบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

  4. กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้ชายใช้สิทธิ

  • สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาสูติบัตรบุตรจำนวน 1 ชุด (กรณีบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

  5. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

  6. สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด (กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทน)

  7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกจำนวน 1 ฉบับ

  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
  • นาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

  * เอกสารที่ใช้ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ แสดงเอกสารนต้นฉบับเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ 

  ** เอกสารหลักฐานสำคัญที่เป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

  การลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ทำอย่างไรบ้าง?

  เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงอยากรู้แล้วว่าขั้นตอนการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์บุตรนั้นมีความยุ่งยากหรือไม่ ซึ่งต้องบอกว่าเลยสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนไม่มีความยุ่งยาก โดยจะมีขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างน้องแคร์ได้ทำการรวบรวมมาให้เพื่อน ๆ แล้วดังนี้

  1. กรอกแบบ สปส.2-01 แล้วลงลายมือชื่อ นำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือส่งเอกสารไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนต้องการยื่นคำขอสำหรับบุตร 3 คน พร้อมกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)
  2. รอเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและทำการอนุมัติ
  3. สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
  4. หลังจากพิจารณาแล้วจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

  โดยเมื่อยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินเข้าบัญชีหลังได้รับสิทธิผ่านไปแล้ว 3 เดือน เช่น ยื่นขอในเดือนมกราคม จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรในช่วงปลายเดือนเมษายน

  สถานที่ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม

  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ต่าง ๆ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

  เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเข้าวันไหน?

  อย่างที่ทราบกันดีว่าเงินสงเคราะห์บุตรหรือที่หลาย ๆ คนเรียกเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมคือเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มีบุตรเดือนละ 800 บาทต่อคน (สำหรับผู้ประกันตน ม.40 ได้รับ 200 บาท) เพื่อน ๆ อาจสงสัยว่าเงินสงเคราะห์บุตรเข้าวันไหนจะได้วางแผนการเงินถูก ต้องบอกว่าตัวเงินจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากทุก ๆ สิ้นเดือน แต่ถ้าติดวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ จะทำโอนเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อน ไม่เกินเที่ยงคืน ซึ่งจะตรงกับวันต่าง ๆ ในปี 2566 ดังนี้

  • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
  • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
  • วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
  • วันพุทธที่ 31 พฤษภาคม 2566
  • วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
  • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
  • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
  • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
  • วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

  เงินสงเคราะห์บุตรไม่เข้า ต้องทำอย่างไร?

  เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลาย ๆ คนให้ความกังวลกับกรณีที่เงินสงเคราะห์บุตรไม่เข้าบัญชี ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจลองตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • เรื่องการขาดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสงคมเดือนใดเดือนหนึ่ง
  • มีการเปลี่ยนสถานะผู้ประกันจากมาตรา 33 เป็นมาตรา 39 ไม่ว่าจะเป็นการลาออก ตกงาน เปลี่ยนงานซึ่งจะต้องยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรใหม่และรอรับเงินเป็นเวลา 3 เดือน
  • บัญชีเงินฝากมีปัญหา

  เช็กสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร ได้จากที่ไหนบ้าง?

  ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกในเรื่องการเช็คสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรให้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • เว็บไซต์ประกันสังคม – เพียงล็อคอินเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมจากนั้นไปในส่วนของ “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน” จากนั้นจะพบหน้าจอแสดงรายการการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร
  • แอปพลิเคชัน SSO Connect – มีให้ใช้งานทั้งใน iOS และ Google play โดยหลังจจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม จากนั้นไปที่เมนู “เบิกสิทธิประโยชน์” จะพบหน้าจอแสดงเงินสงเคราะห์บุตร
  • แอปพลิเคชันธนาคาร – เช็กเงินเข้าในบัญชีที่แจ้งไว้

  เปรียบเทียบเงินสงเคราะห์บุตรกับประกันเด็กและประกันสะสมทรัพย์

  เงินสงเคราะห์บุตร

  ประกันเด็ก

  ประกันสะสมทรัพย์

  สิทธิประโยชน์

  รายเดือน 800 บาทต่อ
  คน (200 บาท สำหรับผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือกที่ 3)

  ได้รับเงินก้อนใหญ่เมื่อครบกำหนด, ได้รับค่ารักษาพยาบาล***

  ได้รับเงินก้อนใหญ่เมื่อครบกำหนด, ให้ความดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย***

  ระยะเวลาคุ้มครอง

  แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์

  สมัครได้ตั้งแต่ลูกมีอายุครบ 15 วัน***

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท บางแห่งผู้ทำได้เมื่อเอาประกันอายุ 1 เดือนขึ้น***

  เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์

  กำหนดจากภาครัฐตายตัว

  เลือกเงื่อนไขกรมธรรม์ได้ตามต้องการ

  เลือกเงื่อนไขกรมธรรม์ได้ตามต้องการ

  วัตถุประสงค์

  ช่วยเหลือค่าใช่จ่าย

  เป็นการหลักประกันให้คนที่รัก

  เป็นการสะสมเงินในรูปแบบหนึ่ง

  การดูแล

  หน่วยงานรัฐ

  มีตัวแทนประกันคอยดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

  มีตัวแทนประกันคอยดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

  *** เงื่อนไขขึ้นอยู่กับกรมธรรม์และเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด 


  จะเห็นได้ว่านอกจากเงินสงเคราะห์บุตรแล้วยังมีอีกหลายแนวทางที่คุณสามารถทำให้กับลูกของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นประกันเด็กหรือว่าประกันสะสมทรัพย์โดยสองทางเลือกนี้ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ก็ได้รับผลตอบแทนและการคุ้มครองที่สูงตาม สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่มีประกันสังคมอยู่แล้วล่ะก็ควรยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์บุตรเพื่อเป็นตัวช่วยในเรื่องค่าใช่จ่าย แต่ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนที่เห็นข้อมูลด้านต้นและสนใจก็สามารถสมัครประกันเด็กและประกันสะสมทรัพย์ได้ที่ แรบบิท แคร์ กันได้เลย รับรองว่าที่นี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนอย่างแน่นอน


   

  บทความแคร์การเงิน

  แคร์การเงิน

  ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

  หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
  Thirakan T
  11/04/2024

  แคร์การเงิน

  เป็นหนี้บัตรเครดิต ยึดทรัพย์ คู่สมรสได้ไหม?

  เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคู่สมรส โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ทั้งในกรณีที่ใช้จ่ายร่วมกัน
  Thirakan T
  11/04/2024

  แคร์การเงิน

  ผ่อนบ้านไม่ไหว ขายคืนธนาคารได้ไหม หรือควรทำอย่างไรดี

  ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับใครหลายคน เพราะดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว
  Thirakan T
  11/04/2024