แคร์การเงิน

เงินคนพิการสมัครอย่างไร? เข้าทุกวันที่เท่าไร?ผู้พิการสามารถกู้เงินหรือกู้สินเชื่อได้หรือไม่?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
Published February 23, 2023

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

หนึ่งในวิธีการสร้างรากฐานสังคมให้มีความเสมอภาค คือ การอุ้มชูและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนที่อาจมีข้อจำกัดทางร่างกายทั้งภายในและภายนอก หนึ่งในนั้นคือ “คนพิการ” โดยรัฐบาลได้ออกนโยบายสนับสนุนผู้พิการในรูปแบบของบัตรคนพิการ เงินคนพิการ วิธีตรวจสอบเงินคนพิการ การกู้เงินคนพิการ เงินสงเคราะห์คนพิการ แต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจะเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างนี้อย่างไร? มาอ่านกันเลย!  

คนพิการ คือ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ระบุว่าคนพิกาาร คือผู้ที่มีความบกพร่องบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยได้มีการแบ่งความพิการออกเป็น 6 รูปแบบใหญ่ ๆ ซึ่งสามารถทำบัตรคนพิการ และรับเงินคนพิการได้ มีรายละเอียดประเภทความบกพร่องทางร่างกายและสมอง ดังต่อไปนี้

ประเภทผู้พิการ  

 • พิการทางการมองเห็น
 • พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 • พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 • พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
 • พิการทางสติปัญญา 
 • พิการทางการเรียนรู้

บัตรคนพิการ คือ

บัตรคนพิการ คือบัตรที่ยืนยันสถานะพิการของคุณ ซึ่งจะเป็นบัตรที่ทำให้คุณได้สิทธิต่างๆ ที่ผู้พิการทุกคนควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยง เงินคนพิการ ที่จะได้ทุกเดือน ไปจนถึงเงินกู้คนพิการ เงินสงเคราะห์คนพิการ สิทธิการใช้ขนส่งสาธารณะฟรี และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทำบัตรคนพิการ ใช้อะไรบ้าง? ถึงได้เงินคนพิการ

 • บัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ  
 • สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ 
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแล 
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแล 
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (2 รูป) 
 • เอกสารรับรองความพิการ*

*เอกสารรับรองความพิการ จะต้องออกโดยโรงพยาบาลของภาครัฐ หรือเอกชนที่กำหนดไว้แล้ว แต่หากคุณมีความพิการโดยประจักษ์ จะไม่ต้องใช้เอกสารรับรองความพิการเพื่อรับเงินคนพิการ

ความพิการโดยประจักษ์ คือสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องมีข้อกังขา ยกตัวอย่างคือ คนตาบอดไม่มีลูกตาทั้งสองข้าง คนหูหนวกไม่มีรูทั้งสองข้าง คนพิการทางร่างกายที่แขนขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป หรือขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป เป็นต้น 

บัตรคนพิการ สิทธิประโยชน์ มีอะไรบ้าง?

  สิทธิประโยชน์ที่คนพิการจะได้รับ

  รายละเอียด

1. เบี้ยความพิการ หรือเงินคนพิการ

800-1,000 บาทต่อเดือน

2. การกู้เงินคนพิการประกอบอาชีพ

ผู้พิการอายุ 20 ปีขึ้นไป กู้เงินคนพิการได้ไม่เกิน 120,000 บาท ผ่อน 0% 5 ปี

3. ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

จัดหาทนายความว่าต่างสำหรับคนพิการที่ยากจนและได้รับความไม่เป็นธรรม

4. สิทธิที่อยู่อาศัย

ช่วยเหลือปรับห้องน้ำ ห้องนอนให้เหมาะกับผู้พิการ

5. สิทธิอาชีพ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

6. สิทธิการศึกษา

มีสิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายการเรียนจนถึงปริญญาตรี

7. สิทธิทางการแพทย์

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ท. 74)

8. ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ

ใช้ขนส่งสาธารณะได้ฟรี หรือรับส่วนลด สูงสุด 50% 

9. การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ

สามารถต่อล่วงหน้าได้ 30 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ

คนพิการจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่? เท่าไร?

ได้รับเงินคนพิการ ในรูปแบบของเบี้ยความพิการรายเดือนโดยจำนวนเงินคนพิการที่ได้จะเป็นเงินที่ได้รวมกันจาก 2 ส่วน นั่นคือเบี้ยความพิการ และจากสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • กรณีอายุไม่เกิน 18 ปี ได้เงินพิการ 1,000 บาท / เดือน
 • กรณีอายุเกิน 18 ปี ได้เงินคนพิการ 800 บาท / เดือน

เงินเยียวยาคนพิการเข้าวันไหน? เข้าทุกวันที่เท่าไร?

กรณีที่เพิ่งทำบัตรคนพิการ จะต้องรอ 3 เดือนก่อนที่จะได้เงินคนพิการ ซึ่งสำหรับทุกเดือน เงินคนพิการจะเข้าทุก ๆ วันที่ 10 เช่น แต่ก็เป็นไปได้ว่าเงินจะเข้าช้าหรือเร็วกว่าวันที่ 10 อยู่ในช่วงวันที่ 9-11 ของทุกเดือน เช่นจะได้เงินในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เดือนหน้าได้รับเงินคนพิการ วันที่ 11 เมษายน 2566 เป็นต้น ซึ่งหากเงินยังไม่เข้าก็มีวิธีตรวจสอบเงินคนพิการอยู่ ไม่ต้องกังวล

วิธีตรวจสอบเงินคนพิการ ต้องทำอย่างไร?

วิธีตรวจสอบเงินคนพิการ ขั้นตอนแรกให้ตรวจสอบก่อนว่าเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตั้งแต่เริ่มทำบัตรผู้พิการคืออะไร? กำหนดให้เงินคนพิการโอนเข้าบัญชีใคร? หรือเป็นข้อตกลงที่จะรับเงินคนพิการไปรับเองกับสำนักงานเขตนั้น ๆ (กรณีไม่สะดวกรับเงินผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ต) ซึ่งหากตรวจสอบแล้วไม่ได้รับเงิน มีวิธีตรวจสอบเงินคนพิการอีกก็คือสามารถติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือใช้วิธีตรวจสอบเงินคนพิการโดยการโทรติดต่อหมายเลข 02-354-3388

ผู้พิการ สามารถกู้เงินคนพิการได้หรือไม่?

หลังจากรู้วิธีตรวจสอบเงินคนพิการแล้ว มาหาคำตอบว่าผู้พิการสามารถกู้เงินคนพิการได้หรือไม่ คำตอบคือสามารถกู้เงินคนพิการได้ ผ่านการยื่นขอเงินกู้ผู้พิการ ‘ทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ’ สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ’ ซึ่งเป็นกองทุนเงินกู้คนพิการและผู้ดูแลเท่านั้น โดยวงเงินพื้นฐานของเงินกู้คนพิการ จะอยู่ที่ 60,000 บาท แต่ก็สามารถขอวงเงินเพิ่มได้สูงสุด 120,000 บาท (พิจารณาเฉพาะบางกรณี) โดยผู้กู้ยื้มจะต้องผ่อนชำระคือ ภายใน 5 ปีใหม่ครบ โดยที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

สินเชื่อคนพิการ มีธนาคารใดบ้างให้บริการ? 

สินเชื่อส่วนใหญ่ไม่ได้จำกัดไม่ให้ผู้พิการสมัคร หากแต่ธนาคารไม่กี่แห่งที่เสนอสินเชื่อสนับสนุนเงินกู้คนพิการโดยเฉพาะ หนึ่งในนั้น คือ ธนาคาร ธอส. ซึ่งข้อดีคือได้วงเงินคนพิการที่เยอะกว่าของกองทุนประกอบอาชีพผู้พิการ ด้วยวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 10-40 ปี หากแต่ดอกเบี้ยในช่วง 1-2 ปีแรก 1.75% (ซึ่งถือว่าต่ำ หากเทียบกับสินเชื่อทั่วไป) และปีต่อไปเพิ่มขึ้นเป็น 2.65% 

หากใครอยากได้เงินกู้คนพิการ ที่มีวงเงินเยอะ ๆ ผ่อนยาว ๆ ธนาคาร ธอส. ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ แต่ใครต้องการเงินคนพิการวงเงินไม่ต้องสูงมาก ผ่อนจบได้เร็ว ๆ ไม่มีดอกเบี้ย เงินกู้คนพิการของกรมส่งเสริมคนพิการฯ ก็อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ

ลงทะเบียนขอสินเชื่อกู้เงินคนพิการ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

การลงทะเบียนขอกองทุนคนพิการ เริ่มได้จากการลงทะเบียนออนไลน์ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ จากนั้นค่อยมาเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อคนพิการ โดยจะแบ่งออกเป็นเอกสารของผู้ขอกู้ (คนพิการ หรือผู้ดูแลในกรณีผู้ดูแลกู้แทน) และผู้ค้ำประกัน (ผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ มีทุนทรัพย์เพียงพอในการคืนเงิน) ซึ่งเงินคนพิการที่ได้ในรูปแบบของสินเชื่อนี้ จะไม่นับว่าเป็นเงินสงเคราะห์คนพิการ เพราะจะต้องมีการใช้คืน

เอกสารสำหรับผู้ขอกู้เงินคนพิการ 

 • บัตรคนพิการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย
 • รูปถ่ายสภาพความพิการ (4×6 นิ้ว)
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ (กรณีผู้ดูแลกู้เงินแทน)
 • แผ่นที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ (กรณีผู้พิการมีงานทำ)
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (กรณีผู้พิการ หรือผู้ดูแล มีคู่สมรสแล้ว)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้

เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน
 • แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)

เงินกู้คนพิการภายในวงเงิน ไม่เกิน 60000 บาท 

หรือรายละไม่เกิน

120,000 (พิจารเงินกู้ผู้พิการ เป็นรายๆ)

ผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปี ดอกเบี้ย 0%

ขอเงินกู้คนพิการ ง่ายๆ 5 ขั้นตอน

1 ลงทะเบียนขอกู้เงินคนพิการออนไลน์

2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้กู้เงินคนพิการ สอบถามความเป็นจริง

3 เสนอที่ประชุมพิจารณา

4 แจ้งผลการพิจารณา

5 ทำสัญญากู้เงินคนพิการ เข้าบัญชีผู้กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการกับกรมส่งเสริมคนพิการ หรือสถาบันการเงินแบบไหนดีกว่ากัน?

ต้องบอกว่าแล้วแต่ความต้องการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการแต่ละท่าน เพราะข้อจำกัดของกรมส่งเสริมคนพิการก็มีเยอะมากๆ เช่นจะต้องพิจารณาว่าเป็นคนพิการจริงหรือไม่? ต้องมีคนจากหน่วยงานมาเยี่ยมบ้านผู้กู้ ซึ่งอาจจะยุ่งยาก นอกจากนั้นเพดานวงเงินก็ยังจำกัดแค่ 60,000 บาท หรือ 120,000 บาท แต่การกู้เงินคนพิการกับกรมส่งเสริมฯ จะเหมาะกับคนที่ตนต้องการเงินก้อนไม่ใหญ่ กู้ระยะสั้น อาจมีข้อจำกัดด้านการเงิน ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ย

ส่วนสำหรับสถาบันการเงินอื่นๆ เช่นธนาคารเชิงพาณิชย์ทั่วไป ผู้พิการอาจได้ข้อเสนอที่อิสระมากกว่า มีการตรวจสอบที่ไม่เข้มงวดเท่า และได้ช่วงเวลาการผ่อนคืนที่ยาวกว่า หากแต่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วย จึงเหมาะกับผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการที่สามารถบริหารการเงินระยะยาวได้ 

คนพิการได้ค่ารักษา อะไรบ้าง?

แม้จะไม่ได้เป็นรูปแบบของเงินคนพิการ หรือเงินสงเคราะห์คนพิการ แต่สามารถใช้บัตรคนพิการ ลงทะเบียนบัตรทองผู้พิการ หรือ ท.74 ทำให้สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยบริการรักษาพื้นฐานได้แก่ การตรวจสอบอาการเจ็บป่วย การรับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทาง ไปจนถึงค่ายา ค่ารักษาพื้นฐาน ของอาการเจ็บป่วยที่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากอาการพิการ เป็นต้น ไม่ต้องกู้เงินคนพิการ มาใช้เป็นค่ารักษา เพราะได้สิทธิ์รักษาพื้นฐานฟรี!

คนพิการใช้ขนส่งสาธารณะฟรี อย่างไร?

คนพิการสามารถใช้ขนส่งสาธารณะได้ฟรีโดยการแสดงบัตรคนพิการให้เจ้าหน้าที่ดู โดยหากเป็นระบบ BTS, MRT และแอร์พอร์ตลิ้ง จะสามารถขึ้นฟรีตลาดทุกสถานีทั้งสาย รวมไปถึงระบบขนส่งทางน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ ยังขึ้นได้ฟรีอีกด้วย  ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบเงินสังเคราะห์คนพิการ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการมาก ๆ 

ขนส่งอื่นๆ ที่อาจไม่ได้ให้ใช้บริการฟรี แต่ก็มีส่วนลดสำหรับผู้พิการ แม้จะไม่ได้เป็นเงินคนพิการ เช่น

 • การบินไทย ลด 50% สำหรับผู้พิการ และ 25% สำหรับผู้ดูแล (เฉพาะเที่ยวบินในประเทศไทย)
 • รถเมย์ รถบัส และรถตู้ ขสมก. ลดค่าบริการให้ผู้พิการ 50%
 • รถทัวร์ และรถไฟ บขส. ลดค่าบริการให้ผู้พิการ 50%

เงินฉุกเฉินคนพิการ หรือเงินสงเคราะห์คนพิการ คืออะไร? ขออย่างไร?

ในกรณีที่เงินคนพิการ หรือครอบครัว กำลังจะหมด มีปัญหาด้านรายได้ การงาน หรือไม่มีผู้ดูแล สามารถยื่นเรื่อง ยื่นเอกสาร กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะสามารถรับเงินฉุกเฉินคนพิการ หรือเงินสงเคราะห์คนพิการ เป็นเงินสดหรือสิ่งของมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยมีสิทธิ์ขอได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 ปี

ซึ่งเงินสงเคราะห์คนพิการนี้ อย่าสับสนกับเงินคนพิการในรูปแบบกองทุนกู้เงินคนพิการ หรือรูปแบบเบี้ยเลี้ยงเงินคนพิการ เพราะเป็น 2 ส่วนที่แยกกันอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันได้แก่การสนับสนุนการเงินคนพิการ แต่เงินฉุกเฉินคนพิการคือเงินที่ให้เปล่ากรณีพิเศษจริง ๆ ส่วนกองทุนจะต้องมีการคืนเป็นงวด ๆ ไป

สถานที่ยื่นเงินฉุกเฉินคนพิการ หรือเงินสงเคราะห์คนพิการ

ไม่มีบริการออนไลน์ จะต้องไปยื่นคำขอเงินฉุกเฉินคนพิการ หรือเงินสังเคราะห์คนพิการกับศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ (บ้านราชวิถี) สายไหม, มีนบุรี, อ้อมน้อย, ลาดกระบัง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียม ยื่นเงินฉุกเฉินคนพิการ หรือเงินสงเคราะห์คนพิการ

 • แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาสังคม
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนการขอเงินฉุกเฉินคนพิการ หรือเงินสงเคราะห์คนพิการ

 • ยื่นคำร้อง
 • สอบถามข้อเท็จจริง / ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบสถานการณ์
 • ขั้นตอนการพิจารณา
 • มอบเงินสงเคราะห์คนพิการ หรือเงินฉุกเฉินคนพิการ

ทั้งนี้ทั้งนั้น หวังว่าหากคุณเป็นคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ จะรับรู้ถึงสิ่งที่คุณสามารถได้รับและนำไปปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณต่อไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการรับเงินคนพิการ กู้เงินคนพิการ วิธีตรวจสอบเงินคนพิการ ไปจนถึงเงินสงเคราะห์คนพิการ เพราะแม้จะมีความพิการ มีข้อจำกัดใด ๆ เราสามารถมีทางเลือกเสมอ หากใครอยากได้ สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินสูง อนุมัติง่าย แม้จะเป็นคนพิการก็ขอเงินได้ คลิกเลย!

 
เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ ง่ายๆ แค่ 30 วิ คลิกเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน
 

 

บทความแคร์การเงิน

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024

แคร์การเงิน

เป็นหนี้บัตรเครดิต ยึดทรัพย์ คู่สมรสได้ไหม?

เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคู่สมรส โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ทั้งในกรณีที่ใช้จ่ายร่วมกัน
Thirakan T
11/04/2024

แคร์การเงิน

ผ่อนบ้านไม่ไหว ขายคืนธนาคารได้ไหม หรือควรทำอย่างไรดี

ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับใครหลายคน เพราะดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว
Thirakan T
11/04/2024