แคร์การเงิน

ดอกเบี้ยทบต้น มหัศจรรย์การเงิน เมื่อเวลาจะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณ

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
Published May 29, 2023

ดอกเบี้ยทบต้น หรือ Compound interest เป็นอีกหนึ่งเวทย์มนต์ทางการเงินชิ้นสำคัญ ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครหลาย ๆ คนให้ได้พบเจอกับความมั่งคั่ง โดยดอกเบี้ยทบต้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางการเงินหรือการลงทุนที่ทำได้อย่างง่าย ๆ ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากความเช่นเดียวกับการฝากเงินในเงินฝากดอกเบี้ยสูง อาศัยเพียงแค่ความอดทนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักในการบรรลุถึงจุดเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้ เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อน ๆ คนเริ่มสนใจแล้วว่าเจ้าเทคนิคทางการเงินนี้คืออะไร ซึ่งน้องแคร์จะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักกับตัวอย่างการคิดดอกเบี้ยทบต้น ไปดูว่าดอกเบี้ยทบต้น สูตรเป็นอย่างไร และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งรับรองได้เลยว่าเมื่ออ่านบทความชิ้นนี้จบเพื่อน ๆ ทุกคนจะเข้าใจเจ้าดอกเบี้ยทบต้น คํานวณออกมาได้อย่างง่ายดาย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างแน่นนอน

ดอกเบี้ยทบต้น คืออะไร? หมายความว่าอย่างไรบ้าง

ดอกเบี้ยทบต้น คือ การนำเอาดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่ได้จากเงินต้น หรือนำเอากำไรที่ได้จากการลงทุนมารวมเงินต้นก้อนแรกแล้วนำไปลงทุนต่อซ้ำกันไปเรื่อย ๆ ทุกปี คำนี้ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Compound interest โดยผลลัพท์ที่ได้จากการใช้เทคนิคดอกเบี้ยทบต้น จะก่อให้เกิดการเติบโตของเงินที่เราได้ลงทุนไว้ และยิ่งใช้เวลานานขึ้นเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะทำให้เงินที่เรามีเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 

ซึ่งดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้ใช้กับการลงทุนได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังสามารถใช้กับการเก็บออมเงินได้อีกด้วย ซึ่งนี้เป็นเพียงแค่มุมดี ๆ ในการนำเอาเทคนิคนี้มาปรับใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเพียงเท่าน้้น ดอกเบี้ยทบต้นเองยังมีมอีกมุมหนึ่งซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเอง กับการเป็นหนี้ที่ถูกคิดในแบบดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งจะส่งผลให้ยอดนี้ที่เป็นอยู่มีการงอกเงย หากคุณเป็นลูกหนี้จะต้องชำระหนี้เป็นจำนวนที่มากขึ้นจากปกติ

จำลองเหตุการณ์การใช้ดอกเบี้ยทบต้น ตัวอย่างการเพิ่มขึ้นของเงินสะสม

เพื่อให้หลาย ๆ คนได้เห็นถึงอานุภาพก่อนไปดูสูตรดอกเบี้ยทบต้นว่าจะส่งผลต่อความมั่งคั่งได้อย่างไรบ้าง เราขออนุญาตยกตัวอย่างประกอบด้านล่าง เพื่อให้เพื่อน ๆ ทุกคงได้เห็นภาพว่าดอกเบี้ยทบต้นสร้างอะไรได้บ้าง

กำหนดเหตุการณ์ดอกเบี้ยทบต้นโดยลองสมมุตให้มีคน 2 คนด้วยกันคือ A กับ B ทั้งสองคนมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งอยากจะนำไปต่อยอดให้งอกเงยเป็นเวลา 10 ปีด้วยกัน ไม่ว่าจะด้วยการนำไปลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือว่าจะนำเงินไปออมฝากไว้กับธนาคาร

โดยทั้ง A กับ B มีเงินต้นคนละ 100,000 บาท โดยที่การลงทุนที่ทั้งสองคนเลือกต่างให้ผลตอบแทนที่ 10% เท่ากันซึ่งคิดเป็นตัวเงิน 10,000 บาท พอสิ้นปีที่ 1 จะทำให้ทั้ง 2 คนมีเงินคนละ 110,000 บาท

พอขึ้นปีที่ 2 คุณ A ตัดสินใจใช้ดอกเบี้ยทบต้นช่วยในการลงทุน โดยการรวมดอกเบี้ยที่ได้กับเงินต้นส่งผลให้เงินลงทุนรวมของนาย A เป็น 110,000 บาท ส่วนคุณ B ไม่ได้เลือกใช้วิธีดอกเบี้ยทบต้น โดยที่ได้ถอนดอกเบี้ย 10,000 บาทออกมาใช้จ่าย เมื่อสิ้นปีเงินที่ได้จากการลงทุนรวมกับดอกเบี้ยของ A จะเป็น  121,000 บาท  ส่วน B ได้รับเงินที่ 110,000 บาท

เหตุการณ์จำลองที่คนนึงเลือกใช้ดอกเบี้ยทบต้นและอีกคนไม่ได้ใช้ก็ได้ดำเนินไปครบ 10 ปี A จะได้รับเงินทั้งหมดที่ 259,374 บาท และในปีสุดท้ายนี้ B จะได้รับเงิน 110,000 บาท (ซึ่งเมื่อรวมย้อนหลัง B ผ่านเงินไปทั้งสิ้น 200,000 บาท) ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนต่างจำนวนเงินของ A กับ B ได้จริงมีสูงถึง 59,374 บาทด้วยกัน จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยทบต้นมีความทรงพลังแค่ไหนในการทำให้เงินงอกเงย

ตัวอย่างตาราง ดอกเบี้ยทบต้นเปรียบเทียบในรูปแบบต่าง ๆ 

จากการจำลองเหตุการเปรียบเทียบในข้างต้นจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยทบต้นจะสามารถทำให้เงินต้นเติบโตได้มากแค่ไหน ซึ่งในส่วนเราจะไปโฟกัสกับดอกเบี้ยทบต้นกันให้มากขึ้น ผ่านตาราง ดอกเบี้ยทบต้น ที่จะแสดงเงินต้นในจำนวนต่าง ๆ รวมไปถึงจำนวนปีที่ใช้การคิดดอกเบี้ยทบต้นที่แตกต่างกัน และความหลากหลายของอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย

เงินต้น (บาท)

อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน

ระยะเวลา (ปี)

ยอดเงินรวม (บาท)

100,000

10%

10

259,374.25

100,000

10%

20

672,749.99

100,000

20%

10

619,173.64

500,000

10%

10

1,296,871.23

ปัจจัยที่ส่งผลต่อดอกเบี้ยทบต้น

จากตางรางในส่วนก่อนหน้านี้ที่ได้จัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพลังของดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้สุดท้ายแล้วยอดเงินรวมมีการงอกเงยในจำนวนที่แตกต่างกัน ก็สามารแบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อดอกเบี้ยทบต้นไว้ได้ดังนี้

จำนวนเงินต้นหรือเงินที่ใช้ในการลงทุน

การเพิ่มเงินลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากเดิมจะส่งผลดีต่อยอดเงินที่เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มยอดเงินต้นขึ้นแล้วยอดรวมเงินสุดท้ายก็เพิ่มตาม เมื่อจัดให้ตัวแปรอื่น ๆ นั้นคงที่

อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ได้รับ

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส่งผลกับดอกเบี้ยทบต้นกับการเพิ่มอัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำได้จากการปรับวิธีการลงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น หรือเลือกออมเงินในธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่า

ระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุน

ปัจจัยเพิ่มศักยภาพให้กับดอกเบี้ยทบต้นอย่างการเพิ่มระยะเวลาในการลงทุนหรือว่าการเก็บออม เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ไม่ต้องไปดิ้นรนหาทุนเพิ่มหรือเสาะหาวิธีการเพิ่มผลตอบแทนใหม่ เพียงแค่คุณมีความอดทนที่มากพบ ใช้เทคนิคดอกเบี้ยทบต้นให้นานขึ้น ก็สามารถที่จะทำให้เงินคุณงอกเงยได้แล้ว

สูตรดอกเบี้ยทบต้นเป็นอย่างไร?

ลองนึกว่าจะต้องมานั่งคิดเงินจากดอกเบี้ยทบต้นที่ละครั้งเป็นจำนวนสัก 20 ปีเพื่อหาผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าจะกินเวลาและสร้างความปวดหัวให้กับหลาย ๆ คนไม่น้อย ทำให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีการสูตรดอกเบี้ยทบต้นออกมาเพื่อให้คนธรรมดาทั่วไปที่ต้องการคิดได้คำนวณออกมาง่าย ๆ ซึ่งตัวของสูตรดอกเบี้ยทบต้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลย

ดอกเบี้ยทบต้น สูตรมาตราฐาน

เงินต้นรวมดอกเบี้ย = เงินต้น x (1+อัตราดอกหรือผลตอบแทน/จำนวนครั้งที่จ่ายผลตอบแทนต่อปี) ยกกำลังจำนวนปีที่คูณกับจำนวนครั้งที่จ่ายผลตอบแทนต่อปี

ตัวอย่างดอกเบี้ยทบต้น สูตรมาตราฐาน

 • กำหนดให้เงินต้นเป็น 20,000 บาท ได้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย 7% จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการใช้เทคนิคดอกเบี้ยทบต้นอยู่ที่ 20 ปี
 • การคิดดอกเบี้ยทบต้น : เงินดอกเบี้ยทบต้น = 20,000 x (1+0.07/2)^(20×2) = 79,185.19บาท

อย่างสูตรดอกเบี้ยทบต้นอย่างง่าย

เงินต้นรวมดอกเบี้ย = เงินต้น x (1+อัตราดอกหรือผลตอบแทน) ยกกำลังจำนวนปี

เนื่องจากการลงทุนและการออมเงินส่วนใหญ่มักจะให้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยปีละครั้ง จึงสามารถตัดจำนวนครั้งที่จ่ายผลตอบแทนต่อปีออกไปได้

ตัวอย่างดอกสูตรดอกเบี้ยทบต้นอย่างง่าย

 • กำหนดให้เงินต้นเป็น 20,000 บาท ได้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย 7% ระยะเวลาในการใช้เทคนิคดอกเบี้ยทบต้นอยู่ที่ 20 ปี
 • การคิดดอกเบี้ยทบต้น : เงินดอกเบี้ยทบต้น = 20,000 x (1+0.07)^20 = 77,393.69 บาท

ข้อดี–ข้อเสียของดอกเบี้ยทบต้น

ข้อดี

 • เทคนิคการคิดดอกเบี้ยทบต้นเป็นหนึ่งในแนวทางการทำให้เงินงอกเงยได้อย่างง่าย ๆ 
 • เป็นอีกหนึ่งการลงทุนเพื่อการเกษียนที่ใคร ๆ ก็ทำได้
 • ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดีกว่าถือเงินไว้เฉย ๆ

ข้อเสีย

 • ต้องใช้เวลาและความอดทนค่อนข้างมาก เพื่อที่จะได้เห็นผลลัพธ์จากดอกเบี้ยทบต้น
 • ในกรณีที่เป็นที่คุณเป็นลูกหนี้การถูกคิดด้วยระบบดอกเบี้ยทบต้น จะส่งผลให้คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยทบต้นหรือ Compound Interest เป็นอีกหนึ่งแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจ สามารถทำให้เงินงอกเงยได้อย่างง่ายดาย มีสูตรดอกเบี้ยทบต้นที่ไม่ซับซ้อนทำให้มองเห็นภาพรวมของการลงทุนหรือสะสมได้ ซึ่งการใช้เทคนิคดอกเบี้ยทบต้นมีอาจจะต้องใช้ความอดทนสักหน่อยเพราะกว่าผลลัพธ์จะสำเร็จให้เห็นนั่นค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร และอีกหนึ่งวิธีการลงทุนที่เราอยากแนะนำให้กับทุกคนรู้จักนั้นก็คือประกันสะสมทรัพย์ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกชั้นดี เพราะนอกจากจะเป็นการเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนคตแล้วยังได้รับความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งถ้าใครสนใจสมัครประกันสะสมทรัพย์แล้วล่ะก็ สามารถสมัครง่าย ๆ ได้ที่ แรบบิท แคร์กันได้เลย


   

  บทความแคร์การเงิน

  แคร์การเงิน

  ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

  หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
  Thirakan T
  11/04/2024

  แคร์การเงิน

  เป็นหนี้บัตรเครดิต ยึดทรัพย์ คู่สมรสได้ไหม?

  เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคู่สมรส โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ทั้งในกรณีที่ใช้จ่ายร่วมกัน
  Thirakan T
  11/04/2024

  แคร์การเงิน

  ผ่อนบ้านไม่ไหว ขายคืนธนาคารได้ไหม หรือควรทำอย่างไรดี

  ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับใครหลายคน เพราะดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว
  Thirakan T
  11/04/2024