แคร์การเงิน

แบงก์ชาติเผย หนี้เสียพุ่งสูง สวนทางสภาวะเงินออมที่ร่วงต่อเนื่อง

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Published November 13, 2018
  • แบงก์ชาติ เผย คุณภาพสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3 ของปีนี้ ยังคงตกชั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (หนี้เสีย) เพิ่มขึ้นเป็น 2.94%  โดยมียอดคงค้างอยู่ที่ 443,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนถึง 1,250 ล้านบาท หรือ 2.93% 
  • ไทยมีเงินกองทุนเพื่อการเกษียณต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในอัตราที่ต่ำเพียง 7% ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (โออีซีดี) ที่มีกองทุนเพื่อการเกษียณอยู่ที่ 50%

เรื่องปัญหาการเงิน คงเป็นเรื่องหนักใจของในหลายๆครอบครัว เพราะการที่มีปัญหาการเงิน ย่อมทำให้สถานการณ์ในการใช้ชีวิตติดขัด จะทำอะไร ลงทุนทำอะไร ก็ทำได้ไม่เต็มที่ เพราะต้องนำเงินมาใช้หนี้ และแม้ปัจจุบันจะมีตัวช่วยทางการเงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินอย่าง บัตรเครดิต แต่ถ้าคุณใช้เงินไม่เป็น ตัวช่วยทางการเงินเหล่านี้ ก็อาจจะกลายเป็นหนี้เสีย เพิ่มพูนเป็นดินพอกหางหมูจนแกะไม่ออกได้ทีเดียว

แบงก์ชาติเผยหนี้เสียของคนไทยพุ่งสูง

นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าคุณภาพสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3 ของปีนี้ ยังคงตกชั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (หนี้เสีย) เพิ่มขึ้นเป็น 2.94%  โดยมียอดคงค้างอยู่ที่ 443,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนถึง 1,250 ล้านบาท หรือ 2.93% จากหนี้เสียบัตรเครดิตเพิ่มอยู่ที่ 2.54% จาก 2.42% เป็นหลัก และยังคงมีแนวโน้มตกชั้นเพิ่มจากยอดค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน(เอสเอ็ม) เพิ่มเป็น 1.96% จาก 1.89% ในไตรมาสก่อน มียอดคงค้าง 365,000 ล้านบาท

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันธุรกิจบัตรเครดิตสูง ทั้งร่วมมือพันธมิตรออกบัตรร่วม (โคแบรนด์) เร่งออกแคมเปญโปรโมชั่น ทำให้มีผู้ใช้งานบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ หนี้เสีย ยังมาจากสินเชื่อรถยนต์ ที่มีการตกชั้นเพิ่มเป็น 1.57% จาก 1.52%  และยังคงมีเอสเอ็มที่รอตกชั้นเพิ่มจาก 7.25% เป็น 7.32% ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องปกติของสินเชื่อรถยนต์ที่เป็นหนี้เสีย เพราะเมื่อเทียบกับระดับการเติบโตของสินเชื่อรถยนต์ยังคงไม่สูงมาก เนื่องจาก เมื่อลูกหนี้ค้างชำระรถจะถูกนำไปขายทอดตลาดส่งผลให้ลูกหนี้รายนั้นกลายเป็นหนี้เสีย

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังกล่าวว่า ธุรกิจเอสเอ็มอี ยังคงตกชั้นเป็นหนี้เสียต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจจะขยายตัวดีขึ้น ซึ่งธนาคารพบว่าปัญหาของเอสเอ็มอีส่วนใหญ่มีการนำสินเชื่อหมุนเวียน หรือวงเงินโอดี ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ซื้อที่ดินหรือรถหรู ไม่ได้เบิกวงเงินไปใช้ดำเนินธุรกิจหรือสต๊อกสินค้าจริง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาตามมา หากลูกค้า มีความจำเป็นต้องใช้เงินในธุรกิจ ส่งผลให้การเงินตึงตัว นำไปสู่การผิดชำระหนี้ในอนาคต

ข้อมูลจาก dailynews /  posttoday

คลังดัน กฎหมาย แก้หนี้เสีย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค. ได้มีการสรุปข้อคิดเห็น การจัดทำร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึ่งจะเป็น พ.ร.บ. ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้เสีย ให้กับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และหนี้ครัวเรือน  โดยร่างกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยืนยัน เพื่อเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้เสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้

โดยสาระสำคัญในพ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้มีการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้สามารถรับซื้อโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทั้งนี้ การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ยังอยู่ภายใต้การกำกับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและ ภาษีอากรต่างๆอันเกิดจากการโอน

ข้อมูลจาก  posttoday

ภาวะเงินออมไทย เข้าสู่ช่วงวิกฤต

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวในงานสัมมนาระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ ว่า ไทยมีเงินกองทุนเพื่อการเกษียณต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในอัตราที่ต่ำเพียง 7% เมื่อเทียบกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (โออีซีดี) อยู่ที่ 50% และนอกกลุ่มโออีซีดีอยู่ที่ 20% ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบระบบบำนาญให้ครอบคลุมแรงงานทั้ง 38 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการยังชีพหลังชีวิตเกษียณ คือ

ต้องมีเงินออม 50 – 70%ของรายได้ขณะทำงาน ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีเพียงข้าราชการเท่านั้นที่มีเพียงพอ ส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมได้เพียง 24% แรงงานนอกระบบได้เพียง 10% และผู้ที่อยู่ในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำได้ 12% หากรวมทั้ง 3 ระบบไม่ถึง 50% รัฐบาลจึงควรเร่งผ่านกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ออกมาโดยเร็ว

ซึ่งแรงงานในระบบ 11.6 ล้านคน มีถึง 5 ล้านคนที่รายได้ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท/เดือน และเงินที่ได้จากการออมในระบบประกันสังคม 15 ปีแค่ 4,000 บาท/เดือน และสูงสุดจะได้เพียง 7,500 บาท/เดือน ซึ่งไม่ถึง 20% ของรายได้เดือนสุดท้าย หากกฎหมาย กบช.ออกมา จะทำให้รายได้หลังเกษียณเพิ่มขึ้นอีก 7% ก็ช่วยบรรเทาได้ระดับหนึ่ง น.ส.สุปาณี จันทรมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุนและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้กล่าวไว้

ข้อมูลจาก posttoday


ในสถานการณ์ที่คนไทยมีหนี้เสียพุ่งสูงขึ้น อีกทั้งสภาวะเงินออมก็ร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้หลายๆคนต้องตระหนักแล้วว่า การใช้ชีวิตของคุณเองในปัจจุบันตอนนี้อาจจะมีปัญหา และส่งผลกระทบถึงวัยเกษียณของตัวคุณเองได้ ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินของตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตของตัวเอง


บทความแคร์การเงิน

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024

แคร์การเงิน

เป็นหนี้บัตรเครดิต ยึดทรัพย์ คู่สมรสได้ไหม?

เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคู่สมรส โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ทั้งในกรณีที่ใช้จ่ายร่วมกัน
Thirakan T
11/04/2024

แคร์การเงิน

ผ่อนบ้านไม่ไหว ขายคืนธนาคารได้ไหม หรือควรทำอย่างไรดี

ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับใครหลายคน เพราะดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว
Thirakan T
11/04/2024