แคร์การเงิน

รวม 6 วิธี ในการลดหย่อนภาษี แถมช่วยวางแผนชีวิตดี ๆ ให้กับตนเอง

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
Published: February 15,2024
ลดหย่อนภาษี

‘ลดหย่อนภาษี’ สิ่งที่ถ้าเป็นไปได้ผู้ที่ต้องยื่นภาษีทุกคนก็ล้วนแล้วแต่อยากทำ เมื่อเวลาที่ต้องยื่นภาษีเวียนมาอีกครั้ง แรบบิท แคร์ เชื่อว่าหลายคนคงกำลังปวดหัวกับการจัดการยื่นภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันก็กำลังมึนงงสับสนว่าจะมีวิธีใดที่สามารถขอลดหย่อนภาษีที่ต้องจ่ายได้บ้าง โดยเฉพาะกับผู้ที่กำลังจะทำการยื่นภาษีเป็นปีแรกคงมีแต่ความกังวลใจ แต่ไม่เป็นไร เพราะ แรบบิท แคร์ ได้รวบรวมข้อมูล 6 วิธีการที่สามารถช่วยลดหย่อนภาษีมาให้ ใครที่ยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจลองอ่านดูกันได้เลย

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร ?

  สำหรับผู้ที่กำลังสงสัยว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นคืออะไร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ จำนวนเงินเรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโดยจะทำการเรียกเก็บจากเงินได้ทุกประเภท และจะเป็นการเรียกเก็บจากผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมา โดยเงินภาษีที่ต้องจ่ายหลังจากคำนวณเงินได้เหล่านี้ สามารถทำการขอลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งวิธีในการลดหย่อนภาษีนั้นก็มีมากมายถึง 6 วิธี ที่ แรบบิท แคร์ จะนำมาอธิบายให้ฟังในหัวข้อถัด ๆ ไป

  ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  กรมสรรพากรได้ให้ข้อมูลผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่าผู้ที่จะต้องทำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น คือ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมา และมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • บุคคลธรรมดา
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
  • ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
  • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
  • วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

  เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี

  การลดหย่อนภาษี มีความสำคัญอย่างไร ?

  สำหรับผู้ที่กำลังสงสัยว่าจะหาวิธีในการลดหย่อนภาษีให้ยุ่งยากไปทำไม มีหน้าที่จ่ายก็จ่าย ๆ ไป จริง ๆ แล้วความคิดเช่นนี้ก็ไม่ได้ผิด แต่เอาเข้าจริงก็คงไม่มีใครที่อยากจะต้องจ่ายเงินที่หามาอย่างยากลำบากออกจากกระเป๋าไปจำนวนมากโดยที่ไม่ได้รับอะไรคืนมา เพราะฉะนั้นจึงมีการลดหย่อนภาษีตามกฎหมายเกิดขึ้นซึ่งการลดหย่อนภาษีนั้นมีความสำคัญ คือ จะช่วยให้เราได้รับเงินที่จ่ายภาษีไปคืนมาและช่วยประหยัดเงินภายในกระเป๋าของเราเพื่อที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่ายในสิ่งที่อยากทำหรือมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากกว่านั่นเอง

  ลดหย่อนภาษีส่วนตัว

  วิธีลดหย่อนภาษีวิธีแรกที่เรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือวิธีลดหย่อนภาษีส่วนตัว ซึ่งวิธีลดหย่อนภาษีวิธีนี้เป็นวิธีที่ทางกรมสรรพากรได้กำหนดให้เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้มีรายได้ทุกคนเพื่อที่จะได้สามารถทำการลดหย่อนภาษีได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขใด ๆ ส่วนค่าลดหย่อนที่ทางกรมสรรพากรนั้นกำหนดให้ในการนำไปหักลดหย่อน ภาษีส่วนตัวนั้นจะอยู่ที่ 60,000 บาทต่อคนนั่นเอง

  ลดหย่อนภาษีครอบครัว

  วิธีลดหย่อนภาษีวิธีต่อมาคือวิธีลดหย่อนภาษีครอบครัว โดยวิธีการนี้นั้นแต่ละครอบครัวจะสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวมาทำการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งมีเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นคู่สมรสที่ทำการจดทะเบียนตามกฎหมาย คู่สมรสคนนั้นจะต้องไม่มีรายได้ และนอกจากค่าใช้จ่ายของคู่สมรสแล้ว ค่าใช้จ่ายในการตั้งครรภ์หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรก็สามารถนำมาขอลดหย่อนได้เช่นกันและจะแบ่งจำนวนที่สามารถขอลดหย่อนโดยแบ่งย่อยได้ดังนี้

  • คู่สมรส สามารถลดหย่อนได้จำนวน 60,000 บาท
  • ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรที่จ่ายให้สถานพยาบาล สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง (สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท) *หากทั้งสามีและภรรยายื่นภาษีทั้งคู่ จะให้สิทธิลดหย่อนนี้แก่ภรรยาเท่านั้น
  • บุตรตามกฎหมาย/บุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนแล้ว สามารถลดหย่อนได้จำนวน 30,000 บาทต่อคน โดยมีเงื่อนไขว่าบุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีหรืออายุไม่เกิน 25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ หรือในกรณีที่บุตรอายุเกิน 25 ปี ขึ้นไป แต่มีสถานะเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

  *บุตรคนที่ 2 ขึ้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทต่อคน

  *กรณีมีเฉพาะบุตรตามกฎหมายสามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรกี่คนก็ได้ตามจำนวนบุตรจริง

  *กรณีมีเฉพาะบุตรบุญธรรมสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคน สูงสุด 3 คน

  *กรณีมีทั้งบุตรตามกฎหมายและบุตรบุญธรรมให้ใช้สิทธิบุตรตามกฎหมายก่อน หากบุตรบุญธรรมเป็นคนที่ 4 จะไม่สามารถใช้สิทธิได้ แต่ถ้าบุตรบุญธรรมอยู่ในคนที่ 1-3 จะสามารถใช้สิทธิบุตรบุญธรรมได้

  • เลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและของคู่สมรส สามารถลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคน (สูงสุดไม่เกิน 4 คนและบิดามารดาต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท)
  • อุปการะผู้พิการหรือบุคคลทุพพลภาพ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทต่อคน (ผู้พิการจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และมีบัตรประจำตัวผู้พิการ รวมถึงจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะ)

  วิธีลดหย่อนภาษี

  ลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน

  อีกวิธีที่ดีและสามารถเลือกทำเองได้ในการลดหย่อนภาษีนั่นก็คือการลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อประกันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตของบิดามารดา หรือประกันชีวิตแบบบำนาญก็ล้วนนำมาขอลดหย่อนได้

  ซึ่งหากคุณไม่ได้มีความตั้งใจที่จะซื้อประกันหลายแผนประกันภัย ขอแนะนำให้ทำการซื้อประกันชีวิต กับ แรบบิท แคร์ เอาไว้เพราะสามารถนำมาขอลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และประกันต้องคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปนั่นเอง

  • ประกันชีวิตทั่วไปและประกันสะสมทรัพย์ สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และประกันต้องคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองถึงสุขภาพ สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประกันสุขภาพบิดามารดา สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

  *อีกทั้งยังสามารถรวมประกันสุขภาพพ่อแม่คู่สมรสมาลดหย่อนภาษีได้กรณีคู่สมรสไม่มีรายได้

  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15% ของรายได้รวมทั้งปี (ไม่เกิน 200,000 บาท หรือต้องไม่เกิน 300,000 บาท หากไม่มีการลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันชีวิต) 

  ลดหย่อนภาษีกองทุน

  วิธีต่อมาในการลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจก็คือการซื้อกองทุน ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะเมื่อลงทุนไปแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา อีกทั้งผู้ลงทุนยังสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุนอสังหาฯ อย่างไม่มีข้อจำกัด จึงถือว่าเป็นการใช้เงินตัวเองลงทุนได้ตามใจและยังนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนั่นเอง

  เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี

  เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี

  มาถึงวิธีลดหย่อนภาษีที่สายทำบุญจะต้องถูกใจอย่างการขอลดหย่อนภาษีด้วยกลุ่มเงินบริจาค ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพื่อการศึกษา การพัฒนาสังคม โรงพยาบาลรัฐบาล หรือแม้กระทั่งการบริจาคที่เกี่ยวกับการกีฬา ก็สามารถนำเงินที่ได้บริจาคไปมาขอลดหย่อนภาษีได้มากถึง 2 เท่าของเงินที่บริจาคไปเลยทีเดียว

  *ทั้งนี้ในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ควรเช็กเงื่อนไขการใช้เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีอยู่เสมอ

  ลดหย่อนภาษีด้วยวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐฯ

  มาถึงวิธีการลดหย่อนภาษีวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการลดหย่อนภาษีด้วยการใช้จ่ายที่อยู่ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ เช่น โครงการชอปดีมีคืน หรือการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

  *ทั้งนี้ในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ควรเช็กเงื่อนไขใหม่ในทุก ๆ ปี

  • โครงการชอปดีมีคืน 2566 สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 40,000 บาท 
  • ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว คอนโด ห้องชุด และอาคาร สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

  สรุป

  6 วิธีนี้เป็น 6 วิธีที่จะสามารถช่วยทุกคนในการลดหย่อนภาษี สำหรับใครที่ทำไม่ทันในปีนี้ก็อย่าลืมนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนการลดหย่อนภาษีในปีหน้า เพื่อที่จะได้ช่วยประหยัดงบประมาณในการเสียภาษีแถมได้อะไรดี ๆ กลับมาด้วยนั่นเอง


   

  บทความแคร์การเงิน

  Rabbit Care Blog Image 90909

  แคร์การเงิน

  กู้ซื้อคอนโดดีไหม ? ข้อดีและข้อเสียของการซื้อคอนโด

  ควรตัดสินใจซื้อคอนโดเป็นของตัวเองดีหรือไม่ ? ปัญหากวนใจของหลายคนซึ่งอยากที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยที่ไม่ต้องเช่าซื้ออีกต่อไป
  คะน้าใบเขียว
  04/07/2024
  Rabbit Care Blog Image 90795

  แคร์การเงิน

  สุขภาพทางการเงินสำคัญอย่างไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสุขภาพทางการเงินที่ดี

  แน่นอนว่าในเรื่องของสุขภาพทางการเงินนั้นถือเป็นเรื่องที่เราต่างก็พอทราบกันอยู่บ้าง ว่าควรจะดูแลสุขภาพทางการเงินของตนเองให้ดีอยู่เสมอ
  คะน้าใบเขียว
  20/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89494

  แคร์การเงิน

  ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

  หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
  Thirakan T
  11/04/2024