แคร์ขับขี่ปลอดภัย

รวมกฎข้อระวังและข้อห้ามรถป้ายแดงที่ควรรู้

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
 
Published: September 26,2022
รถป้ายแดง

รถยนต์ป้ายแดงไม่ใช่แค่คำของรถใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเท่านั้น นอกจากฤกษ์ออกรถแล้ว รถยนต์ป้ายแดงยังมีข้อห้าม มีกฎที่ต้องปฎิบัติตาม และมีข้อห้ามที่คุณควรระวังอยู่หลายข้อ ว่าแต่มีกฎอะไรบ้าง? หากไม่ทำตามจะโดนปรับหรือเปล่า? วันนี้ แรบบิท แคร์ มีคำตอบ!

  

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

  

รู้จักกับรถป้ายแดงคืออะไร? จำเป็นมากน้อยแค่ไหนถึงต้องติด?

รถป้ายแดง คือ ป้ายทะเบียนพิเศษใช้ในรถที่ซื้อมาใหม่ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนรถเท่านั้น โดยทางกรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถเอง เพื่อใช้สำหรับติดรถส่งไปให้ลูกค้า หรือรถที่นำไปซ่อมแซม โดยจะมีหมวด หมายเลขป้ายแดงใช้หมุนเวียนกัน ไม่ใช่ป้ายทะเบียนที่จะสามารถไปจำหน่ายต่อได้

สำหรับระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวได้นั้น จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับรถ หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถูกนับว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

รถป้ายแดง

มีกฎและข้อห้ามรถป้ายแดงอะไรบ้าง? 

การขับรถป้ายแดงทุกครั้ง จะมีข้อกำหนดของกฎหมายจราจรเพิ่ม แตกต่างจากการขับรถยนต์ทั่วไป โดยข้อห้ามรถป้ายแดงที่ควรระวัง และไม่ควรพลาด ถ้าไม่อยากถุกปรับ หรือผิดกฎจราจร มีดังนี้

สมุดคู่มือ คือ สมุดคู่มือประจำรถป้ายแดงที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก มีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้งานรถป้ายแดงบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ยืนยันในการใช้งานรถตามเส้นทางที่ขับขี่ และเป็นเอกสารสำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ ไม่เช่นนั้นอาจถูกปรับถึง 1,000 บาท

ดังนั้น ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ติดทะเบียนป้ายแดงจะต้องลงบันทึกในสมุดคู่มือให้ชัดเจนเสมอ โดยลงชื่อผู้ขับ ระยะเวลาการใช้รถ และจุดหมายปลายทางที่จะไป หรืออื่นๆ และควรพกสมุดคู่มือติดรถไว้ในรถเสมอ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจจะได้ใช้ยืนยันเป็นหลักฐานได้

เบื้องต้นแล้ว ตามกฎหมายระบุไว้ว่า รถป้ายแดงจะสามารถวิ่งบนท้องถนน ทางด่วน หรือทางพิเศษได้ตามปกติเช่นเดียวกับรถยนต์ทั่วไปได้ แต่จะมีกำหนดระยะเวลาว่า สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. และในปัจจุบันได้มีการอนุโลมให้ไม่เกิน 20.00 น. เนื่องจากปัญหาการจราจรที่ติดขัด 

โดยมีการให้เหตุผลว่าป้ายทะเบียนสีแดงสามารถมองในที่มืดได้ลำบาก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแม้จะมีประกันรถยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถนำรถไปกระทำผิดกฎหมายได้ง่ายนั่นเอง

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางนอกเหนือเวลาดังกล่าว ให้บันทึกข้อมูลในสมุดคู่มือรถป้ายแดง หากถูกเรียกตรวจเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาเหตุอันสมควรในการใช้รถอีกที

ฤกษ์ออกรถ

ตามกฎหมายระบุไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถวิ่งได้ภายในเขตที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น เช่น ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ก็สามารถใช้ได้ภายในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น ไม่สามารถนำรถป้ายแดงขับไปยังจังหวัดอื่นได้ โดยผู้ที่ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท 

แต่ก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะหากจำเป็นต้องใช้รถนอกเขตที่ระบุบนป้ายแดง เราสามารถขออนุญาตจากนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่มีลายเซ็น เพื่อนำรถขับข้ามเขตได้ หรือเพียงแค่บันทึกรายละเอียดสมุดคู่มือรถไว้ ก็จะสามารถนำรถขับข้ามเขต หรือจังหวัดได้ โดยไม่ต้องไปติดต่อขออนุญาตใช้รถนอกพื้นที่จากสำนักงานขนส่ง 

เพราะตามกฎหมาย สมุดคู่มือประจำรถป้ายแดงถือว่าเป็นเอกสารที่มีการขออนุญาตจากนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกแล้ว หากโดนเรียกตรวจก็จะมีหลักฐานในการแสดงให้เจ้าหน้าที่พิจารณาได้เช่นกัน และโดยปกตินายทะเบียนจะอนุญาตให้ใช้รถป้ายแดงออกนอกเขตพื้นที่ครั้งละไม่เกิน 3 วัน หรือหากมีความจำเป็นไม่เกิน 5 วัน

ทำป้ายแดง

นอกเหนือจากการห้ามขับรถข้ามเขต และขับรถข้ามจังหวัดแล้ว ข้อห้ามรถป้ายแดงอีกข้อที่ควรรู้คือ ห้ามใช้งานรถป้ายแดงเป็นระยะทางเกินกว่า 3,000 กิโลเมตร หากใช้งานเกินกว่าวันระยะทางที่กำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายรถป้ายแดงที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ปีพ.ศ. 2552 ซึ่งมีโทษปรับเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจนเกิดอุบัติเหตุ การเคลมประกันรถยนต์สำหรับรถป้ายแดงก็สามารถทำได้ รวมถึงสามารถนำรถยนต์เข้าเคลมที่ศูนย์บริการได้ตามปกติ หมดกังวลว่ารถใหม่ของคุณที่มีร่องรอยการชนเกิดขึ้นจะไม่สามารถซ่อมแซมได้! นอกจากนี้ยังเหมาะกับมือใหม่หัดขับอีกด้วย

ป้ายทะเบียนรถ

นี่เองที่เป็นสาเหตุว่า ทำไมทุกครั้งที่ออกรถใหม่มีข้อบังคับให้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ควบคู่ไปด้วยเสมอ เนื่องจากประกนัรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองที่ครอบคุลมทั้งเรื่องค่าซ่อมแซมจากรถยนต์เสียหาย ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังคุ้มครองในกรณีที่ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือรถถูกโจรกรรม ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในรถยนต์ป้ายแดง 

ดังนั้นการมีประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไว้ใจได้ตั้งแต่ต้น จะช่วยให้คุณอุ่นใจได้มากกว่า และสำหรับใครที่ยังมองหาประกันรถต่าง ๆ ต้องที่นี้เลย แรบบิท แคร์! 

ประกันรถเบี้ยเริ่มต้นราคาเบา ๆ พร้อมบริการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ให้คุณได้เลือกประกันที่โดนใจ และตวามคุ้มครองที่ครอบคลุม จัดเต็ม คลิกเลย!

บทความที่เกี่ยวข้อง


 

บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

Rabbit Care Blog Image 91032

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สอนขับรถให้ลูกเองได้ไหม ? จำเป็นต้องไปโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่ มีอะไรที่ต้องใส่ใจหากต้องการสอนเอง ?

ปัจจุบันอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ควรมีติดตัวกันเอาไว้ก็คือทักษะในการขับรถยนต์ ซึ่งหลายครอบครัวก็สอนขับรถให้ลูกด้วยตนเอง
Thirakan T
28/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89551

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
Thirakan T
17/04/2024
Rabbit Care Blog Image 89434

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ว่าแท้จริงแล้วมันมาจากอะไรได้บ้าง และถ้าหากเปรียบเทียบข้อมูลจากหน่วยงาน
Thirakan T
11/04/2024