แคร์ขับขี่ปลอดภัย

15 ประเภทป้ายทะเบียนต้องรู้! สีป้ายทะเบียนรถแต่ละสี มีความหมายอย่างไร?

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: August 6,2022
สีป้ายทะเบียนรถหมายความว่าอะไร? รถแต่ละประเภทต้องใช้ป้ายทะเบียนสีอะไร?

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมใช้รถรุ่นเดียวกัน แต่ป้ายทะเบียนรถกลับมีสีไม่เหมือนกัน มีทั้งแบบป้ายทะเบียนสะท้อนแสง ป้ายทะเบียนไม่สะท้อนแสง รวมถึงยังมีป้ายทะเบียนหลายสีอีกด้วย แรบบิท แคร์ รวบรวมข้อมูลของสีแผ่นป้ายทะเบียนรถในแต่ละประเภทที่แตกต่างตามลักษณะของรถ และลักษณะการใช้งาน เมื่อตอนจดทะเบียนรถครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถตู้ ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือป้ายทะเบียนประมูลมาฝากกัน

ผ่อนสบาย! ซื้อประกันรถทุกชั้น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

1. ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีดำ

รถที่มีป้ายทะเบียนพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ คือ ทะเบียนรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (Sedan, Not more than 7 Pass.) เช่น รถเก๋งทั่วไป หรือรถยนต์โดยทั่วไปที่ไม่ใช่รถบรรทุก หรือรถมอเตอร์ไซต์ส่วนบุคคล (Motorcycle) มีรายละเอียดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ดังนี้

1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1)

รถที่ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร เช่น เก๋งตอนเดียว เก๋งสองตอน เก๋งสองตอนแวน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก และอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1.2 รถจักรยานยนต์ (รย.12)

รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่ม อีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วยต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร ยาวไม่เกิน 2.50 เมตร ถ้ามีพ่วงข้างรถพ่วงของรถจักรยานยนต์ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร ยาวไม่เกิน 1.75 เมตร และเมื่อนำมาพ่วงกับรถจักรยานยนต์แล้วต้องมีขนาดกว้างวัดจากล้อหลังของรถจักรยานยนต์ถึงล้อของรถพ่วงของรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 1.50 เมตร และอื่นๆ ดังต่อไปนี้

2. ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงิน

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลที่มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง (Microbus & Passenger Van) เช่น รถตู้ รถสองแถว มีรายละเอียดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย. 2) ดังนี้

2.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย. 2)

รถที่ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร และความยาวของตัวถังวัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหลังถึง ท้ายรถต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของความยาววัดจากศูนย์กลางเพลาล้อ หน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อหลัง เช่น เก๋งสามตอน นั่งสองแถว นั่งสองตอนสองแถว ตู้นั่งสามตอน นั่งสองแถว และอื่นๆ ดังต่อไปนี้

3. ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีเขียว

ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวหนังสือสีเขียว คือ ป้ายทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล (Van & Pick Up) สำหรับรถกระบะทุกประเภท รวมไปถึงรถตู้ที่ใช้บรรทุกสินค้า และรถเฉพาะกิจบางประเภท ทั้งนี้ รถกระบะบางคันอาจมีป้ายทะเบียนสีขาว ตัวหนังสือสีดำ เนื่องจากได้จดทะเบียนรถเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล ทำให้หากมีการนำรถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น การนำรถส่วนบุคลไปใช้ขนส่งสินค้า อาจมีความผิดตามกฎหมายได้ มีรายละเอียดรถยนต์บรรทุกส่วน (รย. 3) ดังนี้

3.1 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย. 3)

รถที่ไม่ได้ใช้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎหมายว่า ด้วยการขนส่งทางบก ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร และความยาวของตัวถังวัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหลังถึงท้ายรถไม่เกิน 3 ใน 5 ของความยาววัดจาก ศูนย์กลางเพลาล้อหน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อหลัง เช่น กระบะบรรทุก ตู้บรรทุก กระบะบรรทุกมีหลังคา และอื่นๆ ดังต่อไปนี้

4. ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีแดง

ป้ายทะเบียนพื้นเป็นสีขาวอักษรและตัวหนังสือสีแดง คือ ป้ายทะเบียนรถสามล้อส่วนบุคคล บรรทุกไม่เกิน 7 ที่นั่ง (Motortricycle) มีรายละเอียดรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รย. 4) ดังนี้

4.1 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รย. 4)

รถที่ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 550 ลูกบาศก์เซนติเมตร และอื่นๆ ดังนี้

ป้ายทะเบียนรถมีทั้งหมดกี่สี? ป้ายทะเบียนสีเขียวคืออะไร?

5. ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง

รถที่มีป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีแดง คือ รถยนต์รับจ้างที่วิ่งระหว่างจังหวัด (Interprovincial Taxi) มีรายละเอียดรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย. 5) ดังนี้

5.1 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย. 5)

รถเก๋งสองตอนไม่ต่ำกว่าสี่ประตู น้ำหนักรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และอื่นๆ ดังต่อไปนี้

6. ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ คือ ป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (Urban Taxi) หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (Public Motorcycle) มีรายละเอียดรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย. 6) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17) ดังนี้

6.1 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย. 6)

รถเก๋งสองตอน ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร มีประตูไม่ต่ำกว่าสี่ประตู ซึ่งต้องเป็นประตูที่ไม่ได้ติดตั้งระบบควบคุมการปิดเปิดประตูรถจากศูนยก์ลาง (CENTRAL LOCK) กระจกกันลมต้องเป็นกระจกโปร่งใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถ และสภาพจราจรภายนอกรถได้ชัดเจน และห้ามมิให้นำวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด หรือการติดวัสดุสำหรับบัง หรือกรองแสงแดดที่กระจกกันลมด้านหน้าตามขนาดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป สำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI – METER) ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2535 เป็นต้นไป (ยกเว้นรถยนต์รับจ้างที่เจ้าของรถ นำมาจดทะเบียนแทนรถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 17 เมษายน 2535) ต้องเป็นรถเก๋งสอง ตอน หรือรถเก๋งสองตอนที่มีพื้นที่บรรทุกภายในตัวรถ (รถเก๋งสองตอนแวน) ที่ผลิตสำเร็จรูปจาก โรงงานผู้ผลิต มีขนาดกว้างของรถไม่เกิน 2.5 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร มีประตูไม่ต่ำกว่าสี่ประตู และมีเครื่องยนต์ที่มีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

6.2 รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17)

รถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้องมีความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร ความยาวไม่เกิน 2.50 เมตร ความสูงไม่เกิน 2 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่หมายรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้างและจักรยานที่ติดเครื่องยนต์

7. ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีน้ำเงิน

รถที่มีป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ รถยนต์รับจ้าง 4 ล้อขนาดเล็ก (Fixed Route Taxi) มีรายละเอียดรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (รย. 7) ดังนี้

7.1 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (รย. 7)

รถสองตอน มีประตูไม่ต่ำกว่าสองประตู ขนาดกว้างของรถไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร

8. ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีเขียว

ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีเขียว ป้ายทะเบียนสำหรับรถสามล้อรับจ้าง (Tuk Tuk) มีรายละเอียดรถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย. 8) ดังนี้

8.1 รถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย. 8)

รถที่ต้องมีลักษณะประทุน โดยมีที่นั่ง 2 ตอน หรือ 2 แถว ขนาดกว้าง ไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 550 ลูกบาศก์เซนติเมตร

9. ป้ายทะเบียนสีเขียว ตัวอักษรสีขาว/สีดำ

รถที่มีป้ายทะเบียนสีเขียวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีขาวหรือสีดำ คือ รถสำหรับธุรกิจบริการ (Hotel Taxi) รถบริการทัศนาจร (Tour Taxi) และรถให้เช่า (Car For Hire) มีรายละเอียดรถยนต์บริการธรุกิจ (รย. 9) รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10) และรถยนต์บริการให้เช่า (รย.11) ดังนี้

9.1 รถยนต์บริการธรุกิจ (รย. 9)

รถยนต์บรรทุกคนโดยสาร หรือให้เช่า ซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ต้องเป็นรถเก๋ง สองตอนไม่ต่ำกว่าสี่ประตู น้ำหนักรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัยที่ทำการของผู้โดยสาร หรือที่ ทำการของผู้บริการธุรกิจนั้น

9.2 รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10)

รถยนต์บรรทุกคนโดยสาร หรือให้เช่า ซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ำกว่าสี่ประตู น้ำหนักรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว

9.3 รถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)

รถยนต์บรรทุกคนโดยสาร หรือให้เช่า ซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ำกว่าสี่ประตู น้ำหนักรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นรถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่า ซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อนำไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ

สีป้ายทะเบียนรถตู้สีอะไร? ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้าคืออะไร?

10. ป้ายทะเบียนสีส้ม ตัวอักษรสีดำ

รถที่มีป้ายทะเบียนรถสีส้มสะท้อนแสง ตัวหนังสือเป็นสีดำ คือ รถแทรกเตอร์ (Tractor) รถบดถนน (Road Roller) รถที่ใช้ในทางเกษตรกรรม (Farm Vehicle) และรถพ่วง (Automobile Trailer)  มีรายละเอียดรถแทรกเตอร์ (รย.13) รถบดถนน (รย.14) รถใช้งานเกษตรกรรม (รย.15) และรถพ่วง (รย.16) ดังนี้

10.1 รถแทรกเตอร์ (รย.13)

รถที่มีล้อหรือสายพาน และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง เป็นเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดัน หรือฉุดลากเป็นต้น หรือรถยนต์สำหรับลากจูงซึ่งมิได้ใช้ ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต้องมีขนาดกว้าง ไม่เกิน 4.40 เมตร ยาวไม่เกิน 16.20 เมตร

10.2 รถบดถนน (รย.14)

รถที่ใช้ในการบดอัดวัสดุบนพื้นให้แน่น และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง หรือใช้รถอื่นลากจูง ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 3.50 เมตร ยาวไม่เกิน 8 เมตร

10.3 รถใช้งานเกษตรกรรม (รย.15)

รถที่ผลิต หรือประกอบขึ้นเพื่อใช้งานเกษตรกรรม โดยใช้เครื่องยนต์ซึ่งมิได้ใช้สำหรับรถยนต์ โดยเฉพาะมาติดตั้งต้องเป็นรถที่มีสามล้อหรือสี่ล้อ น้ำหนักรถไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม มีขนาดกว้างไม่เกิน 2 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร

10.4 รถพ่วง (รย.16)

รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอื่นลากจูง ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร

11. ป้ายทะเบียนสีฟ้า ตัวอักษรสีขาว (แนวยาว)

ป้ายทะเบียนสีฟ้าสะท้อนแสง มีตัวหนังสือ จุดวงกลม ตัวเลข และเส้นขีดสีขาว คือ แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต คณะผู้แทนทางกงศุล องค์การระว่างประเทศและสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดจั้งขึ้นในประเทศไทย

12. ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีดำ (แนวยาว)

ป้ายสีขาวสะท้อนแสงแนวยาว มีตัวหนังสือ จุดวงกลม ตัวเลข และขีดสีดำ คือ แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต

13. ป้ายทะเบียนสีเทา ตัวอักษรสีดำ (แนวยาว)

ป้ายทะเบียนรถยนต์สีเทาสะท้องแสง มีตัวหนังสือ จุดวงกลม ตัวเลข และเส้นขีดที่เป็นสีดำ คือ ป้ายทะเบียนของเจ้าพนักงานกงสุลกิติมศักดิ์

14. ป้ายทะเบียนสีแดง ตัวอักษรสีดำ

ป้ายทะเบียนสีแดง ตัวหนังสือสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถชั่วคราวที่ออกให้กับรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย สามารถขับขี่ได้ชั่วคราวตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก เช่น ห้ามใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน รถป้ายแดงห้ามขับข้ามเขต หรือห้ามขับรถป้ายแดงในเวลากลางคืน

15. ป้ายทะเบียนกราฟิก

ป้ายทะเบียนรถที่มีพื้นหลังเป็นรูปภาพกราฟิกที่แตกต่างจากป้ายทะเบียนทั่วไป เช่น รูปเรือสุพรรณหงส์ รูปวัดพระแก้ว หรือรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญประจำจังหวัด คือ ป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล หรือป้ายทะเบียนประมลโดยกรมการขนส่งทางบก โดยปัจจุบันจะมีการเปิดประมูลป้ายทะเบียนกราฟิกเฉพาะทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งเท่านั้น

ไม่ว่าจะขับรถป้ายทะเบียนแบบไหน อย่าลืมพกความมั่นใจตลอดทุกเส้นทางขับขี่ด้วยประกันรถยนต์จาก แรบบิท แคร์ ที่รวบรวมจากทุกบริษัทประกันชั้นนำมาให้เลือกเปรียบเทียบประกันรถออนไลน์ได้ทันที พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 70% และสิทธิพิเศษความแคร์เพิ่มฟรีทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะลูกค้าที่เลือกซื้อประกันรถออนไลน์กับ แรบบิท แคร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผ่อน 0% นานสูงสุด 3-10 เดือน บริการแจ้งเคลมออนไลน์ บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางถนนผ่านทางโทรศัพท์และ LINE (@rabbitcare) ตลอด 24 ชั่วโมง โทรเลย 1438


บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

Rabbit Care Blog Image 89551

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
Thirakan T
17/04/2024
Rabbit Care Blog Image 89434

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ว่าแท้จริงแล้วมันมาจากอะไรได้บ้าง และถ้าหากเปรียบเทียบข้อมูลจากหน่วยงาน
Thirakan T
11/04/2024
Rabbit Care Blog Image 89412

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

ขับรถปวดหลัง เพราะนั่งนานหลายชั่วโมง มีวิธีแก้ปวดแบบไหนให้ทำตามบ้าง

อาการขับรถปวดหลังสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้งานรถยนต์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือระยะสั้นก็ตาม
Thirakan T
11/04/2024