แคร์เรื่องประกันยานยนต์

ประกันหมดอายุ เคลมประกันย้อนหลัง ได้ไหม?

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
Published: June 10,2024
เคลมประกันย้อนหลัง

หลายคนอาจเคยเจอปัญหารถที่ทำประกันได้รับความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่อยากรีบแจ้งเคลม เพราะยังไม่สะดวก หรือกลัวเสียประวัติ จนหมดระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันรถยนต์ สิ่งหนึ่งที่สามารถตอบได้อย่างแน่ชัดคือ สามารถเคลมกันย้อนหลังได้ แต่จะยังสามารถเคลมย้อนหลังได้ไหมในกรณีที่ประกันหมดความคุ้มครองแล้ว วันนี้ แรบบิท แคร์ รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว 

ประกันรถยนต์
ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  เคลมประกันย้อนหลัง คืออะไร?

  การเคลมประกันย้อนหลัง คือ การเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันเอาประกันภายหลังจากเกิดเหตุไปแล้วระยะหนึ่ง โดยอาจเป็นการแจ้งเคลมย้อนหลังภายใน  2-3 วัน หรือเคลมความเสียหายรอบคันก่อนประกันรถยนต์หมดระยะความคุ้มครอง ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า “เคลมแห้ง” โดยรูปแบบความเสียหายที่มักแจ้งเคลมย้อนหลัง มักเป็นความเสียหายที่เกิดจากการเฉี่ยวชนระหว่างยานพาหนะทางบก หรือชนกับคู่กรณีที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบก ซึ่งมักเป็นความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น 

  เคลมประกันย้อนหลัง ทำได้ไหม?

  สามารถแจ้งเคลมย้อนหลังได้ หากผู้เอาประกันสามารถแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์และรายละเอียดคู่กรณี (ถ้ามี) ได้อย่างครบถ้วน โดยผู้เอาประกันต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วน และรอบริษัทประกันเข้าตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภายหลัง และรอรับใบประเมินความเสียหาย หรือใบเคลมประกันเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์บริการต่อไป ทั้งนี้ ผู้เอาประกันอาจต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) ตั้งแต่ 1,000-4,000 บาท ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ 

  ใบเคลมประกันรถ คืออะไร?

  ใบเคลมประกันรถยนต์ หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ คือ ใบรับรองความเสียหาย โดยเป็นเอกสารหลักฐานสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันเอาประกันที่ผู้เอาประกันจะได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจแทนของบริษัทประกันภายหลังจากเข้าสรุปเหตุการณ์อุบัติเหตุเรียบร้อยแล้ว โดยใบเคลมประกันนี้จะใช้เป็นหลักฐานประกอบการนำรถคันเอาประกันเคลมประกันย้อนหลัง และเข้ารับบริการซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของของเหลวในเครื่องยนต์ เช่น แบตเตอรี่หรือของเหลวภายในระบบเครื่องยนต์

  เคลมประกันย้อนหลัง

  ใบเคลมประกันรถ มีอายุกี่ปี?

  ใบเคลมประกันรถที่ผู้เอาประกันได้รับจากบริษัทประกันภัย โดยทั่วไปแล้วจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่เกิดเหตุ ทำให้ผู้เอาประกันสามารถนำรถคันเอาประกันเข้ารับการซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมตามเงื่อนไขที่ได้เลือกไว้ในสัญญากรมธรรม์ตามที่สะดวก ภายในระยะเวลา 2 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันควรนำรถคันเอาประกันเข้ารับการซ่อมภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากเกิดเหตุ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกรณีรถคันเอาประกันอยู่ในระหว่างรอซ่อม หรือใช้งานไม่ได้นั่นเอง

  ใบเคลมประกันรถหาย ทำอย่างไร?

  กรณีได้รับใบเคลมประกันรถมาแล้ว แต่ไม่สามารถนำรถคันเอาประกันเข้ารับการซ่อมหรือเคลมประกันย้อนหลังได้ เนื่องจากใบเคลมประกันรถหาย ควรต้องติดต่อบริษัทประกันภัยทันทีเพื่อแจ้งขอเอกสารการเคลม หรือตรวจสอบข้อมูลเคลมจากระบบของบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ไม่ว่าเป็นเลขกรมธรรม์ประกันภัย ยี่ห้อ/รุ่นรถ วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ เพื่อความสะดวกในการต้นหาข้อมูลเลขแจ้งเคลมในระบบของบริษัทประกันภัย

  หลังจากนั้นผู้เอาประกันอาจลงบันทึกประจำวันเพื่อแจ้งเอกสารหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น หมายเลขแจ้งเคลม เลขทะเบียนรถ รุ่นและยี่ห้อรถ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำใบลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานประกอบการขอสำเนาใบเคลมประกันย้อนหลังจากบริษัทประกันภัย เมื่อได้ใบลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ทำประกันนำสำเนาใบลงบันทึกประจำวันยื่นแก่บริษัทประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกรณีเอกสารสำคัญหาย และเพื่อขอรับเอกสารใบเคลมประกันรถย้อนหลัง และนำรถคันเอาประกันและสำเนาใบเคลมประกันรถ ยื่นเป็นหลักฐานเพื่อรับบริการซ่อมกับอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการในเครือบริษัทประกันภัย

  การเคลมแห้ง คืออะไร?

  เคลมแห้ง คือ การแจ้งเคลมประกันกรณีรถคันเอาประกันได้รับความเสียหายเล็กน้อย ไม่มีทรัพย์สินภายนอกเสียหาย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทประกันเดินทางเข้ามาที่จุดเกิดเหตุ และผู้เอาประกันสามารถแจ้งเคลมประกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถแจ้งได้ตลอดภายในก่อนที่กรมธรรม์ประกันจะหมดอายุความคุ้มครอง

  หลังจากนั้นจะสามารถนำรถคันเอาประกันเข้ารับการซ่อมได้กับศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทประกันหรืออู่ซ่อมใกล้บ้าน (อู่นอกสัญญา) เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่อาจไม่มีคู่กรณีที่เป็นพาหนะทางบก 

  อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันไม่ควรทิ้งช่วงแจ้งเคลมประกันย้อนหลังจากเกิดเหตุนานจนเกินไป รวมถึงควรเตรียมข้อมูลและรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ หลังจากเมื่อแจ้งศูนย์ประกันแล้ว บริษัทประกันอาจนัดตรวจสอบสภาพความเสียหายโดยรวม จากนั้นผู้เอาประกันจะได้รับใบเคลมเพื่อเป็นหลักฐานในการนำรถคันเอาประกันเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมในสัญญาภายหลังจากเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

  เคลมประกันย้อนหลัง

  เคลมประกันย้อนหลังได้ไหม ถ้าประกันรถยนต์หมดอายุแล้ว?

  กรณีแจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุและได้รับใบเคลมประกันจากบริษัทประกันภัยไว้ แต่ไม่ได้นำรถคันเอาประกันเข้ารับการซ่อมจนกระทั่งหมดระยะความคุ้มครองตามสัญญากรมธรรม์ แต่ยังไม่เกินอายุเคลมใบประกัน 

  ผู้เอาประกันจะยังสามารถนำรถคันเอาประกันเข้ารับการซ่อมบำรุงจากศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมในเครือบริษัทประกันภัยเดิมที่ทำไว้ได้ แม้ว่าจะต่อประกันรถยนต์กับบริษัทใหม่ไปแล้วก็ตาม 

  ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 หรือ ป.พ.พ. มาตรา 882 ที่ระบุไว้ว่า “…ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัยในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงกำหนด…”

  อย่างไรก็ตาม ควรแจ้งเคลมประกันย้อนหลังในระยะเวลาที่ยังอยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกัน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นควรต้องเป็นความเสียหายที่เกิดในระยะเวลาที่อยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเดิมเท่านั้น เนื่องจากบริษัทประกันอาจไม่อนุมัติการเคลมได้หากแจ้งเคลมล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร มิเช่นนั้นผู้เอาประกันอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเองทั้งหมด

  ขั้นตอนการ เคลมประกันย้อนหลัง มีดังนี้

  • ติดต่อ Call Center บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ทำอยู่
  • แจ้งรายละเอียดสาเหตุความเสียหาย วัน เวลา และสถานที่ที่เกิดเหตุ
  • รอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายของรถคันเอาประกัน เพื่อรับใบเคลม
  • แจ้งวัน เวลา และอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการของบริษัทประกันภัยที่ต้องการนำรถคันเอาประกันเข้ารับบริการ
  • ผู้เอาประกันนำรถคันเอาประกัน เข้ารับบริการ ณ อู่ซ่อมหรือศูนย์บริการของบริษัทประกันภัย ตามที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่บริษัทประกันที่ทำไว้

  เอกสารที่ใช้ในการ เคลมประกันย้อนหลัง

  เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเคลมประกันย้อนหลัง หรือเคลมแห้ง ก่อนที่จะนำรถคันเอาประกันเอารับการซ่อม ณ ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมในเครือบริษัทประกันรถยนต์ ได้แก่ สำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ สำเนาเล่มคู่มือประจำรถ และสำเนาใบขับขี่ของผู้เอาประกัน


  แรบบิท แคร์ รวบรวมแบบประกันรถยนต์ชั้น 1 จากทุกบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำ มาให้เลือกเปรียบเทียบประกันออนไลน์ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าซื้อตรงจากบริษัทประกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสูงสุด 70% และสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นผ่อน 0% ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตนานสูงสุด 6 เดือน บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง บริการรถใช้ระหว่างซ่อมนานสูงสุด 3 วัน หรือชดเชยค่าเดินทางกรณีรถคันเอาประกันได้รับความเสียหายใช้งานไม่ได้ ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของแรบบิท แคร์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หรือรับสิทธิพิเศษได้ก่อนใคร โทรเลย 1438


  สรุป

  สรุปบทความ

  การเคลมประกันย้อนหลังนั้นสามารถทำได้ โดยอาจเป็นการแจ้งเคลมย้อนหลังภายใน 2-3 วัน หรือเคลมความเสียหายรอบคันก่อนประกันรถยนต์หมดระยะความคุ้มครอง ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า “เคลมแห้ง” และบางแห่งอาจมีการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์

  จบสรุปบทความ
   

  บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

  Rabbit Care Blog Image 89839

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  วิธีเคลมประกัน มีคู่กรณี ทำอย่างไรบ้าง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  หลายคนอาจเคยเจออุบัติเหตุรถชนจนเป็นเหตุที่ทำให้ต้องแจ้งเคลมประกันรถยนต์ แต่การเคลมประกันรถยนต์มีหลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเกิดเหตุ ณ ขณะนั้น
  Thirakan T
  13/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89627

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มี่กี่ประเภท? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  หากผู้เอาประกันเลือกเอารถเข้าอู่เคลมประกันกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองคิวซ่อม
  Thirakan T
  26/04/2024
  Rabbit Care Blog Image 89465

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ ราคาเท่าไหร่ และคุ้มครองอะไรบ้าง

  เคยจินตนาการตอนที่เราต้องเจอสถานการณ์รถมอเตอร์ไซค์หายกันไหม? นี่จึงเป็นเหตุผลที่ ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ มีความสำคัญขึ้นมาอย่างโดดเด่น
  Thirakan T
  17/04/2024