Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบประกันมอเตอร์ไซค์ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

penalty-for-riding-motorcycle-with-two-passengers_mobile.jpg

ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายไหม ซ้อน 3 ปรับเท่าไหร่ มีโทษอย่างไร

การซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเมื่อมีการเดินทางระยะไกล้และกลาง การซ้อนมอเตอร์ไซค์ถือเป็นการโดยสารที่สะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย แต่การซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างมาก เพราะถ้าไม่ทำตามกฎหมายหรือวิธีการที่ถูกต้องก็อาจเป็นอันตรายได้ ซึ่งการซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็มีกฎหมายที่เข้มงวด และผู้ขับขี่ทุกคนควรปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

แรบบิท แคร์ เลยอยากพาไปศึกษาว่ากฏหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นอย่างไร ซ้อน 3 ผิดกฎหมาย มาตราใด หากทำผิดกฏจะถูกลงโทษอย่างไร ซ้อน 3 ปรับเท่าไหร่ ไปดูกันเลย

กฎหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์

การขับรถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยมีกฎหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

กฎหมาย

คำอธิบาย

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522

กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการขนส่งทางบก

 

ตามกฎหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่จะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกประการ รวมถึง

 

1. การสวมหมวกกันน็อค
2. การใช้ชุดเกราะคุ้มกัน
3. การใช้ระบบเบรกที่ดีและมีประสิทธิภาพ
4. การมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ
5. การปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
6. การระวังความเร็วของรถ
7. การไม่เมาสุราหรือทำสิ่งที่อาจทำให้สมาธิสั้น
 

การซ้อนมอเตอร์ไซค์และฝ่าฝืนกฎหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และผู้ขับขี่อาจได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นการชำระค่าเสียหาย หรือแม้กระทั่งถูกจับกุมโดยตำรวจและมีการดำเนินคดีในศาล ดังนั้น ผู้ขับขี่จึงควรปฏิบัติตามกฎหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์และไม่ควรซ้อนมอเตอร์ไซค์เกิน 3 คนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นบนท้องถนน

ซ้อน 3 ปรับเท่าไหร่

มอเตอร์ไซค์ซ้อน 3 หรือบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 1 คน (ไม่นับรวมคนขับรถ) ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์และเป็นการขับรถที่ไม่ปลอดภัย โดยมีโทษปรับตามกฎหมายจราจรส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2560 ว่า

"ผู้ขับขี่หรือผู้นั่งของรถจักรยานยนต์หรือรถสามล้อที่ขับขี่หรือนั่งบนบริเวณที่ไม่ได้ระบุว่าสามารถนั่งได้กี่คน หรือซ้อนกันได้กี่คน หรือซ้อนกันเกินกว่าที่กำหนด รวมทั้งผู้ขับขี่หรือผู้นั่งของรถจักรยานยนต์หรือรถสามล้อที่ไม่ใช่บริเวณที่ได้รับการกำหนดว่าสามารถนั่งได้ หรือซ้อนกันได้กี่คน หรือซ้อนกันเกินกว่าที่กำหนด จะต้องปรับไม่เกิน 1,000 บาท"

นอกจากนี้ ในกรณีที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เกิน 3 คน ผู้ขับขี่จะได้รับโทษปรับเพิ่มอีกตามกฎหมายจราจรส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2560 ว่า "ผู้ขับขี่หรือผู้นั่งของรถจักรยานยนต์หรือรถสามล้อที่ซ้อน 3 คน จะต้องปรับไม่เกิน 2,000 บาท"

ดังนั้น การซ้อนมอเตอร์ไซค์เกินกำหนดหรือซ้อน 3 จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างเคร่งครัด และเลือกใช้วิธีการขับรถที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในทางหลวง ทุกคนที่อ่านมาถึงตรงนี้ก็คงจะได้คำตอบกันแล้วว่าซ้อน 3 ปรับเท่าไหร่ ทีนี้แรบบิทแคร์จะพาไปไขข้อสงสัยว่านอกจากซ้อน 3 ปรับเท่าไหร่แล้วซ้อน 3 ผิดกฎหมาย มาตราใดบ้าง

ซ้อน 3 ผิดกฎหมาย มาตราใด

ซ้อนมอเตอร์ไซค์เกิน 3 คนถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 3 ข้อ 2 ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดว่า รถจักรยานยนต์ให้บรรทุกของได้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม และสำหรับผู้โดยสารสามารถนั่งซ้อนท้ายได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ดังนั้นการซ้อนมอเตอร์ไซค์ 3 คน จะถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การซ้อนมอเตอร์ไซค์เกินจำนวนที่กำหนดอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารและผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือเลี้ยวทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดการล้มหรือชนกับยานพาหนะอื่นได้

นอกจากนี้ การซ้อนมอเตอร์ไซค์เกินจำนวนที่กำหนดยังถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 80 ข้อ 1 ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดว่า ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน ห้ามถือหรือนำสิ่งของหรือสิ่งอื่นใดมากกว่าปริมาณที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เกินจำนวนที่กำหนดอย่างการซ้อน 3 และหากต้องการบรรทุกผู้โดยสารเพิ่มเติมควรใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมและปลอดภัยในการเดินทาง เพียงปฎิบัติตามกฎหมายการขับขี่รถจักรยานยนต์ ง่าย ๆ เท่านี้ ก็ไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่าการซ้อน 3 ผิดกฎหมาย มาตราใด จะถูกลงโทษอย่างไร

ประโยชน์ของการซ้อนมอเตอร์ไซค์

การซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นวิธีที่คนขับและผู้โดยสารสามารถประหยัดพื้นที่และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

 • ประหยัดพื้นที่: การซ้อนมอเตอร์ไซค์ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจอดรถ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีพื้นที่จอดรถจำกัด เช่น บริเวณในตัวเมืองหรือที่จอดรถในอาคารสูง
 • เพิ่มความปลอดภัย: การซ้อนมอเตอร์ไซค์ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกขโมยหรือทำร้ายร่างกาย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณทางด่วนหรือทางคมนาคม
 • สะดวกสบาย: การซ้อนมอเตอร์ไซค์ช่วยลดเวลาในการจอดรถและเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสบายในการเดินทาง

นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว การซ้อนมอเตอร์ไซค์ยังช่วยลดการประมาณเวลาในการจอดรถ และช่วยลดการเสียเวลาในการหาที่จอดรถที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้น การซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจอดรถในพื้นที่จำกัด และช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย

วิธีการเลือกซ้อนมอเตอร์ไซค์ให้เหมาะสม

การเลือกรถจักรยานยนต์ที่เหมาะสมสำหรับการซ้อนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้การซ้อนไม่สะดวกหรือไม่ปลอดภัยแล้ว ยังอาจทำให้ผู้ขับขี่มานั่งกังวลเพิ่มเติมอีกว่าซ้อน 3 ผิดกฎหมาย มาตราใด ดังนั้น หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมสำหรับการซ้อน คุณควรพิจารณาตามข้อควรระวังต่อไปนี้

 • ขนาดของมอเตอร์ไซค์ : การเลือกซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมนั้น ควรพิจารณาจากขนาดของมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก โดยควรเลือกมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเล็กพอที่จะให้ผู้ซ้อนสามารถควบคุมได้อย่างสะดวก และไม่เกินกำลังขับของผู้ซ้อน
 • ความสูงของมอเตอร์ไซค์ : ควรเลือกซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่มีความสูงเหมาะสมกับคนซ้อน เพื่อให้การซ้อนสะดวกและปลอดภัย หากมอเตอร์ไซค์สูงเกินไป อาจทำให้การซ้อนไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย
 • น้ำหนักของมอเตอร์ไซค์ : นอกจากขนาดของมอเตอร์ไซค์แล้ว น้ำหนักของมอเตอร์ไซค์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมสำหรับการซ้อน ควรเลือกมอเตอร์ไซค์ที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 200 กิโลกรัม เพื่อให้ผู้ซ้อนสามารถควบคุมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 • ระบบเบรก : ควรเลือกซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบเบรกที่เหมาะสมสำหรับการซ้อน เพราะระบบเบรกที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้การซ้อนไม่สะดวก และยังยังต้องคำนึงถึงความไม่ปลอดภัยอีกด้วย
 • ระบบเกียร์ : การเลือกซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบเกียร์ที่เหมาะสมสำหรับการซ้อนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ควรเลือกมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบเกียร์ที่เหมาะสมสำหรับการซ้อน เช่น ระบบเกียร์ธรรมดา หรือ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซ้อนสามารถควบคุมมอเตอร์ไซค์ได้อย่างสะดวกและมั่นคง
 • การควบคุม : ควรเลือกซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่มีการควบคุมที่ง่ายและสะดวกสำหรับคนซ้อน เพราะการควบคุมที่ซับซ้อนอาจทำให้การซ้อนไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย

ถึงแม้เราจะมีการเลือกซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมแล้ว หรือมีการศึกษากฏหมายของการขับขี่รถจักรยานยนต์มาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นอุบัติเหตุที่เกิดได้บ่อยที่สุด และเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ย่อมมีความเสียหายต่าง ๆ ตามมา ทั้งค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอื่น ๆ

ในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิด โดยรวมแล้วหากเกิดอุบัติเหตุจากการซ้อนมอเตอร์ไซค์เพียงครั้งนึงคุณอาจต้องจ่ายเป็นหลักแสนหรือหลักล้านเลยก็เป็นได้ ดังนั้นประกันมอเตอร์ไซค์จึงเป็นเสมือนตัวช่วยให้คุณรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการจ่ายเบี้ยประกันรถจักรยานยนต์ราคาเพียงไม่กี่บาท ยังไงก็คุ้มค่าและสร้างความอุ่นใจได้ยิ่งกว่า เพราะจะได้ไม่ต้องคอยมานั่งกังวลว่าซ้อน 3 ผิดกฎหมาย มาตราใด ซ้อน 3 ปรับเท่าไหร่

เพียงใช้บริการซื้อประกันรถจักรยานยนต์กับแรบบิท แคร์ คุณจะได้รับประโยชน์มากมายที่เหนือชั้นกว่าโบรกเกอร์ประกันภัยเจ้าอื่นดังนี้

 • มีแผนประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้เลือกมากมายจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ
 • สามารถเปรียบเทียบราคาแผนประกันง่าย ๆ ได้ราคาถูกโดนใจ ภายใน 30 วินาที
 • จ่ายเงินสะดวกได้หลากหลายช่องทาง ได้ความคุ้มครองรวดเร็วทันใจ
 • ได้รับบริการความแคร์แบบจัดเต็มยิ่งกว่าใคร เพราะเราให้คำปรึกษาตั้งแต่เลือกแผนประกันจนถึงประสานงานเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • มีโปรชั่นพิเศษพร้อมส่วนลดมากมายให้กับคุณ

ประโยชน์มากมายแบบนี้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบราคาที่ไหนอีกแล้ว หากต้องการประกันมอเตอร์ไซค์เพื่อคลายข้อกังวลว่าซ้อน 3 ผิดกฎหมาย มาตราใด ซ้อน 3 ปรับเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาหาเราได้เลย

ความคุ้มครองประกันรถจักรยานยนต์

ตารางความคุ้มครอง    
 
ผลประโยชน์ 
ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 1ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 2+ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 2ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 3+ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 3
คู่กรณี
บุคคล ✔️✔️✔️✔️✔️
ทรัพย์สินของคู่กรณี✔️✔️✔️✔️✔️
รถของผู้เอาประกันภัย
การชนแบบมีคู่กรณี✔️✔️✔️
การชนแบบไม่มีคู่กรณี✔️
ไฟไหม้✔️✔️✔️
รถหาย✔️✔️✔️
ภัยธรรมชาติ✔️✔️✔️
ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง✔️✔️
ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุบัติเหตุส่วนบุคคล✔️✔️✔️✔️✔️
การรักษาพยาบาล✔️✔️✔️✔️✔️
การประกันตัวผู้ขับขี่✔️✔️✔️✔️✔️

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา