แคร์สุขภาพ

เจาะลึกประกันสังคม! เช็คโรงพยาบาลประกันสังคมปี 67 ก่อนเปลี่ยนสถานพยาบาล

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
 
Published: July 8,2022
เช็คโรงพยาบาลประกันสังคมทำอย่างไร?

หลายคนอาจเคยลองเช็คประกันสังคมเพื่อตรวจเช็คสิทธิรักษาประกันสังคมของตัวเองกันมาบ้างแล้ว แต่เมื่อมีเหตุต้องย้ายที่ทำงาน หรือย้ายที่พักอาศัย ทำให้จำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมตามไปด้วย กลับไม่รู้ว่าจะเช็คโรงพยาบาลประกันสังคมอย่างไร รวมถึงการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมมีขั้นตอนอะไรบ้าง

แรบบิท แคร์ รวบรวมเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการเลือก เปลี่ยนหรือย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมมาฝาก พร้อมเปรียบเทียบทำไมการมีประกันสุขภาพและประกันสังคมคู่กันจะช่วยเพิ่มสิทธิในการรักษาได้มากขึ้น

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  1. เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมต้องทำอย่างไร?

  สามารถย้ายประกันสังคมหรือเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมระหว่างปี เนื่องจากต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ย้ายสถานที่ทำงาน หรือย้ายที่อยู่ โดยสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมออนไลน์ ได้ 3 ช่องทางได้แก่ ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ทางแอปพลิเคชั่น SSO Connect และทางสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

  โดยโรงพยาบาลที่ขอเปลี่ยนจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ประจำ ทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน และมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งเมื่อแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมแล้ว ต้องรออย่างน้อย 3 วันทำการจึงจะทราบผลการพิจารณาขอย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม และต้องรอครบตามรอบการยื่นเรื่องของเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลประกันสังคมถึงจะใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลได้

  หากแจ้งของเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 (ก่อน 16.30 น.ของวันที่ 15) จะสามารถจะใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 16 ของเดือนนั้น แต่หากทำเรื่องระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน (ก่อน 16.30 น. ของวันสุดท้ายของเดือน) จะสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

  ทั้งนี้ หากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมไม่ทันรอบที่กำหนดในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี จะแจ้งเปลี่ยนได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น หรือหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม เมื่อมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำงาน หรือที่พักอาศัย โดยจะแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ทำงานประจำ โดยมีวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมดังนี้

  1.1 ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านสำนักงานประกันสังคม

  ดาวน์โหลด “แบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์” (สปส. 9-02) พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำแบบฟอร์ม สปส. 9-02  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกันสังคมใบเดิม (ถ้ามี) และหลักฐานการย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ทำงาน ยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

  1.2 ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

  • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th 
  • เลือก “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน” ด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน ในกรณีที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว หรือเลือก “สมัครสมาชิก” ในกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
  • เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ ระบบจะพามายังหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน เลือก “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”
  • กรอกข้อมูลโรงพยาบาลที่ต้องการย้ายสิทธิประกันสังคมไป จากนั้นกด “ยอมรับข้อตกลง”

  1.3 ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect 
  • เลือก “ลงทะเบียน” (กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) หรือ “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” (กรณีเคยลงทะเบียนมาก่อนแล้ว)
  • เลือก “เปลี่ยนโรงพยาบาล”
  • กรอกรายละเอียด และเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยนตามที่ระบบแสดงให้เลือก
  • กด “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” และกด “ยืนยัน”
  เช็คโรงพยาบาลประกันสังคมว่างได้ที่ไหน?

  2. ยกเลิกเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมทำได้ไหม?

  การยกเลิกการเปลี่ยนหรือย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม คือ การแจ้งขอยกเลิกการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมที่ได้ทำเรื่องผ่านช่องทางเว็บไซค์หรือแอปพลิเคชั่นของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งแตกต่างจากการยกเลิกประกันสังคมออนไลน์ที่จะเป็นการแจ้งขอยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลในโครงการประกันสังคมเพื่อไปใช้สิทธิการรักษาในโครงการอื่นๆ แทน

  โดยหากกดแจ้งขอย้ายสิทธิการรักษาจากโรงพยาบาลประกันสังคมเดิม ไปยังโรงพยาบาลประกันสังคมใหม่ผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมไปแล้ว และระบบแสดงวันที่ที่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลประกันสังคมใหม่ที่เลือกได้ จะไม่สามารถยกเลิกการขอเปลี่ยนโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมด้วยตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชั่น SSO Connect

  หากต้องการย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมกลับมายังโรงพยาบาลเดิมก่อนแจ้งขอย้ายทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชั่น SSO Connect จะต้องติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1-12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่เบอร์โทร. 0-2956-2345 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) หรือติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

  3. แบบฟอร์มเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมคืออะไร?

  แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) หรือแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล/ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล คือ แบบฟอร์มที่ใช้ในการเปลี่ยน/ย้ายหรือเลือกโรงพยาบาลสังคมซึ่งใช้เป็นแบบฟอร์มเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม หรือแบบฟอร์มเลือกสถานพยาบาลประกันสังคมแบบเดียวกัน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

  เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม ได้แก่ แบบฟอร์ม สปส. 9-02 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเดิมหรือบัตรประกันสังคมเก่า หลักฐานการย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน โดยเมื่อยื่นเรื่องย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผลการขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมให้ผู้ประกันตนทราบภายใน 3 วันทำการผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) หรือผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect

  อย่างไรก็ตาม การยื่นแบบเปลี่ยนสถานพยาบาลในผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชั่น SSO Connect จะไม่ต้องใช้เอกสารแบบฟอร์ม สปส. 9-02 ในรูปแบบกระดาษเนื่องจากสามารถยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยโดยไม่ต้องใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ 

  4. วิเคราะห์เปรียบเทียบควรเลือกทำประกันสังคม หรือเลือกทำประกันสุขภาพเอง?

  4.1 เลือกทำประกันสังคมอย่างเดียว

  1) สิทธิการรักษาจำกัด

  แม้ว่าประกันสังคมจะให้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยทั่วไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ โดยผู้ประกันตนจะได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตั้งแต่ตอนสมัครประกันสังคม หรือเมื่อเข้ารับการรักษาในกรณีเหตุฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคมที่เลือกไว้ และได้แจ้งให้โรงพยาบาลในสิทธิรักษาทราบทันที 

  แต่สิทธิประกันสังคมยังมีข้อจำกัดในการรักษาอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อเช็คสิทธิรักษาประกันสังคมแล้ว จะพบว่าสิทธิการรักษาพยาบาลจากโครงการประกันสังคมจะมีให้เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานเอกชนทั่วไป) และมาตรา 39 (ลาออกจากงานประจำ) เท่านั้น โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 (อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย) จะได้รับเป็นค่าชดเชยการขาดรายได้ในกรณีเจ็บป่วยจากโครงการประกันสังคมแทน 

  ตลอดจนข้อจำกัดในการรักษาพยาบาลที่ต้องเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามรายการบัญชีหลักแห่งชาติ ทำให้เมื่อต้องใช้ยานอกบัญชีประกันสังคม หรือยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ อาจต้องร่วมจ่ายเพิ่มเติม รวมถึงสิทธิในการเลือกเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ต้องเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมเท่านั้น และต้องเปิดรับผู้ประกันตนรายใหม่ หรือรายเดิมที่มีความประสงค์ในการย้ายสถานพยาบาลเท่านั้น ทำให้อาจไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลประกันสังคมใกล้บ้านได้

  2) เสียโอกาสทำประกันสุขภาพ

  ประกันสุขภาพจะไม่ให้ความคุ้มครองโรคหรืออาการที่เป็นมาก่อนการทำประกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดโรคหรืออาการที่ไม่รับพิจารณารับทำประกันสุขภาพแตกต่างกันออกไปอยู่บ้างเล็กน้อย รวมถึงแม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยๆ และไม่ได้อยู่ในรายการข้อกำหนดไม่รับพิจารณาทำประกัน เช่น โรคกะเพาะ หรืออาการความดันโลหิตสูง บริษัทประกันภัยอาจพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิเสธคำขอทำประกันสุขภาพได้เช่นกัน

  4.2 เลือกทำประกันสุขภาพอย่างเดียว

  1) ค่าเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ

  แม้ว่าสิทธิรักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพจะยืดหยุ่นกว่าสิทธิรักษาจากประกันสังคม แต่เบี้ยประกันสุขภาพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี อาจกลายเป็นภาระทางการเงินที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเบี้ยประกันสุขภาพจะคำนวณจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ทำประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องเพศ อาชีพ ประวัติสุขภาพ หรือแม้กระทั่งอายุ ทำให้แบบประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะมีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประกันสุขภาพตามอายุหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

  2) เสียสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองด้านอื่นๆ 

  เมื่อเช็คประกันสังคมแล้วจะพบว่าผู้ประกันตนกับโครงการประกันสังคมจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมครอบคลุมไปถึงกรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในแต่ละปีอีกด้วย ทำให้การเลือกทำประกันสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียว อาจทำให้เสียสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ที่ประกันสังคมมีให้ นอกเหนือจากความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพนั่นเอง 

  4.3 เลือกทำทั้งประกันสังคมและประกันสุขภาพ

  การมีทั้งประกันสังคม และประกันสุขภาพจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างอิสระมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เลือกใช้ประกันสังคมในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และเลือกใช้ประกันสุขภาพในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาที่อาจต้องใช้เทคนิคการรักษาขั้นสูง ค่าใช้จ่ายแพง หรืออาจต้องรักษายาวนาน รวมถึงในปัจจุบันแบบประกันสุขภาพหลายแบบ มีเบี้ยประกันที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ เริ่มทำเมื่อไร จ่ายเท่านั้นไปตลอดระยะเวลาความคุ้มครองตามสัญญา ทำให้สามารถเลือกปรับเพิ่มความคุ้มครองของทั้งประกันสังคม และประกันสุขภาพได้ตามสถานการณ์และความจำเป็น

  5. เช็ครายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมว่างได้จากที่ไหน?

  การตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมเพื่อเช็คโรงพยาบาลประกันสังคมว่าง หรือโรงพยาบาลประกันสังคมเต็มก่อนเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมนั้น สามารถสอบถามได้จากนายจ้าง เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th/wpr/main) แอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือสายด่วนประกันสังคม 1506

  หากต้องการเช็คโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถทำได้โดย คลิก “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน” จากนั้นคลิกเลือก “ตรวจสอบสถานพยาบาล” โดยระบบจะแสดงรายชื่อสถานพยาบาล/โรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับโครงการประกันสังคมที่ยังเปิดรับผู้ประกันตนหรือเปิดว่างให้เลือกได้อยู่

  รวมถึงสามารถเช็ครายชื่อโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมได้ด้วยตนเองจากเอกสารรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี แยกตามจังหวัด ซึ่งจะแสดงข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  และสามารถเช็คจำนวนเปิดรับผู้ประกันตนเก่า/ใหม่ของแต่ละโรงพยาบาลประกันสังคมในแต่ละเดือนได้จากเอกสารสถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม มีรายละเอียดรายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่ายโครงการประกันสังคมดังต่อไปนี้

  5.1 รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมปี 2566 แยกตามจังหวัด

  กรุงเทพมหานคร

  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • โรงพยาบาลกลาง
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • โรงพยาบาลตากสิน
  • โรงพยาบาลตำรวจ
  • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  • โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • โรงพยาบาลราชวิถี
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
  • โรงพยาบาลเลิดสิน
  • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
  • โรงพยาบาลศิริราช
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  • โรงพยาบาลสิรินธร
  • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
  • โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
  • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น
  • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง
  • โรงพยาบาลนวมินทร์
  • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
  • โรงพยาบาลบางนา 1
  • โรงพยาบาลบางปะกอก 8
  • โรงพยาบาลบางไผ่
  • โรงพยาบาลบางมด
  • โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์
  • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
  • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
  • โรงพยาบาลพีเอ็มจี
  • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
  • โรงพยาบาลมิตรประชา
  • โรงพยาบาลเพชรเวช
  • โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
  • โรงพยาบาลมเหสักข์
  • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
  • โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ
  • โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
  • โรงพยาบาลลาดพร้าว
  • โรงพยาบาลวิภาราม
  • โรงพยาบาลศิครินทร์
  • โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม
  • โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
  • โรงพยาบาลหัวเฉียว
  • โรงพยาบาลไอเอ็มเอช ธนบุรี

  จังหวัดกระบี่

  • โรงพยาบาลกระบี่

  จังหวัดกาญจนบุรี

  • โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 
  • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
  • โรงพยาบาลมะการักษ์ 

  จังหวัดกาฬสินธุ์

  • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

  จังหวัดกำแพงเพชร

  • โรงพยาบาลกำแพงเพชร

  จังหวัดขอนแก่น

  • โรงพยาบาลขอนแก่น
  • โรงพยาบาลชุมแพ
  • โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  จังหวัดจันทบุรี

  • โรงพยาบาลพระปกเกล้า

  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • โรงพยาบาลพุทธโสธร
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
  • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

  จังหวัดชลบุรี

  • โรงพยาบาลชลบุรี
  • โรงพยาบาลบางละมุง
  • โรงพยาบาลพนัสนิคม
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
  • โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
  • โรงพยาบาลแหลมฉบัง
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
  • โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
  • โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
  • โรงพยาบาลเอกชล 2

  จังหวัดชัยนาท

  • โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

  จังหวัดชัยภูมิ

  • โรงพยาบาลชัยภูมิ

  จังหวัดชุมพร

  • โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

  จังหวัดเชียงราย

  • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
  • โรงพยาบาลเชียงราย ราม

  จังหวัดเชียงใหม่

  • โรงพยาบาลนครพิงค์
  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • โรงพยาบาลสันป่าตอง
  • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
  • โรงพยาบาลเทพปัญญา
  • โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
  • โรงพยาบาลลานนา
  • โรงพยาบาลลานนา 3

  จังหวัดตรัง

  • โรงพยาบาลตรัง
  • โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

  จังหวัดตราด

  • โรงพยาบาลตราด

  จังหวัดตาก

  • โรงพยาบาลแม่สอด
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  จังหวัดนครนายก

  • โรงพยาบาลนครนายก
  • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัดนครปฐม

  • โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
  • โรงพยาบาลนครปฐม
  • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิง
  • โรงพยาบาลเทพากร

  จังหวัดนครพนม

  • โรงพยาบาลนครพนม

  จังหวัดนครราชสีมา

  • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
  • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
  • โรงพยาบาลปากช่องนานา
  • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • โรงพยาบาล ป.แพทย์

  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
  • โรงพยาบาลทุ่งสง
  • โรงพยาบาลท่าศาลา
  • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • โรงพยาบาลสิชล

  จังหวัดนครสวรรค์

  • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  • โรงพยาบาลร่มฉัตร

  จังหวัดนนทบุรี

  • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน
  • สถาบันบำราศนราดูร
  • โรงพยาบาลกรุงไทย
  • โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
  • โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

  จังหวัดนราธิวาส

  • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
  • โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

  จังหวัดน่าน

  • โรงพยาบาลน่าน

  จังหวัดบุรีรัมย์

  • โรงพยาบาลนางรอง
  • โรงพยาบาลบุรีรัมย์

  จังหวัดบึงกาฬ

  • โรงพยาบาลบึงกาฬ

  จังหวัดปทุมธานี

  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • โรงพยาบาลปทุมธานี
  • โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
  • โรงพยาบาลปทุมเวช
  • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
  • โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
  • โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 
  • โรงพยาบาลบางสะพาน  
  • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
  • โรงพยาบาลหัวหิน  

  จังหวัดปราจีนบุรี

  • โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
  • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ปราจีนบุรี  
  • โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 
  • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
  • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 

  จังหวัดปัตตานี

  • โรงพยาบาลปัตตานี  

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
  • โรงพยาบาลเสนา  
  • โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา 
  • โรงพยาบาลราชธานี 
  • โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ 
  • โรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นแนล   

  จังหวัดพะเยา

  • โรงพยาบาลเชียงคำ  
  • โรงพยาบาลพะเยา  
  • ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

  จังหวัดพังงา

  • โรงพยาบาลตะกั่วป่า  
  • โรงพยาบาลพังงา  

  จังหวัดพัทลุง

  • โรงพยาบาลพัทลุง  

  จังหวัดพิจิตร

  • โรงพยาบาลพิจิตร  

  จังหวัดพิษณุโลก

  • โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • โรงพยาบาลพุทธชินราช  
  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล 

  จังหวัดเพชรบุรี

  • โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  

  จังหวัดเพชรบูรณ์

  • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  

  จังหวัดแพร่

  • โรงพยาบาลแพร่  

  จังหวัดภูเก็ต

  • โรงพยาบาลป่าตอง  
  • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
  • โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
  • โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 
  • โรงพยาบาลดีบุก   

  จังหวัดมหาสารคาม

  • โรงพยาบาลมหาสารคาม  
  • โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  จังหวัดมุดดาหาร

  • โรงพยาบาลมุกดาหาร  

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  

  จังหวัดยโสธร

  • โรงพยาบาลยโสธร  

  จังหวัดยะลา

  • โรงพยาบาลเบตง  
  • โรงพยาบาลยะลา  

  จังหวัดร้อยเอ็ด

  • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  

  จังหวัดระนอง

  • โรงพยาบาลระนอง  

  จังหวัดระยอง

  • โรงพยาบาลระยอง
  • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
  • โรงพยาบาลมงกุฎระยอง 
  • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 

  จังหวัดราชบุรี

  • โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  
  • โรงพยาบาลบ้านโป่ง  
  • โรงพยาบาลโพธาราม  
  • โรงพยาบาลราชบุรี  
  • โรงพยาบาลซานคามิลโล 

  จังหวัดลพบุรี

  • โรงพยาบาลบ้านหมี่  
  • โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  
  • โรงพยาบาลอานันทมหิดล 

  จังหวัดลำปาง

  • โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
  • โรงพยาบาลลำปาง  

  จังหวัดลำพูน

  • โรงพยาบาลลำพูน
  • โรงพยาบาลพริ้๊นซ์ ลำพูน
  • โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ   
  • โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล 

  จังหวัดเลย

  • โรงพยาบาลเลย  

  จังหวัดศรีสะเกษ

  • โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

  จังหวัดสกลนคร

  • โรงพยาบาลสกลนคร  
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  

  จังหวัดสงขลา

  • โรงพยาบาลสงขลา  
  • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
  • โรงพยาบาลหาดใหญ่  
  • โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ 

  จังหวัดสตูล

  • โรงพยาบาลสตูล  

  จังหวัดสมุทรปราการ

  • โรงพยาบาลบางบ่อ  
  • โรงพยาบาลบางพลี  
  • โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
  • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
  • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 
  • โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค 
  • โรงพยาบาลบางนา 2 
  • โรงพยาบาลบางนา 5 
  • โรงพยาบาลบางปะกอก 3 
  • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
  • โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 
  • โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 
  • โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ 
  • โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ
  • โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ 
  • โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
  • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 

  จังหวัดสมุทรสงคราม

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  

  จังหวัดสมุทรสาคร

  • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
  • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
  • โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
  • โรงพยาบาลมหาชัย 2 
  • โรงพยาบาลมหาชัย 3 
  • โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร 
  • โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 
  • โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

  จังหวัดสระแก้ว

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว  

  จังหวัดสระบุรี

  • โรงพยาบาลพระพุทธบาท  
  • โรงพยาบาลสระบุรี  
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี 

  จังหวัดสิงห์บุรี

  • โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  • โรงพยาบาลอินทร์บุรี 

  จังหวัดสุโขทัย

  • โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
  • โรงพยาบาลสุโขทัย  

  จังหวัดสุพรรณบุรี

  • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  
  • โรงพยาบาลอู่ทอง  

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • โรงพยาบาลเกาะสมุย  
  • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  • โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  

  จังหวัดสุรินทร์

  • โรงพยาบาลสุรินทร์  

  จังหวัดหนองคาย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  
  • โรงพยาบาลหนองคาย  

  จังหวัดหนองบัวลำภู

  • โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  

  จังหวัดอ่างทอง

  • โรงพยาบาลอ่างทอง  

  จังหวัดอำนาจเจริญ

  • โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  

  จังหวัดอุดรธานี

  • โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
  • โรงพยาบาลอุดรธานี  
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  

  จังหวัดอุตรดิตถ์

  • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  

  จังหวัดอุทัยธานี

  • โรงพยาบาลอุทัยธานี  

  จังหวัดอุบลราชธานี 

  • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
  • โรงพยาบาลวารินชำราบ  
  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม   
  เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมทำอย่างไร? ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  5.2 รายชื่อ รพ. ที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก

  และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566)

  ที่รหัสชื่อสถานพยาบาลเอกชนสามารถรับผู้ประกันตนได้ (คน)
  12225014 เกษมราษฎร์ปราจีนบุรี 125,260
  22210042นวมินทร์108,920
  32210021บางมด107,044
  42251002 หริภุญชัย เมโมเรียล103,302
  52290006 ศิครินทร์หาดใหญ่100,495
  62213003การุญเวช ปทุมธาน83,559 
  72224016เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา 82,810
  82211010ศิครินทร์สมุทรปราการ69,132
  92274005วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย63,556
  102210036เปาโล โชคชัย 4 62,137
  112214020 การุญเวช อยุธยา57,623 
  122219004 เกษมราษฎร์ สระบุรี57,325
  132257029เชียงราย ราม57,031
  142210015กล้วยน้ำไท56,841
  152211003เมืองสมุทรปากน้ำ56,317
  162210076พญาไท นวมินทร์53,844
  172210029เพชรเวช 53,533
  182220040วิภาราม อมตะนคร50,103
  192284039กรุงเทพสุราษฎร์ 49,881
  202250007เทพปัญญา49,294
  212214031เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล 48,716
  222210079เกษมราษฎร์รามคำแหง47,851
  232250069ลานนา 345,371
  242210632ไอเอ็มเอช ธนบุรี 44,948
  252210041พีเอ็มจี 44,937
  262210260เปาโล เกษตร44,188
  272292003ทีอาร์พีเอช43,558
  282220035วิภารามแหลมฉบัง41,855
  292212062กรุงไทย เวสเทิร์น41,016
  302224002จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 40,706
  312210078บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์40,148
  322211012บางปะกอก 3 37,870
  332251019พริ้นซ์ ลำพูน37,714
  342210039ลาดพร้าว36,087
  352213027ซีจีเอช ลำลูกกา36,047
  362210184มิตรประชา 34,078
  372210211บางปะกอก 8 33,131
  382210022แพทย์ปัญญา33,049
  392273006เทพากร 32,585
  402210028บางนา 132,364
  412257003เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์32,018
  422212029วิภาราม ปากเกร็ด31,632 
  452283002มิชชั่นภูเก็ต30,276
  442211006บางนา 2 29,593 
  452225013จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์29,081
  462274011มหาชัย 3 27,095
  472210032มเหสักข์ 26,871
  482211009เปาโล สมุทรปราการ26,796
  492210052หัวเฉียว26,476
  502210051วิภาราม26,466
  512210044ศิครินทร์25,850
  522220027เอกชล 225,414
  532211004ส้าโรงการแพทย์25,391
  542210043ราษฎร์บูรณะ24,249
  552230001ป.แพทย์ 1 23,340
  562210152นวมินทร์ 9 23,320
  572274013วิภาราม สมุทรสาคร23,255 
  582211007เซ็นทรัล ปาร์ค23,052
  592211041บางนา 5 21,427
  602210049มิชชั่น21,204
  612214003ราชธานี 20,130
  622250016เชียงใหม่ใกล้หมอ 19,927
  632211067เปาโล พระประแดง19,320
  642211015รวมชัยประชารักษ์ 19,287
  652250006ราชเวชเชียงใหม่ 19,219 
  662274006วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 19,012
  672210020บางไผ่ 18,845
  692210038สุขสวัสดิ์อินเตอร์18,358
  692251018ล้าพูนใกล้หมอ18,154
  702210030เกษมราษฎร์ บางแค 17,964
  712265004พิษณุโลกฮอสพิทอล17,313
  722211014เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ17,215
  732210129ซีจีเอช สายไหม16,311
  742212021กรุงไทย16,153
  752274004มหาชัย 2 14,310
  762283016ดีบุก 12,404
  772214023ราชธานีโรจนะ12,156
  782213007แพทย์รังสิต11,959
  792250008ลานนา 11,457
  802221003มงกุฎระยอง9,370
  812212040เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์8,637
  822210092มงกุฎวัฒนะ 8,420
  832270005ซานคามิลโล7,071
  842213009ภัทร-ธนบุรี 5,778
  852260004ร่มฉัตร 4,593
  862213006ปทุมเวช 2,258
  872211008จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต1,073
  882220010พญาไทศรีราชา379
  892211002จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์320
  902221007จุฬารัตน์ระยอง180
  912210047เกษมราษฎร์ประชาชื่นเต็ม

  เช็คสิทธิรักษาประกันสังคมแล้วอาจพบว่าไม่ครอบคุลมการรักษาบางอย่าง และไม่สะดวกรวดเร็วทันใจเท่ากับการรักษาด้วยประกันสุขภาพ เลือกประกันสุขภาพจาก แรบบิท แคร์ ที่มีให้เลือกครบทุกความต้องการ ทั้งประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกัน IPD OPD หรือประกันโรคร้ายแรง พร้อมรับสิทธิประโยชน์บริการขอรับคำแนะนำจากทีมแพทย์ผ่านวีดีโอคอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขอรับคำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกประกันสุขภาพที่ตรงใจที่สุดได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ โทรเลย 1438 หรือ rabbitcare.com

  ประกันรถยนต์
  ผ่อนสบาย! ซื้อประกันรถทุกชั้น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
  icon angle up or down

   เลือกยี่ห้อรถของคุณ

   ชื่อนามสกุล

   หมายเลขโทรศัพท์


   สรุป

   สรุปบทความ

   • ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ทางแอปพลิเคชัน SSO Connect และทางสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

   • โรงพยาบาลที่ขอเปลี่ยนจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ประจำ ทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน และมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

   • เมื่อแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมแล้ว ต้องรออย่างน้อย 3 วันทำการจึงจะทราบผลการพิจารณาขอย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม

   • หากแจ้งของเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 จะสามารถจะใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 16 ของเดือนนั้น

   • หากทำเรื่องระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน จะสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

   จบสรุปบทความ
    

   บทความแคร์สุขภาพ

   Rabbit Care Blog Image 89748

   แคร์สุขภาพ

   โรคพุ่มพวงคืออะไร มีอาการอย่างไร อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ ?

   โรคที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่าโรคพุ่มพวง เนื่องจากคนไทยเรารู้จักโรคนี้กันอย่างแพร่หลายเมื่อศิลปินชื่อดังอย่างคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
   Nok Srihong
   23/05/2024