แคร์ไลฟ์สไตล์

ไขข้อสงสัย! ทำไมคนไทยทำบุญแล้วต้องกรวดน้ำ รวมบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับแบบจัดเต็ม

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
 
 
Published: June 26,2023

สำหรับสายบุญที่ชอบเข้าวัดทำบุญ หลังจากทำบุญเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามความเชื่อที่มีมานาน แล้วเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมจะต้องมีการกรวดน้ำด้วย ความหมายที่แท้จริงของการกรวดน้ำหลังทำบุญคืออะไรกันแน่ น้องแคร์จะมาไขข้อสงสัยให้ชัดเจนขึ้นพร้อมบทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์ กรวดน้ำย่อแบบครบเซ็ต!

การกรวดน้ำ คืออะไร?

การกรวดน้ำเป็นส่วนสำคัญที่สืบทอดมาในวัฒนธรรมไทยมายาวนาน พิธีนี้มักจะดำเนินการหลังจากทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลหรือบุญที่เราสร้างขึ้น ให้แก่คนที่เราเคารพรัก รวมถึงเจ้ากรรม, นายเวร, และเทวดาที่ปกป้องเรา ความเชื่อนี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ยุคโบราณ มีความเชื่อว่าพิธีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยในครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำพระเจ้าพิมพิสาร ที่ได้ทำบุญเลี้ยงพระซึ่งเป็นการสร้างบุญทานมัย ให้ทำพิธีกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญที่สร้างขึ้นนั้นให้แก่พระญาติของพระองค์ที่ล่วงลับไปแล้ว บุญที่ได้จากการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญนี้จะส่งผลให้วิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้รับส่วนบุญนั้น และถ้าวิญญาณนั้นได้รับบุญนี้จากการอนุโมทนาบุญ จนถึงวันนี้ การกรวดน้ำยังคงอยู่ในทางปฏิบัติเพื่อเป็นวิธีการอุทิศส่วนกุศล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คำว่า “กรวดน้ำ” มีความหมายว่า “การแบ่งปันส่วนบุญผ่านวิธีการหลั่งน้ำ” การอธิษฐานกรวดน้ำลงดินเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญที่เรียกว่า “ปัตติทานมัย” ซึ่งนับเป็น 1 ใน 10 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศบุญที่เราได้โดยมีทาน ศีล ภาวนา และส่งบุญนั้นไปยังผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วหรือส่งไปยังเทพเทวดาและเปรต มีวิธีการกรวดน้ำเพื่อแบ่งปันส่วนบุญ ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 

 1. กรวดน้ำเพื่อตัดการเชื่อมโยง 
 2. กรวดน้ำเพื่อส่งต่อสิทธิ์กรรม 
 3. กรวดน้ำเพื่อระบายความปรารถนา 
 4. กรวดน้ำเพื่อแผ่ส่วนกุศล

การกรวดน้ำนั้นจะเริ่มต้น ในช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ขึ้นบทสวดมนต์ “ยถา วรีวหา” และเมื่อพระภิกษุสงฆ์กล่าวถึงบท “ปณฺณรโส ยถา มณีโชติร โส ยถา” ผู้ที่กำลังกรวดน้ำอยู่จะต้องเทน้ำที่กำลังกรวดอยู่ให้หมด แล้วประณมมือฟังพระสวดบท “สพฺพีติโย” และบทอนุโมทนาอื่นต่อจนจบ

ทำไมชาวพุทธไทยต้องกรวดน้ำหลังทำบุญ? กรวดน้ำเพื่ออะไร?

เชื่อว่าหลายคนคงมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจว่าการอุทิศส่วนกุศล ทำไมจึงต้องใช้น้ำเป็นสื่อ? ที่ต้องมีการอธิษฐานกรวดน้ำลงดินหลังจากทำบุญทานเสร็จแล้วอาจเป็นเพราะตั้งแต่สมัยโบราณ มีความเชื่อกันว่า 4 เทวทูต คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ หรือก็คือพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระวายุ และพระอัคนี เป็นสื่อกลางที่สามารถถ่ายทอดคำอธิษฐานของเราไปยังวิญญาณของบรรพบุรุษเราได้ ดังนั้น น้ำจึงถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการอุทิศส่วนกุศล การทำบุญกรวดน้ำเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ เนื่องจากธาตุน้ำเป็นสื่อนำบุญที่สามารถถ่ายทอดบุญจากจิตใจของเราไปยังเทวดาหรือวิญญาณที่อยู่ในภพต่าง ๆ การกรวดน้ำจะทำหลังจากทำบุญเสร็จสมบูรณ์ หากเราได้ทำบุญทานสังฆทานแล้ว หลังจากพระสงฆ์สวดอุทิศบุญ เราควรจะกรวดน้ำในตอนนั้น โดยรินน้ำลงในภาชนะ การกรวดน้ำทันทีหลังจากทำบุญเสร็จจะมีผลดีทั้งหมดสองประการ คือ

 • จิตใจของเรายินดีและเต็มใจในการกระทำบุญที่เพิ่งทำ ทำให้บุญที่ได้จากการกรวดน้ำและอุทิศบุญมีคุณภาพและค่ายิ่ง
 • บุคคลที่เราอุทิศบุญ เช่น จ้ากรรมนายเวร หรือ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หรือ วิญญาณที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น พวกเขารอคอยการรับบุญจากเรา ถ้าเราเรียกพวกเขามารับบุญ เขาจะได้รับผลบุญจากการกรวดน้ำของเราทันที

การกรวดน้ำมีวัตถุประสงค์ 3 จุดสำคัญ ดังนี้

 1. การกรวดน้ำเป็นวิธีการแสดงการให้บุญของสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนไม่สามารถยกหรือส่งให้ได้ด้วยมือปกติ จึงใช้วิธีการหลั่งน้ำลงบนมือของผู้ที่ได้รับ หรือหลั่งลงบนดิน ตัวอย่างเช่น ในอดีตกาลพระเวสสันดรพระราชทานช้างเผือก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและบุญคุณแก่พราหมณ์ โดยได้ทรงใช้วิธีการหลั่งน้ำลงบนมือพราหมณ์ เป็นต้น
 2. การกรวดน้ำเป็นปรารถนาให้ผลบุญที่ได้จากการทำบุญ นำมาใช้ให้สมหวังตามที่อนุโมทนา
 3. การกรวดน้ำเพื่อให้การทำบุญครั้งนี้เป็นปัตติทานมัย ซึ่งแสดงถึงความไม่ได้คาดหวังผลบุญ และส่งผลบุญที่ได้มานำเสนอแก่สรรพสัตว์

การกรวดน้ำ ต้องเริ่มอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ล่วงลับตามลำดับอย่างไร?

 1. เริ่มจากคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ จิตนึกถึงคุณพระรัตนตรัยจะบังเกิดความปีติอิ่มเอมในใจ
 2. จากนั้นอุทิศถึง บิดามารดาหรือผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นเสมือนการแสดงความกตเวทิตาคุณ สำนึกในพระคุณของผู้มีบุญคุณต่อเรา แม้พ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่ ก็สามารถทำบุญกรวดน้ำอุทิศกุศลให้กับพ่อแม่ของเราอดีตชาติ เพราะการกรวดน้ำจะอุทิศให้คนตายเท่านั้น
 3. อุทิศบุญแก่เทพเทวดาประจำตัว เป็นการกรวดน้ำเพื่อเพิ่มกำลังบุญฤทธิ์ให้กับเทวดาที่คอยช่วยดลจิตดลใจให้พบเจอแต่สิ่งดี 
 4. อุทิศบุญให้กับวิญญาณโอปปาติกะ อย่างเช่น เทวดาทั้งหลาย พระแม่คงคา พระแม่ธรณี หรือ เทพที่เรานับถือบูชาอยู่ วิญญาณ เปรต อสุรกาย ณ ที่นั้น ๆ
 5. กรวดน้ำอุทิศแด่พญายมราช
 6. กรวดน้ำอุทิศบุญแก่เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในการอุทิศบุญ เป็นลำดับสุดท้าย

รวมบทกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์ที่สุด, บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์, กรวดน้ำย่อ

สำหรับสายบุญที่ต้องการบทสวดสำหรับกรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลผู้ล่วงลับ น้องแคร์ได้รวบรวมทุกบทสวดสำหรับกรวดน้ำ ทั้งบทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์ กรวดน้ำย่อ คาถากรวดน้ำ มาให้แบบครบ ๆ แล้ว ตามกันได้เลย

บทกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์ที่สุด หรือบทกรวดน้ำ อิมินา

สำหรับบทกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์ที่สุดหรือบทกรวดน้ำ อิมินา จะเริ่มจากการตั้งนะโม 3 จบ และตามด้วย 

 • อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา (ด้วยบุญนี้ อุทิศให้อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ)
 • อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา ปิยา มะมัง (และอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ)
 • สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ (สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ)
 • พรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตา (พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล)
 • ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ (ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ)
 • สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม (ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล)
 • สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง (ให้สุขสานอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน)
 • อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ (ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์)
 • ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทานะเฉทะนัง (เราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทาน)
 • เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง (สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน)
 • นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว (มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด)
 • อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา (มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย)
 • มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม (โอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม)
 • พุทธาทิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม (พระพุทธผู้บวรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม)
 • นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง (พระปัจเจกะพุทธะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง)
 • เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา (ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร เทอญ)
 • อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข)
 • อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข)
 • อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์จงมีความสุข)
 • อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข)
 • อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุข)
 • อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุข)
 • อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข)

บทกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

คำกล่าว (บทนำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ
วรรค 1
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
อาจาริยูปะการา จะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา
สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
พรหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

วรรค 2
อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุลาเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
พุทธาธิปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

คาถากรวดน้ำ กรวดน้ำย่อ

อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

แปลว่า ขอบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข ด้วยเทอญ

กรวดน้ำทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้ว อย่าลืม!ทำประกันชีวิตสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่ยังอยู่

การกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามความเชื่อของคนไทยการกรวดน้ำหลังทำบุญจะช่วยส่งผลบุญที่ได้ทำไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้ว หวังให้ผลบุญที่ได้ทำนั้นส่งผลให้ผู้ล่วงลับมีความสุขในภพภูมิที่อยู่ ไม่ต้องเป็นกังวลหรือเป็นห่วงอะไรอีกต่อไป ผู้ทำบุญกรวดน้ำเองก็ได้ความสุขใจ ความสบายใจ แต่จะสบายใจและอุ่นใจมากกว่านี้หากคุณมีคนที่คุณรักและเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยา ลูก หรือบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวของคุณ การวางแผนทำประกันชีวิตเอาไว้ด้วยทุนประกันชีวิตที่มากเพียงพอต่อการส่งต่อความรักและความอุ่นใจทางด้านการเงินให้กับคนข้างหลังก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมาก ๆ สำหรับคนที่ต้องการเห็นคนในครอบครัวมีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีหากคุณจากไป 

และหากคุณสนใจวางแผนการทำประกันชีวิตสำหรับคนที่คุณรักแบบง่าย ๆ สะดวกรวดเร็ว คุณสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิตจากแรบบิท แคร์ ผ่าน Call Center 1438 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถเข้ามาเลือกดูรายละเอียดแผนความคุ้มครองประกันชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ทั้งประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบบำนาญ และอื่น ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของแรบบิท แคร์ ได้เลย เราเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยที่มีบริษัทประกันชั้นนำของประเทศไทยเป็นพาร์ทเนอร์มากกว่า 30 บริษัท คุณจะได้รับการวางแผนทางด้านการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ดีที่สุด เหมาะสมกับคุณมากที่สุดแน่นอน


 

บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

แคร์ไลฟ์สไตล์

ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
Nok Srihong
08/05/2024

แคร์ไลฟ์สไตล์

อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
คะน้าใบเขียว
02/05/2024

แคร์ไลฟ์สไตล์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
Nok Srihong
24/04/2024