แคร์ไลฟ์สไตล์

เวียนเทียนวันไหนได้บ้าง สำคัญอย่างไร  ของที่ต้องเตรียมและการเวียนเทียนที่ถูกวิธี

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
 
 
Published: March 21,2023
เวียนเทียน

‘เวียนเทียน’ กิจกรรมหรือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างคุ้นเคยกันดี โดยจะมีการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญภายในวัด เช่น วิหาร พระอุโบสถ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นจำนวน 3 รอบ ช่วยในการตระหนักรู้ในเรื่องสังสารวัฏ(วัฏสงสาร) การเวียนว่ายตายเกิด ว่าชีวิตเรานั้นกำเนิดมาก็ดับไปวนเวียนเหมือนกับวงล้อ

พิธีเวียนเทียน จัดวันไหนบ้าง?

แน่นอนว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนย่อมต้องเคยผ่านประสบการณ์การเวียนเทียนมาก่อน แต่หลายคนอาจยังคงสับสนไม่แน่ใจว่าพิธี เวียนเทียน จะมีขึ้นในวันไหนบ้าง แรบบิท แคร์ จึงรวบรวมวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่นิยมเวียนเทียนมาไว้ให้ ใครอยากร่วมจะได้เตรียมตัวกันไว้ เผื่ออยากทำบุญรอบต่อไปไม่พลาดแน่นอน!

ประกันสุขภาพที่คุณเลือกเองได้ พร้อมชำระได้หลากหลายช่องทาง
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  วันมาฆบูชา(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) 

  มาฆบูชาวันสำคัญที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย เกิดเหตุจาตุรงคสันนิบาต และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือเป็นหัวใจสำคัญ วันมาฆบูชาจึงนับว่าเป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่งของชาวพุทธที่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้ทำมากมาย

  วันวิสาขบูชา(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)

  วิสาขบูชา อีกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้มีการพิจารณาและลงมติกันให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกด้วยเหตุผลว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงมีเมตตาและเป็นมหาบุรุษของเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ยกเลิกระบอบชนชั้นวรรณะหรือเลิกทาสโดยไม่มีการนองเลือด 

  เวียนเทียนรอบเจดีย์

  วันอาสาฬหบูชา(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)

  อาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกและทรงทำการปฐมเทศนา เทศน์กัณฑ์แรก คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อเป็นการโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีสาวกรูปแรกที่ได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรก รวมถึงในด้านพระพุทธศาสนานับว่าวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงถือเป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งเลยทีเดียว 

  วันอัฐมีบูชา(แรม 8 ค่ำ เดือน 6)

  วันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากปรินิพพานได้ 8 วัน ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันแต่จะมีความแตกต่างกับ 3 วันก่อนหน้าตรงที่อาจไม่ได้มีการจัดงานพิธีอย่างแพร่หลายทั่วทุกวัด จะมีเพียงบางวัด บางพื้นที่เท่านั้น

  วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา เวียนเทียนหรือไม่ ?

  สำหรับคนที่กำลังสงสัยว่าหากโดยปกติแล้วจะนิยมเวียนเทียนกันในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฐมีบูชา แล้ววันเข้าพรรษา-ออกพรรษาล่ะ ไม่มีการทำพิธีเวียนเทียนหรือ? คำตอบคือทั้ง 2 วันนี้จะไม่มีการทำพิธีดังกล่าวแต่อย่างใด 

  แต่จะมีพิธี เวียนเทียนก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน หรือก็คือในวันอาสาฬหบูชา ส่วนในวันออกพรรษาจะมีการทำบุญตักบาตรเทโว บุญเทศกาลบาตรเทโว หรือ บาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นเทศกาลทำบุญครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการรำลึกเหตุการณ์สำคัญซึ่งถูกบันทึกไว้ในพุทธประวัติว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก

  จะสังเกตได้ว่าวันที่มีการเวียนเทียนมักจะเป็นวันที่มีความสำคัญมากต่อพระพุทธศาสนา และหลังจากทราบไปแล้วว่าจะสามารถเวียนเทียน วันไหนบ้าง ต่อไปก็ต้องรู้ถึงความสำคัญของการทำพุทธศาสนพิธีดังกล่าว ของที่ต้องใช้หรือต้องจัดเตรียม เช่น ดอกไม้เวียนเทียน รวมถึงวิธีการเวียนเทียนอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้ทำบุญได้อย่างลึกถึงแก่นมากขึ้นกันนั่นเอง 

  ความสำคัญของการเวียนเทียน

  หากจะพูดถึงความสำคัญของการเวียนเทียนซึ่งจะมีพิธีขึ้นใน 4 วันพิเศษหลัก ๆ ทางพุทธศาสนาอย่าง วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฐมีบูชาแล้ว เป้าหมายหลักของการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนานี้นั้นมีขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้ระลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตระหนักรู้และเข้าใจถึงการหมุนเวียนไปของวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิด

  โดยการเวียนเทียนในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดียซึ่งได้นำการทำพิธีดังกล่าวเข้ามาพร้อมกับพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพศรัทธาต่อพระรัตนตรัยด้วยการทำพิธี ดังกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎก จากนั้นได้มีการนำมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยซึ่งมีการยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมถึงมีข้อความในพงศาวดารยืนยันอีกด้วย

  เวียนเทียนที่วัด

  ของที่ต้องใช้ในการเวียนเทียน

  ในการเวียนเทียนนั้นของที่ต้องใช้หรือจัดเตรียมสำหรับการเข้าร่วมพิธี เวียนเทียนเมื่อถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนานั้นมีทั้งหมด 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่

  • ธูป 3 ดอก
  • เทียน 1 เล่ม
  • ดอกไม้เวียนเทียน 1 คู่ 

  (เช่น ดอกบัว ดอกกล้วยไม้ ดอกดาวเรือง พวงมาลัยถวายพระ)

  วิธีการเวียนเทียนอย่างถูกวิธี

  ไม่ว่าจะมีจิตศรัทธาแรงกล้าหรือความตั้งใจในการร่วมทำบุญเวียนเทียนมากเพียงไหนก็คงไม่ดีนักหากทำอย่างไม่ถูกวิธี ก่อนไปร่วมพิธี เวียนเทียนทั้งในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือวันอัฐมีบูชาจึงควรเตรียมตัวให้ดีทำให้ถูกต้องตามประเพณีเพื่อที่จะได้รับบุญกันแบบเต็ม ๆ

  • ทำการชำระร่างกายและจิตใจ : ก่อนไปเวียนเทียนควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส
  • เตรียมของบูชา : เตรียมธูป-เทียน ดอกไม้เวียนเทียนตามหัวข้อก่อนหน้าที่ได้กล่าวไป
  • ไหว้พระประธานเสริมความสิริมงคล : เมื่อไปถึงวัดอันดับแรกให้เข้าไปในโบสถ์เพื่อไหว้สักการะพระประธานให้เรียบร้อยก่อนจะออกมาเวียนเทียน
  • เริ่มเวียนเทียน : จุดธูปเทียนที่เตรียมมา นำมาถือไว้ในมือพร้อมดอกไม้เวียนเทียน พนมมือเดินวนขวารอบโบสถ์จำนวน 3 รอบ ขณะนั้นให้ตั้งจิตสวดมนต์รวมถึงระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยไปด้วย
  • วางดอกไม้ธูปเทียน : หลังจากเวียนเทียนครบ 3 รอบ ให้นำธูป-เทียน และดอกไม้เวียนเทียนไปวางไปบริเวณจุดบูชาที่ทางวัดจัดเตรียมไว้


  บทสวดมนต์สำหรับใช้ระหว่างเวียนเทียน

  อย่างที่ทราบกันไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้าว่าในระหว่างเวียนเทียนแต่ละรอบนั้นเราจะต้องมีการสวดมนต์พร้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย แรบบิท แคร์ จึงเตรียมบทสวดมนต์ของแต่ละรอบมาให้ทุกคนนำไปใช้ เปิดโพยดูตอนเวียนเทียนกันได้หรือหากใครสามารถท่องจำได้ก็เยี่ยมเลย

  เวียนเทียนรอบที่ 1 ระลึกถึงพระพุทธคุณ

  “อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
  ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

  สวดมนต์ขณะเวียนเทียน

  เวียนเทียนรอบที่ 2 ระลึกถึงพระธรรมคุณ

  “สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
  เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ”

  เวียนเทียนรอบที่ 3 ระลึกถึงพระสังฆคุณ

  “สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
  ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย
  อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ”

  การแต่งกายไปเวียนเทียน

  อีกสิ่งที่ที่มีความจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการไปเวียนเทียน คือ การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ มิดชิดทั้งชาย-หญิง เลือกสีเสื้อผ้าสุภาพเรียบร้อย ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป เป็นการให้เกียรติสถานที่และให้เกียรติวันสำคัญทางพุทธศาสนา

  ผู้ชาย : ควรสวมเสื้อสุภาพ-กางเกงขายาว(หากใส่กางเกงขาสั้นควรเลือกที่มีความยาวคลุมเข่า) 

  ผู้หญิง : ควรสวมใส่เสื้อสุภาพ(งดเว้นแขนกุด สายเดี่ยว เอวลอย) เลือกใส่กางเกง-กระโปรงยาว

  เวียนเทียนที่ไหนได้บ้าง

  สำหรับคนที่ต้องการเข้าร่วมการเวียนเทียนแต่ไม่รู้ต้องไปที่ไหน โดยปกติแล้วใน 3 ใน 4 วันสำคัญที่ได้กล่าวไป คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา จะมีการจัดงานกันอยู่ทุกวัดทั่วไป สามารถเลือกไปร่วมพิธี เวียนเทียนที่วัดในชุมชน หรือวัดใกล้บ้านได้ จะมีวันอัฐมีบูชาที่อาจต้องเช็กแต่ละวัดเป็นกรณีไป เพราะไม่ได้มีการจัดงานอย่างแพร่หลายเท่าอีก 3 วันที่เหลือนั่นเอง

  นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์การจราจรที่ค่อนข้างติดขัดทำให้การเดินทางลำบาก รวมถึงสถานการณ์ Covid-19 ช่วงที่ผ่านมานั้นทำให้หลายคนนิยมทำบุญออนไลน์หรือกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ออนไลน์กันมากขึ้น รวมถึงการเวียนเทียนด้วยเช่นกัน โดยหลายเว็บไซต์ก็จะมีการเวียนเทียนออนไลน์ โดยให้เลือกทั้งวัด เลือกดอกไม้เวียนเทียน คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนที่จะใช้ในการเวียนเทียน ออนไลน์ รวมถึงให้เขียนคำอธิษฐานด้วยนั่นเอง

  ข้อควรระวังเมื่อไปเวียนเทียน

  • ไม่แต่งตัวโป๊
  • อย่าลืมสำรวมกิริยา กาย วาจา ใจ
  • ไม่ควรหยอกล้อ-พูดคุยกันระหว่างเวียนเทียน
  • เว้นระยะเดินให้ห่างจากคนด้านหน้าพอสมควร
  • ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจาก ธูป-เทียน

  การเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างโดนธูปจี้ น้ำตาเทียนหยดใส่อาจเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งชอบเดินสายทำบุญต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่รู้หรือไม่ว่าอุบัติเหตุเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายไม่น้อยเสมอไป เพราะอาจทำให้เกิดแผลพุพองเสี่ยงติดเชื้อลุกลามไปใหญ่ จึงควรทำประกันอุบัติเหตุไว้ เคลมได้ทั้งอุบัติเหตุจากธูป-เทียนไปจนถึงอุบัติเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ทันตั้งตัว


   

  บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

  Rabbit Care Blog Image 89674

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

  เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
  Nok Srihong
  08/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89669

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

  เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
  คะน้าใบเขียว
  02/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89616

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

  ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
  Nok Srihong
  24/04/2024