แคร์ไลฟ์สไตล์

แนะนำ 6 แบบทดสอบจิตวิทยา ทดสอบบุคลิกภาพ รู้เท่าทันและเข้าใจตนเองมากขึ้น

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: June 16,2023
แบบทดสอบจิตวิทยา

แรบบิท แคร์ ขอแนะนำ 6 แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่น่าสนใจ ช่วยทดสอบบุคลิกภาพของตนเองเพื่อนำไปปรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร รู้เท่าทันตัวเอง ทำความรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงสังเกตคนรอบตัวเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจมากยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบทดสอบจิตวิทยา แบบทดสอบ MBTI

แบบทดสอบจิตวิทยา MBTI หรือ Myers-Briggs Type Indicator เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์บุคลิกภาพ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของจิตใจที่อยู่ภายในบุคคล แบบทดสอบ MBTI นี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดที่ต่อยอดมาจากทฤษฎีจิตวิทยาแบบจังหวะทางจิตใจของคาร์ล ยูง และประกอบด้วยสามสิ่งหลัก ๆ คือ การรับรู้สิ่งแวดล้อม (extraversion หรือ introversion), การรับรู้ข้อมูล (sensing หรือ intuition), การตัดสินใจ (thinking หรือ feeling) และวิธีการจัดการกับโลกภายนอก (judging หรือ perceiving) ซึ่งแบบทดสอบ MBTI จะให้ผลลัพธ์เป็นชนิดของบุคลิกภาพทั้งหมด 16 ชนิด การใช้แบบทดสอบนี้สามารถช่วยในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในทีมหรือองค์กร

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบจิตวิทยา MBTI

แบบทดสอบจิตวิทยา แบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC

แบบทดสอบจิตวิทยา DISC เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล และมีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจว่าบุคคลนั้น ๆ มีแนวโน้มในการปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งแบบทดสอบนี้จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 4 พฤติกรรมหลัก คือ Dominance (ควบคุม), Influence (อิทธิพล), Steadiness (ความมั่นคง), และ Conscientiousness (ความรอบคอบ) ซึ่งย่อเป็น DISC โดยคนแต่ละประเภทจะมีวิธีการคิด และวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคลิกลักษณะ การทราบถึงแนวโน้มทางพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยในด้านการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ต่อคนที่มีบุคลิกแตกต่างกันไป และสร้างความร่วมมือที่ดีขึ้นในทีมเมื่อต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยนั่นเอง

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบจิตวิทยา DISC

แบบทดสอบจิตวิทยา เข้าใจตนเอง

แบบทดสอบจิตวิทยา Habitscan

Habitscan เป็นแบบทดสอบจิตวิทยาหรือโปรแกรมที่วิเคราะห์ลักษณะนิสัยด้วยวิธีทดสอบประเภทบุคลิกภาพและสมรรถนะรายบุคคล (Personality Type Test) โดยแบบทดสอบนี้มุ่งเน้นในการสำรวจมิติของนิสัย (Habits) เพื่อสะท้อนความเป็นจริงของบุคคลที่แท้จริง โดยจะช่วยเราในด้านการทำความเข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะนิสัยอย่างไร มีความชอบอะไร มีจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงอย่างไร มีปัญหาที่ควรแก้ไขหรือไม่ มีความสนใจในเรื่องอะไร มีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไร และมีความปรารถนาในด้านใด ช่วยให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่นรอบตัวอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบจิตวิทยา Habitscan

แบบทดสอบจิตวิทยา แบบทดสอบ Enneagram

แบบทดสอบจิตวิทยา Enneagram คือ แบบทดสอบนพลักษณ์ที่ใช้สำรวจบุคลิกภาพด้วยแนวคิดที่มีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยา และศาสนาแต่ละประเภท โดยมีการแบ่งประเภทบุคคลออกเป็น 9 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผู้ที่มุ่งมั่นทำให้สมบูรณ์แบบ, ประเภทที่ 2 ผู้ที่ใส่ใจความต้องการของผู้อื่น, ประเภทที่ 3 ผู้ที่มุ่งมั่นทำงาน, ประเภทที่ 4 ผู้ที่มุ่งมั่นหาตัวตน, ประเภทที่ 5 ผู้ที่มุ่งมั่นหาความรู้, ประเภทที่ 6 ผู้ที่มุ่งมั่นหาความปลอดภัย, ประเภทที่ 7 ผู้ที่มุ่งมั่นหาความสุข, ประเภทที่ 8 ผู้ที่มุ่งมั่นหาการควบคุม, และประเภทที่ 9 ผู้ที่มุ่งมั่นหาความสงบ ซึ่งลักษณะบุคลิกภาพเหล่านี้จะเป็นการสะท้อนไปถึงวิธีการที่เราตอบสนองต่อสิ่งที่เราประสบในชีวิต ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้น

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบจิตวิทยา Enneagram

ทำแบบทดสอบจิตวิทยา

แบบทดสอบจิตวิทยา Chronotype

แบบทดสอบจิตวิทยา Chronotype หรือ Circadian Clock เป็นแบบทดสอบที่ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองประเภทของบุคคลตามระบบเวลาในการตื่นตัวของร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะแนวโน้มในการนอนหลับ ตื่นขึ้น และทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะยึดหลักการจำลองผ่านธรรมชาติสัตว์ทั้ง 4 ชนิดด้วยกัน คือ       

  • หมี: ตื่นขึ้นและนอนตามเวลาปกติของดวงอาทิตย์ ร่างกายจะมีพลังงานสูงที่สุดในช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่ายแก่ ๆ
  • สิงโต: ตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ ร่างกายจะมีพลังงานและสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายโมง
  • หมาป่า: เป็นพวกนอนดึกตื่นสาย กว่าที่ร่างกายของจะตื่นตัวจริง ๆ คือเวลาหลังเที่ยงวันจนถึงช่วงบ่าย ซึ่งร่างกายจะมีพลังงานและพร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สุดในช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาค่ำ
  • โลมา: เป็นพวกที่หลับง่ายตื่นง่าย มักเผชิญกับอาการหลับ ๆ ตื่น ๆ อยู่เสมอ คนประเภทนี้มักจะมีช่วงเวลาที่ตื่นตัวของร่างกายไม่สม่ำเสมอ

โดยการทราบถึง Chronotype ของตัวเองจะช่วยให้เราสามารถวางแผนกิจกรรมในแต่ละวันได้มากขึ้น สามารถเลือกอาชีพงานที่เหมาะสมกับตัวเองและวางแผนที่จะทำงานในช่วงที่ร่างกายพร้อมและมีความสามารถในการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากนั่นเอง

แบบทดสอบจิตวิทยา Big Five

แบบทดสอบจิตวิทยา Big Five หรือ Big 5 Personality Test คือ วิธีการที่ใช้ในการบุคลิกภาพ โดยมีการแบ่งออกเป็น 5 ประการหลัก ได้แก่ คือความเป็นมิตร (Agreeableness) การมีจิตสำนึก (Conscientiousness) การเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ (Neuroticism) และ การแสดงตัว (Extraversion) ซึ่งแบบทดสอบนี้ช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าบุคคลนั้น ๆ มีลักษณะอย่างไร มีทักษะและจุดแข็งส่วนตัวอย่างไร มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างในด้านสุขภาพจิต และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบจิตวิทยา Big Five 

และทั้ง 6 แบบทดสอบทางจิตวิทยาเหล่านี้ก็ล้วนเป็นแบบทดสอบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีทั้งแบบเวอร์ชันที่เปิดให้ทำฟรี และมีแบบทดสอบที่ละเอียดยิ่งขึ้นในเวอร์ชันที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหากใครสนใจอยากทำแบบทดสอบเหล่านี้อย่างละเอียดก็ไม่ต้องกังวลไป รูดบัตรเครดิตใช้แล้วทำแบบทดสอบกันได้เลย คุ้มแน่นอน!

  
เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ ง่ายๆ แค่ 30 วิ คลิกเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน
  

บทความแนะนำอื่น ๆ


 

บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

Rabbit Care Blog Image 89674

แคร์ไลฟ์สไตล์

ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
Nok Srihong
08/05/2024
Rabbit Care Blog Image 89669

แคร์ไลฟ์สไตล์

อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
คะน้าใบเขียว
02/05/2024
Rabbit Care Blog Image 89616

แคร์ไลฟ์สไตล์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
Nok Srihong
24/04/2024