แคร์ไลฟ์สไตล์

ไปทำงานต่างประเทศอย่างไรให้ปลอดภัย และถูกกฎหมาย

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
แก้ไขโดย : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
 
Published: May 15,2023
  
Last edited: May 15, 2023
ทำงานต่างประเทศ

ทำงานต่างประเทศ ล้วนเป็นความฝันของใครหลายคนในสมัยนี้ เพราะค่าตอบแทนที่ได้รับนับว่าสูงกว่าการทำงานในประเทศไทยหลายเท่า ทำงานเพียงไม่กี่ปีก็มีเงินก้อนจำนวนมากมาใช้จ่ายต่าง ๆ อีกทั้งผู้ที่ทำงานต่างประเทศยังมีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วย ทำให้ทุกวันนี้มีคนไทยตัดสินใจเดินทางไปทำงานเมืองนอกกันเป็นจำนวนมากในหลาย ๆ ประเทศ

ไม่ว่าคุณจะอยากทำงานต่างประเทศนั้นจะมีสาเหตุมาจากอยากหาประสบการณ์เพิ่ม หรืออยากได้ค่าแรงสูงในไทยกว่าก็ตาม แต่สิ่งที่คุณควรพึงกระทำอย่างยิ่งก็คือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีถูกกฎหมาย เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง และเป็นการรักษาชื่อเสียงของตนเองและประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้แรบบิท แคร์ จะมาขอแนะแนวทางการทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายดังต่อไปนี้

วิธีเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย

แน่นอนว่าการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ถ้าอยากได้ค่าแรงดี ๆ สามารถทำงานได้อย่างไม่ต้องหวาดระแวง มีสวัสดิการพร้อม คุณต้องเดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น ซึ่งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายของกระทรวงแรงงานก็มี 5 วิธีด้วยกัน ได้แก่

1. ใช้บริการบริษัทจัดหางาน

ถ้าคุณต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศก็สามารถทำได้โดยติดต่อกับบริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานด้วยตนเอง แจ้งความประสงค์กับบริษัทจัดหางาน จากนั้นบริษัทจัดหางานจะทำการคัดเลือกประเทศที่เราสามารถเดินทางไปทำงานได้ให้ตรงกับความต้องการของเรา ซึ่งตามข้อมูลของปี 2566 นี้ ได้มีประเทศที่รับแรงงานจากประเทศไทยคือ

ประเทศเกาหลีใต้ – ผู้ที่ต้องการทำงานเกาหลี จะมีตำแหน่งเปิดรับคือประเภทงานช่าง อย่างช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างพ่นสี

ประเทศซาอุดิอาระเบีย – โดยรับงานพวกสายช่างอย่าง ช่างไฟฟ้า ประปา ช่างรถยนต์ ช่องไม้ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างโลหะ พนักงานเหมือง

ประเทศไต้หวัน – โดยรับคนงานทั่วไป กรรมกร คนงานผลิตโลหะ

ประเทศแถบตะวันออกกลางและประเทศอื่น ๆ – โดยรับคนงานทั่วไป งานช่างเชื่อม งานบริการนวดแผนโบราณ พนักงานสปา เกษตรกร

โดยบริษัทจัดหางานสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานต่างประเทศ ต้องมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

 • ต้องแสดงใบอนุญาตจดทะเบียนต่อกรมจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัดที่สำนักงาน
 • ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานในบริษัทต่อเนื่อง หรือเป็นนายหน้าเถื่อน
 • ต้องมีการเก็บค่าหัวตามกฎหมาย รวมถึงมีการออกใบเสร็จให้ลูกค้าที่หางานไว้เป็นหลักฐาน
 • บริษัทต้องเรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง หากไม่มีการส่งตัวไปทำงานต้องคืนเงินให้
 • ต้องส่งคนงานไปตรวจโรคตามสถานพยาบาลที่กรมจัดหางานประกาศไว้
 • จะต้องมีการส่งผู้หางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต
 • บริษัทต้องมีหน้าที่นำผู้หางานมาฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่กรมการจัดงานก่อนเดินทางไปทำงานนอกประเทศ
 • บริษัทต้องพาคนหางานเดินทางออกนอกประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมจัดหางาน
 • บริษัทต้องทำหน้าที่ติดต่อกรมการจัดหางาน
วิธีเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย

2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงานต่างประเทศ

ในกรณีนี้จะเป็นบริการของรัฐ คือกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน โดยจัดส่งคนไปทำงานที่ต่างประเทศโดยไม่มีค่าบริการ แต่ผู้หางานอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่าที่พักสำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทาง เป็นต้น ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ โดยปี 2566 มีประเทศที่รับแรงงานจากไทยคือ

ประเทศเกาหลีใต้ – รับงานอุตสาหกรรมการผลิต งานปศุสัตว์ งานเกษตร งานก่อสร้าง

ฮ่องกงและมาเก๊า – รับแม่บ้าน งานนวดสปาและนวดแผนโบราณ เชฟอาหารไทย

ประเทศสิงคโปร์ – รับแรงงานทั่วไป ช่างเชื่อ ช่างประกบท่อ

ประเทศญี่ปุ่น – รับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคขององค์กร IM Japan

3. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศ

ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่นายจ้างมีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศ หรือมีการประมูลงานในต่างประเทศได้ จึงได้มีการส่งคนงานจากประเทศไทยไปทำงานในสาขาต่างประเทศ ซึ่งคนงานดังกล่าวจะยังคงสถานะเป็นลูกจ้างของนายจ้างในไทย และมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวน

4. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานต่างประเทศ

ในกรณีนี้นายจ้างจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตพาลูกจ้างหรือคนงานไปฝึกงานในต่างประเทศกับบริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือเพื่อการเรียนรู้พัฒนาฝีมือและศักยภาพของลูกจ้าง ก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ

5. เดินทางไปทำงานเมืองนอกด้วยตนเอง

ในกรณีนี้ผู้ที่มีความประสงค์อยากเดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีข้อกำหนดว่าจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งบุคคลที่ยื่นเรื่องขอไปทำงานต่างประเทศด้วยตัวเองนั้น จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อน หรือญาติพี่น้อง ที่เคยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศจนครบสัญญาจ้างและได้ต่อสัญญากับนายจ้างที่ต่างประเทศแล้วนั่นเอง

เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

การทำงานต่างประเทศตามโครงการด้วยระยะเวลาสั้น ๆ

นอกจากการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีข้างต้นแล้ว บางประเทศยังมีโครงการจับมือกับภาครัฐไทยโดยนำนักเรียนหรือนักศึกษามาสัมผัสกับประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศ รวมถึงซึมซับกับวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยเป็นการเดินทางไปทำงานระยะเวลาสั้น ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ เพื่อสิ้นสุดระยะเวลาก็เดินทางกลับมายังประเทศไทย โดยระหว่างที่ทำงานในโครงการนั้น ผู้ทำงานจะได้รับค่าจ้าง ได้ฝึกการใช้ภาษา และยังเปิดโอกาสให้ได้เที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วย โดยในปี 2566 ได้มีโครงการดังนี้

1. โครงการ Work and Travel ในประเทศอเมริกา 

ซึ่งโครงการนี้มีมาแล้วหลายปีและได้รับความนิยม โดยเป็นโครงการที่อยู่ในความดูแลของ United Department of State ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โครงการ Work and Travel จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี และมีการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี ได้ไปทำงานต่างประเทศและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปในตัว สำหรับงานที่เปิดให้รับทำคืองานด้านโรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งจะได้ค่าแรงประมาณ 8.00-16.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง

2. โครงการ AUPAIR ในประเทศอเมริกา 

โดยเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผู้เข้าโครงการจะได้พักอาศัยในครอบครัวชาวอเมริกัน ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียน และได้ค่าตอบแทนรายสัปดาห์ ระหว่างที่พักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันก็ได้จะมีห้องพักส่วนตัว อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น

3. โครงการ Work and Travel ในประเทศออสเตรเลีย 

ซึ่งเป็นโครงการระหว่างไทยกับออสเตรเลียตามจำนวนโควต้าที่กำหนด โดยเปิดโอกาสให้ทั้งเรียน เที่ยว และทำงานต่างประเทศได้ไปในตัวภายในระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ร่วมโครงการนี้สามารถทำงานได้สูงสุด 6 เดือน ต่อ 1 นายจ้าง และสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ สามารถลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด 17 สัปดาห์ และท่องเที่ยวในออสเตรเลียได้ 1 ปี

4. Working Holiday Scheme นิวซีแลนด์ 

เป็นโครงการทำงานและท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เข้าโครงการสามารถท่องเที่ยวได้สูงสุด 1 ปี ในขณะที่ทำงานชั่วคราวในประเทศนิวซีแลนด์ได้ด้วย

work abroad

ไปทำงานต่างประเทศอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

สำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศตัวเองและผ่านบริษัทนายหน้าจัดหางาน ต้องศึกษาข้อมูลมาให้ดีเพื่อให้ได้งานตรงตามความต้องการดังนี้

1. เลือกบริษัทจัดหางานที่น่าเชื่อถือ

การเลือกบริษัทจัดหางานที่น่าเชื่อถือนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการที่เราจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งคุณควรเลือกบริษัทจัดหางานที่มีการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางานอย่างถูกกฎหมาย โดยการขอดูใบอนุญาตจัดหางาน หรือ สามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทจัดหางานได้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานว่าบริษัทจัดหางานมีจริงหรือไม่

2. ไม่จ่ายเงินจนกว่าจะรู้กำหนดการเดินทาง

หากคุณไม่อยากเจอเหตุการณ์จ่ายเงินค่าหัวสำหรับเดินทางไปต่างประเทศแล้วโดนนายหน้าหรือบริษัทจัดหางานเชิดเงินหนีแล้วล่ะก็ ห้ามชำระเงินค่าหัวหรือค่าบริการก่อนที่จะรู้กำหนดการเดินทางไปทำงานของตัวเอง และในการจ่ายเงินค่าหัวห้ามจ่ายเป็นเงินสดเด็ดขาด ควรจ่ายเงินผ่านธนาคารและควรเก็บใบเสร็จไว้ทุกครั้ง และหากชำระค่าบริการทั้งหมดแล้วยังไม่ได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศภายใน 1 เดือน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมจัดหางานให้ทราบทันที

3. สำรวจความพร้อมของตนเอง

ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ คุณควรศึกษารายละเอียดของงานที่จะไปทำให้เรียบร้อย และควรเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้พร้อม โดยเฉพาะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพราะการทำงานในหลายประเทศล้วนใช้ภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ หากคุณมีความรู้ด้านภาษาอื่นไปด้วยตามประเทศที่ไปทำงาน ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานต่างประเทศของคุณให้มากขึ้น

สรุปแล้วการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้นไม่ยากอย่างที่คิด หากคุณคิดว่าตัวคุณมีความสามารถ อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ หรืออยากหารายได้ในอัตราที่สูงขึ้น การหาช่องทางไปทำงานต่างประเทศก็นับเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อย แต่ทั้งนี้ให้คุณพึงระวังว่าการอยู่ในต่างประเทศอาจไม่สะดวกสบายเท่ากับอยู่ที่ไทย โดยเฉพาะหากเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติขึ้นมาจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากหลายประเทศมีค่าบริการทางการแพทย์สูงกว่าไทยหลายเท่า ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจ แรบบิท แคร์ ขอแนะนำให้คุณทำประกันการเดินทางก่อนที่จะไปทำงานต่างประเทศด้วย เพราะประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ เงินชุดเชยกรณีมีปัญหาเรื่องการเดิน รวมถึงค่าส่งตัวกลับประเทศในกรณีฉุกเฉิน

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ทิปหางานมั่นคงทำมีอีกนะ


  ที่มา


   

  บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

  Rabbit Care Blog Image 89674

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

  เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
  Nok Srihong
  08/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89669

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

  เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
  คะน้าใบเขียว
  02/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89616

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

  ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
  Nok Srihong
  24/04/2024