แคร์ขับขี่ปลอดภัย

เช็คที่นี่! ต่อภาษีประจำปีรถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง

มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 10 ปี เขียนด้านเงิน การลงทุน บทความวิเคราะห์สถานการณ์การเงินในประเทศ และฝากผลงานไว้ที่ Rabbit Care ถึง 4 ปี

close
 
 
Published: January 20,2021
ต่อภาษีรถยนต์

ยุคสมัยที่เปลี่ยน การต่อภาษีรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เริ่มมีช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นการประหยัดเวลาในหลาย ๆ อย่างทั้งการเดินทาง หรือการติดต่อทางราชการ ซึ่งในบทความนี้เราได้รวบรวมแหล่งสถานที่ต่าง ๆ ที่สามารถต่อภาษีรถได้ มีที่ไหนใกล้บ้านคุณบ้างเช็คที่นี่ได้เลย เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปกรมการขนส่งทางบกให้เสียเวลา 

ทั้งนี้ เพราะกรมการขนส่งทางบกได้ทำการเพิ่มช่องทางและมุ่งเน้นพัฒนาช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนเจ้าของรถ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ IT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนมากขึ้น จะพบว่าจำนวนช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีของกรมการขนส่งทางบกผ่านระบบออนไลน์มีจำนวนหลากหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง เช่น

 • เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
 • แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • แอปพลิเคชัน mPAY
 • Truemoney Wallet
ต่อภาษีรถยนต์

อย่างไรก็ดี ทำให้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ และรถยนต์มอเตอร์ไซด์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน โดยรองรับเฉพาะรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ อาทิ 

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) 
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี 
 • รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่ได้เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้

สำหรับรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี กรมการขนส่งทางบกก็ได้พัฒนาช่องทางให้บริการรองรับที่หลากหลาย เช่น

 • ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถหรือบริการเลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax)
 • ชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ ภายใต้โครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการกับกรมการขนส่งทางบก
 • สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
ต่อภาษีรถยนต์

ไม่ยุ่งยากกับการเตรียมตัวต่อภาษี 

เมื่อต้องรู้แล้วว่า ถึงเวลาที่ต้องเสียภาษีรถยนต์ ถ้าไม่อยากให้ยุ่งยาก และรวดเร็วยิ่งขึ้นก็สามารถจัดเดรียมเอกสารให้เรียบร้อย ซึ่งมีอะไรกันบ้าง 

 • เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
 • พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านนายหน้า หรือ บริษัทขายประกันรถยนต์ทั่วประเทศ ตลอดจนกรมขนส่งก็ได้เช่นกัน
 • หากรถของคุณอายุเกิน 7 ปี อีกสิ่งที่ต้องมี คือ ใบรับรองการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ โดยจะต้องนำรถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อน

ถ้าไม่จ่ายภาษีรถยนต์ต้องโดนปรับ

คนมีรถยนต์ทุกคนต้องทำการจ่ายภาษีหรือต่อภาษีในทุก ๆ ปี ซึ่งถือเป็นกฏหมายข้อบังคับ หากเจ้าของรถยนต์ไม่ทำการต่อภาษีจะต้องโดนโทษทางกฎหมายและหากต่อล่าช้าก็สามารถถูกเสียปรับด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นแล้วการต่อภาษีรถยนต์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรละเลยอย่างยิ่งอย่างไรก็ตาม เราสามารถว่างแผนล่วงหน้าได้ ถ้ารู้ว่าจะต้องเสียภาษีรถยนต์ในช่วงไหน ก็หาเวลาสักหนึ่งวัน เพราะกรมการขนส่งทางบกสามารถให้เจ้าของรถยนต์นั้นเข้ามาต่อภาษีล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ถึง 3 เดือน 

นอกจากนี้ หากเจ้าของรถยนต์ทำการชำระล่าช้าจะถูกปรับในอัตรารรร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันเข้ามาชำระ ขณะที่ พ.ร.บ นั้นไม่มีค่าปรับ โดยการคำนวณภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวรถ น้ำหนักของรถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ โดยรถแต่บะประเภทนั้นจะมีการชำระค่าภาษีที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ถ้าเจ้าของรถยนต์ขาดการชำระค่าภาษีติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี นอกจากรถยนต์ของคุณจะต้องถูกระงับใช้ทะเบียนแล้ว ถ้านำรถยนต์ที่ไม่ได้เสียภาษีมาขับขี่บนท้องถนนและเมื่อต้องเจอกับด่านตรวจต่าง ๆ ตามท้องถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องทำการปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเอง 

ช่วงโควิด-19 ชำระค่าต่อภาษีรถยนต์ผ่านออนไลน์

ในช่วงที่ โควิด-19 กำลังระบาดหนักเช่นนี้ และวัคซีนก็ยังไม่มีที่จะนำมารักษา ทำให้ผู้ติดเชื้อแต่ละวันนั้นก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนน่าเป็นห่วง หลายคนต้องทำงานที่บ้าน หน่วยงานบางที่ก็ต้องปิดไป และเพื่อเป็นการไม่เพิ่มเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเป็นการป้องกันตัวเอง การเสียภาษีรถยนต์ออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กรมขนส่งทางบกได้ทำการเอื้ออำนวยให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาต่อทะเบียนรถยังกรมขนส่งทางบน โดยเ่จ้าของรถยนต์ยื่นไฟล์เอกสารข้างต้นผ่านทางเวปไซด์ หรือมีปัญหาสงสัยในเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 1584 ได้ทันที

อยากซื้อรถยนต์ เข้าไปอัปเดตรถยนต์ใหม่ ราคาดี และซื้อขายสะดวกสบาย ที่ one2car.com
สนับสนุนบทความดี ๆ โดย Autospinn อย่าลืมติดตามเรื่องรถใหม่-รถมือสองก่อนใครที่นี่

อย่าลืมพิจารณาเลือกประกันภัยรถยนต์ เพื่อช่วยคุ้มครองทั้งรถคันโปรดและคนขับไปด้วย เวลาขับขี่ไปที่ไหนจะได้เกิดความสบายใจตลอดเวลา ว่าเรามีคนที่พร้อมช่วยเหลือดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนใครที่ไม่รู้จะเริ่มเลือกประกันรถชั้น 1 คลิกเลย! ลองเข้ามาเปรียบเทียบโดยตรงที่เว็บ แรบบิท แคร์ ภายใต้ผู้ให้บริการประกันรถยนต์ชั้นนำจากทั่วประเทศ รายล้อมด้วยสิทธิพิเศษที่มีให้คุณอย่างเหนือระดับ รับประกันว่าถูกกว่าซื้อเองแน่นอน


บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
Thirakan T
17/04/2024

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ว่าแท้จริงแล้วมันมาจากอะไรได้บ้าง และถ้าหากเปรียบเทียบข้อมูลจากหน่วยงาน
Thirakan T
11/04/2024

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

ขับรถปวดหลัง เพราะนั่งนานหลายชั่วโมง มีวิธีแก้ปวดแบบไหนให้ทำตามบ้าง

อาการขับรถปวดหลังสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้งานรถยนต์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือระยะสั้นก็ตาม
Thirakan T
11/04/2024