Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

สมัครบัตรเครดิตกับสถาบันการเงิน

ผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงิน สามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

หลายคนอาจสงสัยว่าธนาคารที่เราใช้บริการทางการเงินทุกวันนี้กับสถาบันการเงินมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารนั้นถือว่าเป็นสถาบันการเงินหรือไม่ แรบบิท แคร์ จะมาอธิบายข้อมูลให้กระจ่างในบทความนี้

สถาบันการเงินคืออะไร?

สถาบันการเงินเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการเงินโดยจะเป็นตัวกลางให้บริการทางการเงินกับกลุ่มลูกค้า โดยอาจจะเป็นการปล่อยกู้ ลงทุน หรือบริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันทางการเงินกำหนด โดยในประเทศไทยมีสถาบันการเงินหลายแห่งซึ่งบางแห่งจะมีฐานลูกค้าและการบริการที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ในขณะที่บางสถาบันก็เน้นการให้บริการลูกค้าทั่วไปใครก็สามารถใช้บริการได้

สถาบันการเงิน มีอะไรบ้าง?

สำหรับประเทศไทยแล้วสถาบันทางการเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน ซึ่งจะทำหน้าที่รับฝากเงินของลูกค้าผู้ใช้บริการ อย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ที่เราใช้บริการทางการเงินในทุกวัน รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ
2. สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน จะทำหน้าที่บริการธุรกรรมกับลูกค้าต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การรับฝากเงิน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทลีสซิ่ง บริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตโดยเฉพาะ บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล กองทุนรวมบริษัทประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โรงรับจำนำ เป็นต้น

หน้าที่ความสำคัญของสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับธุรกิจร้านค้าตั้งแต่ธุรกิจรายใหญ่ไปจนถึงรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินทุน การชำระสินค้าและการบริการ การมีส่วนร่วมบริหารความเสี่ยง รวมถึงการช่วยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยเหตุนี้เองสถาบันการเงินจึงต้องมีหน่วยงานเข้ามาควบคุมความโปร่งใส ให้เกิดประสิทธิภาพต่อภาคประชาชนมากที่สุด

โดยส่วนมากแล้วสถาบันการเงินทั่วไปจะอยู่ภายใต้การควบคุมจองธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ทั้งรายย่อยและธนาคารสาขาจากต่างประเทศ, บริษัทเงินทุนต่าง ๆ, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์, สถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐ, บริษัทบริหารสินทรัพย์, ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ, นาโนไฟแนนซ์, ผู้ให้บริการ e-Payment ต่าง ๆ, บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานอื่น ๆ โดยมักจะเป็นสถาบันการเงินแบบเฉพาะทาง อย่างเช่น

 • พิโกไฟแนนซ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง
 • กองทุนรวมบริษัทประกันภัย ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ คปภ.
 • บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สถาบันการเงินกับธนาคารพาณิชย์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

ธนาคารพาณิชย์นับว่าเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง โดยธนาคารพาณิชย์จะให้บริการรับฝากเงิน ให้บริการเงินกู้ การใช้บัตรเครดิต การโอนเงิน การลงทุน การเปิดบัญชีธนาคาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงิน ส่วนสถาบันการเงินเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ให้บริการด้านการเงินที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพียงธนาคารเท่านั้น โดยสถาบันทางการเงินอาจรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทการประกัน กองทุนรวม สำนักงานให้บริการการลงทุน และผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ซึ่งบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงิน

สรุปแล้ว สถาบันการเงินเป็นคำที่กว้างและใช้เรียกผู้ให้บริการทางการเงินทั่วไป ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันทางการเงินเฉพาะที่มีความสามารถในการรับฝากเงิน และมีบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงิน

ตัวอย่างธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการในประเทศไทย

 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกสิกรไทย
 3. ธนาคารกรุงไทย
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคารทหารไทยธนชาติ
 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 7. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 8. ธนาคารธนชาติ9. ธนาคารออมสิน
 9. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 10. ธนาคารทิสโก้
 11. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 12. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 13. ธนาคารยูโอบี
 14. ธนาคารเอเอ็มเอฟซี
 15. ธนาคารซิตี้แบงก์
 16. ธนาคารแห่งประเทศจีน
 17. ธนาคารเอเชียพาธา

และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยแต่ละธนาคารจะมีบริการและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจากธนาคารที่ตรงตามความต้องการและความสะดวกสบายของตนเองได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคลหรือองค์กร.

ตัวอย่างสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

 1. บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส - ให้บริการบัตรเครดิต
 2. บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ - ให้บริการบัตรเครดิต
 3. บริษัทอีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) - ให้บริการบัตรเครดิต
 4. บริษัทแคปปิตอล โอเค จำกัด - ให้บริการบัตรเครดิต/สินเชื่อ/ลีสซิ่ง
 5. บริษัทเงินติดล้อ - ให้บริการสินเชื่อรถแลกเงิน
 6. บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง - ให้บริการสินเชื่อรถแลกเงิน
 7. บริษัทพรอมิส - ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
 8. บ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด - ให้บริการสินเชื่อรถยนต์
 9. บ. เงินสดทันใจ จำกัด - ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

และยังมีสถาบันการเงินอีกมากมายที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแต่ละรายก็มีบริการและจุดเด่นการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป

สถาบันการเงิน ให้บริการอะไรบ้าง?

สถาบันการเงินให้บริการหลายอย่างที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยบริการที่ส่วนใหญ่ของสถาบันทางการเงินมีดังนี้:

 • การรับฝากเงิน : อย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์จะรับฝากเงินจากบุคคลหรือองค์กรเพื่อให้บริการการเงินแก่ลูกค้า
 • การให้บริการสินเชื่อประเภทต่าง ๆ : โดยจะให้สินเชื่อเพื่อช่วยเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจและผู้รับเงินกู้
 • การลงทุน : ให้บริการการลงทุนในหลายรูปแบบเช่น การซื้อขายหุ้น การลงทุนในกองทุนรวม หรือการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
 • การบริหารจัดการทรัพย์สิน : สถาบันทางการเงินให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สินแก่ลูกค้า เช่น การบริหารจัดการหุ้น การบริหารจัดการกองทุนรวม หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • การให้บริการธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ : เช่น การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต การส่งเงินต่างประเทศ การออกเช็ค หรือการจัดการบัตรเครดิต

สรุปแล้วสถาบันการเงินทุกประเภทล้วนมีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเหลือลูกค้าทั้งสิ้น ซึ่งแรบบิท แคร์ เองนั้น ก็เป็นโบรกเกอร์ที่รวบรวมข้อเสนอทางการเงินของแต่ละสถาบันการเงินไว้มากมายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ซึ่งบอกเลยว่าแต่ละบัตรเครดิตนั้นมีข้อเสนอดี ๆ มากมาย ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่างครอบคลุม ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือเปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ตรงใจได้ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที สามารถติดสมัครได้เลย ซึ่งแรบบิท แคร์ จะช่วยดูแลและประสานข้อมูลของคุณให้ถึงที่สุด ซึ่งคุณสามารถเลือกอ่านรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตที่เราคัดมาให้เราตามด้านล่างนี้

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก

ซิตี้ แคชแบ็ก

Citibank / Mastercard

 • เครดิตเงินคืน 10% ที่รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน
 • เครดิตเงินคืน 5% 7-Eleven, Grab, Watsons
 • เครดิตเงินคืน 1% สำหรับยอดใช้จ่ายอื่นๆ
 • เครดิตเงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell ทุกสาขา
 • รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก ผ่านทางออนไลน์
บัตรเครดิต-KTC-VISA-PLATINUM

เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC / VISA

 • ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER
 • ผ่อนชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • ใช้จ่ายสบายเพียงผูกบัตรและแตะจ่ายผ่าน Google pay
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

ซิตี้แบงก์ / VISA

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด X10 ทุกการใช้จ่าย 25 บาทบนบริการ Grab
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด X3 ในหมวดร้านอาหารและค่าสมาชิกบริการออนไลน์รายเดือน และช้อปปิ้งออนไลน์
 • รับส่วนลดการเดินทาง 15% เมื่อใช้บริการ Grab
 • รับส่วนลดค่าส่ง GrabFood และ GrabMart
 • รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
 • รับส่วนลด Grab มูลค่า 2,400 บาท
บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

กรุงไทย / Mastercard

 • สิทธิพิเศษที่มากกว่า สเปเชียลอัพเกรด เป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum
 • รับเพิ่ม KTC FOREVER โบนัส 250 คะแนน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • 800 KTC FOREVER = 100 บาท AgodaCash
บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า

ซิตี้แบงก์ / Mastercard

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ 10 เท่า ทุกการใช้จ่ายบนลาซาด้า
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ 3 เท่า ในหมวดหมู่แฟชั่น สุขภาพ และท่องเที่ยว
 • รับส่วนลดเพิ่ม 10% ทุกหมวดหมู่สินค้า เมื่อใช้จ่ายบน Lazada
 • รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้า LazMall ที่ร่วมรายการ
 • รับส่วนลดพิเศษก่อนใครในทุกเมกาแคมเปญ
 • รับโค้ดส่วนลดลาซาด้า มูลค่า 1,000 บาท + บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

ซิตี้แบงก์ / Mastercard

 • X5 คะแนน ใช้จ่าย Rabbit Line Pay, Lazada, Shopee, e-wallet* และเลือกเปลี่ยน point เป็นเงินคืนได้เลยทันทีที่รูด
 • X5 คะแนน ใช้จ่าย หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว ใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
 • X5 คะแนน ใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Netflix, Spotify, Apple Music
 • รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ผ่านทางออนไลน์
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

ธนาคารยูโอบี / Mastercard

 • รับคะแนนสะสม 10 บาท = 1 คะแนน
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อที่ EVEANDBOY, Cental&Zen, The mall, Paragon, Emporium, EmQuartier, Blueport และ Robinson
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด พลัส เท่ากับยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

ธนาคารกรุงเทพ / Mastercard

 • รับเงินคืนสูงสุด 2% ทุกรอบบัญชี
 • บริจาคสมทบ 0.2% ทุกยอดใช้จ่าย
 • ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

ธนาคารกรุงเทพ / Mastercard

 • บริการเลือกที่นั่ง Hot Seat ฟรี
 • บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ฟรี
 • บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง ฟรี
 • รูดช้อปรับคะแนน BIG Points สูงสุด 3 เท่า
 • แบ่งชำระสบายๆ 0% หรือ 0.79% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

ซิตี้แบงก์ / Mastercard

 • ค่าธรรมเนียม การกดเงินสดเพียง 1%
 • สิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าชั้นนำในเดือนเกิด
 • เครดิตเงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell ทุกสาขา
 • ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระยอดบัตรเครดิต
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

ทีทีบี โซ ฟาสต์

ttb / VISA

 • ทุก 10 บาท รับ 1 คะแนน
 • ผ่อน 0% 3 เดือน
 • ฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
 • ฟรีค่าธรรมเนียม ทั้งแรกเข้าและรายปี

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา