แคร์สุขภาพ

ประกันสังคม เสียชีวิตจะจ่ายให้เท่าไหร่? ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
 
Published: July 26,2022
  
Last edited: June 4, 2024
ประกันสังคม เสียชีวิต

เมื่อพูดถึงสิทธิ์ประกันสังคมที่เราต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคมกันทุกเดือน หลายคนน่าจะนึกถึงเรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาล หรือสิทธิ์ในการชดเชยการว่างงานกันเป็นส่วนมาก แต่รู้หรือไม่? นอกจากเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีสิทธิ์อื่น ๆ จากประกันสังคมอีกมากมายที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปก็ได้ อย่าง การจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต ทางประกันสังคมฯเองก็จ่ายเช่นกัน! ว่าแล้วไปทำความรู้สึกกับสิทธิ์เหล่านี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า! 

ไขข้อข้องใจ ผู้ประกันตนมาตราต่าง ๆ เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร?

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนว่า ผู้ประกันตนตามมาตราต่าง ๆ นั้นจะแตกต่างกันออกไป โดย

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมให้ต่อเนื่องโดยสมัครใจ และมีเงื่อนไขคือต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน ไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ผู้ที่ประกิบอาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น ฟรีแลนซ์, พ่อค้าแม่ค้า, วินมอเตอร์ไซค์, อินฟูลเอนเซอร์ เป็นต้น ที่ต้องการสิทธิประโยชน์จากทางประกันสังคม โดยจะทำจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้วยตัวเอง ดังนี้ จ่ายเงิน 70 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี , จ่ายเงิน 100 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี, และจ่ายเงิน 300 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี

โดยสิทธิ์ประโยชน์หลัก ๆ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ คือ เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต (ค่าทำศพ) นั่นเอง

ประกันสังคม ชดเชย

รู้จักกันอีกสิทธิ์ของประกันสังคม กับ เงินกรณีเสียชีวิต

อย่างที่ทาง แรบบิท แคร์ ได้กล่าวไว้ข้างต้น สิทธิที่หลายคนเลือกใช้จากประสังคมมักจะเป็นเงินชดเชยเรื่องอาการเจ็บป่วย แต่อีกหนึ่งสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนอาจจะมองข้ามไปจากประกันสังคม คงหนีไม่พ้น “เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต” และ “เงินค่าทำศพ”  โดยทางประกันสังคมจะมอบสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม “กรณีเสียชีวิต” ดั่งต่อไปนี้ 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39

เบื้องต้นแล้ว ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท ทันที นอกจากนี้จะมีเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจากนายจ้างเพิ่มเติม โดยสิทธิ์นี้จะเป็นสิทธิ์สำหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย และมีเงื่อนไข ดังนี้

 • เมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 – 119 เดือน จะได้เงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้าง เฉลี่ย 4 เดือน
 • หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้เงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน

เช่น คุณแคร์ มีเงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสมทบให้ประกันสังคมมานานถึง 30 ปี ภายหลังคุณแคร์ได้เสียชีวิต โดยคู่รักของคุณแคร์เป็นทั้งผู้จัดการศพ และเป็นบุคคลที่คุณทำหนังสือระบุการรับสิทธิเอาไว้ 

ทำให้คู่รักของคุณแคร์จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ส่วนเงินสงเคราะห์ 50% จากค่าจ้าง เป็นเงิน 10,000 บาท สะสมนาน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท สรุปแล้ว คู่รักของคุณแคร์จะได้เงินจากประกันสังคมไปทั้งหมด เมื่อคุณแคร์เสียชีวิต 170,000 บาท

ประกันสังคม ชดเชยว่างงาน

ผู้ประกันมาตรา 40

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 อยู่ โดยจะมีเงื่อนไข และเงินค่าทำศพที่ได้ก็จะแตกต่างกันตามจ่ายตามทางเลือก ดังนี้ 

 • ทางเลือกที่ 1 และ 2 จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน และจะได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จะได้รับเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท

โดยเงินค่าทำศพจะถูกมอบให้กับผู้จัดการศพ เช่น สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา,บุตร หรือญาติ-พี่น้อง ของผู้ประกันตน ส่วนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต จะจ่ายให้แก่บุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้เท่านั้น หากไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ จะเฉลี่ยจ่ายให้ผู้มีสิทธิในจำนวนที่เท่ากัน

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขว่า บิดา-มารดา หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาจะเป็นผู้รับได้เท่านั้น หรือในกรณีของบุตร ก็จะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

หากผู้ทำประกันสังคม เสียชีวิตก่อนกำหนด ทายาทจะได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตตามกฎหมายประกันสังคมกำหนด ซึ่งหากคุณเลือกทำประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ ต่าง ๆ เพิ่มเติมเอาไว้ ส่วนนี้ก็จะช่วยสมทบไว้ให้คนที่รักได้เพิ่มอีกด้วย

ผู้ประกันตน ม.40

แล้วแบบนี้ต้องเริ่มต้นเตรียมเอกสารยังไง เพื่อขอรับเงินประกันสังคม เสียชีวิต 

เบื้องต้น ผู้จัดการศพ หรือทายาทของผู้ประกันตน เริ่มต้นเตรียมเอกสาร และเตรียมขั้นตอนได้ ดังนี้ 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์ฺ จากประกันสังคม มีดังนี้ 

หลักฐานกรณีขอรับค่าทำศพ

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริง
 • หลักฐานจากฌาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
 • สำเนาใบมรณบัตรพร้อมตัวจริง 
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารอิสลาม และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

หลักฐานกรณีขอรับเงินสงเคราะห์

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดาของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ให้เตรียมเอกเสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคม
 • การยื่นคำร้องขอรับค่าทำศพ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทุกเขตพื้นที่และทุกทุกจังหวัดที่สะดวกในการยื่นคำร้อง

ขั้นตอนการขอรับเงินค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์ จากประกันสังคม เสียชีวิต

ขั้นตอนต่าง ๆ สามารถเริ่มต้นทำได้ ดังนี้

 • ผู้จัดการศพ และผู้มีสิทธิ ต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ และพร้อมนำเอกสารกต่าง ๆ ครบถ้วน มายื่นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด, สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์
 • รอเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ โดยทางสำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 • เมื่อผลอนุมัติ จะมีการพิจารณาสั่งจ่ายทั้ง 3 แบบ โดยผู้รับผลประโยชน์สามารถเลือกได้ 3 ทาง ดังนี้ แบบที่ 1 ผู้มีสิทธิมาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยทางประกันสังคมจะจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค, แบบที่ 2  ส่งธนาณัติให้ผู้รับผลประโยชน์, แบบที่ 3 โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ตามที่ได้ร้องขอสำเนาไป

ทำประกันชีวิตออนไลน์

ถึงแม้ว่าประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต แต่จำนวนเงินที่ได้รับ อาจจะไม่เพียงพอต่อการจัดการงานศพที่มักจะมีค่าใช้จ่ายมากมายไม่คาดฝัน จนต้องขอสินเชื่อมาใช้จ่าย หรือภาระหนี้สินที่เหลืออยู่

ดังนั้น การมีประกันชีวิตย่อมช่วยวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายให้คนข้างหลังได้ง่าย ๆ ด้วยแบบประกันชีวิตที่ แรบบิท แคร์ ที่มีให้เลือกครบทุกความต้องการ 

พร้อมบริการให้คำแนะนำในการเลือกแบบประกันที่ตรงกับความต้องการและงบในกระเป๋าจากผู้เชี่ยวชาญ แคร์เอเจ้นท์ ที่พร้อมให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้การทำประกนัชัวิตของคุณนั้นง่ายๆ คแ่ปลายนิ้ว คลิกเลย!

คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ


 

บทความแคร์สุขภาพ

Rabbit Care Blog Image 89748

แคร์สุขภาพ

โรคพุ่มพวงคืออะไร มีอาการอย่างไร อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ ?

โรคที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่าโรคพุ่มพวง เนื่องจากคนไทยเรารู้จักโรคนี้กันอย่างแพร่หลายเมื่อศิลปินชื่อดังอย่างคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
Nok Srihong
23/05/2024