แคร์สุขภาพ

7 ทางเลือกต้องรู้! ทำอย่างไรเมื่อจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไม่ไหว

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: March 10,2022

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ใครหลายคนต้องเลือกตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป “เบี้ยประกันชีวิต” อาจเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายแรก ๆ ที่ถูกตัดออกไปด้วยการขอเวนคืนยกเลิกประกัน หรือปล่อยประกันชีวิตขาดด้วยการหยุดส่งเบี้ยประกันชีวิตไปเลยแบบดื้อ ๆ ทำให้เสียทั้งเงิน เวลา และความคุ้มครองในชีวิตที่ควรจะได้รับตามวางแผนที่วางไว้

ประกันสุขภาพที่คุณเลือกเองได้ พร้อมชำระได้หลากหลายช่องทาง
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  เเรบบิท แคร์ รวบรวม 7 ทางเลือกช่วยลดภาระเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่ขาดทุน และยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องโดยไม่เสียสิทธิ์แม้ว่าจะไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อแล้วก็ตามมาฝากกัน

  1. ขอจ่ายล่าช้าในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน

  หากไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันชีวิตได้ตามงวดชำระเบี้ยที่กำหนดไว้ตามปกติ แต่ยังต้องการความคุ้มครองชีวิตจากประกันที่ทำไว้อยู่ และจะสามารถหาเงินก้อนมาจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งขอจ่ายเบี้ยล่าช้าได้ภายในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน

  ซึ่งในระยะเวลาผ่อนผันนี้ กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับใช้และให้ความคุ้มครองอยู่ตามปกติ แต่หากเกิดเสียชีวิตในระหว่างผ่อนผัน บริษัทฯ จะหักเบี้ยประกันที่ยังไม่ได้จ่ายจากทุนประกันชีวิตที่จะได้รับก่อนที่จะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ต่อไป

  2. ขอเปลี่ยนงวดจ่ายจากรายปีเป็นรายเดือน

  หากประเมินสภาพคล่องทางการเงินแล้ว พบว่าอาจจะหาเงินก้อนมาจ่ายค่าเบี้ยประกันรายปีไม่ทันทั้งรอบจ่ายตามปกติ หรือภายในระยะเวลาผ่อนผันจ่ายล่าช้า 31 วัน แต่ยังคงมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังมีความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันได้ในระยะยาวโดยไม่สะดุด

  การขอเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันจากการจ่ายเบี้ยประกันก้อนใหญ่แบบรายปีในครั้งเดียว เป็นการแบ่งชำระรายเดือนต่อเนื่อง ทุก 1, 3 หรือ 6 เดือน เป็นตัวเลือกในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินที่ทำได้เช่นกัน

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแบ่งจ่ายเบี้ยประกันแบบรายเดือนจะช่วยจัดการปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินไปได้ แต่ค่าเบี้ยประกันรวมแบบรายเดือนจะสูงกว่าการเลือกจ่ายเบี้ยประกันแบบรายปี ยิ่งแบ่งงวดเยอะ เบี้ยรวมที่ต้องจ่ายยิ่งสูงขึ้น เหมือนการผ่อนจ่ายรายเดือน

  ในขณะที่เบี้ยประกันจากการเลือกจ่ายเบี้ยแบบรายปีจะถูกกว่า เนื่องจากคล้ายการจ่ายเงินล่วงหน้า ยกเว้นประกันแบบรายเดือนโดยเฉพาะที่ไม่ว่าจะเลือกชำระเบี้ยแบบรายเดือนหรือรายปี เบี้ยรวมต่อปีจะเท่ากัน และเมื่อสถานการณ์ทางการเงินดีขึ้นแล้ว สามารถแจ้งขอกลับมาชำระเบี้ยรายปีได้เหมือนเดิม

  3. ขอลดเงินทุนเอาประกัน 

  หากประเมินสถานการณ์ทางการเงินเเล้ว พบว่าจ่ายเบี้ยประกันในระยะสั้นไม่ไหว ไม่ว่าจะผ่อนผันจ่ายล่าช้า 31 วันก็แล้ว หรือเปลี่ยนงวดจ่ายจากรายปีเป็นรายเดือนก็แล้ว รวมถึงไม่สามารถจ่ายเบี้ยเท่าเดิมต่อไปได้ในระยะยาว แต่ยังต้องการความคุ้มครองจากประกันชีวิตอยู่เหมือนเดิม

  การลดจำนวนวงเงินเอาประกันภัยให้น้อยลงเป็นทางเลือกที่ทำได้ ซึ่งจะทำให้ค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายลดลง และยังคงได้รับความคุ้มครองในชีวิตอยู่เหมือนเดิม โดยจำนวนวงเงินเอาประกันที่ขอลดต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกันขั้นต่ำที่แบบประกันนั้นๆ กำหนดไว้ และต้องไม่มีหนี้สิ้นติดค้างกับบริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ ขณะขอลดทุนประกัน ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการกู้เงินจากกรมธรรม์ตัวเอง หรือการค้างค่าเบี้ยประกัน

  4. ขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย

  การขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ และเลือกเก็บความคุ้มครองของสัญญาหลักเอาไว้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยลดเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย และจะยังได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิตอยู่เหมือนเดิม

  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (Riders) คือ สัญญาความคุ้มครองเพิ่มเติมเฉพาะความเสี่ยงที่เลือกซื้อเพิ่มได้ เมื่อมีสัญญาหลัก (กรมธรรม์ประกันชีวิต) และยังมีผลบังคับใช้อยู่ ให้ความคุ้มครองแบบปีต่อปี ตัวอย่างเช่น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้ หรือสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง

  การขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม จะช่วยให้เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดน้อยลง เนื่องจากจะเหลือจ่ายแค่เบี้ยประกันหลักเท่านั้น ไม่ต้องจ่ายเบี้ยในส่วนสัญญาเพิ่มเติมอีกต่อไป ตัวอย่างสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายประกันชีวิตที่มีให้เลือกซื้อเเละยกเลิกได้ เช่น

  • สัญญาแนบท้ายประกันสุขภาพ – เพิ่มค่ารักษา ค่าชดเชยกรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาล
  • สัญญาแนบท้ายคุ้มครองอุบัติเหตุ – เพิ่มค่ารักษา ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต หรือรักษาตัวจากอุบัติเหตุ
  • สัญญาแนบท้ายให้สิทธิ์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย – ยกเว้นการจ่ายเบี้ย กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  • สัญญาแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกัน – ยกเว้นการจ่ายเบี้ยในกรมธรรม์ผู้เยาว์ กรณีผู้จ่ายเบี้ยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  • สัญญาแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา – เพิ่มวงเงินความคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์หลัก

  5. ขอเปลี่ยนแบบประกันเป็นแบบที่ถูกลง 

  แม้ว่าจะเลือกจัดการสภาพคล่องสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันในระยาวด้วยการขอลดวงเงินเอาประกันให้น้อยลงแล้ว แต่เบี้ยประกันที่ลดลงก็ยังคงสูงกว่าความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันต่อเนื่องในระยะยาว และไม่สามารถขอลดวงเงินเอาประกันลงได้อีกแล้ว การขอเปลี่ยนแบบประกันชีวิตให้เป็นแบบประกันที่มีเบี้ยที่ถูกลงจะช่วยลดภาระค่าเบี้ยประกันลงได้อีกทางหนึ่ง

  แบบประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขจ่ายเงินผลประโยชน์สูงเป็นพิเศษ เช่น ประกันสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนให้ทุกปี หรือปีละหลายเปอร์เซนต์ จะมีเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายต่องวดสูงกว่าประกันทั่วไป ทำให้การขอเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบที่ให้ผลประโยชน์น้อยลง จะทำให้เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดลดลงด้วยเช่นกัน

  อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแบบประกันได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของแต่ละแบบประกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบของบริษัทฯ อีกด้วย โดยบริษัทฯ จะคำนวณเบี้ยประกันและเงื่อนไขความคุ้มครองตามแบบประกันที่ถูกลงให้ใหม่ รวมถึงหากมีเงินส่วนต่างของเบี้ยประกัน บริษัทฯ จะคืนเงินให้หลังหักหนี้สินที่ติดค้างอยู่ หรืออาจเรียกเก็บเงินเพิ่มแล้วแต่กรณี

  6. ขอเปลี่ยนเป็น “กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ” หรือ “กรมธรรม์ขยายเวลา”

  หากตัดสินใจแล้วว่าต้องการหยุดจ่ายเบี้ยประกันชีวิตหลังจากจ่ายต่อเนื่องมากกว่า 2 ปีขึ้นไป แต่ยังต้องการได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมหรือระยะเวลาความคุ้มครองยาวนานเท่าเดิมอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถทำได้โดยแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองบางอย่างในกรมธรรม์ เรียกว่า “กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ” หรือ “กรมธรรม์ขยายเวลา”

  กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ คือ กรมธรรม์ที่ขอหยุดจ่ายเบี้ยประกันโดยถาวร ด้วยการขอเปลี่ยนหรือลดวงเงินเอาประกัน แต่จะยังได้รับความคุ้มครองในระยะเวลาเท่าเดิม เหมาะกับคนที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประกัน แต่ยังต้องการความคุ้มครองชีวิตภายในระยะเวลาที่วางแผนเอาไว้ แม้ว่าจะไม่ได้รับเงินทุนเอาประกันเท่าเดิมก็ตาม

  ในขณะที่กรมธรรม์ขยายเวลา คือ กรมธรรม์ที่แจ้งขอไม่ชำระเบี้ยประกันอีกต่อไปเช่นกัน โดยจะยังได้รับเงินเอาประกันเท่าเดิมตามที่ทำประกันไว้ แต่ระยะเวลาความคุ้มครองจะลดลง ซึ่งอาจจะมีเงินคืนทันทีหรือมีเงินคืนเมื่อครบกำหนด เหมาะกับคนที่มีภาระทางการเงินที่ต้องการหยุดจ่ายเบี้ยประกันถาวร อาจมีเงินก้อนคืนให้ พร้อมกับต้องการที่จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม และยอมรับกับระยะเวลาความคุ้มครองที่ลดลงจากเดิมได้

  การขอเปลี่ยนกรมธรรม์ทั้งแบบใช้เงินสำเร็จหรือขยายเวลา จะทำได้ต่อเมื่อกรมธรรม์เกิด “มูลค่าเวนคืนเงินสด” แล้ว หรือมูลค่าของการเวนคืนกรมธรรม์เป็นเงินสดต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ 1,000 บาท ตามตารางแนบท้ายทุกกรมธรรม์ ซึ่งกรมธรรม์ส่วนใหญ่จะเริ่มมีมูลค่าเงินสดเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

  7. ขอกู้เงินจากกรมธรรม์

  เมื่อประเมินความเป็นไปได้จากทุกทางเลือกข้างต้นจากกรณีจ่ายเบี้ยประกันต่อไม่ไหว และพบว่าไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้อีกต่อไปเเล้ว แต่ยังต้องการความคุ้มครองจากประกันที่ทำไว้ หรือมีเหตุฉุกเฉินต้องรีบใช้เงินเร่งด่วน ไม่รู้จะไปหาแหล่งเงินกู้จากที่ไหน

  การกู้เงินตามมูลค่าเวนคืนในกรมธรรม์ของตัวเองออกมาเป็นเงินสด หรือบริษัทประกันกู้เงินอัตโนมัติเพื่อมาชำระค่าเบี้ยประกันแทนผู้ทำประกันไม่สามารถจ่ายเบี้ยได้ตามเวลาที่กำหนด จะทำได้ต่อเมื่อกรมธรรม์มี “มูลค่าเวนคืน” เกิดขึ้นเเล้ว หรือเมื่อชำระเบี้ยประกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี

  สามารถกู้ยืมเงินจากบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ได้ไม่เกินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ และเริ่มชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้เมื่อพร้อมโดยไม่มีกำหนดชำระขั้นต่ำ โดยบริษัทฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในกรมธรรม์ และบวกดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี และบริษัทฯ จะกู้ยืมเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันแทนให้ไปเรื่อยๆ ทุกปี จนกว่ามูลค่าเวนคืนจะเหลือไม่พอสำหรับการกู้เงินจากกรมธรรม์

  แรบบิท แคร์ มีประกันชีวิตให้เลือกครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประกันสะสมทรัพย์ หรือประกันบำนาญเพื่อการเกษียณที่มีความคุ้มครองคุ้มค่า ผลตอบแทนสูงจากทุกบริษัทชั้นนำให้เลือกครบ พร้อมรับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ รับสิทธิพิเศษความแคร์ที่เตรียมไว้ให้เฉพาะลูกค้า แรบบิท แคร์ เท่านั้น โทรเลย 1438

  คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

  รถของคุณยี่ห้ออะไร

  < กลับไป
  < กลับไป

  ระบุยี่ห้อรถของคุณ

  ระบุปีผลิตรถของคุณ


  สรุป

  สรุปบทความ

  การยกเลิกประกันหรือปล่อยประกันชีวิตขาดไม่ควรเป็นทางเลือกแรก แม้ว่าจะจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหวเพราะยังมีทางเลือกที่สามารถทำได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขอจ่ายล่าช้า การผ่อนประกันรายเดือน หรือแม้กระทั่งการกู้เงินจากกรมธรรม์

  นอกจากจะเสียสิทธิ์ความคุ้มครองในชีวิตตามที่ตั้งใจทำประกันไว้แล้ว เงินเวนคืนที่อาจจะได้รับจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายไปรวมถึงการซื้อประกันชีวิตฉบับใหม่อาจต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธหรือยกเว้นความคุ้มครองบางโรค เพราะมีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ หรือสุขภาพที่เปลี่ยนไปแล้วอีกด้วย

  จบสรุปบทความ
   

  บทความแคร์สุขภาพ

  แคร์สุขภาพ

  โรคย้ำคิดย้ำทำ คืออะไร ? ส่งผลเสียต่อชีวิตประจำวันมาก-น้อยแค่ไหน ?

  โรคย้ำคิดย้ำทำ ฟังชื่อเผิน ๆ อาจดูเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรม ไม่มีอันตรายร้ายแรงอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคย้ำคิดย้ำทำนั้นไม่ร้ายแรงจริงหรือไม่ ?
  Nok Srihong
  25/04/2024

  แคร์สุขภาพ

  แนะนำวิธีคลายเครียดช่วยดูแลสุขภาพใจ ส่งผลให้ร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

  ในยุคปัจจุบันนั้นการมีวิธีคลายเครียดที่เหมาะสมกับตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญหน้ากับความเครียดและความกดดันกันอยู่ในทุกวัน
  Nok Srihong
  22/04/2024