แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

4 วิธีตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิต! เช็คว่าเรามีประกันชีวิตอะไรบ้างได้ที่ไหน?

ผู้เขียน : Tawan
Published May 31, 2022
เช็คประกันชีวิตตัวเองได้อย่างไรบ้าง?

หลายคนจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีประกันอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการเช็คข้อมูลการทำประกันชีวิตของญาติในครอบครัวที่เสียชีวิตกะทันหัน หรือเช็คประกันชีวิตของตัวเองที่ทำไว้นานเเล้วจนลืม แต่ติดปัญหาที่ว่าจำรายละเอียดกรมธรรม์ที่ทำไว้ไม่ได้ หรือหาเอกสารประกันชีวิตไม่เจอ แรบบิท แคร์ รวบรวมวิธีตรวจสอบกรมธรรม์ทุกบริษัทที่ทำไว้ หรือตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ประกันชีวิตได้ด้วยตัวเองแม้จะทำเอกสารกรมธรรม์หาย หรือจำรายละเอียดไม่ได้มาให้แล้ว

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล

icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  1. สาเหตุที่ต้องเช็คประกันชีวิตของตัวเอง?

  1.1 บริษัทประกันติดต่อไม่ได้

  หนึ่งในปัญหาคลาสสิคที่ทำให้เกิดปัญหาที่บริษัทประกันภัยขาดการติดต่อกับผู้ทำประกันภัย คือ การที่ผู้ทำประกันย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งบริษัทฯ ทำให้เมื่อบริษัทฯ ส่งจดหมายแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ทำประกัน หรือแม้กระทั่งเช็คเงินผลประโยชน์จากประกันชีวิตเมื่อครบสัญญาที่จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่เดิมที่ไม่ถูกต้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกตีกลับไปยังบริษัทฯ และรอเวลาให้มีผู้ทำเรื่องเเจ้งเคลมเงินผลประโยชน์เข้ามานั่นเอง

  แม้ว่าปัญหาที่บริษัทฯ ติดต่อผู้ทำประกันไม่ได้จะน้อยลงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน แต่การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวกับบริษัทฯ ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เปลี่ยนที่อยู่ หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ จะช่วยไม่ให้พลาดการติดต่อจากบริษัทประกันภัย

  1.2 ทายาท/ผู้รับผลประโยชน์ไม่ทราบ

  หลายคนตั้งใจทำประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดกไว้ให้กับคนข้างหลังเมื่อตนจากไป แต่กลับเสียชีวิตไปก่อนโดยที่ไม่เคยได้แจ้งรายละเอียดการทำประกันไว้ให้คนในครอบครัวรับทราบ รวมถึงไม่เคยส่งมอบเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้ให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ไว้เป็นหลักฐาน ทำให้เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต ญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัวจึงไม่ได้ไปเรียกร้องขอรับเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

  1.3 ผู้เอาประกันลืมขอรับผลประโยชน์

  ผู้เอาประกันชีวิตบางรายอาจยังไม่ทราบว่าเเม้ว่าจะหยุดส่งเบี้ยประกันไป เนื่องจากการลืมส่งเบี้ยประกันต่อ หรือตัดสินใจไม่ส่งเบี้ยต่อด้วยเหตุผลทางการเงิน หรือเหตุผลส่วนตัว ทำให้กรมธรรม์หมดความคุ้มครองไปเเล้วนั้น กรมธรรม์เหล่านั้นอาจยังมีผลประโยชน์ในรูปของการเวนคืนกรมธรรม์เป็นเงินสดเหลืออยู่

  กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนใหญ่ที่มีการส่งเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป อาจมีมูลค่าของการเวนคืนกรมธรรม์เป็นเงินสด หรือเรียกว่า “มูลค่าเงินสด” หลงเหลืออยู่ ซึ่งจะมีแสดงรายละเอียดตามตารางแนบท้ายทุกกรมธรรม์อยู่แล้ว ทำให้ยังมีผลประโยชน์เงินสดที่หลงเหลืออยู่ และรอให้มีการแจ้งเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับเงินผลประโยชน์ในส่วนนี้นั่นเอง รวมถึงกรณีที่ผู้ทำประกันได้รับเช็คผลประโยชน์มาเเล้ว แต่ลืมนำเช็คไปขึ้นเงินก็จัดอยู่ในสาเหตุที่ผู้เอาประกันลืมขอรับผลประโยชน์เช่นกัน

  เช็คกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ที่ไหนบ้าง?

  2. เช็คประกันชีวิตตัวเองที่ไหนได้บ้าง?

  2.1 บริษัทประกันภัย

  แม้ว่าจะจำรายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิตมรดกที่ตนเองหรือคนในครอบครัวที่อาจทำเอาไว้ไม่ได้ทั้งหมด แต่พอจะจำชื่อหรือสีของบริษัทประกันภัยที่อาจทำไว้ได้ลางๆ ทำให้การเริ่มต้นโทรสอบถามกับบริษัทประกันก่อน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเช็คข้อมูลการทำประกันชีวิต

  อย่างไรก็ตาม วิธีการโทรสอบถามข้อมูลกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยตรง จะเหมาะกับผู้ที่มั่นใจเเล้วว่าตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลได้ทำประกันกับบริษัทฯ นั้นจริงๆ เพราะนอกจากอาจต้องเผื่อใจโทรสอบถามกับบริษัทฯ มากกว่า 1 บริษัทเเล้ว ยังต้องจัดเตรียมเอกสารในการตรวจสอบข้อมูลหลายชุดอีกด้วย ทำให้วิธีนี้ค่อนข้างยุ่งยาก และอาจไม่เหมาะกับการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตในกรณีที่ไม่มั่นใจในข้อมูล

  2.2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  หากจำรายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อาจทำไว้ไม่ได้เลย แต่มั่นใจว่าทำประกันชีวิตไว้อย่างแน่นอน และอาจมีกรมธรรม์ที่ทำเอาไว้มากกว่า 1 ฉบับ อาจใช้วิธีการขอคัดสำเนากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้จากสำนักงาน คปภ.

  แบ่งเป็นการขอคัดสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันชีวิตในกรณีที่ทราบชื่อบริษัทฯ ที่ทำอยู่แล้ว หรือการขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันชีวิตในกรณีที่ไม่ทราบชื่อบริษัทฯ ที่ทำประกันมาก่อน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ คปภ. และจัดเตรียมเอกสารยื่นประกอบคำร้องการยื่นขอคัดหรือขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อจัดได้ที่ [email protected] ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนารายงานเกี่ยวกับคดี
  • หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส
  ตรวจสอบประกันชีวิตทำอย่างไร?

  2.3 กองทุนประกันชีวิต หรือ กปช. (Life Insurance Fund)

  หากจำได้ว่าเคยทำประกันชีวิตไว้เมื่อนานมากเเล้ว หรือมากกว่า 10-20 ปี เคยส่งเบี้ยประกันอยู่สักพักหนึ่ง และได้หยุดส่งไปกะทันหันจากการลืมส่งต่อ หรือจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไม่ไหวโดยไม่ได้เเจ้งยกเลิก หรือไม่ได้ขอเวนคืนกรมธรรม์แต่อย่างใด รวมถึงลืมแจ้งขอรับเงินผลประโยชน์คืนเมื่อครบกำหนดสัญญาประกันชีวิต

  เงินผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา หรือเงินจากมูลค่าเวนคืนเงินสดที่มีสิทธิ์ได้รับหลังจากหยุดจ่ายเบี้ยประกัน ไปแล้วจากประกันชีวิตมรดกที่เตรียมไว้ แต่ผู้เอาประกัน ทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ไม่ได้เรียกร้องหรือขอรับคืนจากบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี เงินข้างต้นนี้จะถูกส่งเข้ากองทุนประกันชีวิต เพื่อรอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเเจ้งติดต่อขอรับเงินคืนจากกองทุนประกันชีวิตได้ภายในระยะเวลาอีก 10 ปีนับแต่วันที่กองทุนฯ ได้รับเงินนำส่งจากบริษัทฯ เรียกว่า “เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ”

  สามารถตรวจสอบเงินผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับคืนจากการทำประกันชีวิตไว้ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต (www.lifeif.or.th) โดยหากพบว่ามีสิทธิ์ในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความอยู่ สามารถยื่นขอรับเงินคืนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินคืนให้ต่อไปนั่นเอง

  ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอเงินคืนภายใน 10 ปีนับแต่วันที่กองทุนฯ ได้รับเงินนำส่งจากบริษัทฯ เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความของตนเองนั่นเอง มีเอกสารประกอบคำขอรับจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ ดังนี้

  กรณีเป็นผู้เอาประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน
 • กรณีเป็นผู้รับประโยชน์

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์
  • สำเนาใบมรณบัตรของผู้เอาประกัน

  กรณีเป็นทายาทของผู้เอาประกัน

  • หนังสือยินยอมจากทายาททุกคนให้มารับเงิน (ตามแบบของ กปช.)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท (ทุกราย)
  • สำเนาใบมรณบัตรของผู้เอาประกัน
  • คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีจำนวนเงินที่ขอรับเกินกว่า 50,000 บาท)

  กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจ

  • หนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานในหนังสือมอบอำนาจ (กรณีจำนวนเงินที่ขอรับเกิน 50,000 บาท)

  กรณีอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  • สำเนาหน้ากรมธรรม์
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
  • เอกสารแจ้งจากบริษัทประกันภัย

  2.4 โบรกเกอร์ประกันภัย

  การเลือกซื้อประกันภัยต่างๆ กับบริษัทโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยจัดการกรมธรรม์โดยเฉพาะในกรณีที่มีแบบประกันภัยหลายกรมธรรม์ หรือจากหลายๆ บริษัท โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกลอยแพกลางคัน คนข้างหลังไม่รับรู้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ รวมถึงสามารถแจ้งขอตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ได้ครบจบในที่เดียว เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมช่วยจัดการเรื่องประกันภัยให้

  บทสรุปส่งท้าย

  การตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือประกันชีวิตมรดกสำหรับคนข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นการเช็คว่าเรามีประกันชีวิตอะไรบ้างหรือเช็คว่าญาติหรือคนในครอบครัวที่เสียชีวิตกะทันหันไปนั้นมีประกันชีวิตหรือไม่ สามารถทำได้ในหลายวิธี แต่อาจต้องเตรียมเอกสารหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์หลายอย่าง รวมถึงอาจต้องใช้เวลารอหรือต้องติดต่อมากกว่า 1 บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

  การเลือกซื้อประกันกับบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยชั้นนำ เช่น แรบบิท แคร์ ที่จะช่วยดูแลทุกเรื่องประกันภัยได้เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว ตั้งเเต่การขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย การเปรียบเทียบประกันชีวิตออนไลน์จากทุกบริษัทฯ ชั้นนำ ที่ทำได้ด้วยตัวเองทันที รวมถึงบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทั้งโทรศัพท์หรือทาง LINE (@rabbitcare) ที่พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมช่วยส่งมอบความแคร์ต่อให้กับคนที่คุณรักได้ทันทีแม้ในยามที่คุณจากไป เปรียบเทียบประกันวันนี้ รับสิทธิพิเศษก่อนใคร โทรเลย 1438 หรือ https://rabbitcare.com/

  คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

  icon angle up or down

   เลือกยี่ห้อรถของคุณ

   ชื่อนามสกุล

   หมายเลขโทรศัพท์

   บทความแคร์เรื่องประกันสุขภาพ

   Rabbit Care Blog Image 83755

   แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

   ปวดท้องเมนส์-ปวดท้องประจำเดือน เสี่ยงเป็นอะไร แบบไหนที่ควรพบแพทย์?

   ปวดท้องเมนส์ หรือ ปวดท้องประจำเดือน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้หญิงในช่วงเวลามีประจำเดือน
   กีกี้ no.1
   08/05/2023
   Rabbit Care Blog Image 80338

   แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

   ทำประกันต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือไม่? ตรวจอะไรบ้าง? ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมได้หรือไม่?

   ยังคงเป็นคำถามคาใจของใครหลาย ๆ คน อยู่ไม่น้อย สำหรับการขอทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ
   Watcharaporn Phinyo
   31/10/2022
   Rabbit Care Blog Image 80332

   แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

   ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ที่ไหนดีให้คุ้มและเหมาะกับตัวเราที่สุด?

   ประกันอุบัติเหตุ คือ ประกันรูปแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองเมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
   Tawan
   31/10/2022