ตะลอนเที่ยว

Overbooking จองตั๋วเครื่องบินไว้ แต่ขึ้นเครื่องไม่ได้ซะงั้น!

ผู้เขียน : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
ตรวจทาน : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
Published: July 20,2017
  
Last edited: May 16, 2024
Overbooking

Overbooking เป็นอีกคำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ และเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเดินทางด้วยเครื่องบิน โดยเฉพาะในช่วงที่การเดินทางเข้า-ออกประเทศต่าง ๆ นั่นคึกคักเรายิ่งได้ยินปัญหา Overbooking หรือ Overbooked เพิ่มมากขึ้นตามาเรื่อย ๆ 

และยิ่งการเดินทางโดยเครื่องบินจะมีความสะดวก รวดเร็ว และราคาไม่แพงอย่างเมื่อก่อนแล้ว Overbooking ก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นจนทำให้ต้องพาลหงุดหงิดกันเป็นประจำ สำหรับคนที่ไม่เคยเจอ Overbooking ก็คงสงสัยกันว่า Overbooking คืออะไร วันน้องแคร์จะพาเพื่อน ๆ ไปร่วมไขคำตอบกันว่าปัญหานี้จริง ๆ แล้วคืออะไร เกิดจากอะไรกันแน่

Overbooking คืออะไร?

Overbooking คือ นโยบายที่สายการบินมีการเปิดขายตั๋วเกินกว่าจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะสายการบินจะต้องมีการประมาณจำนวนผู้โดยสารแบบ No show หรือคนที่มาเช็กอินไม่ตามกำหนดเวลาไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลอย่างเดินทางมาสาย มีอาการป่วย หรือเปลี่ยนใจไม่มา เป็นต้นฯลฯ 

โดยการ Overbooking หรือ Overbooked สามารถเกิดขึ้นได้เสมอเนื่องจากสายการบินมีต้นทุนที่ต้องดำเนินการ และไม่อยากบ่อยให้มีที่นั่งเปล่า ๆ จึงเปิดให้จองตั๋วเกินกำหนดจนก่อให้เกิดปัญหาขึ้นโดยเราจะขอลงรายละเอียดสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดในส่วนถัดไป 

Overbooking หรือ Overbooked เกิดจากอะไร

Overbooking มีจุดเริ่มต้นมาจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้โดยสาร ที่ได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินไว้เป็นที่เรียบร้อย แต่เมื่อถึงเวลากลับไม่มาขึ้นเครื่องโดยไม่มีการแจ้งยกเลิก หรือที่เราเรียกกันว่า “No Show” ทำให้มีที่นั่งว่างเกิดขึ้นในเที่ยวบินนั้น และมักจะเป็นแบบนี้กับทุกเที่ยวบินเสมอ ทำให้บริษัทสายการบินทั้งหลาย เห็นช่องทางทำเงินเพิ่มจากการเกิดที่นั่งว่างในเที่ยวบินแบบนี้

กรณีตัวอย่าง หากสายการบินมีการทำสถิติแล้วพบว่า ในแต่ละเที่ยวบินจะมีผู้โดยสารประมาณ 90% ที่มาเดินทางตามปกติ ส่วนอีก 10% ที่เหลือคือผู้โดยสารที่ไม่มาขึ้นเครื่องโดยไม่มีการแจ้งยกเลิก(No Show)

หมายความว่า หากในเที่ยวบินหนึ่งมีที่นั่งจำนวน 180 ที่นั่ง จะมีผู้ทำการเช็กอินเพียง 162 ที่นั่ง สายการบินจึงเปิดจองตั๋วเครื่องบินในแต่ละเที่ยวเป็น 110% หรือ Overbooking ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เพื่อเป็นการเติมเต็มที่ว่างบนเครื่อง และยังเป็นการสร้างรายได้เพิ่มไปในตัวอีกด้วย

คนไม่ได้ขึ้นเครื่องเพราะ Overbooking

การจัดการเมื่อเปิด Overbooking แล้วผู้โดยสารเช็กอินเกินจำนวนที่นั่ง?

เมื่อเปิด Overbooking หรือ Overbooked แต่เหตุไม่คาดฝัน เมื่อผู้โดยสารเช็กอินเกินจำนวนที่นั่ง ถึงแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงน้อยนิด แต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่ เป็นอันต้องมีข่าวใหญ่โตขึ้นมาทุกที 

แน่นอนว่าสายการบินนั้นจะต้องถูกประณามและเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก สายการบินส่วนใหญ่จึงมีแผนการรับมือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ Overbooking ไว้แล้วเช่นกัน

1. ให้ผู้โดยสารย้ายไปยังที่ว่างในระดับชั้นอื่น

หากในเที่ยวบินที่เปิด Overbooking นั้นยังมีที่ว่างในระดับชั้นอื่นเหลืออยู่ ผู้โดยสารจะได้ย้ายไปที่นั่งนั้นแทน และหากโชคดีแบบสุด ๆ คุณอาจได้นั่งในชั้น Business Class อีกด้วย

2. ย้ายผู้โดยสารไปสายการบินอื่น

หากสายการบินอื่น มีเที่ยวบินในเวลาใกล้เคียง มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน และยังมีที่ว่างเหลืออยู่ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจาก Overbooking จะถูกย้ายไปเดินทางกับสายการบินนั้นแทน

3. รอเที่ยวบินต่อไป

อาจเป็นการชดเชยที่ไม่น่าให้อภัยนัก เพราะเป็นการปล่อยให้ผู้โดยสารรอเที่ยวบินต่อไป ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง โดยมีบริการเพียงเล็กน้อยเป็นสิทธิพิเศษต่าง ๆ อย่างสินค้า คูปองอาหาร หรือโรงแรมที่พักชั่วคราวเพียงเท่านั้น

หากเกิด Overbooking ในไทยจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง

จากประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็ได้มีการกำหนดสิทธิพิเศษและการชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้โดยสารถูกยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ 

ทำให้เราอุ่นใจได้ว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้รับการดูแลจากสายการบิน โดยที่น้องแคร์ได้สรุปการชดเชยหรือสิทธิพิเศษที่เราพึงได้รับหากเกิดการ Overbooking จากสายการบินสัญชาติไทยในการเดินทางภายในประเทศไว้ดังต่อไปนี้

1. เสนอทางเลือกให้กับผู้โดยสาร

 • รับเงินค่าโดยสารคืนเต็มจำนวน
 • เปลี่ยนเที่ยวบินใหม่
 • เลือกการเดินทางในรูปแบบอื่นไปยังจุดหมาย

โดยที่สายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากว่าราคาการเดินทางใหม่ราคาต่ำกว่าตั๋วในตอนแรก สายการบินจะต้องมอบเงินส่วนต่างให้

2. ดูแลผู้โดยสารขณะรอเที่ยวบินใหม่

 • จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม
 • จัดหาที่พักอย่างน้อย 1 คืนขึ้นไป
 • จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็น

โดยในส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สายการบินจะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้หากเกิดกรณี Overbooking จนทำให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินของผู้โดยสารคนนั้นขึ้นมา

3. รับเงินชดเชยมูลค่า 1,200 บาททันที

ปัญหา Overbooking ประกันการเดินทางช่วยอะไรบ้าง?

เมื่อเกิดเหตุการณ์ Overbooking นอกจากการชดเชยของสายการบินที่ต้องรับผิดชอบแล้ว หากคุณตัดสินใจ “ซื้อประกันการเดินทาง” เอาไว้ ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทางนี้ด้วยเช่นกัน

ถึงแม้ในเงื่อนไขของประกันการเดินทาง ไม่มีส่วนไหนที่บอกว่าให้การคุ้มครองในกรณีของปัญหา Overbooking โดยตรง แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันการเดินทางเลย

เพราะทุกครั้งที่เกิดปัญหา Overbooking จะส่งผลให้นักเดินทางต้องจำใจรอเที่ยวบินถัดไป หมายความว่าผู้ทำประกันได้เข้าข่าย “เที่ยวบินดีเลย์” เป็นที่เรียบร้อย และมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย จากประกันการเดินทางในส่วนของความล่าช้าในการเดินทาง อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ ส่วนการชดเชยจะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือกซื้อประกันการเดินทางตัวไหนไว้แล้วละ

 
ประกันรถยนต์
ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

   

  เห็นไหมว่าประกันการเดินทาง ได้ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองทุกความเสี่ยงในการเดินทางอย่างแท้จริง ไม่เว้นแม้แต่ปัญหาที่เกิดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเครื่อง อย่าง Overbooking ที่เราได้พูดถึงกันในวันนี้

  ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางยังมีอีกมากมายนอกจาก Overbooking และการซื้อประกันการเดินทางก็เรียกได้ว่าคุ้มครองแทบจะทุกกรณี ใครที่เป็นนักเดินทางตัวยงแต่ยังละเลยที่จะซื้อ ประกันการเดินทาง คงต้องลองเปลี่ยนความคิดดูใหม่แล้วละ


   

  บทความตะลอนเที่ยว

  Rabbit Care Blog Image 88656

  ตะลอนเที่ยว

  แนะนำถนนคนเดินเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไป พร้อมสรุปให้ว่ามีวันไหนบ้าง

  ถนนคนเดินเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งใครเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็พลาดไม่ได้ ต้องลองไปเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินเชียงใหม่สักแห่งที่อยู่ใกล้ ๆ
  Nok Srihong
  11/03/2024
  Rabbit Care Blog Image 88581

  ตะลอนเที่ยว

  พาเที่ยวม่อนกุเวร ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่ จ.เชียงใหม่ วิธีการเดินทาง-รายละเอียดที่ต้องทราบก่อนไป

  ‘ม่อนกุเวร’ จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ที่หากใครเป็นสายชื่นชอบในการทำบุญขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนับถือองค์ท้าวเวสสุวรรณจะพลาดไม่ได้
  Nok Srihong
  05/03/2024
  Rabbit Care Blog Image 88307

  ตะลอนเที่ยว

  วันเดย์ทริป กรุงเทพ มีที่ไหนให้ได้ไปเที่ยวบ้าง ใครเวลาน้อยแต่อยากพักผ่อนควรดู!

  ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีวันหยุดค่อนข้างน้อย เวลาออกเที่ยวไม่เยอะมากเท่าไหร่นัก คุณอาจเหมาะกับวันเดย์ทริปก็เป็นได้ โดยเฉพาะใครที่มีรถยนต์ส่วนตัว
  Nok Srihong
  05/03/2024