ประกันสุขภาพ IPD-OPD

รถไฟฟ้า BTS ห่วงผู้โดยสาร ยกระดับป้องกันไวรัสโคโรน่า

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง
Published January 31, 2020
bts
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ห่วงใยผู้ใช้บริการ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย
BTS เข้มงวด-เพิ่มความถี่ทำความสะอาดขบวนรถไฟฟ้า-ทุกสถานี ป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา

BTS ห่วงผู้โดยสาร ยกระดับป้องกันไวรัสโคโรน่า

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทในกลุ่มบมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง ได้มีความห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ กับการป้องกันโดยกำหนดมาตรฐาน และมาตรการ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาร่วมกันอย่างบูรณาการ สำหรับในส่วนของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดมาตรการในการทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเต็มพิกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ดังนี้[caption id="attachment_51439" align="aligncenter" width="800"]bts นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทในกลุ่มบมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)[/caption]1.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกสถานี ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส ภายในสถานี เช่น ห้องจำหน่ายตั๋ว เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ที่แตะบัตรโดยสาร (Gate), ราวจับบันได/บันไดเลื่อน, ลิฟต์ และราวกันตกทั่วสถานี2.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวน ก่อนให้บริการ รวมทั้งการฉีดพ่นน่ำยาฆ่าเชื้อโรคในระหว่างวันหลังชั่วโมงเร่งด่วนที่สถานีปลายทาง สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( N13) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1)3.บริการเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้โดยสาร บริเวณโต๊ะตรวจการทั้ง 2 ฝั่ง ของทุกสถานี เพื่อให้ทุกคนได้ล้างมือฆ่าเชื้อโรคตลอดทั้งวัน4.จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับผู้ใช้บริการทุกสถานี โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว รวมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบนสถานี พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า และพนักงานที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย ในขณะปฏิบัติงานอีกด้วย5.ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน ทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานบนสถานี พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า รวมทั้งพนักงานที่เข้า-ออกสถานีในระหว่างวัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างbtsนายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า บีทีเอสยังได้ให้ความสำคัญ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับบีทีเอส โดยได้มีการประสานกับผู้ให้บริการเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความสะอาด ทั้ง รถบีอาร์ที, รถสมาร์ทบัสสาย ปอ. 104 และสาย ปอ. 150, เรือด่วนเจ้าพระยา โดยสนับสนุนให้เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส ภายในรถทุกคัน เช่น ที่นั่งด้านใน ห่วง เสา รวมทั้งเพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนให้บริการภายในเรือด่วนเจ้ำพระยาทุกลำ เช่น ราวจับภายในเรือ เก้าอี้ และถูพื้นเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ท่าเรือสำคัญ เช่น ท่าสาทร, ท่าน้ำนนท์ และท่าพรานนก เป็นต้นbtsจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ จากประเทศจีน บริษัทฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระบบขนส่งมวลชนหลัก ที่ในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนกว่า 8 แสนคนต่อวันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และเพิ่มความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี

"การเพิ่มมาตรการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ได้ดำเนินมาตรการแบบเข้มข้นและใช้มาตรการเดียวกับที่เคยเกิดสถาการณ์โรคซาร์ส หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงระบาด ซึ่งบีทีเอสก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีของโรคไวรัสโคโรนาจะต้องใช้มาตรการเข้มข้นดังกล่าวในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสเช่นกัน"


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอสโทรศัพท์ 02-617-6000 หรือ www.bts.co.th 

บทความประกันสุขภาพ IPD-OPD

Rabbit Care Blog Image 70693

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

สัญญาณสุขภาพ ที่สื่อสารผ่านปัญหาผิวของคุณ

เมื่อคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี สิ่งเหล่านั้นจะแสดงออกมาผ่านทางสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายที่รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีความพร้อมที่จะกระทำสิ่งต่าง
IN-Wsible
31/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70497

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

7 สมุนไพรกินแก้ร้อนใน ดับกระหายคลายร้อน

บ้านเราต้องยอมรับว่า เป็นเมืองร้อนที่อากาศอบอ้าว ในบางครั้งถ้าได้รับความร้อนเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลได้ ส่งผลให้เกิดโรคตามช่องปากตามมา
ใบไม้ร่าเริง
13/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70432

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อาการสายตาพัง Computer Vision Syndrome ที่คนยุคดิจิทัลต้องระวัง!

เมื่อโลกของเราเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล พฤติกรรมของคนเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ
IN-Wsible
11/05/2021