แคร์ไลฟ์สไตล์

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ ต้องทำอะไรบ้าง

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : Mayya Style

เป็นนักเขียนสายสุขภาพและการเงินที่มีประสบการณ์ในการเขียนมากมาย โดยได้ฝากผลงานในหลากหลายรูปแบบที่เน้นด้านบริหารร่างกายและจิตใจ ทำงานที่ Rabbit Care ได้อย่างมืออาชีพ

close
linkedin icon
ตรวจทาน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต

close
linkedin icon
Published: June 2,2022
  
Last edited: June 6, 2023
  
Reviewed: July 3, 2023
เรียนต่อต่างประเทศ

การตามหาฝัน ไปเรียนต่อต่างประเทศ อาจเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน และแน่นอนว่ามีคนรุ่นใหม่ไม่น้อยที่สามารถทำได้! แบบนี้จะต้องเตรียมตัวยังไง เตรียมพร้อมอะไรบ้าง? ต้องมีประกันเรียนต่อต่างประเทศติดตัวไว้หรือเปล่า? วันนี้ แรบบิท แคร์ จะพาทุกคนไปเตรียมพร้อม หาคำตอบกัน ตามมาเลย!

เช็กลิสต์ เตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อมก่อนบินไปต่างประเทศ

แม้ว่าจะติดต่อ เตรียมยื่นเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว แต่คุณก็ไม่ควรประมาท! การพกเอกสารสำคัญติดตัวไปด้วย จะช่วยแก้ปัญหาเอกสารกรณีที่มีปัญหา หรือเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารได้ แม้ว่าจะสามารถให้ครอบครัวของเราส่งตามมาทีหลังได้ แต่เพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลา การตระเตรียมไปด้วยอาจจะดีกว่า โดยเอกสารสำคัญที่ควรพกพาไปด้วย จะมี ดังนี้

 • ใบจบการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน

เป็นใบหลักฐานรับรองการศึกษาตามที่จบมา เช่น ถ้าเรียนจบมัธยมไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ ก็พกใบจบในระดับชั้นมัธยม หรือหากเป็นการเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาโท หรือปริญญาเอก ก็อย่าลืมขอใบจบจากทางมหาวิทยาลัยมาด้วย 

ใบแสดงผลการเรียนตามระดับชั้นเรียนที่เรียนจบมาเพื่อเป็นเอกสารสำหรับประวัติการเรียนต่อของคุณ โดยแนะนำว่าทั้งเอกสารทั้งสอง ควรขอเป็นเวอร์ชั่นอังกฤษ

 • เอกสารคะแนนภาษาอังกฤษ หรือภาษาประเทศนั้น ๆ

บางสถานศึกษาจำเป็นจะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการวัดระดับภาษาเบื้องต้นเสียก่อน โดยแต่ละสถานศึกษาเองก็จะมีมีเกณฑ์การวัดระดับต่างกันไป และนอกจากนี้ทางสถานศึกษาบางแห่งยังเปิดหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียนให้คุณหายห่วง ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนตามคนอื่นไม่ทัน

 • จดหมายรับรอง

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ควรขอหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย หรือจากคุณครูที่โรงเรียน จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ หรือถ้าใครทำงานแล้วก็สามารถขอจดหมายรับรองจากที่ทำงานได้เช่นกัน แนะนำว่าควรเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้าจะดีที่สุด

ทำวีซ่า

 • ประวัติของผู้เข้าเรียน และ Statement of Purpose (SOP)

สิ่งที่ควรทำเผื่อ หรือพกไปด้วย ก็คือ Resume หรือประวัติการเรียน การทำงาน และสิ่งที่สนใจหรือต้องการเรียนรู้คร่าว ๆ เพื่อที่ทางมหาลัยจะได้รู้จักกับเราเพิ่มเติม เป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจนั่นเอง หรือหากใครที่สนใจเรียนต่อในภาควิชาเกี่ยวกับด้านศิลปะก็อาจจะต้องมีการเก็บผลงานที่เคยทำมาด้วย

นอกจากนี้ การเขียน Statement of Purpose (SOP) ก็สำคัญเช่นกัน ซึ่งหากให้อธิบาย SOP เปรียบเสมือนเรียงความเพื่อบอกว่าทำไมถึงอยากเข้าเรียนคณะนี้ หลักสูตรนี้ หรือสถานศึกษาแห่งนี้ พร้อมบอกถึงสิ่งที่คาดหวังจากการที่จะได้เรียนหลักสูตรนั้น ๆ ด้วย โดยทั่วไปแล้วจะมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4

 • เอกสารจากโรงเรียนในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียน

เอกสารชุดนี้สำคัญมาก เพราะเป็นเอกสารที่ต้องประทับตรารับรองจากสถาบันในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าเรียนให้เรียนร้อยเสียก่อนจึงจะขอวีซ่านักเรียนได้ และสามารถใช้ยืนยันในการเข้าต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ได้แก่ ใบตอบรับเข้าเรียน, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

 • หนังสือเดินทาง (Passport)

นอกจากตัวสำเนาหนังสือเดินทางที่ต้องเตรียมไว้แล้ว อย่าลืมเช็กวันหมดอายุก่อนการเดินทางให้ดีก่อนทุกครั้ง เนื่องจากการทำหรือต่ออายุหนังสือเดินทางจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงควรเพื่อเวลาทุกครั้งก่อนการเดินทางเสมอ

วีซ่านักเรียน

 • วีซ่านักเรียนสำหรับการเรียนต่อ (Student Visa)

สำหรับบางประเทศจำเป็นจะต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ นอกจากควรเผื่อเวลาในการขอวีซ่านักเรียนแล้ว ควรเลือกประเภทวีซ่าให้ถูกต้อง เช่น

Schengen Visa คือ วีซ่าสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 3 เดือน เหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระยะสั้น

ทั้งนี้ ไม่ใช่ทุกประเทศจำเป็นจะต้องใช้วีซ่า และแต่ละประเทศมีข้อกำหนดในการใช้วีซ่าแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาเรื่องวีซ่าให้ดี และถูกต้อง เหมาะสม กับประเทศที่ต้องการเดินทางไปเรียนต่อ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายแห่งที่เพิ่มความสะดวกสบาย รับดำเนินการขอวีซ่านักเรียนให้ด้วยนะ

Student Visa คือ วีซ่ามาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศนั้น ๆ และต้องเป็นนักเรียนพร้อมที่จะเรียนเต็มเวลาในมหาวิทยาลัย หรือเหมาะสำหรับหลักสูตรการเรียน 3 เดือนขึ้นไป

 • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ยังมีเอกสารอื่น ๆ อีกยิบย่อย สำหรับการเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย ซึ่งคุณควรศึกษาให้ดีก่อนการเดินทางเสมอ เช่น เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน (เฉพาะประเทศอเมริกา), หนังสือรับรองการทำงาน (บางคณะต้องการประสบการณ์ทำงานด้วย)

ประกันการเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี
 • เอกสารเกี่ยวกับ โควิด-19 

เมื่อโควิด-19 ยังคงระบาด แม้หลายประเทศจะเริ่มเปิดน่านฟ้าให้คนได้เดินทางเข้าสู่ประเทศของตนแล้ว แต่ก็ยังมีเงื่อนไขในเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้แตกต่างกันออกไป เช่น เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าต่างประเทศ, เอกสารการตรวจเชื้อเป็นผลลบ(ไม่พบเชื้อ) เพื่อขอใบรับรอง Fit to fly

 • ประกันการเดินทาง หรือประกันเรียนต่อต่างประเทศ

ในบางประเทศ จะมีข้อกำหนดว่าคุณจะต้องมีประกันการเดินทาง หรือประกันเรียนต่อต่างประเทศ ก่อนออกเดินทางด้วยเสมอแม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็ตาม และยังเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้แนบเพื่อประกอบในการขอวีซ่านักเรียนด้วย และบางประเทศกำหนดให้ทำประกันภัยของรัฐฯนั้น ๆ ด้วย

แต่หากประเทศที่ต้องการไปเรียนต่อไม่ได้กำหนด หรือมีข้อบังคับไว้ เราก็สามารถเลือกประกันเรียนต่อต่างประเทศได้เอง ดังนั้น หากใครกำลังมองหาประกันการเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี ลองสอบถามเพิ่มเติมกับบริษัทประกันฯ ต่าง ๆ หรือสอบถามกับ แรบบิท แคร์ ดู อาจช่วยคุณได้!

เบื้องต้นแล้ว เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็อย่างลืมเตรียมเอาไว้ให้พร้อม ทั้งหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือแม้แต่ใบแสดงผลการเรียน ค่าสมัครของแต่ละสถาบัน รวมถึงการค่าสมัครในการสอบเทียบระดับคะแนนภาษาด้วย และไม่ว่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศใด ควรเตรียมเอกสารทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเสมอ เพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างราบรื่น รวดเร็ว ไม่เสียเวลานั่นเอง

ประกันเดินทาง ญี่ปุ่น pantip

ทำไมการทำประกันจึงจำเป็น สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ?

นอกเหนือจากเรื่องตั๋วเครื่องที่ต้องดำเนินการแล้ว ก็ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่คุณไม่ควรมองข้ามเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ! โดยหลายคนอาจจะกังวลว่า หากป่วยที่ต่างแดนจะทำอย่างไรดี? ในเมื่อประกันสุขภาพที่ไทยนั้น ส่วนมากจะมีเงื่อนไขให้ใช้เบิกเคลมได้ภายในประเทศเท่านั้น

แต่หากไม่ทำประกันสุขภาพ หรือประกันการเดินทางเอาไว้เลย ก็อาจจะเป็นภาระด้านการเงินได้ เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งการเลือกทำประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศนั้น อย่างที่ แรบบิท แคร์ ได้กล่าวไว้ในข้อข้างต้น ควรศึกษาให้ดีก่อนเสมอว่า ประเทศที่ต้องการไป มีเกณฑ์บังคับอะไรบ้าง เนื่องจากบางประเทศจะมีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกันเลย เช่น 

ในออสเตรเลีย หากลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะเวลามากกว่า 3 เดือน จะต้องมีประกันสุขภาพที่เรียกว่า OSHC ตลอดช่วงระยะเวลาที่เรียนอยู่

ในขณะที่ หากเรียนหลักสูตรแบบเต็มเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ในสหราชอาณาจักร จะมีสิทธิรับการตรวจรักษาฟรีตามโครงการบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ทันที

หรือกรณีไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา จะให้ผู้เรียนเตรียมประกันสุขภาพไปเอง และมีการแนะนำให้ซื้อเมื่อเริ่มต้นภาคเรียนเสมอ แต่บางสถาบันอาจมีข้อกำหนดว่า ต้องทำประกันกับบริษัทประกันที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ติดต่อให้เท่านั้น  เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า แต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หากต้องไปเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ควรจะตระเตรียมเผื่อเอาไว้ด้วย

ประกันการเดินทาง msig pantip

สำหรับการเลือกทำประกันเรียนต่อต่างประเทศ อาจจะเลือกได้จาก

 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ และค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 • ความรับผิดในในกรณีที่เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • ความช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ
 • การส่งศพกลับประเทศ
 • ความรับผิดชอบต่าง ๆ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า หรือพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • ความรับผิดชอบในกรณีที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว สูญหายหรือเสียหาย
 • ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

ซึ่งในแต่ละประกันจะมีรายละเอียดการคุ้มครอง และวงเงินคุ้มครองจะไม่เท่ากัน และแตกต่างกันออกไปตามบริษัทฯ หรือแบบแผนที่เลือกทำ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ของตน เช่น 

ประเทศที่เลือกไปเรียนต่อคือญี่ปุ่น ดังนั้น การเลือกประกันเดินทางญี่ปุ่น pantip อาจให้ข้อมูลต่าง ๆ ให้คุณได้เปรียบเทียบได้ว่า มีประกันการเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี หรืออาจจะเลือกเปรียบเทียบผ่านโบรกเกอร์ประกันฯ อย่าง แรบบิท แคร์ ก็ได้เช่นกัน

เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย

ประกันการเดินทาง MSIG pantip  ที่หลายคนในเว็บบอร์ดแนะนำ นอกจากนี้ยังมีแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งระยะสั้น เหมาะกับนักเรียนที่ไปเรียนซัมเมอร์ หรือหลักสูตรสั้น ๆ ไม่เกิน 3 เดือน และระยะยาวเริ่มตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ไม่อยากให้การเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายบานปลายด้วยเรื่องสุขภาพ เลือกทำประกันเดินทาง กับ แรบบิท แคร์ สิ ที่นี้นอกจากจะมีประกันการเดินทาง MSIG เหมาะสำหรับเรียนต่อต่างประเทศแล้ว ยังเหมาะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ หรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่กำลังมองหาประกันเดินทางมายังประเทศไทยก็มีเช่นกัน

ให้ทุกการเดินทางอุ่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อ เที่ยวพักผ่อน หรือเดินทางไปทำงาน แรบบิท แคร์ พร้อมประกันการเดินทาง ที่แคร์ และพร้อมดูแลคุณ คลิกเลย!


 

บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

Rabbit Care Blog Image 89674

แคร์ไลฟ์สไตล์

ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
Nok Srihong
08/05/2024
Rabbit Care Blog Image 89669

แคร์ไลฟ์สไตล์

อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
คะน้าใบเขียว
02/05/2024
Rabbit Care Blog Image 89616

แคร์ไลฟ์สไตล์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
Nok Srihong
24/04/2024