แคร์การลงทุน

ขายปลีก-ขายส่ง ต่างกันอย่างไร ? ธุรกิจไหนเหมาะกับใคร สิ่งที่ต้องตัดสินใจก่อนลงทุน!

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
 
 
Published: January 8,2024

นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาธุรกิจการขายส่งและปลีกในประเทศไทยนั้น ได้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากที่การซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นยังถือเป็นความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีพของคนทั่วไป

ด้วยเหตุนี้การขายปลีก-ขายส่งจึงคงเป็นคำที่คงคุ้นหูใครหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงธุรกิจหรือไม่ก็ตาม และแน่นอนว่าในเบื้องต้นนั้นคงพอจะทราบความหมายของคำว่าขายส่ง-ปลีก กันอยู่แล้ว แต่หากคุณเป็นคนที่กำลังเริ่มสนใจและมองหาธุรกิจที่จะลงทุนในระยะเวลาอันใกล้นี้การรู้ความหมายเบื้องต้นแบบผิวเผินอาจยังไม่เพียงพอ วันนี้ แรบบิท แคร์ จึงนำข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจขายส่งและปลีกมาให้ ลองศึกษากันให้ดีเพื่อเป็นความรู้ติดตัวไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจ อยากลงทุนทำมาค้าขายควรเลือกแบบไหนให้เหมาะสมกับตนเอง

เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ สมัครเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักสุขภาพ รักการกิน รักการกิน

ขายปลีก-ขายส่ง แตกต่างกันอย่างไร ?

แน่นอนว่าการขายปลีกและการขายส่งนั้นมีลักษณะการทำธุรกิจและวิธีการขายที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยความแตกต่างระหว่างการขายส่งและปลีก จะมีดังนี้

  • การขายปลีก (Retail)  : คือ กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการถึงกับผู้บริโภคในปริมาณน้อย โดยมักจะเกิดขึ้นในที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยตรง เช่น ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า, หรือร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อผู้บริโภค การค้าปลีกนั้นจะมุ่งเน้นในการบริการลูกค้า สร้างประสบการณ์การซื้อที่ดี และการมีสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในระดับบุคคล ซึ่งทำให้เป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างทางธุรกิจและการซื้อขายประจำวันทั่วไป
  • การขายส่ง (Wholesale)  : เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการในปริมาณมาก โดยมักจะเกิดขึ้นระหว่างธุรกิจผู้ผลิตหรือนำเข้าสินค้ากับธุรกิจที่จะนำสินค้าเหล่านั้นไปขายในตลาดปลีก ซึ่งสำหรับกระบวนการนี้นั้นธุรกิจขายส่งจะซื้อสินค้าจำนวนมากจากร้านขายส่งอื่น ๆ หรือจากผู้ผลิตโดยตรง จากนั้นจะนำสินค้าเหล่านั้นมาขายในปริมาณมากให้กับธุรกิจค้าปลีก ทั้งนี้การทำธุรกิจขายส่งจะมุ่งเน้นการทำธุรกิจในราคาย่อมเยาเพื่อที่ผู้ซื้อจะสามารถนำไปขายต่อได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการขายส่งนั้นเป็นการขายที่อาจไม่เน้นราคาสูงแต่เน้นปริมาณ ทำให้สามารถกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกอื่น ๆ ได้นั่นเอง

และนี้ก็คือรายละเอียดข้อมูลความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายส่งและปลีก หลังจากทราบความแตกต่างกันแล้วก็ลองพิจารณากันต่อดูว่าตนเองเหมาะกับการทำธุรกิจประเภทไหน ซึ่งจะมีการกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ไปอ่านกันต่อได้เลย

ขายปลีก-ขายส่ง ธุรกิจแบบไหนเหมาะกับใคร ?

แน่นอนว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายส่งหรือปลีก สิ่งสำคัญที่จะละเลยไปไม่ได้คือการสำรวจตนเองว่าตนเองเหมาะหรือมีความสนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบไหน เพื่อให้สามารถสร้างผลกำไรและทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นมั่นคง

ขายปลีก

ในการทำธุรกิจค้าปลีกนั้นจะเหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสนใจและความคิดสร้างสรรค์ในการบริการลูกค้า และมีความเข้าใจถึงตลาดในท้องถิ่น ดังนี้

1. เหมาะกับผู้ประกอบการที่ชอบการสื่อสารกับลูกค้า : การค้าปลีกนั้นจะ เน้นที่การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีและมีความพึงพอใจ ซึ่งต้องการความสามารถในการสื่อสารและการทำธุรกิจที่มีมุมมองที่กว้างขวางต่อความต้องการของลูกค้า

2. เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจถึงตลาดท้องถิ่น : การขายปลีกต้องการความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าในท้องถิ่นที่บริการ ซึ่งความเข้าใจนี้สามารถช่วยในการปรับการตลาดและสินค้าให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการจัดการร้านค้า : การทำธุรกิจค้าปลีกต้องการความสามารถในการจัดการร้านค้าให้มีระบบทำงานที่เรียบร้อย และสร้างประสบการณ์การซื้อที่น่าทึ่งสำหรับลูกค้า

4. เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศร้าน : การทำธุรกิจขายปลีกมักเกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศในร้านที่น่าสนใจและน่าเข้าอยู่เสมอ ซึ่งต้องการความสามารถในการดูแลและการตกแต่งร้านค้าเป็นอย่างมาก

5. เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีความยืดหยุ่น : การทำธุรกิจค้าปลีกจำเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการตามความต้องการของลูกค้า และต้องการผู้ประกอบการที่ยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวต่อตลาดอยู่เสมอ

ขายส่ง

ในการทำธุรกิจขายส่ง (Wholesale) เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีลักษณะและคุณสมบัติต่อไปนี้

1. เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการจัดการสินค้าปริมาณมาก : การขายส่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายในปริมาณมาก ซึ่งต้องการผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการจัดการและควบคุมการทำธุรกิจที่มีปริมาณสูง

2. เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจในระบบธุรกิจทางการค้า : การทำธุรกิจขายส่งต้องมีความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจ การค้าและการจัดการคลังสินค้า ซึ่งต้องการความรู้และทักษะเฉพาะในด้านนี้

3. เหมาะกับผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและลูกค้า : ปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจแบบขายส่งคือการสร้างความเชื่อมั่น และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าของกิจการและลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มักจะมาซื้อสินค้าในปริมาณมากให้กลับมาซื้อซ้ำอีกเรื่อย ๆ 

4. เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีความยืดหยุ่น : การทำธุรกิจขายส่งมักต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด ซึ่งต้องการผู้ประกอบการที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ตลาดได้

5. เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจถึงตลาดร้านค้าปลีก : การขายส่งคือการลงทุนใหญ่ของธุรกิจขายปลีก ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจถึงตลาดร้านค้าปลีก และสามารถปรับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นร้านค้าปลีกได้ปลีกได้ก็จะมีความได้เปรียบในการดำเนินกิจการ

หลังจากทราบกันไปแล้วว่าการประกอบธุรกิจแบบขายส่ง-ปลีก แต่ละแบบนั้นเหมาะกับผู้ประกอบการแบบไหน ก็ลองประเมินตามข้อคุณสมบัติเหล่านี้กันได้ ว่าตนเองเหมาะสมกับการทำธุรกิจแบบใด แล้วเริ่ม Step ถัดไปกันได้เลย

ธุรกิจขายส่ง มีกระบวนการขายและการดำเนินงานอย่างไร ?

เมื่อพูดถึงธุรกิจค้าส่งและปลีกแล้ว หลายคนคงสามารถมองภาพของธุรกิจค้าปลีกออกได้ง่ายมากกว่าเนื่องจากทุกคนต่างก็ได้ใช้บริการกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ดังนั้นเราจึงจะมาอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขายและการดำเนินงานของธุรกิจค้าส่งเพิ่มเติม

สำหรับขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานขายสินค้าของธุรกิจขายส่งนั้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าจะเน้นที่การขายส่งครั้งละมาก ๆ จำนวนเริ่มต้นที่เป็นโหล เป็นแพ็ก หรือในปริมาณที่มากกว่านั้นให้กับทางลูกค้าโดยตรงและไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขายแบบ B2B (Business to Business) หรือก็คือการขายให้กับบริษัทใหญ่ที่จะนำสินค้าไปกระจายขายแบบปลีกอีกต่อหนึ่ง

แต่ในบางกรณีก็สามารถขายให้กับลูกค้าทั่วไปในแบบ B2C (Business to Customer) ได้ เช่น ขายส่งให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าไปทำการกักตุนไว้ เพราะใช้สินค้าตัวนี้เป็นประจำ หรือต้องการซื้อไปฝาก ซึ่งการซื้อไปครั้งละมาก ๆ เช่นนี้ทำให้ลูกค้าได้ราคาที่ดีกว่า ถูกกว่านั่นเอง

ประเภทของธุรกิจขายส่ง

สำหรับประเภทธุรกิจขายส่งนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน คือ

ผู้ขายส่งอิสระ

คือผู้ประกอบการทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจขายส่ง โดยอาจเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือได้ผูกสัญญากับผู้ผลิตสินค้า สามารถต่อรองซื้อสินค้าโดยตรงจากโรงงานมาขายต่อให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกได้ในราคาส่ง หรือราคาถูก โดยเน้นปริมาณการขายจำนวนมาก 

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น ผู้ค้าส่งอิสระสามารถดำเนินธุรกิจทั้งค้าส่งและค้าปลีกได้ในขณะเดียวกัน โดยอาจกำหนดปริมาณขั้นต่ำในการขายส่งไว้ เพื่อให้ผู้ค้าปลีกซื้อสินค้าได้ในราคาถูก ในขณะที่ผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการซื้อสินค้าจำนวนน้อยชิ้น จะต้องซื้อสินค้าในราคาขายปลีกนั่นเอง ซึ่งถือเป็นรูปแบบการขายที่สามารถสร้างกำไรได้จากลูกค้าทั้งสองฝ่าย (ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค)

ผู้ผลิตเป็นตัวแทนจำหน่าย

มีโรงงานผู้ผลิตสินค้าบางรายที่มีกำลังในการผลิตและงบประมาณที่มากเพียงพอ และสร้างสาขาสำหรับการทำกิจการขายส่งของตนเอง เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง 

สรุป

และข้อมูลเหล่านี้ก็คือข้อมูลที่ว่าที่ประกอบการควรรู้เอาไว้เมื่อรู้ข้อมูลและคิดว่าตนเองพร้อมลงทุนแล้วเมื่อไหร่ ไม่ว่าจะไหนธุรกิจขายส่งหรือปลีก ก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล กับ แรบบิท แคร์ ไปใช้ในการลงทุนได้ ของ่าย ผ่านสบาย เตรียมพร้อมเปิดกิจการได้ไม่นานเกินรอ


 

บทความแคร์การลงทุน

แคร์การลงทุน

Forex คืออะไร ? สามารถสร้างกำไรมหาศาลได้จริงหรือไม่ ? ทำไมเซเลปหลายคนถึงโดนคดี ?

Forex หนึ่งในการเทรดหรือการลงทุนท่ามกลางกระแสการลงทุนมากมายในยุคปัจจุบันที่มีประเด็นร้อนแรงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
กองบรรณาธิการ
11/01/2024

แคร์การลงทุน

นำเข้าสินค้าจากจีน กำไรดีหรือไม่ ควรเริ่มอย่างไร แบบไหนไม่เสี่ยงขาดทุน ?

ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อเข้ามาขายก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
กองบรรณาธิการ
04/01/2024

แคร์การลงทุน

ทองคำขาว คืออะไร ? เหมือนทองขาวหรือไม่ ราคาแพงไหม เหมาะกับการซื้อเก็บไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ ?

ใครกำลังจะเริ่มเข้าวงการเครื่องประดับต้องทำความเข้าใจ ทองคำขาว ทองขาว คืออะไร ? สองอย่างนี้เหมือนกันไหม ต่างกับทองคำทั่วไปหรือไม่ ราคาสูงไหม ?
กองบรรณาธิการ
02/01/2024