แคร์การลงทุน

รู้จัก ทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี พร้อมขั้นตอนการประมูล

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
 
Published: October 25,2023
ทรัพย์ขายทอดตลาด

ทำความรู้จักทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี รวมสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มทำการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี  ว่ามีวิธีการประมูลอย่างไรบ้าง มีกฎระเบียบในการประมูลอะไรที่ต้องทราบ อธิบายขั้นตอนการทำการประมูล  และเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ที่ต้องการทำการประมูลฉบับรวบรัด เข้าใจง่าย จาก แรบบิท แคร์

ทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี คืออะไร ?

ทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี คือ ทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ซึ่งถูกเจ้าหนี้ทำการฟ้องร้อง ทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ต้องถูกขายเพื่อนำเงินไปชดใช้หนี้ซึ่งกรมบังคับคดีจะมีหน้าที่นำบ้าน คอนโด หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของลูกหนี้ออกประมูลขายตามคำสั่งของศาล (เรียกว่าหมายเลขคดีแดง) ซึ่งในการขายบ้าน คอนโด หรือทรัพย์สินเหล่านี้จะมีจุดประสงค์ในการขายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เป็นหลัก ส่งผลให้ราคาเปิดประมูลเริ่มต้นของทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีจะมีราคาต่ำกว่าราคาตลาดพอสมควร จึงเป็นสาเหตุให้หลายคนที่ต้องการซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นให้ความสนใจในการค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี และทำการซื้อประมูลกับที่นี่นั่นเอง

วิธีการประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี

หลังจากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีกันไปพอประมาณแล้วลำดับต่อไปก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประมูลหรือซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีกัน

วิธีการซื้อประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี คือ

 1. กรอกรายละเอียดและทำการวางเงินสด : ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องลงทะเบียนและทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของกรมบังคับคดี ทำการวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค (ซึ่งจะต้องวางเป็นจำนวนเงินตามหลักเกณฑ์ที่จะพูดถึงรายละเอียดในหัวข้อถัด ๆ ไป) เพื่อใช้เป็นหลักประกันต่อเจ้าหน้าที่การเงิน สำหรับกรณีเป็นผู้มีสิทธิ์ขอหักส่วนได้ใช้แทนไม่จำเป็นจะต้องวางเงินประกัน แต่จะต้องทำการแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แทน
 1. ทำการรับป้ายประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี : หลังจากที่ทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีจะได้รับป้ายประมูลและลำดับเลขจากเจ้าหน้าที่
 2. เข้าประจำที่นั่งเพื่อรอประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี  : จะต้องเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ จะมีเจ้าหน้าที่อธิบายเงื่อนไขการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีและเริ่มทำการประมูล
 3. เริ่มทำการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี : เมื่อการประมูลได้เริ่มขึ้นนั้นทางพนักงานกรมบังคับคดีจะเป็นผู้กำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์กรมบังคับคดี โดยการประมูลจะกำหนดไว้ที่ 4 ครั้งด้วยกัน หากในแต่ละครั้งยังไม่มีผู้ทำการประมูล การประมูลครั้งถัด ๆ ไปจะลดราคาเริ่มต้นครั้งละ 10% ตัวอย่างเช่น
 • ครั้งที่ 2 ราคาทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีเริ่มต้นลดเหลือ 90%
 • ครั้งที่ 3 ราคาทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีเริ่มต้นลดเหลือ 80%
 • ครั้งที่ 4 ราคาทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีเริ่มต้นลดเหลือ 70%

ในขั้นตอนนี้หากผู้เข้าร่วมการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีต้องการประมูล ทรัพย์กรมบังคับคดีนั้น ๆ ก็สามารถยกป้ายประมูลเพื่อเสนอราคาซื้อทรัพย์ชิ้นนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้หากมีผู้ต้องการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีดังกล่าวหลายคนก็จะเริ่มทำการเสนอราคาที่สูงกว่าเพื่อแข่งขันกัน

 1. ชำระเงินส่วนที่เหลือหลังจากประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีได้ : เมื่อทำการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีที่ต้องการได้เรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปจะต้องทำการชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลา 15 วัน แต่หากไม่สามารถชำระเงินภายใน 15 วันได้ อาจด้วยเหตุผล เช่น อยู่ในระหว่างดำเนินการกู้เงิน รวบรวมเงินให้ครบจำนวนก็สามารถยื่นเรื่องแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้ ซ่งทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณายืดระยะเวลาการชำระเงินให้ แต่จะเป็นการขยายเวลาให้เป็นภายในระยะเวลา 3 เดือน และจะไม่มีการขยายเวลาการชำระเงินให้อีก

สำหรับใครที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปทำการชำระการซื้อประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดีอย่างรวดเร็วทันใจ สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคล กับ แรบบิท แคร์ ได้ อนุมัติว่องไว ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

 1. รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี : หลังจากที่ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วทางเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีจะทำการมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี เพื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการโอนกรรมสิทธิ์แก่เจ้าพนักงานที่ดินนั่นเอง

กฎระเบียบที่ต้องรู้ก่อนเข้าประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี 

ก่อนที่จะเข้าร่วมการประมูลทรัพย์สิน ทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี แรบบิท แคร์ ขอแนะนำให้ศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดก่อน หากไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เสียประโยชน์หรือถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีได้ โดยสิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้าประมูลทรัพย์สิน กรมบังคับคดี มีดังนี้

 • หากผู้เข้าร่วมการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี สามารถประมูลและซื้อทรัพย์สินได้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง การเพิ่มหรือลดชื่อผู้ซื้อในทรัพย์สินนั้นได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบรายชื่อผู้ประมูลและตรวจสอบว่าหากได้ทำการประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูลแล้ว จะสามารถชำระเงินตามกำหนดหรือไม่
 • หากต้องการให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี แทน จำเป็นต้องมีการยื่นหนังสือมอบอำนาจก่อนที่จะเข้าร่วมประมูล ถ้าหากไม่มีหนังสือมอบอำนาจ การเข้าร่วมประมูลจะถูกพิจารณาว่าเป็นการเข้าร่วมโดยตรงของบุคคลนั้น
 • ในกระบวนการประมูลราคาทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี  จะใช้วิธีปากเปล่าในการประกาศราคาของทรัพย์สิน
 • หากเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีพิจารณาว่าราคาในการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี ต่ำเกินไป เจ้าหน้าที่จะสามารถยกเลิกกระบวนการประมูลและถอนทรัพย์สินออกจากการประมูลได้
 • กระบวนการประมูลราคาทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี จะถูกพิจารณาเสร็จสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีประกาศราคาประมูลและเริ่มนับเวลา 1 ถึง 3 แล้วครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่จะเคาะไม้
 • หากผู้ประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี สามารถประมูลและชำระเงินสำหรับทรัพย์สินได้ แต่ไม่สามารถชำระเงินครบตามที่กำหนดได้ กรมบังคับคดีสามารถนำทรัพย์สินมาประมูลใหม่ ถ้าในการประมูลใหม่ราคาที่ได้เป็นต่ำกว่าราคาในครั้งก่อนหน้า ผู้ชนะการประมูลเดิมจะต้องชำระเงินส่วนต่างให้ครบถ้วน

ประมูลทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?

หลังจากที่ได้เตรียมความพร้อมโดยการศึกษากฎระเบียบการประมูลทรัพย์กรมบังคับคดีกันไปแล้ว ต่อมาเราจะเตรียมความพร้อมในเรื่องหลักฐานหรือเอกสารที่จะต้องนำไปในวันที่เข้าร่วมการประมูลทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ซึ่งจะต้องประกอบด้วยหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมกับสำเนาและการรับรองถูกต้องแล้ว 1 สำเนา
 1. ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องมีเอกสารรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 1. หากต้องการให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประมูลแทน จะต้องมีเอกสารตามขั้นตอนดังนี้
 • สำหรับบุคคลทั่วไป จะต้องมีใบมอบอำนาจ ที่ได้ประทับอากรแสตมป์มูลค่า 30 บาท พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ที่ได้รับการรับรองถูกต้อง
 • สำหรับนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจในนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ ที่ได้รับการรับรองถูกต้อง
 1. เงินสด หรือเช็คเงินสดที่จ่ายให้แก่สำนักงานกรมบังคับคดี เพื่อเป็นการประกันในการเข้าร่วมประมูล จำนวนเงินที่ต้องนำมาประกัน สามารถแบ่งตามขั้นตอนนี้ได้
 • สำหรับราคาประเมินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องวางเป็นหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาประเมิน
 • สำหรับราคาประเมิน 500,000 บาทขึ้นไป ต้องวางเป็นหลักประกัน 50,000 บาท
 • สำหรับราคาประเมิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ต้องวางเป็นหลักประกัน 250,000 บาท
 • สำหรับราคาประเมิน 5,000,000 บาทขึ้นไป ต้องวางเป็นหลักประกัน 500,000 บาท
 • สำหรับราคาประเมิน 10,000,000 บาทขึ้นไป ต้องวางเป็นหลักประกัน 1,000,000 บาท
 • สำหรับราคาประเมิน 20,000,000 บาทขึ้นไป ต้องวางเป็นหลักประกัน 2,500,000 บาท
 • สำหรับราคาประเมิน 50,000,000 บาทขึ้นไป ต้องวางเป็นหลักประกัน 5,000,000 บาท
 • สำหรับราคาประเมิน 100,000,000 บาทขึ้นไป ต้องวางเป็นหลักประกัน 10,000,000 บาท
 • สำหรับราคาประเมิน 200,000,000 บาทขึ้นไป 

สำหรับเงินประกันส่วนนี้จะมีข้อยกเว้นให้แก่ผู้เข้าประมูลที่เป็นผู้มีสิทธิ์ขอหักส่วนได้ใช้แทน เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา คู่สมรสของลูกหนี้ที่ศาลอนุมัติแล้ว เจ้าหนี้ตามคำสั่งศาล บุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องวางหลักประกัน แต่หลังจากการทำการประมูล/ซื้อได้แล้วจะต้องวางเงินสดหรือวางแคชเชียร์เช็ค 5% ของราคาเริ่มต้นในวันนั้นนั่นเอง


 

บทความแคร์การลงทุน

Rabbit Care Blog Image 87830

แคร์การลงทุน

Forex คืออะไร ? สามารถสร้างกำไรมหาศาลได้จริงหรือไม่ ? ทำไมเซเลปหลายคนถึงโดนคดี ?

Forex หนึ่งในการเทรดหรือการลงทุนท่ามกลางกระแสการลงทุนมากมายในยุคปัจจุบันที่มีประเด็นร้อนแรงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
กองบรรณาธิการ
11/01/2024
Rabbit Care Blog Image 87800

แคร์การลงทุน

ขายปลีก-ขายส่ง ต่างกันอย่างไร ? ธุรกิจไหนเหมาะกับใคร สิ่งที่ต้องตัดสินใจก่อนลงทุน!

นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาธุรกิจการขายส่งและปลีกในประเทศไทยนั้น
กองบรรณาธิการ
08/01/2024
Rabbit Care Blog Image 87773

แคร์การลงทุน

นำเข้าสินค้าจากจีน กำไรดีหรือไม่ ควรเริ่มอย่างไร แบบไหนไม่เสี่ยงขาดทุน ?

ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อเข้ามาขายก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
กองบรรณาธิการ
04/01/2024