แคร์เรื่องประกันยานยนต์

รถจอดอยู่แล้วโดนชนใครผิด? จะรู้ได้อย่างไร? เรียกร้องอะไรได้บ้าง?

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
 
Published: March 15,2024
รถจอดอยู่แล้วโดนชน

รถจอดอยู่แล้วโดนชนอาจเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่หลายคนไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะจอดในที่ห้ามจอด หรือจอดในพื้นที่ที่อนุญาตให้จอดได้ก็ตาม และหลายคนอาจเข้าใจว่าในเมื่อจอดรถในที่ห้ามจอด และโดนชน เจ้าของรถที่โดนชนไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย หรือฝ่ายที่ชนสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ จริงหรือไม่นั้น? สรุปแล้วรถจอดอยู่แล้วโดนชนใครผิด? วันนี้ แรบบิท แคร์ จะมาเล่าให้ฟัง

คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  รถจอดอยู่แล้วโดนชนใครผิด?

  ฝ่ายชน

  ฝ่ายชนมักถูกพิจารณาให้เป็นฝ่ายผิดเสมอ เนื่องจากตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นจากความประมาทเล่นเล่อของตัวเอง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชนรถจอดอยู่แล้วโดนชนในพื้นที่ห้ามจอด เช่น ทางเลี้ยว ทางร่วมแยก ทางโค้ง ข้างทาง เส้นขาวแดง หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีป้ายห้ามจอดกำกับไว้

  อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายถูกชนจอดรถในลักษณะที่เสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชนโดยง่าน เช่น จอดในจุดอับสายตา จอดกีดขวางจราจร อาจถูกพิจารณให้มีความผิดฐานประมาทร่วมด้วยก็เป็นได้

  ฝ่ายถูกชน

  ฝ่ายถูกชนขณะที่รถจอดหรือฝ่ายที่รถจอดอยู่แล้วโดนชนอยู่มักได้รับการสรุปให้เป็นฝ่ายถูก ไม่ว่าจะจอดรถอยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามจอด หรือจอดในพื้นที่ที่สามารถจอดได้ตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นผู้ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์จากความประมาทของผู้อื่น แต่อาจมีความผิดตามกฎหมายได้จากกรณีการจอดในพื้นที่ห้ามจอดตามกฎหมายจราจรทางบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการจอดในพื้นที่ห้ามจอดที่มีป้ายจราจรกำกับในบริเวณดังกล่าวอย่างชัดเจน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และโดนตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนน

  บริเวณไหนบ้างห้ามจอด?

  พื้นที่ห้ามจอดรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57 มีการระบุพื้นที่หรือบริเวณที่ห้ามจอดรถ ไว้ดังต่อไปนี้

  • จอดบนทางเดินเท้า
  • จอดบนสะพานหรืออุโมงค์
  • จอดในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก
  • จอดในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
  • จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
  • จอดรถ ในระยะ 3 เมตร จากท่อน้ำดับเพลิง
  • จอดรถในระยะ 10 เมตร จากที่ดินตั้งสัญญาณจราจร
  • จอดในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
  • จอดซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
  • จอดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถหรือในระยะ 5 เมตร จากปากทางเดินรถ
  • จอดรถในระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ 10 เมตร นับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง
  • จอดรถในที่คับขัน ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
  • จอดรถในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง ให้จอดเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร
  • จอดรถในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์
  • จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

  ทั้งนี้ เมื่อรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกตามที่ระบุไว้ในกฎหมายจราจรทางบก จอดหรือหยุดรถในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงเจ้าหน้าที่จำรวจหรือตำรวจจราจรสามารถเคลื่อนย้ายรถให้พ้นพื้นที่ดังกล่าว หรือใส่เครื่องบังคับล้อห้ามเคลื่อนย้าย โดยเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่รถดังกล่าว ต้องชำระค่าเทียบปรับก่อนที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถอดเครื่องบังคับล้อ และรับรถกลับไปใช้งานได้

  รถจอดอยู่ แล้วโดนชน เรียก ร้อง อะไรได้บ้าง

  รถจอดอยู่แล้วโดนชน ประกันรับผิดชอบไหม?

  บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองกรณีรถจอดอยู่โดนชน เฉพาะกรณีที่รถที่ถูกชนได้ทำประกันภันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2+ หรือชั้น 3+ โดยให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ ซึ่งโดยสถานการณ์ทั่วไปแล้ว ฝ่ายที่เป็นคนชนมักจะนับว่าเป็นฝ่ายผิด เนื่องจากประมาทจนทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย

  บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ติดตามเรียกเก็บเบี้ยชดเชยความเสียหายจากคู่กรณีให้รวมถึงบริษัทประกันภัยและคู่กรณีจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ แม้ว่ารถคันเอาประกันจะได้รับความเสียหายจากการรถจอดอยู่แล้วโดนชนหรือการจอดรถในที่ห้ามจอดก็ตาม เช่น บริเวณทางโค้ง หรือข้างทาง ทั้งนี้ การจอดในพื้นที่ห้ามจอดมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

  อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นฝ่ายผิด (ฝ่ายชน) โดยขับรถชนกับรถที่จอดในพื้นที่ห้ามจอด บริษัทประกันที่รับประกันรถของเราไว้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับคู่กรณี และจะให้ความรับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเรา เฉพาะกรณีที่รถคันเอาประกันหรือรถจอดอยู่แล้วโดนชนได้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2 หรือชั้น 3+ เท่านั้น ในขณะที่หากเป็นรถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 2 หรือ 3 ฝ่ายผิดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถตัวเอง

  รถจอดอยู่แล้วโดนชน เรียกร้องอะไรได้บ้าง?

  ค่ารักษาพยาบาล

  หากเจ้าของรถที่โดนชนขณะจอดรถถูกชนได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย  สามารถแจ้งเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลได้จากประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. ซึ่งครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท และค่าปลงศพโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกหรือผิด

  ค่าเสียหายต่อตัวรถ

  สามารถเรียกร้องค่าซ่อมรถจอดอยู่แล้วโดนชนได้จากกรมธรรม์ประกันภัยของคู่กรณี ในกรณีที่คู่กรณีได้ทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ หรือเรียกร้องค่าชดเชยซ่อมรถได้โดยตรงจากผู้กระทำผิด ในกรณีที่ไม่มีประกันรถยนต์ รวมถึงอาจต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานประกอบด้วย

  ค่ารถยก หรือรถลาก

  บริษัทประกันของคู่กรณีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเคลื่อนย้ายรถโดยรถยก หรือรถลาก เพื่อเคลื่อนย้ายรถจอดอยู่แล้วโดนชนออกจากพื้นที่จราจร หรือเพื่อนำส่งรถไปยังศูนย์ซ่อม หรือศูนย์บริการรถยนต์ ในกรณีที่รถของฝ่ายที่ถูกชน ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ

  ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน

  นอกจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถแล้ว ฝ่ายที่ถูกชนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมได้จากกรณีที่ฝ่ายผู้กระทำผิดได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินส่วนตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตัวรถ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  กระเป๋าแบรนด์เนม หรืออื่น ๆ โดยสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้โดยตรงจากคู่กรณีหรือกรมธรรม์ประกันภัยจากคู่กรณี

  ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

  ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรถจอดอยู่แล้วโดนชน สามารถเรียกค่าชดเชยจากการขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ ในขณะที่รถเสียหรืออยู่ในระหว่างรอซ่อม ซึ่งสามารถเรียกร้องได้โดยตรงจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี รวมถึงสามารถเรียกร้องอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ตามที่ คปภ. ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม หากรถคู่กรณีไม่มีการจัดทำประกันรถยนต์ไว้ ผู้เสียหายต้องเป็นผู้ติดตามเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถด้วยตัวเอง

  รถจอดอยู่แล้วโดนชนใครผิด

  รถจอดอยู่แล้วโดนชน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

  ติดต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์

  ติดต่อบริษัทประกันภัยโดยแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดนรถชนขณะรถจอดอยู่ ลักษณะการเกิดเหตุ ความเสียหายเบื้องต้น ตลอดจนตำแหน่งที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ซึ่งอาจประกอบด้วยเลขกรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกัน เลขทะเบียนรถและยี่ห้อรถคันเอาประกัน ของทั้งฝั่งเราและคู่กรณี (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากเป็นเหตุการร์ที่มีความรุนแรง มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ควรต้องโทรแจ้งตำรวจด้วยเช่นกัน

  สำรวจความเสียหายเบื้องต้น

  ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นของรถคันเอาประกันหรือรถจอดอยู่แล้วโดนชนโดยรอบ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันเดินทางเข้าตรวจสอบสภาพความเสียหาย พร้อมรวบรวมหลักฐานการเฉี่ยวชนที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกภาพนิ่ง หรือภาพวีดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งเคลมในขั้้นตอนถัดไป ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายของตัวรถที่โดนชนขณะจอดด้วยตัวเอง ในกรณีที่รถได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ร่วมด้วย

  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประกันภัย

  แจ้งข้อมูลรถจอดอยู่แล้วโดนชนทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนบริษัทประกันรับทราบอีกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สรุปความเสียหาย และฝ่ายถูก/ฝ่ายผิด ทั้งนี้ กรณีที่ต้องมีการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เจ้าหน้าที่ตัวแทนประกันจะเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยและรักษาผลประโยชน์แก่รถคันเอาประกัน

  รับใบแจ้งเคลม

  เมื่อเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากบริษัทประกันภัยสรุปเหตุการณ์ความเสียหายหรือไกล่เกลี่ยความรับผิดชอบกับคู่กรณีที่เฉี่ยวชนรถคันเอาประกันได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบแจ้งเคลมให้สำหรับใช้นำรถคันเอาประกันเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ซ่อมหรืออู่บริการที่อยู่ในเครือของบริษัทประกันภัยต่อไปนั่นเอง

  แม้ว่าฝ่ายชนรถจอดอยู่แล้วโดนชนจะถูกพิจารณาให้เป็นฝ่ายผิดในทุกครั้ง แต่มีหลายครั้งที่ฝ่ายถูกชนถูกพิจารณาให้มีความผิดฐานประมาทร่วมด้วยเช่นกัน จากกรณีการจอดรถในพื้นที่ที่เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ ร่วมถึงอาจมีความผิดตามกฎจราจรทางบกอีกด้วย ดังนั้นแล้ว นอกจากจะต้องมีจิตสำนักและสติในการขับขี่และการเลือกที่จดแล้ว ควรต้องมีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ติดไว้เพื่อความอุ่นใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ขับรถไปชนหรือฝ่ายที่ถูกชนย่อมได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินตนเองและคู่กรณี

  รถจอดอยู่แล้วโดนชนใครผิด


  แรบบิท แคร์ รวบรวมแบบประกันรถยนต์ออนไลน์ให้เลือกได้ครบด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง การันตีถูกกว่าซื้อตรงกับบริษัประกันด้วยตนเอง  หรือขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ แรบบิท แคร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทรเลย 1438


  สรุป

  สรุปบทความ

  โดยทั่วไปแล้ว ฝ่ายชนมักถูกพิจารณาให้เป็นฝ่ายผิดเสมอ เนื่องจากตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นจากความประมาทเล่นเล่อของตัวเอง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชนรถจอดอยู่แล้วโดนชนในพื้นที่ห้ามจอด เช่น ทางเลี้ยว ทางร่วมแยก ทางโค้ง ข้างทาง เส้นขาวแดง หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีป้ายห้ามจอดกำกับไว้

  อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายถูกชนจอดรถในลักษณะที่เสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชนโดยง่าน เช่น จอดในจุดอับสายตา จอดกีดขวางจราจร อาจถูกพิจารณให้มีความผิดฐานประมาทร่วมด้วยก็เป็นได้

  จบสรุปบทความ

  ที่มา


   

  บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

  Rabbit Care Blog Image 89839

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  วิธีเคลมประกัน มีคู่กรณี ทำอย่างไรบ้าง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  หลายคนอาจเคยเจออุบัติเหตุรถชนจนเป็นเหตุที่ทำให้ต้องแจ้งเคลมประกันรถยนต์ แต่การเคลมประกันรถยนต์มีหลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเกิดเหตุ ณ ขณะนั้น
  Thirakan T
  13/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89788

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  ประกันหมดอายุ เคลมประกันย้อนหลัง ได้ไหม?

  หลายคนอาจเคยเจอปัญหารถที่ทำประกันได้รับความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่อยากรีบแจ้งเคลม เพราะยังไม่สะดวก หรือกลัวเสียประวัติ
  Thirakan T
  10/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89627

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มี่กี่ประเภท? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  หากผู้เอาประกันเลือกเอารถเข้าอู่เคลมประกันกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองคิวซ่อม
  Thirakan T
  26/04/2024