แคร์เรื่องประกันยานยนต์

ขับรถชนบ้านคนอื่น เคลมประกันได้ไหม?เรียกร้องอะไรได้บ้าง?

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
 
Published: March 18,2024

การขับรถชนทรัพย์สินของผู้อื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ อาจเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้หลายคนอาจสงสัยว่าขับรถชนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นขับรถชนบ้านคนอื่น หรือขับรถชนบ้านตัวเอง จะผิดกฎหมายอะไรบ้าง ใครต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง จะต้องเบิกค่าชดเชยจากประกันรถยนต์หรือประกันอัคคีภัย รวมถึงสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง แรบบิท แคร์ รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ขับรถชนบ้านคนอื่น ผิดอะไร?

  การขับรถชนบ้านคนอื่นเกิดจากการขับรถออกนอกช่องทางเดินรถ และขับรถชนทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย โดยกฎหมายจราจรทางบกมาตรา 4 (3) ระบุความหมายของ ทางเดินรถ ไว้ว่า คือ พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน ในขณะที่มาตรา 4 (4) ระบุความหมายของ ช่องเดินรถ ไว้ว่า คือ ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องสำหรับการเดินรถ โดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้ 

  รวมถึงมาตรา 33 ยังระบุเพิ่มเติมไว้ว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ และต้องผู้ขับขี่จะต้องขับขี่ในทางเดินรถเท่านั้น โดยสังเกตทางเดินรถบนถนนสาธารณะได้จากการตีเส้นเป็นช่องๆ ไว้  รวมถึงจะไม่มีสิ่งปลูกสร้าง หรือรั้วกีดขวางอยู่บนทางเดินรถ ดังนั้นแล้ว การที่ผู้ขับขี่ขับรถออกนอกทางเดินรถตามที่กฎหมายจราจรทางบกกำหนด ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับตั้งแต่ 200 บาทถึง 2,000 บาท 

  นอกจากนั้นแล้ว กรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์ขับขี่รถออกนอกทางเดินรถตามกฎหมายจราจรทางบก และขับรถชนบ้านคนอื่นเสียหาย ถือเป็นการละเมิดที่ผู้ขับขี่ต้องชดใช้ความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และ 437 ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถขณะที่ขับขี่ไปชนบ้านคนอื่น ถือเป็นผลจากการละเมิดของผู้เสียหายเอง เจ้าของบ้านหรือผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้กระทำละเมิด เจ้าของบ้านหรือผู้เสียหายจึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถของผู้ขับขี่

  ขับรถชนบ้านคนอื่น เคลมแบบไหนได้บ้าง?

  หากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกรณีขับรถชนบ้านคนอื่น เป็นเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ตัวรถเพียงเล็กน้อย ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด เจ้าของรถคันเอาประกันสามารถแจ้งของเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถได้หลังจากเกิดเหตุการณ์เฉี่ยวชนไปแล้ว หรือที่เรียกว่า เคลมแห้ง

  เคลมแห้ง หมายถึง การแจ้งเคลมความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดขึ้นนานแล้ว ไม่สามารถระบุคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกได้ แต่สามารถระบุคู่กรณีได้โดยที่คู่กรณีไม่จำเป็นต้องเป็นรถยนต์เสมอไป โดยเจ้าของรถคันเอาประกันอาจเพิ่งตัดสินใจแจ้งเคลมกับบริษัทประกันหลังจากเกิดเหตุการณ์สักพักแล้วนั่นเอง

  อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายรุนแรงในวงกว้างจากกรณีขับรถชนบ้านคนอื่น มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงรถพลิกคว่ำกีดขวางทางจราจร หรือทางเข้าออก เจ้าของรถคันเอาประกันต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานทางการแพทย์ฉุกเฉินและบริษัทประกันภัยให้เข้าสรุปเหตุการณ์ ณ พื้นที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาแจ้งเคลมประกันในภายหลัง ซึ่งเรียกลักษณะการเคลมแบบนี้ว่าการเคลมสด

  ขับรถชนบ้านคนอื่น เคลมประกันรถได้ไหม?

  กรณีรถคันเอาประกันขับรถชนบ้านคนอื่น หรือทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้อื่นจนเกิดความเสียหาย ประกันรถยนต์ที่ทำไว้จะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือชีวิตอนามัยของผู้อื่นตามที่ระบุไว้ในหมวดทรัพย์สินบุคคลภายนอก แต่ไม่เกินทุนหรือมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญากรมธรรม์ ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครองเบื้องต้นนี้จะมาพร้อมกับกรมธรรม์ภาคสมัครใจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภท 1, 2, 3, 2+, 3+ 

  ในขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถจากกรณีขับรถชนบ้านคนอื่นนั้น จะต้องพิจารณาความคุ้มครองตามประกันที่ทำไว้โดย แบ่งรายละเอียดความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ กรณีรถยนต์เสียหายจากการเฉี่ยวชนทรัพย์หรือบุคคลภายนอกได้ดังนี้ 

  • ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองรถคันเอาประกัน ไม่ว่าจะกรณีขับชนรถคันอื่น หรือคันอื่นมาชน ขับชนเสาไฟฟ้า พลิกคว่ำตกข้างทาง ไฟไหม้น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ เครื่องบินตกใส่ หากรถของผู้ทำประกันได้รับความเสียหาย ประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ
  • ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเฉพาะกรณีรถคันเอาประกันสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือไฟไหม้เท่าน้น ในขณะที่ประกันรถยนต์ชั้น 3 ไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถคันเอาประกันในทุกกรณี
  • ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถคันเอาประกันเฉพาะกรณีที่รถคันเอาประกันชนกับกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุข้อมูลรถคู่กรณีได้ครบถ้วน ในขณะที่ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัรถยนต์เหมือนกับที่ระบุไว้ในประกันรถยนต์ชั้น 3+ แต่จะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันเอาประกันเพิ่มเติมเติมในกรณีที่รถสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกไฟไหม้ 

  อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากกรณีขับรถชนบ้านคนอื่นเป็นทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกัน หรืออยู่ภายใต้การดูแลของผู้เอาประกัน เช่น บ้านที่เช่าไว้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินดังกล่าว อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยภาคสมัครใจที่ทำไว้ เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นที่มีระบุไว้ในกรมธรรม์

  ขับรถชนบ้านคนอื่น เรียกค่าชดเชยอะไรได้บ้าง?

  ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

  กรณีขับรถชนบ้านคนอื่นจนเกิดความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าสัญจรข้างทาง ร้านค้าหรือที่พักอาศัยริมทาง เสาไฟฟ้า รั้วบ้าน หรือรถคันอื่นที่ไม่ใช่รถเรา ยกเว้นทรัพย์สินบางประเภทที่มีระบุไว้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่าซื้อประกันรถยนต์ประเภท 1, 2, 3, 2+, หรือ 3+ โดยวงเงินความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้

  ความคุ้มครองต่อตัวรถคันเอาประกัน ขับรถชนบ้านคนอื่น

  • ประกันชั้น 1 คุ้มครองรถคันเอาประกัน กรณีชนกับยานพาหนะทางบก บุคคล หรือทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงคุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้ด้วย
  • ประกันชั้น 2 คุ้มครองรถคันเอาประกันเฉพาะกรณีรถหาย หรือไฟไหม้
  • ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถคันเอาประกันทุกกรณี
  • ประกันชั้น 3+ คุ้มครองรถคันเอาประกัน กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และระบุคู่กรณีได้
  • ประกันชั้น 2+ คุ้มครองรถคันเอาประกัน กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และระบุคู่กรณีได้ รวมถึงคุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้ด้วย

  ความคุ้มครองอื่น ๆ

  หากขับรถชนบ้านคนอื่นจนเกิดความสุญเสียต่อชีวิตและอนามัยของคนขับหรือผู้โดยสาร จะได้รับเงินชดเชย กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาในระหว่างรอฟังผลพิจารณาคดีอาญา

  ขับรถชนบ้านตัวเอง เคลมประกันรถได้ไหม?

  ไม่สามารถเคลมได้ เนื่องจากทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดเหตุต่อคู่สมรส, บิดา, มารดา, บุตรของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษาควบคุมครอบครอง ถือเป็นข้อยกเว้นการให้ความคุ้มครองในหมวดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ อย่างไรก็ตาม สามารถแจ้งเคลมได้กับประกันภัยบ้านหรือประกันอัคคีภัย โดยจะได้รับความคุ้มครองตามหมวดความคุ้มครองของความเสียหายที่เกิดจากยวดยานพาหนะแทน

  ขับรถชนรั้วบ้านตัวเอง เคลมประกันได้ไหม?

  กรณีผู้ขับขี่รถคันเอาประกันที่มีประกันรถยนต์ชั้น 1 ขับรถชนกำแพงหรือรั้วบ้านของตัวเอง สามารถเคลมค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันเอาประกันได้ แต่ไม่สามารถเคลมค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกำแพงหรือรั้วบ้านตัวเองได้ เนื่องจากรั้วบ้านหรือกำแพงบ้านถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเจ้าของรถคันเอาประกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในของยกเว้นความคุ้มครองในหมวดทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในขณะที่หากเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายใดใดได้เลย

  แรบบิท แคร์ รวบรวมแบบประกันรถยนต์จากบริษัทประกันรถยนต์ชั้นนำมาให้เลือกออนไลน์ได้ครบ การันตีถูกกว่าซื้อตรงจากบริษัทประกัน พร้อมบริการเสริมพิเศษที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดสูงสุด 70% ผ่อน 0%  10 เดือน ได้ทั้งเงินสด หรือบัตรเครดิต บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม นานสูงสุด 3 วัน และชดเชยค่าเดินทางสูงสุด 500 บาท สอบถามรายละเอียดประกันรถยนต์พร้อมรับสิทธิประโยชน์ก่อนใครได้ตั้งแต่วันนี้ โทรเลย 1438


  สรุป

  สรุปบทความ

  หากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกรณีขับรถชนบ้านคนอื่น เป็นเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ตัวรถเพียงเล็กน้อย ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด เจ้าของรถคันเอาประกันสามารถแจ้งของเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถได้หลังจากเกิดเหตุการณ์เฉี่ยวชนไปแล้ว หรือที่เรียกว่า เคลมแห้ง ส่วนในกรณีที่เราขับรถชนบ้านคนอื่นจนเกิดความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่าซื้อประกันรถยนต์ประเภท 1, 2, 3, 2+, หรือ 3+ โดยวงเงินความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้

  จบสรุปบทความ

  ที่มา


   

  บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มี่กี่ประเภท? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  หากผู้เอาประกันเลือกเอารถเข้าอู่เคลมประกันกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองคิวซ่อม
  Thirakan T
  26/04/2024

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ ราคาเท่าไหร่ และคุ้มครองอะไรบ้าง

  เคยจินตนาการตอนที่เราต้องเจอสถานการณ์รถมอเตอร์ไซค์หายกันไหม? นี่จึงเป็นเหตุผลที่ ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ มีความสำคัญขึ้นมาอย่างโดดเด่น
  Thirakan T
  17/04/2024

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  หมากัดรถทำยังไงดี? สามารถเคลมประกันได้หรือไม่

  เห็นคำว่าหมากัดรถหลายคนอาจจะยังจินตนาการได้ไม่ออก ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดขึ้นมาเพราะอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีโอกาสขึ้นสูงมาก
  Thirakan T
  25/03/2024