แคร์เรื่องประกันยานยนต์

แมวตกใส่รถ ของหล่นใส่รถ ประกันรับผิดชอบไหม?ไม่มีประกัน ใครต้องรับผิดชอบ?

ผู้เขียน : Thirakan T
User profile photo

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว
User profile photo

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
Published: March 5,2024
แมวตกใส่รถ

หลายคนอาจเคยมีเหตุจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์ไปจอดนอกอาคาร หรือบริเวณที่จอดรถที่ติดกับพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดเหตุสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยงร่วงหล่นจากพื้นที่สูง (แมวตกใส่รถ) จนก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวรถได้ แต่ทราบหรือไม่ว่า หากเกิดเหตุแมวหล่นมาโดนรถยนต์เสียหายหรือวัตถุร่วงหล่นจากที่สูง เช่น ของหล่นใส่รถ ประกันรถยนต์บางประเภทให้ความคุ้มครองความเสียหายดังกล่าว รวมถึงกรณีรถยนต์ไม่ได้ทำประกันไว้ ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แรบบิท แคร์ มีคำตอบมาฝาก 

ประกันรถยนต์
คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ความเสียหายอะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นกับตัวจากกรณีแมวตกใส่รถ?

  ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีสิ่งของ หรือแมวตกใส่รถ อาจเป็นไปได้ทั้งความเสียหายขนาดเล็ก ไปจนถึงความเสียหายขนาดใหญ่ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหนัก ขนาด และบริเวณที่แมวหรือสิ่งของจากที่สูงตกใส่ ซึ่งมีตัวอย่างความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากของตกจากที่สูงหล่นใส่รถได้ ดังต่อไปนี้

  กระจกรถแตกร้าว

  กรณีที่แมวตกใส่รถ โดยเฉพาะบริเวณกระจกหน้ารถอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้กระจกหน้ารถบุบหรือแตกร้าวได้ ทั้งนี้ ความเสียหายขึ้นอยู่กับแรงตกกระทบของแมวหรือสิ่งของที่ตกใส่ รวมถึงขนาดและน้ำหนักโดยรวมของสิ่งของนั้น ๆ อีกด้วย หากแมวหรือสิ่งของตกมาจากที่สูงอย่างมาก มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก ย่อมสามารถทำให้กระจกรถแตกร้าวได้โดยง่าย 

  รอยบุบ

  หากสิ่งของหรือแมวตกใส่รถในบริเวณอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริเวณกระจกหน้ารถ เช่น บริเวณหลังคารถ บริเวณกระโปรงรถ หรือบริเวณท้ายรถ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวโครงสร้างภายนอกได้อย่างชัดเจนในรูปของรอยบุบ ซึ่งขนาดของความเสียหายข้างต้น จะมีร่องรอยบุบเสียหายขนาดใดนั้น ขึ้นอยู่กับแรงตกกระทบและขนาดของสิ่งของที่หล่นลงมาตกกระทบตัวเช่นกัน

  รอยขีดข่วน

  นอกจากรอยบุบ หรือร่องรอยแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งของหล่นจากที่สูง หรือแมวตกใส่รถ ความเสียหายอีกหนึ่งประเภทที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมีสิ่งของจากที่สูงตกใส่รถ คือ รอยขีดข่วน ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิต เช่น แมว หรือหมา รวมถึงรอยขูดขีดเสียดสีจากวัตถุสิ่งของที่หล่นใส่ตัวรถ 

  ซึ่งส่งผลทำให้สีเคลือยภายนอกของตัวรถหลุดลอกออกไปจากเดิม

  แมวตกใส่รถ ประกันรับผิดชอบหรือไม่?

  กรณีแมวตกใส่รถ หรือสร้างความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เรียกว่า บาดแผลจากสัตว์ ซึ่งหมายถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากสัตว์บนรถยนต์ของผู้เอาประกัน ตัวอย่างเช่น รอยบุบ รอยแตกร้าว หรือรอยขีดข่วนซึ่งเป็นเหตุให้สีรถหรือล้อรถถลอก ซึ่งจะมีเพียงประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียงประเภทเดียวเท่านั้นที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ เนื่องจากประกันข้างต้นจะให้ความคุ้มครองครอบคุลมอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี ในขณะที่ประกันชั้นอื่น ๆ จะไม่ครอบคลุมความคุ้มครองดังกล่าว

  ทั้งนี้ ในกรณีที่สามารถระบุตัวเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น เจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือแมวตกใส่รถ จะสามารถแจ้งเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้นในรูปแบบของอุบัติเหตุได้ โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจ้าของทรัพย์สินต่อไป 

  แต่หากไม่สามารถระบุเจ้าของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ผู้เอาประกันอาจจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ พร้อมบันทึกความเสียหายไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจน จากนั้นนำรถเข้าเคลมยังศูนย์ซ่อมในเคลมของบริษัทประกันภัยตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่งานเคลม

  ของหล่นใส่รถ ประกัน

  รถยนต์ไม่มีประกัน แมวตกใส่รถ ต้องทำอย่างไร?

  เจ้าของรถต้องเป็นผู้ติดตามเจ้าของทรัพย์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น วัตถุสิ่งของ สัตว์เลี้ยง (แมวตกใส่รถ) หรือบุคคลที่ร่วงหล่นใส่รถ ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันรถยนต์เอาไว้ เจ้าของรถต้องเป็นผู้เจรจาค่าชดเชยความเสียหายด้วยตัวเองจากเจ้าของทรัพย์สินโดยตรง หรือเจ้าของที่พักอาศัยที่เจ้าของทรัพย์สินอยู่อาศัยซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุ

  ทั้งนี้ สามารถอ้างอิงการเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายได้ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111ห้ามมิให้ผู้ใดขี่จูงไล่ตอนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 148

  รวมถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ (แมวตกใส่รถ) เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหาย เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยง การรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

  ในขณะที่หากเป็นกรณีสิ่งของร่วงหล่นมาจากห้องพักใดห้องพักหนึ่งในอาคารสูง เจ้าของห้องพักนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตามกฎหมาย มาตรา 436 บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร

  และมาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

  แมวตกใส่รถต้องทำอย่างไร?

  หากประสบเหตุแมวตกใส่รถ หรือสิ่งของร่วงหล่นจากที่สูงมาโดนตัวรถจนเกิดความเสียหายแบบซึ่งหน้า ควรเข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถและทรัพย์สินที่ตกใส่รถ โดยถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอไว้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเคลมประกัน ในกรณีที่มีรถยนต์มีประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือเพื่อประกอบการเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายด้วยตัวเองในกรณีที่ไม่มีประกันรถยนต์ 

  รวมถึงตรวจสอบอาการบาดเจ็บของแมวที่ตกใส่รถ พร้อมประสานงานติดต่อตามหาเจ้าของต่อไป ทั้งนี้ มีขั้นตอนในการรับมือกับความเสียหายเมื่อเกิดเหตุแมวตกใส่รถ หรือสิ่งของร่วงหล่นจากที่สูงตกใส่รถ ดังต่อไปนี้ 

  ติดต่อประกัน

  แจ้งบริษัทประกันตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันรถยนต์ โดยแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์แมวตกใส่รถโดยคร่าว และสถานที่เกิดเหตุ พร้อมถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน รวมถึงบันทึกเวลา และสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตัวแทนบริษัทประกันเดินทางเข้าตรวจสอบเหตุการณ์เพื่อออกใบเคลมสำหรับนำรถเข้าซ่อม ณ ศูนย์ซ่อมหรืออู่บริการในเครือ หรือตามสะดวก

  ติดต่อเจ้าของทรัพย์สิน

  ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ โดยหากเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเช่น อาคารชุดห้องเช้าหรือคอนโด ควรติดต่อสำนักงานนิติบุคคล เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ และติดตามสืบทราบเจ้าของทรัพย์สิน จากนั้นให้นิติบุคคลประสานงานต่อเรียกเจ้าของทรัพย์สินร่วมรับทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป

  ทั้งนี้ กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือแมวตกใส่รถได้รับบาดเจ็บ อาจต้องประสานงานติดต่อหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเข้าตรวจสอบสภาพอาการบาดเจ็บ หรืออาจต้องนำส่งแมวไปยังคลินิคหรือโรงพยาบาลรักษาสัตว์ด้วยอีกทางหนึ่ง

  นำรถเข้าซ่อม

  เมื่อได้รับใบเคลมจากเจ้าหน้าที่ตัวแทนบริษัทประกันภัยที่เข้าสรุปเหตุการณ์จากพื้นที่ที่เกิดเหตุแมวตกใส่รถเรียบร้อยแล้ว สามารถนำรถยนต์คันเอาประกันที่ได้รับความเสียหายเข้าซ่อมที่อู้หรือศูนย์ซ่อมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ระบุ

  ดำเนินการแจ้งเคลม

  กรณีต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากกรณีแมวตกใส่รถนอกเหนือจากเงื่อนไขความคุ้มครองที่มีระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ ให้ติดต่อประสานงานอีกครั้งกับบริษัทประกันภัย ณ สาขาสำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่สะดวก ทั้งนี้ เงื่อนไขการแจ้งเคลมจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์

  เคลมประกันรถ

  ประกันชั้นอื่นคุ้มครองกรณีแมวตกใส่รถหรือไม่?

  กรณีแมวตกจากที่สูงใส่รถคันเอาประกันที่ทำประกันรถชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 2 หรือชั้น 3 รถคันดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีที่เกิดความเสียหายกับตัวรถจากกรณีแมวร่วงจากที่สูง หรือสิ่งของร่วงหล่นจากที่สูงใส่รถ โดยที่จะไม่สามารถเคลมรอยแผลเพื่อซ่อมสี หรือซ่อมตัวถังได้ เนื่องจากประกันประเภทดังกล่าวจะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถแบบไม่มีคู่กรณี

  แรบบิท แคร์ รวบรวมแบบประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้เลือกครบทุกความต้องการ พร้อมเตรียมรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือแมวตกใส่รถจากที่สูงมาโดนรถจนเกิดความเสียหาย แม้จะหาคนรับผิดชอบไม่ได้ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถก็ยังไดด้รับความรับผิดชอบอยู่ ขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนใครตั้งแต่วันนี้ โทรเลย 1438


  สรุป

  สรุปบทความ

  กรณีแมวตกจากที่สูงใส่รถคันเอาประกันที่ทำประกันรถชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 2 หรือชั้น 3 รถคันดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีที่เกิดความเสียหายกับตัวรถจากกรณีแมวร่วงจากที่สูง หรือสิ่งของร่วงหล่นจากที่สูงใส่รถ โดยที่จะไม่สามารถเคลมรอยแผลเพื่อซ่อมสี หรือซ่อมตัวถังได้ เนื่องจากประกันประเภทดังกล่าวจะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถแบบไม่มีคู่กรณี

  จบสรุปบทความ

  ที่มา


   

  บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

  Rabbit Care Blog Image 89839

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  วิธีเคลมประกัน มีคู่กรณี ทำอย่างไรบ้าง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  หลายคนอาจเคยเจออุบัติเหตุรถชนจนเป็นเหตุที่ทำให้ต้องแจ้งเคลมประกันรถยนต์ แต่การเคลมประกันรถยนต์มีหลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเกิดเหตุ ณ ขณะนั้น
  Thirakan T
  13/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89788

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  ประกันหมดอายุ เคลมประกันย้อนหลัง ได้ไหม?

  หลายคนอาจเคยเจอปัญหารถที่ทำประกันได้รับความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่อยากรีบแจ้งเคลม เพราะยังไม่สะดวก หรือกลัวเสียประวัติ
  Thirakan T
  10/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89627

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มี่กี่ประเภท? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  หากผู้เอาประกันเลือกเอารถเข้าอู่เคลมประกันกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองคิวซ่อม
  Thirakan T
  26/04/2024