แคร์เรื่องประกันยานยนต์

ขับรถตกหลุมเสียหาย เคลมประกันได้หรือไม่? เรียกร้องค่าชดเชยจากใครได้บ้าง?

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
Published: March 5,2024
รถตกหลุม

หลายอาจเคยประสบเหตุขับรถตกหลุมหรือตกบ่อจนเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการขับรถบนถนนในเมือง หรือการขับรถบนถนนระหว่างจังหวัด แต่รู้หรือไม่ว่า จริง ๆ แล้ว การที่ถนนไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากขาดการดูแลและซ่อมบำรุงที่ดีพอ อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุขับรถตกบ่อจนเกิดความเสียหายได้เช่นกัน 

รวมถึงหลายคนอาจสงสัยว่าประกันรถยนต์ชั้นไหนที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขับรถตกบ่อ รวมถึงหากไม่มีประกัน จะสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากเจ้าของพื้นที่ (ถนน) ได้หรือไม่ วันนี้ แรบบิท แคร์ มีคำตอบมาฝากกัน

ประกันรถยนต์
ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  รถตกหลุม เคลมประกันได้ไหม?

  สามารถแจ้งเคลมประกันชั้น 1 ได้ หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนหรืออะไหล่ช่วงล่างของรถยนต์ ตัวอย่างเช่น ล้อแม็ก ยางรถ ปีกนก คันชัก เพลาปีก หรือแม้กระทั่งตัวถังรถ จากอุบัติเหตุขับรถตกหลุม ทั้งกรณีที่สามารถระบุคู่กรณีได้ หรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ก็ตาม 

  อย่างไรก็ตาม การแจ้งเคลมจากกรณีที่รถคันเอาประกันได้รับความเสียหายจากกรณีข้างต้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ประกันกัย หรือสัญญาแนบท้ายระบไว้เท่านั้น เนื่องจากค่าชดเชยความเสียหายจะคำนวณตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หักลบค่าเสื่อมสภาพของอะไหล่ 

  เนื่องจากชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ช่วงล่างของระบบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีขับรถตกหลุม จัดเป็นชิ้นส่วนที่ต้องมีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาก่อนอยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถชดเชยความเสียหายได้เต็มจำนวน และต้องมีการพิจาณาค่าเสื่อมสภาพหรือสึกหรอของอะไหล่ชิ้นส่วนข้างต้นร่วมด้วยนั่นเอง

  รถตกหลุม ใครต้องรับผิดชอบ?

  แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่เป็นผู้เรียกร้องความเสียหายจากกรณีรถผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากกรณีขับรถตกหลุม แต่ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยตรงจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ และซ่อมแซมบำรุงถนนให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  ดังนั้นแล้ว เมื่อรถของผู้เอาประกันเกิดความเสียหายจากการขับขี่บนถนนที่เป็นหุลม เป็นบ่อ หรือไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากการขาดการดูแลซ่อมแซมที่เหมาะสมจากหน่วยงานรัฐเจ้าของพื้นที่ ผู้เอาประกันหรือประชาชนทั่วไปสามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายได้โดยตรงจากหน่วยงานรัฐนั้น ๆ โดยสามารถแบ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบถนนหลวงทั่วประเทศทั้ง 5 ประเภทตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทางหลวงได้ดังนี้

  ทางหลวงพิเศษ

  ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะตามที่กำหนด

  ทางหลวงแผ่นดิน

  ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่สำคัญ โดยกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา

  ทางหลวงชนบท

  ทางหลวงที่กรมทางหลวงชบบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท

  ทางหลวงท้องถิ่น

  ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา

  ทางหลวงสัมปทาน

  ทางหลวงที่รัฐบาลได้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน

  เมื่อผู้ขับขี่ประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถตกหลุมหรือตกบ่อ ในระหว่างขับขี่สัญจรบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ขับขี่จะเข้าสู่กระบวนการร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครอง จากนั้นศาลปกครองจะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้ขับขี่นำส่งแนบไปพร้อมกับคำร้อง 

  เมื่อพิสูจน์เสร็จสิ้นแล้ว และสรุปได้ว่สาเหตุของอุบัติเหตุกรณีขับรถตกหลุมตกบ่อนั้น เกิดจากสาเหตุของถนนที่ไม่พร้อมใช้งานจริง ศาลปกครองจะมีคำสั่งให้หน่วยงานที่ดูแลถนนนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ต่อไป

  รถตกหลุม

  รถตกหลุม ยางแตกต้องทำอย่างไร?

  กรณีขับรถตกหลุมตกบ่อจนเป็นเหตุให้ยางรถระเบิดเสียหาย จะสามารถเคลมประกันรถยนต์ได้เฉพาะกรณีที่มีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะสามารถเคลมประกันได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเคลมประกันได้สูงสุดที่ 50% เท่านั้น เนื่องจากบริษัทประกันจะหักค่าเสื่อมสภาพของยางรถในระหว่างการใช้งานก่อนเกิดเหตุยางระะเบิด เพราะขับรถตกหลุมตกบ่อ รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองกรณ๊ยางระเบิดจากประกันชั้น 1 แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในขณะที่ประกันภัยชั้นอื่น ๆ จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้

  ขับรถตกหลุม มีผลต่อช่วงล่างอย่างไรบ้าง?

  การที่ขับรถตกหลุมอย่างรุนแรงในขณะที่ขับขี้ด้วยความเร็วสูงนั้น มีโอกาสที่จะทำให้ช่วงล่างของรถยนต์ได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง จนทำให้ยางล้อ โช๊กอัพ หรือลูกหมากมีปัญหาสะสมในระยะยาวได้ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รถยนต์มีเสียงหรือลักษณะอาการแปลกไปจากเดิม เนื่องจากอะไหล่ช่วงล่างของรถยนต์เสื่อมหรือเสียหายก่อนครบอายุการใช้งาน เนื่องจากผลกระทบสะสมจากการขับรถตกหลุมหรือตกบ่ออย่างต่อเนื่องนั่นเอง

  ยางรั่ว หรือโครงล้อบิดผิดรูป

  รถยนต์มีโอกาสยางเป็นรอยถลอก รั่ว ฉีกขาด หรือแม้กระทั่งโครงล้อแม็กบิดคนผิดรูปได้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถนำไปซ่อม แก้ไข เปลี่ยน หรือดัดแปลงให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงดั่งเดิมได้ก่อนเกิดเหตุรถตกหลุม แต่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในระหว่างทางที่นำรถเข้าซ่อม ณ อู่หรือศูนย์บริการได้เช่นกัน

  ยางบวม

  แม้ว่าตัวยางจะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากกรณีขับรถยนต์ตกหลุม แต่โครงล้อยางอาจได้รับความเสียหายโดยที่เจ้าของรถไม่รู้ตัว ทำให้ยางรถยนต์มีโอกาสปูดบวมผิดปกติ จากการที่ลมยางรั่วแทรกซึมผ่านเข้าไปในชั้นเนื้อยาง และแทรกตัวอยู่ตามตัวโครงของยางล้อรถยนต์จนทำให้ล้อยางเกิดการปูดบวมผิดรูป และอาจเป็นสาเหตุของการที่ล้อยางระเบิดในระหว่างขับขี่ได้นั่นเอง

  ลูกปืนล้อแตก

  ลูกปืนล้อแตก คือ ลักษณะที่ลูกปืนล้อหน้า และลูกปืนล้อหลังได้รับความเสียหายจากความเสียหายบริเวณโครงล้อ ซึ่งการขับขี่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกหลุมบ่ออย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อระบบช่วงล่างของรถยนต์และลูกปืนไม่มากก็น้อย โดยจะสามารถสังเกตอาการลูกปืนแตกได้จากการฟังเสียงขณะขับขี่ โดยระบบช่วงล่างของตัวรถยนต์จะมีเสียงคล้ายเสียงหอน ซึ่งนับเป็นอาการความเสียหายเริ่มต้นที่อาจลุกลามต่อจนแกนเพลาล้อไหม้ได้นั่นเอง

  ตัวถังรถเสียหาย

  ตัวถังรถยนต์ โดยเฉพาะตัวถังบริเวณช่วงล่างของรถยนต์อาจได้รับความเสียหายในรูปแบบของตัวถังรถยนต์ถลอก สีถลอก บุบ หรือหรือแม้กระทั่งเป็นรอย ฉีกขาดได้จากกรณีการขับรถตกหลุมได้เช่นกัน

  โช้คอัพเสื่อมสภาพ

  โช้คอัพเสื่อมสภาพเร็วกว่าอายุการใช้งานที่กำหนด เนื่องจากทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกระหว่างตัวรถและพื้นผิดถนนอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความเสียหายสะสมที่ได้รับอย่างต่อเนื่องจากการขับรถตกหลุมหรือตกบ่อ โดยอาการความเสียหายข้างต้นจะไม่เกิดขึ้นในทันทีฉับพลัน แต่จะอยู่ในรูปแบบความเสียหายสะสม ซึ่งส่งผลโดยตรงทำให้โช้คอัพรถเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด ซึ่งรวมไปถึงชิ้นส่วนและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับระบบโช้คอัพด้วยเช่นกัน เช่น ก้านโช้คอัพคดงอผิดรูป ยางรองหัวโช้คเสียหาย

  พวงมาลัยหลวม

  แม้ว่าพวงมาลัยจะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบช่วงล่างรถยนต์ และอาจจะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการขับรถยนต์ตกหลุม แต่คันชักพวงมาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนของระบบพวงมาลัยจะได้รับความเสียหายโดยตรง 

  เนื่องจากได้รับแรงกระแทกจากกรณีรถยนต์ตกหลุมเช่นกัน โดยสามารถสังเกตอาการเสียหายของคันชักพวงมาลัยได้จากการสังเกตฟังเสียงในขณะขับขี่ โดยจะได้ยินเสียงกุกกักจากบริเวณด้านหน้าของรถยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณที่เตือนให้ตรวจสภาพหรือเปลี่ยนคันชักพวงมาลัยโดยเร็วที่สุด

  รถตกหลุม เคลมประกันได้ไหม

  ป้องกันรถตกหลุมต้องทำอย่างไร

  กรณีที่ต้องขับรถยนต์ผ่านหลุมลึกโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ขับขี่ควรต้องมีสติในระหว่างขับ พร้อมจับพวงมาลัยรถให้แน่น เพื่อรักษาศูนย์ของรถในระหว่างขับขี่ โดยควรต้องชะลอความเร็วและขับผ่านหลุมด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ไม่เร่งเครื่อง หรือเบรกกระทันหันในระหว่างขับรถผ่านหลุมหรือบ่อ รวมถึงควรหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำขัง เนื่องจากอาจไม่เห็นบริเวณที่เป็นหลุม หรือหลุมอาจมีความลึกมากกว่าที่เห็น และหมั่นตรวจสอบสภาพยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถได้อีกทางหนึ่ง


  การขับรถตกหลุมหรือขับรถตกบ่อ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อช่วงล่างของรถยนต์ โดยอาจเกิดความเสียหายฉับพลันทันที หรือเกิดเป็นความเสียหายสะสมที่ทำให้อะไหล่เสื่อมสภาพอายุการใช้งานก่อนระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นแล้ว นอกจากการขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้ว ควรต้องมีประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดสำหรับทุกเหตุไม่คาดคิด สามารถขอรับคำปรึกษาในการเลือกซื้อประกันรถยนต์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่ผุ้เชี่ยวชาญของแรบบิท แคร์ โทรเลย 1438


  สรุป

  สรุปบทความ

  แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่เป็นผู้เรียกร้องความเสียหายจากกรณีรถผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากกรณีขับรถตกหลุม แต่ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยตรงจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ และซ่อมแซมบำรุงถนนให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  จบสรุปบทความ

  ที่มา


   

  บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

  Rabbit Care Blog Image 89839

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  วิธีเคลมประกัน มีคู่กรณี ทำอย่างไรบ้าง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  หลายคนอาจเคยเจออุบัติเหตุรถชนจนเป็นเหตุที่ทำให้ต้องแจ้งเคลมประกันรถยนต์ แต่การเคลมประกันรถยนต์มีหลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเกิดเหตุ ณ ขณะนั้น
  Thirakan T
  13/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89788

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  ประกันหมดอายุ เคลมประกันย้อนหลัง ได้ไหม?

  หลายคนอาจเคยเจอปัญหารถที่ทำประกันได้รับความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่อยากรีบแจ้งเคลม เพราะยังไม่สะดวก หรือกลัวเสียประวัติ
  Thirakan T
  10/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89627

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มี่กี่ประเภท? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  หากผู้เอาประกันเลือกเอารถเข้าอู่เคลมประกันกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองคิวซ่อม
  Thirakan T
  26/04/2024