ตะลอนมูเตลู

เช็คตารางประมูลเลขทะเบียนรถมงคล 2566 พร้อมความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ก-ฮ

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต

close
linkedin icon
 
 
Published: November 4,2022
ทะเบียนประมูล

การจองเลขทะเบียนรถมงคลไม่ทันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะสามารถจองทะเบียนรถเลขสวยพร้อมตัวอักษรทะเบียนรถมงคลประจำวันเกิดได้ง่ายๆ ด้วยการเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนประมูล ทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ  แรบบิท แคร์ รวบรวมตารางปฏิทินประมูลทะเบียนรถเลขสวยหรือทะเบียนรถเลขมงคลตลอดทั้งปี สำหรับใช้จดทะเบียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมความหมายของแต่ละตัวอักษรประจำหมวด ก-ฮ  มาฝากกัน

ประกันรถยนต์
คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ประเภทเลขทะเบียนประมูล

  หมายเลขทะเบียนรถสวย

  หมายเลขทะเบียนสวย คือ การประมูลทะเบียนประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หรือเลขทะเบียนรถมงคลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน สำหรับใช้จดทะเบียนทั้งในกรุงเทพมหานคร หรือแต่ละจังหวัด ตัวอย่างเช่น เลขสี่ตัวเหมือน เลขสามตัวเหมือน เลขสองตัวเหมือน เลขตัวเดียว เลขคู่ 8 คู่ 9 เลขหลักพัน เลขเรียง หรือเลขคู่

  หมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ

  หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ คือ ทะเบียนรถที่ประกอบด้วยคำที่มีความหมายมงคล หรือชื่อเฉพาะตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อใช้แทนตัวอักษรประจำหมวดทั่วไป ควบคู่กับเลขทะเบียนที่เป็นที่นิยม สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น รัก1 รวย88 เวลา9 ปลาวาฬ3 สหัสชัย8 เป็นต้น

  หมายเลขออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต

  หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้น

  หมายเลขออกประมูลใหม่พร้อมการประมูลหมวดปกติ

  หมายเลขออกประมูลใหม่พร้อมการประมูลปกติ คือ การนำหมายเลขทะเบียนประมูลที่ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลทะเบียนใหม่ทางอินเทอร์เน็ตครบ 8 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูลตามปกติ

  วิธีประมูลทะเบียนรถเลขทะเบียนมงคล

  • ลงทะเบียนด้วยตนเอง (ก่อนวันประมูล) ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ
  • ลงทะเบียนด้วยตัวเอง (ก่อนประมูล) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดการประมูลหมายเลขทะเบียน หรือ
  • ลงทะเบียนด้วยตนเอง (วันประมูล ) ณ สถานที่จัดการประมูลหมายเลขทะเบียน หรือ
  • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ (ก่อนหรือในวันประมูล) ได้ที่ www.tabienrod.com
  • แสดงบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าร่วมประมูล กรณีเข้าร่วมประมูลทะเบียนประมูลด้วยตนเอง
  • ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าหลักประกันประมูล ก่อนการประมูล กรณีเข้าร่วมประมูลทางเว็บไซต์
  • เข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถตามวันเวลา และสถานที่ที่จัดไว้

  ช่องทางประมูลเลขทะเบียน

  กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)

  การประมูลหมายเลขทะเบียนประมูลรถสวยหรือเลขทะเบียนรถมงคลสำหรับใช้จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดขึ้นทุกอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 6 กรมการขนส่งทางบก สามารถเข้าร่วมประมูลจองเลขทะเบียนรถได้ 3 ช่องทาง คือ

  • การประมูลทางวาจา
  • การประมูลทาง Internet
  • การประมูลทางโทรศัพท์

  ต่างจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)

  การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในแต่ละจังหวัดจะจัดขึ้นตามแผนการประมูลในแต่ละปีงบประมาณ โดยแต่ละจังหวัดจะมีการกำหนดวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วในแต่ละจังหวัด โดยสามารถเข้าร่วมจองทะเบียนประมูลได้ 2 ช่องทาง คือ

  • การประมูลทางวาจา
  • การประมูลทาง Internet

  รูปแบบการประมูลเลขทะเบียนมงคลออนไลน์

  ประมูลทะเบียนรถแบบเสนอราคาปกติ

  การประมูลทะเบียนรถแบบใส่ราคาปกติ คือ การใส่ราคาที่ผู้ประมูลต้องการสู้เพื่อประมูลทะเบียนประมูลได้ทันที โดยต้องใส่ราคาที่มากกว่าราคาปัจจุบัน บวกกับราคาขั้นต่ำ เช่น ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 5,000 บาท ต้องใส่ราคาเสนอประมูลเริ่มต้นที่ 7,000 บาท แบ่งเป็น ราคาปัจจุบัน 5,000 บาท และ ราคาเสนอขั้นต่ำ 2,000 บาท หากราคาที่เสนอสูงกว่าคู่แข่งก็จะเป็นผู้ชนะราคา และรอผู้เสนอราคารายใหม่ จนกว่าจะจบรอบการประมูล

  ประมูลทะเบียนรถแบบ Maximum Bid

  การประมูลป้ายทะเบียนรถ แบบ Maximum B id คือ การเสนอราคาประมูลอัตโนมัติเท่ากับราคาขั้นต่ำป้ายทะเบียนแต่ละกลุ่มที่กำหนดไว้จนกว่าจะไม่สามารถใส่ราคาเข้าสู้ในขั้นต่ำาของราคาจากเงินสูงสุดที่ได้ใส่ไว้ เช่น ราคาปัจจุบันอยู่ 2,000 บาท ผู้ประมูลใส่ Maximum Bid อยู่ที่ราคา 15,000 บาท ระบบจะประมูลสู้เพิ่มครั้งละ 2,000 บาท จนกว่าจะถึงราคาสูงสุด 15,000 บาทตามที่ผู้ประมูลใส่ราคา  Maximum Bid ไว้

  ประมูลทะเบียนรถแบบด่วน

  การประมูลทะเบียนรถแบบด่วน คือ การกดใช้ปุ่มประมูลแบบด่วน โดยบวกราคาปัจจุบันกับราคาที่เลือกไว้ในปุ่มราคาเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น  ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2,000 บาท เลือกปุ่มประมูลแบบด่วนอยู่ที่ 500 บาท ระบบจะทำการเสนอราคาเพิ่มเป็น 2,500 บาท หากราคา 2,500 บาท เป็นราคาเสนอสูงกว่าคู่แข่ง จะเป็นผู้ชนะราคาป้าย และรอผู้เสนอราคารายใหม่จนกว่าจะจบการประมูลทะเบียนรถออนไลน์

  ประมูลทะเบียนรถแบบเรียลไทม์ (Real Time)

  การประมูลทะเบียนรถเรียลไทม์ คือ การเลือกประมูลเลขทะเบียนพร้อมกันครั้งละ 5 ป้าย โดยระบบจะนับถอยหลังการประมูล และเมื่อหมดเวลาจะถูกแทนด้วยป้ายทะเบียนประมูลใหม่ลำดับต่อไป

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล

  ตารางปฏิทินประมูลทะเบียนรถ (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

  การประมูลทะเบียนรถเลขสวยหรือเลขทะเบียนรถมงคลสำหรับใช้จดทะเบียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งการประมูลทะเบียนออนไลน์ และประมูลทะเบียนประมูลทั่วไป สามารถดูประกาศวันเวลาและสถานที่จัดการประมูลทะเบียนได้จากกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งประจำพื้นที่/จังหวัด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  ตารางปฏิทินประมูลทะเบียนรถกรุงเทพฯ (ส่วนกลาง)

  ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน กรุงเทพฯ

  • หมวดอักษร 1ขฆ กรุงเทพฯ วันที่ 8 ตุลาคม 2565
  • หมวดอักษร 1ขง กรุงเทพฯ วันที่  8 ตุลาคม 2565
  • หมวดอักษร 1ขจ กรุงเทพฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
  • หมวดอักษร 1ขฉ กรุงเทพฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
  • หมวดอักษร 1ขช กรุงเทพฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
  • หมวดอักษร 1ขฌ กรุงเทพฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
  • หมวดอักษร 1ขญ กรุงเทพฯ วันที่ 10 ธันวาคม 2565
  • หมวดอักษร 1ขฎ กรุงเทพฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2565
  • หมวดอักษร 1ขฐ กรุงเทพฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2565
  • หมวดอักษร 1ขฒ กรุงเทพฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2565
  • หมวดอักษร 1ขณ กรุงเทพฯ วันที่ 7 มกราคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขด กรุงเทพฯ วันที่ 8 มกราคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขต กรุงเทพฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
  • หมวดอักษร 1ขถ กรุงเทพฯ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
  • หมวดอักษร 1ขท กรุงเทพฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
  • หมวดอักษร 1ขธ กรุงเทพฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
  • หมวดอักษร 1ขน กรุงเทพฯ วันที่ 11 มีนาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขบ กรุงเทพฯ วันที่ 12 มีนาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขผ กรุงเทพฯ วันที่ 25 มีนาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขพ กรุงเทพฯ วันที่ 26 มีนาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขภ กรุงเทพฯ วันที่ 22 เมษายน 2566
  • หมวดอักษร 1ขย กรุงเทพฯ วันที่ 23 เมษายน 2566
  • หมวดอักษร 1ขร กรุงเทพฯ วันที่ 13 พฤษภาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขล กรุงเทพฯ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขว กรุงเทพฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขศ กรุงเทพฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขษ กรุงเทพฯ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
  • หมวดอักษร 1ขส กรุงเทพฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2566
  • หมวดอักษร 1ขห กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2566
  • หมวดอักษร 1ขฬ  กรุงเทพฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2566
  • หมวดอักษร 1ขข กรุงเทพฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขอ กรุงเทพฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
  • หมวดอักษร 1ขฮ กรุงเทพฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566
  • หมวดอักษร 2ขก กรุงเทพฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2566
  • หมวดอักษร 2ขค กรุงเทพฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2566
  • หมวดอักษร 2ขฆ กรุงเทพฯ วันที่ 9 กันยายน 2566
  • หมวดอักษร 2ขง กรุงเทพฯ วันที่ 10 กันยายน 2566
  • หมวดอักษร 2ขจ กรุงเทพฯ วันที่ 23 กันยายน 2566
  • หมวดอักษร 2ขฉ  กรุงเทพฯ วันที่ 24 กันยายน 2566

  ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน กรุงเทพฯ

  • หมวดอักษร 1นข  กรุงเทพฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

  ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กรุงเทพฯ

  • หมวดอักษร 3ฒฆ กรุงเทพฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2565
  • หมวดอักษร 3ฒง กรุงเทพฯ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
  • หมวดอักษร 3ฒจ กรุงเทพฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2565
  • หมวดอักษร 3ฒฉ กรุงเทพฯ วันที่ 20 มกราคม 2566
  • หมวดอักษร 3ฒช กรุงเทพฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
  • หมวดอักษร 3ฒฌ กรุงเทพฯ วันที่ 20 มีนาคม 2566
  • หมวดอักษร 3ฒญ กรุงเทพฯ วันที่ 20 เมษายน 2566
  • หมวดอักษร 3ฒฏ กรุงเทพฯ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
  • หมวดอักษร 3ฒฐ กรุงเทพฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2566
  • หมวดอักษร 3ฒฒ กรุงเทพฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
  • หมวดอักษร 3ฒณ กรุงเทพฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2566
  • หมวดอักษร 3ฒต กรุงเทพฯ วันที่ 20 กันยายน 2566

  ตารางปฏิทินประมูลทะเบียนรถต่างจังหวัด (ภูมิภาค)

  พระนครศรีอยุธยา

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษรอักษร กอ จังหวัดอยุธยา วันที่ 17 ธันวาคม 2565
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขก จังหวัดอยุธยา วันที่ 2 กันยายน 2566

  กาญจนบุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กย จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 มกราคม 2566

  นครปฐม

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กว จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 มกราคม 2566

  ชลบุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งจ จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 มกราคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ยจ จังหวัดชลบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งฉ จังหวัดชลบุรี วันที่ 26 สิงหาคม 2566

  นครราชสีมา

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งข จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ยธ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 กรกฎาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งค จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 มิถุนายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งจ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 กันยายน 2566

  สุราษฏร์ธานี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขง จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขจ จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 16 กันยายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผบ จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่  20 พฤษภาคม 2566

  สงขลา

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งข จังหวัดสงขลา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผผ จังหวัดสงขลา วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งค จังหวัดสงขลา วันที่ 3 กันยายน 2566

  ขอนแก่น

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขพ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 สิงหาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ยก จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 มีนาคม 2566 

  ร้อยเอ็ด

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กม จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผข จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19 สิงหาคม 2566

  เชียงใหม่

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งท จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ยธ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 ธันวาคม 2565 
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ยน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 กันยายน 2566  
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร งธ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

  อุตรดิตถ์

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กท จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 11 มีนาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บพ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 29 กรากฎาคม 2566

  สกลนคร

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กพ จังหวัดสกลนคร วันที่ 18 มีนาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผก จังหวัดสกลนคร วันที่ 22 กรากฎาคม 2566

  ระยอง

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขจ จังหวัดระยอง วันที่ 18 มีนาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผน จังหวัดระยอง วันที่ 10 มิถุนายน 2566 
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขฉ จังหวัดระยอง วันที่ 5 สิงหาคม 2566

  ฉะเชิงเทรา

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กม จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 18 มีนาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กย จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 27 สิงหาคม 2566

  กระบี่

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กบ จังหวัดกระบี่ วันที่ 25 มีนาคม 2566

  นครศรีธรรมราช

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขก จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 พฤษภาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผท จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 

  ปทุมธานี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กน จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

  ชุมพร

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กธ จังหวัดชุมพร วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

  ปราจีนบุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กบ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

  สุโขทัย

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กธ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 

  ตาก

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กต จังหวัดตาก วันที่ 28 พฤษภาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บบ จังหวัดตาก วันที่ 28 มกราคม 2566 

  บุรีรัมย์

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กบ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บษ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 มกราคม 2566 

  สุพรรณบุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กม จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17 มิถุนายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผค จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 กันยายน 2566

  บึงกาฬ

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กค จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 17 มิถุนายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ขจ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 

  สิงห์บุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กฉ จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2566

  อุดรธานี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขค จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 มิถุนายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผพ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 2 กันยายน 2566

  ตรัง

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กพ จังหวัดตรัง วันที่ 24 มิถุนายน 2566

  อุทัยธานี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กต จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 24 มิถุนายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 17 ธันวาคม 2565

  นครสวรรค์

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กอ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 25 มิถุนายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผท จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 10 กันยายน 2566

  จันทบุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กร จังหวัดจันทบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผข จังหวัดจันทบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2566

  อุบลราชธานี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขค จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 กรกฎาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 มีนาคม  2566

  ลำพูน

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กท จังหวัดลำพูน วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

  ภูเก็ต

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขจ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

  น่าน

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กต จังหวัดน่าน วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

  ประจวบคีรีขันธ์

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

  เพชรบุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กพ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บร จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 18 มีนาคม 2566 

  เชียงราย

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขข จังหวัดเชียงราย วันที่ 5 สิงหาคม 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หมวดอักษร นค จังหวัดเชียงราย วันที่ 18 มีนาคม 2566

  ยะลา

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กฉ จังหวัดยะลา วันที่ 5 สิงหาคม 2566

  ราชบุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กล จังหวัดราชบุรี วันที่ 19 สิงหาคม 2566

  มหาสารคาม

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กน จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 20 สิงหาคม 2566

  พัทลุง

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กธ จังหวัดพัทลุง วันที่ 2 กันยายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บบ จังหวัดพัทลุง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

  พิษณุโลก

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 กันยายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผจ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

  สระบุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กษ จังหวัดสระบุรี วันที่ 16 กันยายน 2566

  ลพบุรี

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กว จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 กันยายน 2566
  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บษ จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2566

  เลย

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บร จังหวัดเลย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

  ศรีสะเกษ

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บห จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

  เพชรบูรณ์

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ผจ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

  พิจิตร

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บม จังหวัดพิจิตร วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 

  กำแพงเพชร

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บว จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 17 มิถุนายน 2566 

  หนองบัวลำภู

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บน จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 24 มิถุนายน 2566 

  นครพนม

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บธ จังหวัดนครพนม วันที่ 15 กรากฎาคม 2566 

  สระแก้ว

  • ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บย จังหวัดสระแก้ว วันที่ 5 สิงหาคม 2566 
  ประมูลทะเบียนรถ

  ความหมายตัวอักษรพยัญชนะทะเบียนรถมงคล

  อักษรป้ายทะเบียนรถ คือ ตัวอักษรพยัญชนะไทยที่แสดงคู่กับตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนรถเพื่อระบุรถในแต่ละประเภทและการใช้งานตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก เรียกว่า หมวดอักษรทะเบียนรถ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยเชื่อว่าเลขทะเบียนรถมงคลในทะเบียนประมูล หรือตัวอักษรประจำหมวดล้วนมีความหมายแฝง ทั้งความหมายมงคล และกาลกิณีตามดวงของเจ้าของรถแต่ละคนอีกด้วย

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ก

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ก หมายถึง เจรจาติดต่อการงานสำเร็จราบรื่นทุกครั้งดั่งใจหวัง เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระจันทร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอังคาร

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ข

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ข หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร เพียรพยายามอดทนได้สมปรารถนาไม่เกินแรงกรรม เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระจันทร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอังคาร

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ค

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ค หมายถึง คิดเก่ง หัวสมองดี มีความคิดสร้างสรรค์นำการกระทำ เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระจันทร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอังคาร

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฆ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฆ หมายถึง มีชื่อเสียงโดดเด่นขรจขจาย เป็นที่รู้จักนับหน้าถือตา เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระจันทร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอังคาร

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ง

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ง หมายถึง มีปฏิภาณไหวพริบ เอาตัวรอดเป็นยอดดี เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระจันทร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอังคาร

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ จ 

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล จ หมายถึง หูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระอังคารตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฉ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฉ หมายถึง เป็นผู้นำบริวาร เป็นที่เคารพยำเกรงของบริวาร เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระอังคารตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ช

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ช หมายถึง ใจใหญ่ น้ำใจมาก ตัดสินใจเด็ดขาด ไม่โลเล เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระอังคารตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ซ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ซ หมายถึง ความเป็นตัวเอง เป็นสติอยู่กับตนเองเสมอ เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระอังคารตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฌ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฌ หมายถึง ความเงียบสงบ ไม่วุ่นวายไปตามวิถี เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระอังคารตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ญ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ญ หมายถึง การเดินทางสัญจร เดินทางมากจะได้ทรัพย์ เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระอังคารตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฎ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฏ หมายถึง ชื่อเสียง ลาภยศและยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันเสาร์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฐ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฐ หมายถึง ความมั่งคั่ง มั่งมี มั่นคง เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันเสาร์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฑ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฑ หมายถึง ผู้เป็นที่รัก ใครเห็นมีแต่เอ็นดูรักใคร่ เมตตาสนับสนุน เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันเสาร์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฒ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฒ หมายถึง สติปัญญา ความรู้เฉียบแหลม เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันเสาร์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ณ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ณ หมายถึง ผู้เป็นที่รักใคร่ เป็นที่นิยมชมชอบ เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันเสาร์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ด

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ด หมายถึง สมองไว รอบรู้ เอาตัวรอดเป็นยอดดี เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระเสาร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ต

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ต หมายถึง ทะเยอทะยาน มุมานะบากบั่นต่ออุปสรรคทั้งปวง เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระเสาร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ถ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ถ หมายถึง ขยันอดออม รักษาทรัพย์ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระเสาร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ท

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ท หมายถึง มีน้ำอดน้ำทนต่ออุปสรรคทั้งปวง เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระเสาร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ธ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ธ หมายถึง ซื่อตรง ใจบริสุทธิ์ ไม่คิดคดทำร้ายใคร เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระเสาร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ น

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล น หมายถึง น้ำใจดั่งมหาสมุทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เกื้อหนุนมีบุญนำพา เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระเสาร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ บ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล บ หมายถึง ความอิสระโลดแล่น ไม่ยึดติดกับสิ่งไม่จีรังทั้งปวง เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพฤหัสบดีตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ผ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ผ หมายถึง ความมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน วางแผนความสำเร็จได้ดั่งใจนึก เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพฤหัสบดีตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ พ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล พ หมายถึง ท่องเที่ยวพเนจร ได้รับทรัพย์จากการเดินทางไกล และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฟ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฟ หมายถึง ความรอบรู้ ใคร่รู้ในสิ่งรอบตัว สติปัญญาแตกฉาน เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพฤหัสบดีตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ภ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ภ หมายถึง เสน่ห์หลงใหล เป็นที่ต้องตาต้องใจแก้ผู้พบเห็น เป็นที่รักของทุกคน เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพฤหัสบดีตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ม

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ม หมายถึง ความคิดว่องไว ตัดสินใจเร็ว ไม่รีรออุปสรรคขวากหนามใดใด เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพฤหัสบดีตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ย

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ย หมายถึง อำนาจบารมีสูง มีบุญเป็นที่พึ่งพิงในยากทุกข์ยากของผู้ต่ำกว่า เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันศุกร์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ร

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ร หมายถึง ความร่ำรวย ทรัพย์มหาเศรษฐี เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันศุกร์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ล 

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ล หมายถึง จิตใจแจ่มใส ปราศจากทุกข์และความมัวหมอง เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันศุกร์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ว

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ว หมายถึง วาทศิลป์เป็นเลิศ ปากพารวย เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันศุกร์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ศ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ศ หมายถึง ความเงียบสงบ มุ่งสู่นิพพาน เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ษ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ษ หมายถึง ผู้รู้แจ้ง ไตร่ตรองเหตุการณ์ด้วยเหตุและผลอย่างมีสติ เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ส

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ส หมายถึง ความเคารพนับถือ เป็นที่นับหน้าถือตาแก่ผู้พบเห็น เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ห

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ห หมายถึง สติในการจัดการแก้ไขอุปสรรคปัญหาทั้งปวง เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฬ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฬ หมายถึง ความมั่นคงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาทั้งปวง ต้านทานต่ออุปสรรคต่างๆ เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ อ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล อ หมายถึง ทรัพย์มหาศาล มีเหลือกินเหลือใช้ เผื่อแผ่ให้แก่ญาติสนิทมิตรสหาย เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระอาทิตย์ตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันจันทร์ 

  ความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ฮ

  ตัวอักษรทะเบียนรถมงคล ฮ หมายถึง ความสำเร็จรอบจักรวาลทั้งการเงินและการงาน เป็นตัวอักษรที่สื่อถึงพระพุธกลางคืนตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทย และเป็นตัวอักษรทะเบียนรถห้ามใช้กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

  จองเลขทะเบียนรถมงคลสำหรับทะเบียนประมูลได้แล้ว อย่าลืมแวะมาที่ แรบบิท แคร์ เพราะที่นี่รวบรวมแบบประกันรถยนต์จากทุกบริษัทชั้นนำมาให้เปรียบเทียบได้ครบ จบภายใน 3 นาทีผ่านตัวช่วยเปรียบเทียบ CareOS พร้อมรับสิทธิพิเศษแม้ไม่มีเหตุให้แจ้งเคลม 

  ไม่ว่าจะเป็นผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิต บริการมีรถใช้ระหว่างซ่อม หรือบริการช่วยเหลือประสานงานทุกเหตุฉุกเฉิน และอื่นๆ อีกมาหมายกว่า 10 รายการ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ฟรีวันนี้! เพื่อรับเบี้ยพิเศษเฉพาะคุณเท่านั้น! โทรเลย 1438 หรือ rabbitcare.com

   
  เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ ง่ายๆ แค่ 30 วิ คลิกเลย!
  icon angle up or down

  สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

  เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน

  บทความเสริมดวง เสริมมงคลอื่น ๆ


   

  บทความตะลอนมูเตลู

  Rabbit Care Blog Image 87919

  ตะลอนมูเตลู

  ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 ตามวันเกิด สายมูเตรียมจดได้เลย!

  ใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดูวันออกรถที่เป็นมงคล แรบบิท แคร์ ได้เตรียมฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 มานำเสนอกันแบบครบถ้วน
  กองบรรณาธิการ
  05/03/2024
  Rabbit Care Blog Image 80963

  ตะลอนมูเตลู

  รวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์ มีความหมายว่าอะไร?

  ความฝันของคุณอาจเป็นภาพนิมิตบอกเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งการฝันเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป หรือฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024
  Rabbit Care Blog Image 82061

  ตะลอนมูเตลู

  ทำนายฝัน ฝันเห็นงานแต่งงาน ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่ง ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน หมายความว่าอะไร?

  หลายคนอาจจะเคยนึกถึงงานแต่งงานในฝันของตนเอง และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เคยฝันเห็นงานแต่งงาน ไม่ว่าจะฝันว่าตัวเองแต่งงาน ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024