Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที  กับ  

Rabbit Care

เงินเเย็น

เงินเย็น คืออะไร? ลงทุนอะไรดี?

เมื่อหลายคนสามารถบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี จนทำให้มีเงินเหลือ หรือเงินที่ไม่จำเป็นต้องนำไปใช้จ่าย หรือเก็บออมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด อาจกำลังมองหาช่องทางในการขยายโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากเงินก้อนที่เหลือนั้นนั่นเอง วันนี้ แรบบิท แคร์ รวบรวมตัวอย่างการบริหารจัดการเงินเย็นเพื่อการลงทุนมาฝากกัน

เงินเย็น คืออะไร?

เงินเย็น คือ เงินที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงไม่ใช่เงินที่ต้องสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน หรือต้องสำรองไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด สามารถเก็บเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีเฉย ๆ ได้โดยไม่ต้องบริหารจัดการแต่อย่างใด ทั้งนี้ เงินก้อนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินจำนวนมากเสมอไป ขึ้นอยู่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

เงินร้อน คืออะไร?

เงินร้อน คือ เงินที่เมื่อได้รับแล้วต้องนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือมีวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้จ่ายในทันที โดยไม่สามารถนำไปเก็บออมหรือลงทุนในระยะยาวได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หนี้สินรายเดือน ค่าน้ำค่าไฟ ดังนั้น เงินในส่วนนี้จึงควรเป็นเงินที่ต้องจัดสรรให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับเงินสำหรับเงินลงทุน

จำนวนเงินเท่าไรถึงเรียกว่าเงินเย็น?

จำนวนเงินที่สามารถนับเป็นเงินเย็นได้นั้น คือ จำนวนเงินที่มีเหลือจากการหักค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน หรือภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายประจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายจ่ายที่ต้องหักออกให้เรียบร้อยก่อน แบ่งออกเป็น 3 รายการค่าใช้จ่ายด้วนกัน แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ รายจ่ายผันแปร และรายจ่ายเพื่อการออมและลงทุน

เมื่อมีเงินเหลือเก็บจากการหักค่าใช้จ่ายข้างต้น และไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินดังกล่าวอย่างน้อยภายใน 3-5 ปีข้างหน้าแล้ว เงินดังกล่าวสามารถเรียกว่าเงินเย็น และนำไปใช้ลงทุนต่อยอดตามแผนการลงทุนและ ความเสี่ยงที่รับได้อย่างสบายใจ

เงินเย็น ลงทุนอะไรดี?

บัญชีเงินออมดิจิทัล

การออมเงินเย็นในบัญชีดิจิทัล หรือการออมเงินแบบที่ไม่มีสมุดบัญชี จะทำให้มีโอกาสได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินในรูปแบบปกติพอสมควร เนื่องจากการออมเงินในรูปแบบนี้จะเป็นการดำเนินธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นของแต่ละธนาคารโดยตรง อย่างไรก็ตาม การฝากเงินเย็นในบัญชีเงินออมดิจิทัลอาจมีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในฝากเงินอย่างน้อยน้อย 6 เดือน - 1 ปี ทำให้เงินที่นำมาลงทุนในบัญชีดิจิทัลควรเป็นเงินเย็นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายอย่างอื่น

กองทุนรวม

การนำเงินเย็นไปลงทุนในกองทุน จะเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการที่สามารถเลือกรับความเเสี่ยงของกองทุนรวมได้ตามต้องการ หากลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้ได้รับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดด ในขณะที่หากเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อาจทำให่ได้รับผลตอบแทนที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวม ควรลงทุนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อการเกษียณ

หุ้นแบบ DCA

เงินเย็นหรือเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน สามารถนำมาลงทุนในหุ้นแบบ DCA (Dollar-cost Averaging) หรือการลงทุนเฉลี่ยเท่า ๆ กันในทุกเดือน โดยสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งในหุ้นไทย หรือหุ้นต่างประเทศได้จากโบรกเกอร์หลักทรัพย์ที่เปิดให้บริการอย่างถูกต้่องตามกฎหมาย

หุ้นกู้

การนำเงินเย็นไปลงทุนในหุ้นกู้ในบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงสูง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระยะเวลาสัญญาของเงินกู้จะอยู่ที่อย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งหากต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติ จำเป็นต้องเลือกหุ้นกู้ที่มีระยะเวลาสัญญานานมากขึ้น ทำให้เงินลงทุนที่นำมาใช้ลงทุนในหุ้นกู้ ควรต้องเป็นวงเงินที่ยังไม่มีความต้องการใช้งานในระยะอันใกล้นี้ เพื่อเพิ่มโอกาสที่ได้รับเงินปันผลสูงขึ่น พร้อมผลตอบแทนประจำนั่นเอง

ออมทอง

ทองคำนับเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซื้อขายสะดวก และสามารถซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรได้ เนื่องจากมูลค่าของทองคำมักเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออมไว้ในระยะยาว ทำให้การออมทองนับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนเงินเย็น

ทำไมถึงควรลงทุนด้วยเงินเย็น

ควรใช้เงินเย็นหรือเงินเก็บสำหรับการลงทุนมาใช้ลงทุน มากกว่าการใช้เงินร้อนหรือเงินที่จำเป็นต้องนำไปใช้จ่ายอื่น ๆ เด็ดขาด เนื่องจากเงินส่วนนี้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทำให้ได้เปรียบในเรื่องระยะเวลาการลงทุนระยะยาว แม้ว่าจะไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ทุนคืน หรือได้กำไรตอบแทนที่แน่ชัด ทำให้การนำเงินร้อนมาใช้ลงทุน และต้องเป็นต้องหมุนเวียนเข้าออกเพื่อใช้จ่ายทั่วไปในระหว่างการลงทุน อาจทำให้ขาดสภาพคล่องและขาดโอกาสทำกำไรได้

หากต้องการลงทุนไปพร้อมกับได้รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมรับเงินคืนและผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา อาจเลือกทำประกันออมทรัพย์กับ แรบบิท แคร์ ที่มีตัวเลือกแบบประกันสะสมทรัพย์จากบริษัทประกันภัยชั้นนำให้เลือกเปรียบเทียบได้ครบตรงความต้องการที่สุด ขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทรเลย 1438

ประกันออมทรัพย์ที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

ไทยประกันชีวิต “แฮปปี้มีเงินใช้”

ประกันชีวิต

 • จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี
 • รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญารับเงินคืน 521%
 • การันตีเงินคืน 3% ทุก 2 ปี
 • ลดหย่อนภาษี สูงสุดปีละ 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยได้ รายเดือน, 3 เดือน และรายปี
ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ปันผล

ประกันชีวิต

 • ชำระเบี้ยแค่ 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินปันผลทุกปี ปีละ 1%
 • ครบสัญญารับเงินก้อนคืน 110%
 • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน - 60 ปี
ประกันชีวิต “ไทยประกันชีวิต”

ประกันชีวิต

 • คุ้มครองจากอุบัติเหตุ เพิ่มสูงสุด 1 แสนบาท
 • กรณีนอน รพ. รับเงินชดเชย 500 บาท/วัน
 • รับเงินคืนตลอด สัญญารวม 174%
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 16 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 55 ปี
 • ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 1 แสนบาท
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

ประกันชีวิต

 • การันตีรับเงินคืน 3% ทุกปี
 • กรณีมีชีวิตอยู่รับเงิน สูงสุด 310%
 • จ่ายค่า เบี้ยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
 • จ่ายค่าเบี้ย 10 ปี คุ้มครองนาน 20 ปี
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา