ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันการเดินทางThailand Pass

จาก Tune by AirAsia

หมดห่วงเรื่องเข้าไทย แม้มีโควิด-19
คุ้มครองสุขภาพให้สูงสุด 3,500,000 บาท

MicrosoftTeams-image (7).png

เข้าไทยผ่านฉลุย! แค่สมัครประกันการเดินทาง Thailand Pass จาก

Tune by AirAsia

ความคุ้มครองเงินประกัน (บาท)
Lite PlanDeluxe Plan 
1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

1,800,000

3,500,000

2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

1,000,000

1,000,000

3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลําเนา

1,000,000

1,000,000

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลําเนา

1,000,000

1,000,000

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล

50,000

50,000

6. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง

5,000

5,000

7. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท)

500,000

500,000

Thailand Pass

Approved

Approved

ระยะเวลาของความคุ้มครอง

สูงสุด 1 ปี

สูงสุด 1 ปี

 

ซื้อเลย ! เริ่มต้น  3,499 บาท

ซื้อเลย ! เริ่มต้น 4,499 บาท