Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

mock up credit card desktop.png

ทำอย่างไรดี ถ้าจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด ขอเงินคืนได้ไหม

จ่ายบัตรเครดิตเกินยอด ทำได้ไหม? จ่ายบัตรเครดิตเกินยอดไปแล้ว ขอเงินคืนได้หรือไม่? จ่ายบัตรเครดิตเกินยอดไปแล้ว ธนาคารจะคิดเป็นยอดเรียกเก็บในรอบบิลนั้นไหม? จ่ายบัตรเครดิตเกินยอดไปแล้ว ถึงวันเรียกเก็บ ต้องจ่ายอีกไหม? หลากหลายคำถามเกี่ยวกับการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอดที่ผู้ใช้งานบัตรเครดิตยังคงมีข้อสงสัย ซึ่งการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด เป็นพฤติกรรมที่พบได้ไม่บ่อยนัก เว้นเสียแต่ว่าเจ้าของบัตรเครดิตจะมีการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นอย่างดี จนมีเงินเหลือต่อเดือนมากพอที่จะจ่ายบัตรเครดิตเกินกว่ายอดที่ใช้จ่ายจริง หรือในอีกกรณี การจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด อาจเกิดจากการที่ผู้ใช้บัตรลืมว่าตนจ่ายบัตรเครดิตยอดนี้ไปแล้ว และเผลอจ่ายใหม่อีกครั้ง

นอกจากการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด หรือจ่ายบัตรเครดิตซ้ำ 2 ครั้ง ยังมีบางกรณีที่มีการรูดบัตรซ้ำ 2 ครั้งในยอดการสั่งซื้อเดียว โดยอาจเกิดจากร้านค้าที่เข้าใจผิดว่าการรูดบัตรครั้งแรกไม่สำเร็จ เนื่องจากเครื่องรูดบัตรมีปัญหา จึงทำการรูดบัตรซ้ำอีกครั้ง ทั้งที่ความจริงแล้ว รูดบัตรสำเร็จไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนั่นเอง ผู้ใช้บัตรจึงควรตรวจสอบยอดใช้จ่าย ก่อนจ่ายบัตรเครดิตทุกครั้ง

กลับมาดูที่การจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด สำหรับใครที่จ่ายบัตรเครดิตเกินยอดใช้จ่ายจริง หรือจ่ายซ้ำ 2 ครั้ง ไปแล้ว สามารถเรียกคืนจากสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตได้ โดยจะต้องทำการติดต่อไปที่สถาบันการเงินนั้น ๆ และแจ้งว่ามีการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด ซึ่งผู้ใช้บัตรต้องการขอเงินส่วนที่เกินคืน จากนั้น ทางสถาบันการเงิน อาจมีการขอให้ผู้ใช้บัตรส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบการพิจารณา เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน จึงจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ แต่ในบางครั้ง อาจมีการเสนอให้ยกยอดที่ชำระเกินมา ไปทบกับยอดเรียกเก็บในรอบบิลถัดไปแทน

จ่ายบัตรเครดิต ก่อนกำหนด ไม่เป็นหนี้ ไม่เสียดอกเบี้ย

การจ่ายบัตรเครดิต ก่อนกำหนด ไม่เป็นการสร้างหนี้ และสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีให้กับตัวเอง หากมีการชำระยอดหนี้ตรงเวลา และเต็มจำนวนอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องการขอสินเชื่อกับธนาคาร จะทำให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด หรือจ่ายบัตรเครดิต เต็มจำนวนก็ตาม

ตรงกันข้าม หากจ่ายบัตรเครดิตไม่ครบตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บ เลือกจ่ายเพียงยอดขั้นต่ำ ดอกเบี้ยจะถูกคิดทั้งหมด 2 ยอด ยอดแรกจะถูกคิดตั้งแต่วันที่รูดใช้จ่าย จนถึงวันครบกำหนดชำระ ยอดที่ 2 จะคิดจากยอดคงเหลือหลังจากที่เราจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำไปจนวันสรุปยอดบัญชีในเดือนถัดไป ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว

จะเห็นได้ว่า การจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใด ๆ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการจ่ายบิลของรอบเดือนถัดไป หากผู้ใช้บัตรไม่ขอส่วนต่างที่จ่ายเกินคืนมา ต่างจากการจ่ายยอดขั้นต่ำ ที่จะต้องเสียดอกเบี้ย และเป็นหนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งหากมียอดผ่อนต่อเดือนน้อย จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม นับว่าการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด มีข้อดีกว่ามาก

จ่ายเต็มจำนวน คืออะไร ส่งผลดีอย่างไรบ้าง

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะสับสนกับการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด ว่าหากจ่ายบัตรเครดิตเกินยอดไปแล้วจะส่งผลอย่างไร? แต่หลายคนที่ใช้บัตรเครดิต คงจะรู้จักคำว่าจ่ายเต็มจำนวนเป็นอย่างดี ซึ่งการจ่ายเต็มจำนวน คือ การที่เราจ่ายยอดบัตรเครดิตเต็มจำนวนทั้งหมดที่เรียกเก็บมา ส่งผลดีต่อผู้ใช้บัตรให้เกิดพฤติกรรมการใช้เงินที่ดี ทั้งยังเป็นการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีอีกด้วย

การจ่ายบัตรเครดิต เต็มจำนวน เป็นวิธีการที่ธนาคารแนะนำมากที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้ว ยังช่วยให้การบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนง่ายขึ้นด้วย คล้ายกับการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด ที่ส่งผลดีต่อตัวผู้ใช้งานเช่นกัน

จ่ายบัตรเครดิตก่อนวันตัดยอด ทำได้ไหม

หลังจากได้ทำความเข้าใจเรื่องการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอดไปแล้ว แรบบิท แคร์ จะพามาดูการจ่ายบัตรเครดิตก่อนวันตัดยอดกันบ้าง สำหรับผู้ที่ได้วงเงินบัตรเครดิตไม่มาก และต้องการจ่ายบัตรเครดิตก่อนวันตัดยอด เพื่อให้ได้วงเงินคืนมาก่อนวันตัดยอด สามารถทำได้ สะดวกต่อผู้ที่ต้องการจะใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของมูลค่าสูง แม้ว่าจะจ่ายไม่เต็มจำนวนยอดที่เรียกเก็บก็สามารถทำได้ จากนั้น เมื่อถึงวันตัดยอด ค่อยจ่ายยอดที่เหลือตามมาก็ได้เช่นกัน โดยธนาคารจะคิดเป็นยอดเรียกเก็บในรอบบิลนั้น ๆ


จะเห็นได้ว่า การจ่ายบัตรเครดิตก่อนวันตัดยอด ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียใด ๆ และในกรณีของผู้ที่มีวงเงินบัตรน้อย ก็จะช่วยเพิ่มวงเงินให้ทันต่อความต้องการซื้อสินค้าอีกด้วย สรุปได้ว่า ไม่ว่าจะจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด หรือจ่ายบัตรเครดิตก่อนวันตัดยอด ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น

ร้ายแรงกว่าที่คิด! จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ ทำเราเป็นหนี้ไม่รู้ตัว

อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า การจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด ไม่ส่งผลเสียต่อเครดิตของผู้ใช้งานบัตรเครดิต เช่นเดียวกับการจ่ายบัตรเครดิตก่อนวันตัดยอด ดังนั้น การจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด จึงเป็นวิธีที่สามารถทำได้ในกรณีที่เกิดความสับสนในบิลเรียกเก็บแต่ละเดือน เท่ากับว่าการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอดไม่ใช่เรื่องเสียหาย

แต่การจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ จะเป็นการสร้างหนี้ให้กับผู้ใช้บัตรแบบไม่รู้ตัว เพราะเมื่อมีการรูดใช้บัตรเครดิต ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยทันที ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยหากผู้ใช้บัตรเลือกจ่ายขั้นต่ำอย่างต่อเนื่อง ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เท่ากับว่าเพียงแค่เริ่มใช้งาน ก็ถูกคิดดอกเบี้ยแล้วนั่นเอง การจ่ายขั้นต่ำจึงไม่ใช่วิธีการจ่ายบัตรเครดิตที่ควรทำ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนนี้ และคิดว่าดอกเบี้ยจะเริ่มคิดหลังจากวันที่จ่ายขั้นต่ำ แต่จริง ๆ แล้ว เริ่มคิดตั้งแต่วันที่เรารูดใช้จ่าย ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้ว การจ่ายบัตรเครดิตเกินยอดนั้นดีกว่าการจ่ายขั้นต่ำมาก ๆ เพราะไม่เป็นการสร้างหนี้ให้กับผู้ใช้บัตร และธนาคารยังนับว่าผู้จ่ายบัตรเครดิตเกินยอดเป็นผู้มีเครดิตดีอีกด้วย ดังนั้นหากจ่ายบัตรเครดิตเกินยอดไปแล้ว จะเลือกให้ยอดเงินนั้นไปทบกับยอดบิลถัดไปก็ได้เช่นกัน

หากเราเลือกจ่ายบัตรเครดิตเต็มจำนวน หรือกระทั่งจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด จะไม่ถูกคิดดอกเบี้ย เพราะธนาคารจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยให้กับผู้ใช้งาน แต่หากเลือกจ่ายขั้นต่ำ ก็จะไม่สามารถรับสิทธิปลอดดอกเบี้ยได้ อีกทั้งหากเลือกจ่ายขั้นต่ำไปตลอด บวกกับมีการใช้บัตรเครดิตอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหมายความว่า ยิ่งเราผ่อนนาน ดอกเบี้ยจะยิ่งสูง โดยหากเลือกชำระยอดขั้นต่ำทุก ๆ เดือน ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ ซึ่งนับว่าแย่กว่าการจ่ายบัตรเครดิตเกินยอดเป็นอย่างมาก และหากทิ้งระยะเวลาให้นานขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้หนี้เพิ่มจำนวนขึ้นจนยากที่จะรับไหว เพราะยอดค้างชำระและดอกเบี้ยก็ยังคงมีอยู่เรื่อย ๆ ไม่สามารถหลุดออกจากวงจรนี้ได้ และจะกระทบกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น

บัตรเครดิต ใช้เป็น ก็ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายได้

เมื่อได้ทราบกันแล้วว่า การจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด ไม่ได้ส่งผลเสียต่อผู้ใช้งาน สามารถทำได้โดยไม่เป็นการสร้างหนี้ ดังนั้น หากเผลอจ่ายบัตรเครดิตเกินยอดไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องขอเงินคืนจากธนาคาร หากไม่ต้องการใช้เงินจำนวนดังกล่าว เพราะจะช่วยลดยอดจ่ายบิลของเดือนถัดไปได้ด้วย และไม่ว่าจะจ่ายบัตรเครดิตเกินยอด หรือจ่ายก่อนวันตัดยอดก็ทำได้ทั้งสิ้น

มาดูที่ข้อดีของการใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธีกันบ้าง… ช่วยให้บริหารค่าใช้จ่ายง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้า ได้สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต เช่น เงินคืน ส่วนลด สะสมแต้มแลกของรางวัล และช่วยขยายเวลาชำระเงินออกไปได้

สำหรับใครที่กำลังมองหาบัตรเครดิตที่มาช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น แรบบิท แคร์ ก็มีบัตรเครดิต จากหลากหลายธนาคารให้เลือก สามารถเลือกให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน และไลฟ์สไตล์ของตน เงินเดือนไม่มากก็สามารถทำได้ สมัครง่าย อนุมัติไว ทั้งยังมีบัตรที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

บัตรเครดิต เคทีซี ดิจิทัล แพลตินัม วีซ่า

บัตรเครดิต เคทีซี ดิจิทัล แพลตินัม วีซ่า

KTC / VISA

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • ปลอดภัยกว่า ช้อปออนไลน์มั่นใจขั้นสุดด้วย Dynamic CVV รหัสหลังบัตรที่เปลี่ยนทุกครั้งที่ขอ
 • สบายใจกว่า เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าทั่วไป ด้วย Numberless Physical Credit Card บัตรพลาสติกไร้หมายเลขที่สามารถขอได้ผ่านแอป KTC Mobile
 • รับส่วนลดตลอดปีที่ห้องอาหารในโรงแรมชั้นนำทั่วไทย และใช้ง่ายสะดวกรอบโลก
บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC / VISA

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.74%
 • ประกันการเดินทาง 8 ล้านบาท
 • รับส่วนลดตลอดปีที่ห้องอาหารในโรงแรมชั้นนำทั่วไทย และใช้ง่ายสะดวกรอบโลก
KTC-BANGCHAK-PLATINUM-MASTERCARD.png

บัตรเครดิต เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

KTC / Mastercard

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก
 • ประกันการเดินทาง 8 ล้านบาท
 • รับส่วนลดร้านค้าออนไลน์ทุกเดือน พร้อมรับสิทธิพิเศษที่ร้านอาหารหรูในไทยตลอดปี
บัตรเครดิต เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิต เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม มาสเตอร์การ์ด

KTC / Mastercard

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.8%
 • ประกันการเดินทาง 8 ล้านบาท
 • รับส่วนลดร้านค้าออนไลน์ทุกเดือน พร้อมรับสิทธิพิเศษที่ร้านอาหารหรูในไทยตลอดปี
1188x747_KTC - AGODA PLATINUM MASTERCARD (1).png

บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

KTC / Mastercard

 • รับสิทธิ์ AgodaVIP Platinum
 • รับเพิ่ม 250 คะแนน KTC FOREVER เมื่อใช้จ่ายที่ Agoda ตามกำหนด
 • ใช้คะแนนน้อยกว่า 800 คะแนน KTC FOREVER แลกได้ 100 บาท AgodaCash
 • รับส่วนลดร้านค้าออนไลน์ทุกเดือน พร้อมรับสิทธิพิเศษที่ร้านอาหารหรูในไทยตลอดปี
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

UOB / Mastercard

 • รับคะแนนสะสม 10 บาท = 1 คะแนน
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อที่ EVEANDBOY, Cental&Zen, The mall, Paragon, Emporium, EmQuartier, Blueport และ Robinson
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด พลัส เท่ากับยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป
บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

UOB / VISA

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า BTS MRT 7-11, All Online by 7-Eleven ร้านบูทส์ ร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ เบอร์เกอร์ คิง, Shopee, Grab และ Atome
 • แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวและออนไลน์
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF
 • เครดิตเงินคืน 3% เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป เฉพาะสถานีที่ร่วมรายการ
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

BBL / Mastercard

 • รับเงินคืนสูงสุด 2% ทุกรอบบัญชี
 • บริจาคสมทบ 0.2% ทุกยอดใช้จ่าย
 • ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

BBL / Mastercard

 • บริการเลือกที่นั่ง Hot Seat ฟรี
 • บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ฟรี
 • บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง ฟรี
 • รูดช้อปรับคะแนน BIG Points สูงสุด 3 เท่า
 • แบ่งชำระสบายๆ 0% หรือ 0.79% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

BBL / VISA

 • รับคะแนนสะสมทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ
 • สะสมไมล์เดินทางคะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

TTB / VISA

 • ผ่อน 0% 3 เดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมทุกการกดเงินสด 3%
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

TTB / VISA

 • ทุก 10 บาท รับ 1 คะแนน
 • ผ่อน 0% 3 เดือน
 • ฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
 • ฟรีค่าธรรมเนียม ทั้งแรกเข้าและรายปี

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา