ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ช้อปปิ้งออนไลน์มั่นใจ

เลือก ประกันภัยไซเบอร์
จาก ทิพยประกันภัย

รับความแคร์ สูงสุด 100,000 บาท

ประกันภัยไซเบอร์คุ้มครองกรณีใดบ้าง


คุ้มครองเมื่อคุณถูกโจรกรรมเงินออนไลน์

ผ่านทางบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร หรือ Online Wallet ยกตัวอย่างเช่น ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แล้วบัตรเครดิตของคุณถูกแฮก คุณสามารถเคลมได้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในแผน โดยต้องมีบัตรเครดิตอยู่กับตัว

คุ้มครองเมื่อคุณถูกโกงหลังจากช้อปปิ้งออนไลน์

ในกรณีเมื่อสั่งของมา แต่ไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับของคนละประเภทกับที่สั่ง ยกตัวอย่างเช่น สั้งซื้อโต๊ะทางออนไลน์ แต่สินค้าที่ถูกส่งมาเป็นเก้าอี้ คุณก็สามารถเคลมได้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในแผน

วงเงินความคุ้มครอง

ยกตัวอย่าง หากคุณซื้อแผนที่ 1 จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 15,000 บาท ซึ่งจะคุ้มครองครอบคลุม (1) กรณีถูกโจรกรรมเงินออนไลน์สูงสุด 15,000 บาท และ (2) กรณีช้อปปิ้งออนไลน์แล้วถูกโกงสูงสุด 5,000 บาท ในวงเงินเดียวกัน

ไม่ครอบคลุมกรณีบัตรเครดิต/บัตรเดบิตหาย

ทั้งนี้ ความคุ้มครองไม่ครอบคลุมกรณีที่คุณทำ บัตรเครดิต/บัตรเดบิตหาย แล้วเกิดการใช้งานขึ้น

ความคุ้มครอง จาก ทิพยประกันภัย


ประกันภัยไซเบอร์ ทิพยประกันภัยแผน
299
บาท/ปี
แผน
450
บาท/ปี
แผน
850
บาท/ปี
ความคุ้มครอง
การถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์

15,000

50,000

100,000

การถูกฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์

5,000

10,000

30,000

วงเงินความคุ้มครองรวมไม่เกิน

15,000

50,000

100,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์


ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย