Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

student-credit-card_DESKTOP.png

บัตรเครดิตนักศึกษา จำเป็นจริงหรือไม่ในปัจจุบัน?

บัตรเครดิตโดยทั่วไปแล้วจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ค่อนข้างมาก เช่น มีหลักฐานแสดงเงินเดินขั้นต่ำตามกำหนด มีประวัติเครดิตการชำระหนี้ที่ดี เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับธนาคารหรือสถาบันว่าผู้ถือบัตรจะมีความสามารถชำระหนี้เพียงพอ ทว่าปัจจุบันก็มีบัตรเครดิตอีกประเภทที่เกิดขึ้นมาให้ในช่วงนี้เป็นบัตรเครดิตนักศึกษาที่เปิดโอกาสให้คนอายุน้อยถือบัตรได้ แต่มันคือสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ หรือไม่ในปัจจุบันแรบบิท แคร์จะพามาหาคำตอบว่า บัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่ดี? บัตรเครดิตนักศึกษา ผ่อนอะไรได้บ้าง? ในบทความนี้กันเลย!

รู้จักบัตรเครดิตนักศึกษาและวิธีสมัคร

บัตรเครดิตนักศึกษา คือ บัตรเครดิตสำหรับนิสิตนักศึกษาไม่จำกัดสถาบัน ที่ต้องการมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองแต่ยังไม่มีเอกสารแสดงรายได้ โดยส่วนใหญ่จะใช้ระบบเงินฝากค้ำประกันที่จะต้องเปิดบัญชีกับทางธนาคารและมีเงินฝากขั้นต่ำตามที่กำหนดจึงจะสมัครได้ บัตรเครดิตนักศึกษาเป็นบัตรที่มีวงเงินไม่สูงมากและเพิ่มวงเงินไม่ได้จึงได้รับอนุมัติค่อนข้างง่าย แตกต่างจากบัตรเครดิตธรรมดา ที่ไม่จำกัดอายุของผู้สมัครหรือจำกัดในช่วงอายุที่กว้างกว่า แต่ใช้เวลาอนุมัตินาน มีกำหนดรายได้ขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งนักศึกษาที่ทำงานมีรายได้สม่ำเสมอและถึงเกณฑ์ทำบัตรเครดิตได้แล้ว เช่น ขายของออนไลน์ เป็น Influencer หรือทำคอนเทนต์ออนไลน์ ก็สามารถยื่นหลักฐานรายได้เพื่อให้ธนาคารพิจารณาประกอบกับเครดิตบูโร, ความสามารถในการผ่อนชำระ และภาระหนี้ที่มี เช่นเดียวกับผู้ที่ทำอาชีพอิสระทั่วไป นอกจากนี้อีกหนึ่งบัตรเครดิตนักศึกษาที่ผู้ปกครองสามารถทำให้ลูกหลานที่อายุเกิน 15 ปีของตนเองได้ คือ บัตรเครดิตเสริม ที่ใช้วงเงินร่วมกับบัตรเครดิตหลักของผู้ปกครอง โดยที่ผู้ถือบัตรหลักจะสามารถติดตามการใช้งาน, ระงับ, ยกเลิกและกำหนดวงเงินให้บัตรเสริมแต่ละใบ กล่าวคือบัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่ผู้ปกครองกำหนดได้ โดยบัตรเสริมมีข้อดีมาก ๆ ตรงที่ไม่ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนมากเท่าบัตรหลักหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องมีเงินหมุนเวียนเลยก็ได้ในบางธนาคาร และบางธนาคารก็มีข้อกำหนดว่าต้องถือบัตรเสริมของบิดา-มารดาตนเองเท่านั้น บัตรเครดิตเสริมจึงถือเป็นบัตรเครดิตนักศึกษาที่น่าสนใจเช่นกัน

บัตรเครดิตนักศึกษา สมัครอย่างไร?

นักศึกษาที่สามารถสมัครบัตรเครดิตนักศึกษาได้จะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป จำกัดอายุที่ 20-25 ปีเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันได้ วิธีสมัครบัตรเครดิตนักศึกษาจะต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารได้ทุกสาขา โดยเตรียมเอกสารไปยื่นให้พร้อม ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถโทรถามคอลเซนเตอร์ของแต่ละธนาคารได้เลย นอกจากนี้บัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่ก็อาจจะแตกต่างกันระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิตนักศึกษา

 • สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติใช้สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ หรือใช้ระเบียนประวัติที่พิมพ์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในการแสดงสถานะว่ายังเป็นนักศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด ขั้นต่ำ 1 เบอร์
 • สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ที่มีเงินฝากขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับค้ำประกัน หรือสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ที่สาขาเลย
 • หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากเพื่อการชำระหนี้บัตรเครดิตเมื่อผู้ใช้บัตรชำระหนี้เกินเวลา

วิธีชำระค่าบัตรเครดิตนักศึกษา
เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและจ่ายเงินคืนเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ ผู้ถือบัตรก็จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ตามที่แต่ลละคนสะดวก ดังนี้

 • ชำระด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากบัญชีธนาคาร โดยสมัครบริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน
 • ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันของเจ้าของบัตรเครดิตนักศึกษา
 • ชำระเงินที่สาขาธนาคาร หรือตู้ ATM
 • ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ห้างสรรพสินค้า หรือผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

สมัครบัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่?

หากอยากทราบว่า บัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะได้รับวงเงิน 100% ของเงินที่ค้ำประกันในบัญชีที่จะกำหนดขึ้นต่ำไว้ที่ประมาณ 10,000 – 20,000 บาท หรือในบางธนาคารเช่น ธนาคารกสิกรไทยก็จะมีบัตรเครดิตนักศึกษาอีกรูปแบบที่กำหนดเงินประกันในบัญชีขั้นต่ำถึง 1,000,000 บาท ในเวลาอย่างน้อย 6 เดือนสำหรับสมัครบัตรเครดิตนักศึกษาที่มีสิทธิประโยชน์มากขึ้นกว่าปกติ

แล้วเลือกบัตรเครดิต วงเงินเท่าไหร่ดี? สำหรับนักศึกษาจะมีวงเงินสูงสุดต่อบัตรอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 20,000 - 40,000 บาท สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติจะได้วงเงินน้อยกว่านักศึกษาไทยประมาณ 10% แล้วแต่กำหนด แม้ว่าวงเงินในแต่ละผู้ให้บริการจะต่างกันไม่มากแต่วิธีการเลือกให้เหมาะกับตัวเองก็ต้องผ่านการปประเมินอุปนิสัยการใช้จ่ายและความสามารถในการชำระเงิน ถ้าหากเป็นผู้ที่สามารถในการใช้หนี้และต้องการมีวงเงินสำรองเผื่อสำหรับเวลาฉุกเฉินมากก็ควรมองหาบัตรเครดิตที่มีวงเงินสูงขึ้น ที่สำคัญจะต้องเลือกวงเงินให้ดีก่อนสมัครเพราะบัตรเครดิตนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับวงเงินได้ แต่เมื่อเรียนจบจนมีงานประจำและได้รับเงินเดือนครั้งแรกแล้ว ในบางธนาคารก็สามารถปรับสถานะบัตรและวงเงินจากบัตรเครดิตนักศึกษาเป็นแบบบัตรเครดิตทั่วไปได้ โดยไปที่สาขาธนาคารเพื่อยื่นเอกสารรับรองรายได้และกรอกหนังสือแจ้งขอยกเลิกการใช้บัญชีเงินฝากเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้บัตรเครดิต เพื่อนำส่งบริษัทบัตรเครดิตในการปรับสถานะต่อไป

จำเป็นต้องมีจริงไหม!? บัตรเครดิตนักศึกษา ผ่อนอะไรได้บ้าง?

บัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่ก็ตาม นอกจากใช้แทนการใช้เงินสดในการซื้อสินค้าต่าง ๆ และบริการ เช่น เรียกรถ, จองที่พัก หรือจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ สิ่งที่ควรรู้คือบัตรเครดิตนักศึกษา ผ่อนอะไรได้บ้าง บัตรแทบทุกใบผ่อนสินค้าทั้งกับร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ที่ร่วมรายการแบบดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน รวมถึงรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์อีกมากมายตามที่บัตรระบุไว้ แต่ในกรณีที่มีความต้องการผ่อนสินค้าราคาสูงกว่าวงเงินสูงสุดของบัตรเครดิตนักศึกษา ผู้ถือบัตรจะต้องจ่ายเงินส่วนที่เกินจากวงเงินของบัตรให้กับร้านค้าก่อนแล้วจึงจะสามารถผ่อนจ่ายส่วนที่เหลือตามวงเงินได้ตามปกติ นอกจากนี้ก็ยังมีระบบสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนักศึกษา เพื่อแลกรับของกำนัลหรือไมล์สะสมแทนระยะทางการบิน นำไปแลกรับสิทธิประโยชน์จากสายการบินได้อีกต่อ

ถ้าหากว่ามองที่ความจำเป็นของการมีบัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่ก็ดีในยุคปัจจุบันที่เรากำลังจะก้าวสู่สังคมไร้เงินสดแล้วก็ถือว่าการมีบัตรไว้ก็ดีกว่าไม่มี เพราะยิ่งไปกว่าสิทธิประโยชน์ทั่วไป ข้อดีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะได้จากการมีบัตรเครดิตนักศึกษาตั้งแต่ยังอายุน้อย คือ ถ้าหากผู้ถือบัตรมีประวัติการใช้หนี้ตรงเวลา ไม่ขาดชำระก็จะเป็นสร้างเครดิตที่ดีทางการเงินในระบบ เป็นผลดีกับการทำธุรกรรมกับธนาคารหลังจากเรียนจบ ทำให้เมื่อยื่นกู้ใด ๆ ก็ตามจะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าและอนุมัติง่ายกว่าคนที่ไม่เคยมีเครดิตเลย และเมื่อเรารู้ว่าบัตรเครดิตนักศึกษา ผ่อนอะไรได้บ้าง การมีบัตรเครดิตนักศึกษาจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเงิน สามารถใช้บัตรแทนเงินฉุกเฉินสำรองจ่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อาทิ กรณีครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน หาเงินมาชำระค่าบำรุงการศึกษาไม่ทันก็สามารถรูดบัตรเครดิตนักศึกษาจ่ายไปก่อนแล้วค่อยชำระหนี้ทีหลังเมื่อหาเงินได้ รวมไปถึงการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ กรณีเจ็บป่วย หรือ เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน

ข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิตนักศึกษา

จริงอยู่ว่าบัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่ก็ต่างมีประโยชน์ค่อนข้างมากแต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้บัตรก็จะต้องระมัดระวังหลายอย่างตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจะสมัครไปจนถึงขั้นประเมินการใช้จ่ายและการชำระคืนของตัวเองให้รอบคอบและเกิดปัญหาน้อยที่สุด โดยศึกษาว่าบัตรเครดิตนักศึกษา ผ่อนอะไรได้บ้าง และจะมีข้อควรระวังหลัก ๆ อยู่ 3 ประการ คือ

 • ทำความเข้าใจเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนสมัคร การศึกษาเงื่อนไขของบัตรเครดิตนักศึกษาให้ดี ทั้ง บัตรเครดิตนักศึกษา ผ่อนอะไรได้บ้าง หรือ บัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่?เป็นเรื่องจำเป็นไม่ว่าจะกับบัตรเครดิตทั่วไปหรือบัตรเครดิตนักศึกษา สิ่งแรกคือดูว่าคุณสมบัติต่างๆ ที่ธนาคารกำหนดไว้ตรงกับเราหรือไม่ และศึกษาเงื่อนไขการใช้บัตร ทั้งเรื่องวงเงินในการใช้จ่ายต่อวันและต่อเดือน, การชำระเงินคืนที่จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย รวมถึงศึกษาเรื่องดอกเบี้ยในกรณีที่อาจต้องผิดนัดชำระเพื่อวางแผนการเงินต่อไป นอกจากนี้คือดูเรื่องสิทธิประโยชน์ให้ดี อย่าลืมเปรียบเทียบกับหลาย ๆ ธนาคารเพื่อให้ได้บัตรเครดิตนักศึกษาที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราที่สุด
 • จัดระเบียบการใช้จ่ายให้ดี อย่าใช้เงินเกินตัว นอกจากรู้ว่าบัตรเครดิตนักศึกษา ผ่อนอะไรได้บ้าง ต้องวางแผนทุกครั้งก่อนจะใช้จ่ายอะไรและควรจดรายละเอียดเพื่อประเมินความคุ้มค่าไว้เสมอจะทำให้เพิ่มวินัยและเห็นภาพรวมการใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพราะการมีบัตรเครดิตนักศึกษาอาจะทำให้เรารูดใช้ไปโดยไม่รู้ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไร กลายเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวและอาจะส่งผลทำให้เกิดหนี้บัตรเครดิตพอกพูนได้ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้สามารถชำระหนี้รายเดือนได้อย่างเหมาะสม ไม่หนักจนเกินไป และถ้าหากต้องการซื้อของบางอย่างที่จำเป็นควรเลือกผ่อน 0% ดีกว่าการจ่ายเงินเต็มจำนวน เพื่อจะได้มีเงินก้อนหรือวงเงินในบัตรเครดิตนักศึกษาไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 • ตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเสมอ ผู้ถือบัตรเครดิตนักศึกษาควรตรวจสอบยอดเงินของตัวเองอย่างรอบคอบ ต้องรู้ว่าจะสามารถนำบัตรเครดิตนักศึกษา ผ่อนอะไรได้บ้างและหากพบรายการที่เจ้าของบัตรไม่ได้เป็นผู้ใช้จ่ายเองให้รีบแจ้งอายัดบัตรกับทางธนาคารโดยทันที อย่าปล่อยไว้ และอย่าเพิ่งชำระหนี้ เพราะจะไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เลย

บัตรเครดิตนักศึกษาสำหรับบางคนอาจจะมองว่ายังไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ถ้าหากลองนึกถึงในแง่ของประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีบัตรเครดิตนักศึกษาเอาไว้ตั้งแต่อายุน้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวในยุคสมัยนี้ ดังนั้นแรบบิท แคร์ที่เล็งเห็นความสำคัญของคนรุ่นใหม่ นอกจากมาตอบคำถามแล้วว่า บัตรเครดิตนักศึกษา วงเงินเท่าไหร่ดี? รวมถึงบัตรเครดิตนักศึกษา ผ่อนอะไรได้บ้าง? เราก็มีฟีเจอร์ช่วยเปรียบเทียบรายละเอียดบัตรเครดิตประกอบการตัดสินใจพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ทุกคนได้บัตรที่มีสิทธิตรงใจมากกว่าใคร

ค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก

ซิตี้ แคชแบ็ก

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืน 10%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 10% ที่ BTS, MRT, คาเฟ่อเมซอน
 • เงินคืน 5% ที่ 7-Eleven, Grab, Watsons
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell และใช้จ่ายอื่นๆ
บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 6 หมื่น
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • X10 คะแนน และส่วนลด 10% บนลาซาด้า
 • X3 คะแนน หมวดแฟชั่น สุขภาพ ท่องเที่ยว
 • รับโค้ดลาซาด้า 1,000 ฿ + บัตร Starbucks 200 ฿
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • ค่าธรรมเนียม กดเงินสด 1%
 • สิทธิพิเศษำในเดือนเกิด
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เงินคืน 2,000 ฿ เมื่อสมัครบัตรทางออนไลน์
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • X5 คะแนน ผ่าน Rabbit Line Pay, Lazada, Shopee, e-wallet, Netflix, Spotify, Apple Music
 • X5 คะแนน หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว
บัตรเครดิต-KTC-VISA-PLATINUM

เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ช้อปออนไลน์เงินคืน 10%
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • คะแนนใช้แทนส่วนลด ร้านค้าชั้นนำ
 • คะแนนไม่มีหมดอายุ
บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

เคทีซี อโกด้า แพลทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • เป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum
 • X2 คะแนน ใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับโบนัสเพิ่ม 250 คะแนน
บัตรเครดิต เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เครดิตเงินคืน 1%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 8 ล้าน
บัตรเครดิต เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ส่วนลด 1% ที่ปั๊มบางจาก
 • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 6 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 15% ที่ห้างชั้นนำ และหมวดร้านอาหาร
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 15% ที่ BTS ,MRT, 7-Eleven, Shopee, Grab
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

ไทเทเนียม รพ.รามาธิปดี

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 2%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • บริจาค 0.2% ทุกยอดให้แก่ รพ. รามาธิบดี
 • เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 20 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% หรือ 0.79% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ทุก 20 บาท รับ 1 airasia point
 • รับ Platinum member airasia reward
 • ฟรี Aisasia Hot seat, สัมภาระใต้เครื่อง, เครื่องดื่ม
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • สะสมไมล์จากสายการบินชั้นนำ
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล 24 ชม.
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1%
 • วงเงิน 2 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

ทีทีบี โซ ฟาสต์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืนสูงสุด 3%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 3% ที่ปั๊มเอสโซ่
 • เงินคืน 3% หมวดอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง 6 ล้านบาท
shopee card kasikorn

Kbank-Shopee

ธนาคารกสิกรไทย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • X2 คะแนน เมื่อช้อปออนไลน์
 • X10 คะแนน เมื่อช้อปที่ Shopee Thailand
 • รับ 1% Shopee Coin
 • แลก 1,000 คะแนน รับโค้ด Shopee 150 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา