Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบประกันมอเตอร์ไซค์ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

piston_MOBILE.png

ลูกสูบมอเตอร์ไซค์ คืออะไร มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร ? เมื่อเสียหายสามารถเคลมได้หรือไม่ ?

มารู้จักส่วนประกอบสำคัญของรถมอเตอร์ไซค์อย่าง ‘ลูกสูบ’ ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ปัญหาที่มักเกิดขึ้นจนเกิดความเสียหายนั้นเกิดจากอะไร จะมีวิธีในการดูแลรักษาแบบไหน และเมื่อเกิดความเสียหายสามารถส่งเคลมได้หรือไม่ จาก แรบบิท แคร์

ลูกสูบมอเตอร์ไซค์ คืออะไร ?

ลูกสูบมอเตอร์ไซค์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดปิดวาล์วที่ใช้ในกระบอกสูบ หน้าที่คือดูดอากาศเข้า ผสมเชื้อเพลิงในห้องเผาไฟ และผลักออกมายังห้องเผาไฟขณะที่วาล์วถูกเปิด และยังมีหน้าที่สร้างแรงดันและเคลื่อนที่กับก๊าซเพลิงภายในกระบอกสูบ ซึ่งทำให้เกิดการเผาไฟและเกิดกำลังสูงในระบบเครื่องยนต์

การออกแบบและความสมบูรณ์ของของอุปกรณ์ชิ้นนี้มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมาก การเลือกใช้ลูกสูบที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากหากมีการออกแบบที่ถูกต้องและคุณภาพดีจะช่วยให้มอเตอร์ไซค์มีประสิทธิภาพการทำงานสูง รวมถึงลดการสูญเสียพลังงานในกระบอกสูบ อีกทั้งยังส่งผลต่อการเผาผลาญเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนของเครื่องยนต์

ลูกสูบ มีหน้าที่อะไร ?

สำหรับลูกสูบมอเตอร์ไซค์ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบเครื่องยนต์นั้น หน้าที่หลักคือการดูดอากาศและเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบอกสูบและทำการผสมกันเพื่อสร้างพลังงานในกระบอกสูบ ซึ่งการทำงานของลูกสูบนั้นเมื่อลูกสูบถูกดึงขึ้นขณะที่วาล์วในภายในเปิดอยู่ ก็จะทำให้สารเคมีในเชื้อเพลิงที่อยู่ในกระบอกสูบเผาผลาญเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของเชื้อเพลิง ที่มีลักษณะร้อนและแรงดันสูง โดยสามารถนำพลังงานที่เกิดขึ้นนี้ไปใช้งานได้ในการขับเคลื่อนอีกครั้งในกระบอกสูบ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่เป็นตัวกำหนดการออกแบบของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ ซึ่งการออกแบบลูกสูบที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ การเลือกใช้ลูกสูบที่เหมาะสมสามารถทำให้มอเตอร์ไซค์มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ตรงตามความต้องการและลดการสูญเสียพลังงาน นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนของเครื่องยนต์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตและผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ควรให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ให้เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด

วิธีใส่แหวนลูกสูบมอเตอร์ไซค์

วิธีใส่แหวนลูกสูบในเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงและการทำงานที่นุ่มนวลของเครื่องยนต์ ซึ่งจะมีวิธีเบื้องต้น ดังนี้

 • เตรียมพื้นผิว: เตรียมพื้นผิวและท่อน้ำมันของเครื่องยนต์ให้สะอาดโดยการทำความสะอาดด้วยสารล้างเชื้อเพลิงและการถูเพื่อกำจัดคราบสกปรก

 • ตรวจสอบแหวนลูกสูบ: ตรวจสอบแหวนว่ามีความสมบูรณ์และไม่มีรอยแตกหักหรือเสียหาย และตรวจสอบขนาดและรูปร่างของแหวนว่าตรงกับสเปคต่างๆที่กำหนด

 • นำแหวนลูกสูบลงในท่อน้ำมัน: วางแหวนในท่อน้ำมันตามลำดับที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เครื่องบีบแหวนเพื่อให้แน่นหนาและไม่หลุดออกมา

 • วางแหวนลูกสูบบนลูกสูบ: นำลูกสูบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวไว้แล้ว วางแหวนลงในเกลียวลูกสูบอย่างแน่นหนาและแม่นยำ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยในกระบวนการนี้

 • ปรับแต่งแหวน: หลังจากวางแหวนเสร็จสิ้น ตรวจสอบและปรับแต่งแหวนให้มีการเคลื่อนที่อิสระและไม่มีการรั่วของเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ

 • ตรวจสอบอีกครั้ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนลูกสูบถูกติดตั้งอย่างถูกต้องและแน่นหนา และทำความสะอาดท่อน้ำมันและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการใส่แหวนลูกสูบ

แหวนลูกสูบหลวม ลูกสูบหลวม เกิดจากอะไร ?

แหวนลูกสูบมอเตอร์ไซค์หลวมเกิดจากการใช้งานตามระยะเวลาและการสั่งงานของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ โดยแหวนจะเสียหายและหลวมได้เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การใช้งานในสภาวะอุณหภูมิที่สูง, การเคลื่อนที่ที่รวดเร็ว, การใช้งานอย่างหนักเกินไป และคุณภาพของเชื้อเพลิงที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้แหวนบิดเบือน ยืดหยุ่นลดลง หรือเกิดความเสียหายที่ผิวแหวน ทำให้แหวนลูกสูบหลวมและต้องถูกแทนที่ใหม่เพื่อให้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง

ลูกสูบติด เกิดจากอะไร ?

ลูกสูบมอเตอร์ไซค์ติดเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ อันเป็นผลมาจากการขัดข้องในระบบการเผาไฟในเครื่องยนต์ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของลูกสูบเอง ตัวอย่างเช่น การรั่วของแหวนที่ทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันอัดของเชื้อเพลิง การเสียหายหรือการหลุดร่วงของแหวนลูกสูบ สลักลูกสูบ หรืออาจเกิดจากสารสิ้นเปลืองที่สะสมอยู่ในกระบอกสูบ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้ลูกสูบมีการทำงานไม่เสถียร สูญเสียกำลังขับเคลื่อน หรือทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถเปิดตัวอัดอากาศและเชื้อเพลิงได้อย่างปกติ ดังนั้นการตรวจเช็กและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสภาพเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและประสิทธิภาพสูงเสมอ

วิธีการดูแลรักษาลูกสูบมอเตอร์ไซค์

 • คว้านกระบอกสูบ: หรือที่หลายคนเรียกว่าคว้านลูกสูบเป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อล็อกและถอดกระบอกสูบออกจากตัวเครื่อง การคว้านกระบอกสูบช่วยให้สามารถตรวจเช็กและบำรุงรักษากระบอกสูบได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

 • ตรวจสอบการทำงานของกระบอกสูบ: ตรวจสอบกระบอกสูบว่าไม่มีรอยแตกหรือรอยความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของกระบอกสูบ

 • ทำความสะอาดและเปลี่ยนที่กรองอากาศ: ทำความสะอาดตัวกรองอากาศของกระบอกสูบโดยเปิดออกและล้างให้สะอาด หากกรองอากาศมีสิ่งสกปรกหรือเสียงดังผิดปกติ ควรเปลี่ยนตัวกรองอากาศใหม่

 • ตรวจสอบการสูบลมเข้า: ตรวจสอบว่าปริมาณลมที่เข้ามาในกระบอกสูบเป็นไปตามที่กำหนดและปรับแต่งความกดอากาศตามค่าที่แนะนำ

 • เปลี่ยนและปรับแต่งสายสูบ: เปลี่ยนสายสูบที่มีการสึกหรอหรือความเสียหาย และปรับแต่งให้เหมาะสมกับตำแหน่งและความยาวที่เหมาะสม

 • ตรวจสอบและปรับแต่งเสียงเครื่องยนต์: ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และเสียงที่เกิดขึ้นจากลูกสูบ ปรับแต่งเสียงให้เป็นไปตามค่าที่ต้องการ

 • กำจัดสิ่งสกปรก: ทำความสะอาดเพื่อความสะอาดและประสิทธิภาพการทำงานของลูกสูบ

เมื่อลูกสูบเสียหาย สามารถเคลมประกันรถมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ ?

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าหากลูกสูบรถมอเตอร์ไซค์เกิดความเสียหายจะสามารถส่งเคลมประกันได้หรือไม่นั้น คำตอบคือได้ หากการเสียหายนั้นเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ หรือเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจนก่อให้เกิดความเสียหายให้กับรถจักรยานยนต์ของท่านรวมไปถึงบริเวณส่วนประกอบของลูกสูบ กรณีนี้ก็จะสามารถส่งเคลมได้อย่างแน่นอน

แต่หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุหรือกรณีอื่น ๆ เช่น การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ซื้อเอาไว้ก็จะไม่สามารถเคลมได้ ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการดูแลต่าง ๆ อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน โดยอาจตัดสินใจเลือกซื้อกับบริษัท หรือตัวแทนประกันที่มีความรอบรู้ และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะพร้อมช่วยดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะนำได้ตลอดทุกกระบวนการ ดังนั้นการเลือกซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ กับ แรบบิท แคร์ จึงถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะทำให้คุณได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมที่สุดนั่นเอง

ความคุ้มครองประกันรถจักรยานยนต์

ตารางความคุ้มครอง    
 
ผลประโยชน์ 
ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 1ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 2+ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 2ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 3+ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 3
คู่กรณี
บุคคล ✔️✔️✔️✔️✔️
ทรัพย์สินของคู่กรณี✔️✔️✔️✔️✔️
รถของผู้เอาประกันภัย
การชนแบบมีคู่กรณี✔️✔️✔️
การชนแบบไม่มีคู่กรณี✔️
ไฟไหม้✔️✔️✔️
รถหาย✔️✔️✔️
ภัยธรรมชาติ✔️✔️✔️
ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง✔️✔️
ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุบัติเหตุส่วนบุคคล✔️✔️✔️✔️✔️
การรักษาพยาบาล✔️✔️✔️✔️✔️
การประกันตัวผู้ขับขี่✔️✔️✔️✔️✔️

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา