Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

กระบอกสูบ คืออะไร มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง แน่นอนว่าการใส่ใจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรถและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะทำให้สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุด รวมถึงสามารถดูแลรถได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นแล้ว ยังทำให้เราเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องยนต์ต่าง ๆ และไม่ใช้งานผิดวิธีจนทำให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดได้ด้วย วันนี้ แรบบิท แคร์ จึงนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระบอกสูบ หนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญของรถ ว่าคืออะไร? มีประเภทใด? และมีหน้าที่ใดมาให้ได้อ่านกัน

กระบอกสูบ คืออะไร ?

กระบอกสูบเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถขาดไปได้ในระบบเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์และเครื่องจักรต่าง ๆ โดยกระบอกสูบจะทำหน้าที่สร้างแรงดันด้วยการดูดเข้าสู่ตำแหน่งที่เกิดการอัดส่งกลับสู่ระบบการเผาไหม้เพื่อการเคลื่อนที่ของของเหลวหรือก๊าซ โดยมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงโดยตรงระหว่างกระบอกสูบและส่วนเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการออกแบบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกระบอกสูบนั้นสามารถมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องยนต์โดยรวมได้โดยตรงเลยทีเดียว

สาเหตุที่กระบอกสูบเครื่องยนต์ส่งผลต่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถของระบบเครื่องยนต์นั้นก็คือ เมื่อมีการอัดอากาศในกระบอกสูบอย่างเหมาะสมและแม่นยำจะสามารถสร้างแรงดันที่เพียงพอในการสร้างกำลังขับเคลื่อนให้กับเครื่องยนต์ได้แต่หากกระบอกสูบมีการสึกกร่อนหรือชำรุด อาจทำให้การสร้างแรงดันลดลงและประสิทธิภาพของระบบเครื่องยนต์ลดลง ดังนั้นการตรวจสอบและการบำรุงรักษากระบอกสูบ มอเตอร์ไซค์ที่สม่ำเสมอสำหรับเจ้าของรถจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

กระบอกสูบ หน้าที่

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น หน้าที่หลัก คือ เป็นส่วนสำคัญในระบบเครื่องยนต์ภายในของเครื่องยนต์โดยจะดึงเข้าหรือดูดสารเชื้อเพลิงและอากาศผสมเข้ามาในห้องเผาไหม้และหลังจากนั้นกดอัดหรือบีบอัดสารเชื้อเพลิงให้เป็นแรงดันสูงพอที่จะกระตุ้นการเผาไหม้และสร้างพลังงานที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเชื้อเพลิงในกระบอกสูบเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมดุลและมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นส่วนประกอบชิ้นนี้จึงนับเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานของระบบเครื่องยนต์และมีบทบาทสำคัญในการสร้างพลังงานให้กับรถเพื่อให้เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

ประเภทของกระบอกสูบเครื่องยนต์

หลังจากทราบข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญ และหน้าที่ของกระบอกสูบไปแล้ว ต่อไป แรบบิท แคร์ จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกระบอกสูบ ชนิดพื้นฐาน ที่ควรมีความรู้ติดตัวไว้กัน

กระบอกสูบนิวเมติก

กระบอกสูบนิวเมติกเป็นกระบอกสูบที่มีการออกแบบและใช้งานโดยใช้พลังงานนิวเมติก เครื่องยนต์ที่ใช้กระบอกสูบนิวเมติกมักเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แหล่งพลังงานที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นลม น้ำหรือแรงดันของของเหลว กระบอกสูบนิวเมติกมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากแบบอื่น ๆ โดยส่วนที่เคลื่อนที่ของกระบอกสูบจะเกิดขึ้นด้วยการอัดหรือดันลมหรือของเหลวเข้าไปในห้องเผาไหม้ เมื่อมีการส่งกำลังด้วยแรงดันนิวเมติก กระบอกสูบนิวเมติกมักนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติหรือที่อยู่ในสภาวะที่อับอากาศหรือไม่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอ

กระบอกสูบไฮดรอลิก

กระบอกสูบไฮดรอลิกเป็นส่วนสำคัญในระบบเครื่องยนต์ที่ใช้หลักการขับเคลื่อนด้วยแรงดันไฮดรอลิก กระบอกสูบในระบบไฮดรอลิกมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากระบบเครื่องยนต์แบบภายในเผาไหม้ โดยการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบไฮดรอลิกจะเกิดจากแรงดันไฮดรอลิกที่ถูกสร้างขึ้นจากการอัดหรือบีบอัดน้ำมันหรือของเหลวที่ใช้เป็นช่องทางส่งกำลัง ส่วนมากกระบอกสูบชนิดนี้มักนำมาใช้ในรถบรรทุกหรือเครื่องจักรกลที่ต้องการกำลังสูงและประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยระบบนี้สามารถให้แรงบิดและการเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเครื่องยนต์แบบภายในเผาไหม้ในบางกรณี

กระบอกสูบทางเดียว

กระบอกสูบทางเดียวเป็นกระบอกสูบที่ใช้ในระบบเครื่องยนต์แบบสองจังหวะ เครื่องยนต์ที่ใช้กระบอกสูบทางเดียวมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากระบบเครื่องยนต์แบบสองจังหวะอื่น ๆ โดยในแต่ละรอบการทำงานของเครื่องยนต์ กระบอกสูบจะทำหน้าที่ในการเข้าไปดึงสารเชื้อเพลิงและอากาศผสมเข้ามาในห้องเผาไหม้ และหลังจากนั้นจะทำการกดอัดเพื่อพลิกเปลี่ยนเส้นทางการไหลของสารเชื้อเพลิงเพื่อกระตุ้นการเผาไหม้ให้เกิดพลังงาน กระบอกสูบทางเดียวมักใช้ในรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานอเนกประสงค์ที่มีขนาดเล็กและต้องการกำลังงานที่น้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ เมื่อพูดถึงกระบอกสูบ มอเตอร์ไซค์ คนส่วนใหญ่จะนึกถึงกระบอกสูบชนิดนี้เป็นอันดับแรก ๆ

กระบอกสูบสองทาง

กระบอกสูบสองทางจะถูกใช้ในระบบเครื่องยนต์แบบสองจังหวะ โดยกระบอกสูบสองทางมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากระบบเครื่องยนต์แบบสองจังหวะอื่น ๆ ในรอบการทำงานแรก กระบอกสูบจะดึงเข้ามาสารเชื้อเพลิงและอากาศผสมเข้าไปในห้องเผาไหม้ และหลังจากนั้นจะกดอัดเพื่อพลิกเปลี่ยนเส้นทางการไหลของสารเชื้อเพลิงเพื่อกระตุ้นการเผาไหม้ ในรอบการทำงานที่สอง กระบอกสูบจะดันออกมาเพื่อขับเสียออกจากห้องเผาไหม้ และเริ่มกระบวนการดึงเข้ามาใหม่ของสารเชื้อเพลิงและอากาศ กระบอกสูบสองทางมักใช้ในรถยนต์แข่งหรือรถสปอร์ตที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูงและกำลังสูง

หลังจากอ่านกันจบแล้ว ทุกคนคงทราบกันไปแล้วว่าแม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบเล็ก ๆ ก็สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่องยนต์ได้มากทีเดียว การตรวจสอบสมรรถภาพของรถจักรยานยนต์ เช็กสภาพ เช็กระยะ และการวางแผนการดูแลรถจักรยานยนต์ให้ครอบคลุมจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ควรทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถเคลมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถเสียหายได้เพื่อช่วยดูแลและป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาว (ทั้งนี้เงื่อนไขรายละเอียดการเคลมอาจขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน)

ความคุ้มครองประกันรถยนต์

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา