ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ชดเชยค่าเดินทางกลับบ้าน
(Send driver home)


บริการสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับเราเท่านั้น!

หากคุณขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุจนรถยนต์ไม่สามารถใช้งานต่อได้ แรบบิท แคร์ เรามีบริการชดเชยค่าเดินทางให้คุณกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย โดยคุณสามารถเปิดแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์ไปส่งคุณถึงบ้าน เช่น Grab, Line man, Bolt, และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ แล้วนำใบเสร็จค่าเดินทางมาเบิกกับเราได้เลย นับเป็นความห่วงใยจากเราที่ต้องการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับคุณนั่นเอง

ข้อดีของบริการชดเชยค่าเดินทางกลับบ้าน

 • สามารถเบิกค่าเดินทางกับเราได้ตามจริง ได้สูงสุดถึง 500 บาทต่อครั้ง
 • สามารถใช้บริการได้ถึง 2 ครั้งต่อปี
 • ส่งคุณเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
 • สามารถติดตามสถานะการเบิกเงินชดเชยกับเราได้โดยตรง

วิธีการขอเงินชดเชยค่าเดินทาง

 1. หลังจากที่ใช้บริการแอปพลิเคชันขนส่งแล้ว ให้ลูกค้าเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเบิกเงิน
 2. โทรศัพท์ติดต่อมาหาเราที่ Care Center เบอร์โทรศัพท์ 1438
 3. กด '0' เพื่อขอความช่วยเหลือ Care Emergency
 4. เจ้าหน้าที่จากแรบบิท แคร์ จะขอหลักฐานสำหรับดำเนินการเบิกค่าเดินทางได้แก่
  • หลักฐานการใช้บริการรถลากจาก AWP
  • ใบเสร็จค่าบริการแอปพลิเคชันขนส่ง (Grab, Line man, Bolt, และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ)
  • เลขบัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร โดยคุณสามารถส่งหลักฐานดังกล่าวนี้ให้กับเราผ่านทาง Line official account หรือทางอีเมล
 5. ทางเราจะชดเชยค่าโดยสารให้คุณในรูปแบบเช็คและส่งไปหาคุณภายในระยะเวลา 45 วัน
 6. ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการคืนเงินชดเชยกับเราได้ที่ Care Center

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

 1. การเดินทางกลับบ้านต้องใช้แอปพลิเคชันขนส่ง เช่น Grab, Line man, และแอบพลิเคชันขนส่งอื่น ๆ เท่านั้น
 2. บริการดังกล่าวสงวนเฉพาะกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเกิดอุบัติเหตุหรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ และต้องบริการลากจูงของ AWP ไปซ่อมแซมที่อู่หรือศูนย์บริการ
 3. บริการดังกล่าวสำหรับผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับแรบบิท แคร์ เท่านั้น
 4. ลูกค้าสามารถใช้บริการดังกล่าวได้จำนวน 2 ครั้งต่อปี และค่าโดยสารต้องไม่เกิน 500 บาท ต่อครั้ง
 5. หากค่าโดยสารเกิน 500 บาท ลูกค้าต้องออกเงินส่วนต่างเอง
 6. บริษัทขอสงวนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า