Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

คลายข้อสงสัยป้ายวงกลมรถยนต์และป้ายภาษีรถยนต์เหมือนกันหรือไม่?

ป้ายวงกลมป้ายภาษีประจำปี และป้าย พ.ร.บ. 3 อย่างนี้คือป้ายเดียวกันหรือไม่? เชื่อว่าเพื่อน ๆ ผู้ใช้รถหลาย ๆ คนอาจเกิดความสับสนกันอยู่แน่นอน วันนี้น้องแคร์จะพาทุกคนไปรู้จักกับป้ายวงกลมรถยนต์ และป้ายหน้ารถต่าง ๆ กันให้มากขึ้น และอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องรู้ หากทำป้ายวงกลมรถยนต์ ป้ายภาษีรถยนต์หายจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรกันบ้าง

ป้ายวงกลมรถยนต์คืออะไร มีไว้ทำอะไร?

ป้ายวงกลมรถยนต์ คือป้ายภาษีรถยนต์ที่มีข้อมูลบอกเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ วันสิ้นอายุที่จะถึงครบรอบการเสียภาษี โดยจะผู้ใช้งานรถนต์ทุกท่านจะต้องติดป้ายวงกลมให้อยู่ที่บริเวณหน้ารถยนต์เพื่อการสังเกตได้ง่าย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำการตรวจสอบได้

โดยหากว่าไม่ได้มีการติดป้ายวงกลมรถยนต์ จะถือว่ามีความผิดได้เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคุณเสียภาษีแล้ว เจ้าหน้าที่จะสามารถเรียกตัวคุณได้ อาจจะต้องเสียค่าปรับหากคุณไม่ได้ไปชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกาได้กล่าวไว้ว่าการไม่ติดป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีรถยนต์มีความผิดตามาตรา 11 และมีโทษปรับตามมาตรา 60 ไม่เกิน 2,000 บาท

ปัจจุบันกฎหมายบังคับว่าจะต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ ต้องใช้ พ.ร.บ. ยื่นประกอบการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีด้วย ดังนั้นหากรถยนต์คันดังกล่าวมีการติดป้ายวงกลมหน้ารถแสดงว่ารถคันดังกล่าวได้มีการซื้อ พ.ร.บ. แล้ว

ป้ายวงกลมรถยนต์ VS ป้าย พ.ร.บ.

ป้ายวงกลมรถยนต์หรือว่าป้ายวงกลม และป้ายพ.ร.บ.รถยนต์อาจก่อให้เกิดความสับสนกับเพื่อนผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านได้ อันเนื่องมาจากในปัจจุบันป้ายวงกลมรถยนต์ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นป้ายวงกลมเมื่อแต่ก่อนแล้ว แต่กลับมีรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันกับป้ายพ.ร.บ.ไปแล้ว และถึงแม้จะติดตรงหน้ากระจกเหมือนกัน แต่ทั้ง 2 ป้ายนี้มีหน้าที่ต่างกัน โดยหน้าที่ของแต่ละป้ายจะแตกต่างกัน ดังนี้

 • ป้ายวงกลมรถยนต์ หรือป้ายภาษีรถยนต์ เป็นป้ายที่บ่งบอกให้เห็นว่าเจ้าของรถมีการจ่ายภาษีหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่จะเช็กได้จากข้อมูลปรากฏที่อยู่บนป้ายวงกลม (ข้อมูลบนป้ายวงกลม ได้แก่ เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ วันสิ้นอายุ)
 • ป้ายพ.ร.บ. คือ ป้ายประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งประกันภัยภาคบังคับเป็นประกันที่กฎหมายบังคับให้ทุกคนทำ โดยจะทำการยื่นพร้อม ๆ กับการต่อภาษีรถยนต์ และแน่นอนว่าทั้งป้ายวงกลมรถยนต์ และป้ายพ.ร.บ.เป็นคนละป้ายกัน

แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้ง 2 ป้ายนี้เหมือนกัน คือจะต้องติดที่บริเวณหน้ารถอย่างชัดเจน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบโดยง่าย โดยให้แปะเคียงข้างกันไปเลย เจ้าหน้าที่จะได้กวาดสายตาในการตรวจอย่างรวดเร็ว ซึ่งการติดในจุดที่มองเห็นได้ชัด ก็เป็นข้อดีที่ทำให้เจ้าหน้าที่เช็กข้อมูลได้สะดวกและไม่มีปัญหา

ป้ายวงกลมรถยนต์หายต้องทำอย่างไรบ้าง?

ป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีรถหายะต้องไปที่สถานีตำรวจแจ้งความ เพื่อเป็นการป้องกันการนำป้ายวงกลมรถยนต์ หรือป้ายภาษีรถยนต์ไปสวมรอยเพื่อทำผิดกฎหมาย จากนั้นให้คุณเก็บหลักฐานใบแจ้งความให้ดี เพื่อที่จะได้เอามายื่นประกอบเอกสารอื่น ๆ ที่กรมการขนส่งทางบก


เอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นเมื่อทำป้ายวงกลมรถยนต์หาย

 • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถ ทั้งสำเนาและตัวจริง
 • บัตรประชาชนเจ้าของรถ ทั้งสำเนาและตัวจริง กรณีที่เจ้าของไม่มาจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มาเป็นตัวแทน
 • สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวัน โดยจะได้หลังจากที่เราไปแจ้งความว่าป้ายภาษีหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ


ขั้นตอนการยื่นขอป้ายวงกลมรถยนต์ใหม่

 • ไปที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่
 • ยื่นเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด พร้อมเงินอัตราชำระค่าธรรมเนียมรวม 25 บาท
 • รอรับป้ายวงกลมรถยนต์ใหม่ได้เลยภายในวันที่ยื่น อาจต้องรอเอกสารประมาณ 1-2 ชั่วโมง จึงจะได้รับป้ายวงกลมแผ่นใหม่


ค่าใช้จ่ายในการขอป้ายวงกลมรถยนต์แผ่นใหม่

 • ค่าคำขอฉบับละ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีฉบับละ 20 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจฉบับละ 10 บาท (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง)

ไม่มีป้ายวงกลมรถยนต์ทำประกันรถได้หรือไม่?

สำหรับการไม่มีป้ายวงกลมรถยนต์แล้วอยากทำประกันรถอาจสงสัยว่าทำได้หรือไม่ ต้องบอกเลยว่าทำได้ แต่เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. กับประกันรถยนต์ จึงต้องแยกออกเป็นสองกรณีด้วยกันนั่นก็คือการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งทั้ง 2 กรณีจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้


การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

สำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพ.ร.บ.รถยนต์เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการออกป้ายวงกลมเลยก็ได้ เพราะลำดับขึ้นตอนการออกป้ายวงกลมรถยนต์ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องทำพ.ร.บ.รถยนต์ให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน จึงจะนำเอกสารไปยื่นเพื่อขอหน่วยงานออกป้ายวงกลมรถยนต์หรือป้ายภาษีรถยนต์ได้ ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าสำหรับพ.ร.บ.รถยนต์หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้นจำเป็นต้องมีป้ายวงกลมรถยนต์


การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

สำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหรือประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันชั้นนำต่าง ๆ เอกสารอย่างป้ายวงกลมรถยนต์หรือว่าป้ายภาษีรถยนต์นั้นไม่ได้เป็นเอกสารสำคัญจะเป็นอะไรที่บริษัทประกันจะขอเรียกเก็บกับผู้ทำประกันภัยทุกท่าน ดั้งนั้นหากไม่มีป้ายวงกลมรถยนต์ก็สามารถสมัครหรือทำประกันรถยนต์ได้

ป้ายวงกลมรถยนต์หรือป้ายภาษีรถยนต์หายสามารถยื่นเรื่องใหม่ได้ แต่คุณจะต้องยื่นคำขอภายใน 15 วัน หลังจากที่ทำป้ายวงกลมรถยนต์หาย ไม่อย่างนั้นอาจโดนปรับ หรือหากโดนตำรวจเรียกคุณจะมีความผิดได้ อาจมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท การมีพ.ร.บ.เป็นการคุ้มรองที่ดีแต่เพื่อความคุ้มครองในอีกขั้นสามารถมาเลือกประกันรถยนต์ที่ แรบบิท แคร์ ที่จะให้คุณได้เปรียบเทียบและซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ได้ที่นี่ การันตี ราคาสุดคุ้ม ถ้าเจอราคาถูกกว่าเราคืนส่วนต่างให้ ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเดียวกัน และยังช่วยให้คุณประหยัดได้สูงสุดถึง 70% ขับดีไม่มีเคลม ปีต่อไปลด 50% ระบุชื่อผู้ขับขี่ลดเพิ่มอีก 20% พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า แรบบิท แคร์ เท่านั้น มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีศูนย์ซ่อมครอบคลุมทั่วไทย อยากซ่อมรถแบบไหน ที่ไหน คุณเลือกได้ มีศูนย์ให้เลือกทั่วไทย มีไว้อุ่นใจกว่าแน่นอน

ความคุ้มครองประกันรถยนต์

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา