Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันมะเร็ง “วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์เรื่องมะเร็ง

ตรวจพบมะเร็งรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล พร้อมจ่ายค่าคีโม ฉายแสง ให้ผู้ทำประกันตามจริง*

แคร์สุขภาพ

สำหรับลูกค้าที่ต่อกรมธรรม์ รับฟรีโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง และแพ็กเกจตรวจสุขภาพทุกปี*

แคร์คนข้างหลัง

มั่นใจครอบครัวไม่เดือดร้อน ทางวิริยะพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ โดยที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย* ไปก่อน

แคร์กว่าใคร! “ตรวจพบมะเร็ง” มีค่ารักษาให้
จาก ประกันมะเร็ง Cancer Pro by BDMS

แคร์ชีวิต

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รับค่ารักษาสูงสุด 50,000 บาท

แคร์ยามนอนรพ.

มอบค่าห้องผู้ป่วยใน สูงสุดคืนละ 12,000 บาท

แคร์ตามจริง

จ่ายค่ายากลับบ้าน และค่าผ่าตัดให้ตามจริง

แคร์การรักษา

รับการรักษาได้ทันท่วงที ที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 21 - 60 ปี
ต่ออายุได้ถึง 80 ปี

แคร์ค่าเบี้ย

ให้คุณจ่ายเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 17 บาท/วัน

Loading...