ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันสุขภาพออนไลน์

เจ็บป่วยเมื่อไหร่ เราพร้อมแคร์

เติมเต็มความคุ้มครองสุขภาพที่มีอยู่
มอบวงเงินสูงสุด 120,000 บาท

แคร์สุขภาพคุณง่าย ๆ ด้วยประกันสุขภาพออนไลน์ Rabbit Shop


ช่วยเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันสังคม และ ประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

ช่วยเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้ มากขึ้น

แคร์ตามจริง

จ่ายค่ารักษาฯตามจริง มากถึง 70%/ครั้ง สูงสุด 120,000 บาท/ปี

แคร์ตามหลัง

ผู้เอาประกันภัยจ่าย 30% แรกของค่าใช้จ่ายเอง โดยสามารถใช้ความคุ้มครองของประกันสังคมและประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วใน การเคลมค่าใช้จ่ายในส่วนแรกนี้

แคร์ตามใจ

ยกเลิกกรมธรรม์ได้ ฟรี! โดยไม่ถามเหตุผล ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท แคร์*

ตารางความคุ้มครอง


ความคุ้มครอง

อายุ 21 - 30 ปีอายุ 31 - 35 ปีอายุ 36 - 40 ปีอายุ 41 - 45 ปีอายุ 45 - 50 ปีอายุ 51 - 55 ปี
ทุนประกันภัย
จํานวนเงินเอาประกันภัยต่อปี หรือตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับผู้ป่วยใน ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริหารการพยาบาล

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

3. ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

4. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

5. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

6. ค่าบริการรถพยาบาล

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

7. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสําหรับผู้ป่วยนอก

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

8. ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

9. ค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ป่วยนอก 
(สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

-

-

-

-

-

-

เบี้ยประกันภัยรายปี

2,800
ซื้อเลย

3,200
ซื้อเลย

3,600
ซื้อเลย

3,900
ซื้อเลย

4,400
ซื้อเลย

4,900
ซื้อเลย

 

อายุผู้เอาประกันภัยเบี้ยประกันภัยรายปี
อายุ 21 - 30 ปี2,800
อายุ 31 - 35 ปี3,200
อายุ 36 - 40 ปี3,600
อายุ 41 - 45 ปี3,900
อายุ 45 - 50 ปี4,400
อายุ 51 - 55 ปี4,900

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันตั้งแต่อายุ 21-55 ปี 
2. ต่ออายุได้ถึง 60 ปี 
3. ซื้อกรมธรรม์ 1 คน / 1 ฉบับ 
4. ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบส่วนแรก 30% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละครั้ง 
5. ระยะเวลารอคอย
- อุบัติเหตุคุ้มครองทันที 
- 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก สําหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 
- 180 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรกสําหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคเนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อลม หรือ ต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกระบบและเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 
6. การคํานวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น 
*ยกเลิกได้หากเคลมไปแล้วภายใน 60 วัน และรับเงินคืนบางส่วนตามเงื่อนไขกรมธรรม์กําหนด 
*หากยกเลิกหลังจาก 60 วัน จะได้รับเงินคืนบางส่วนตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหนด

4 ขั้นตอนสมัครรับความแคร์ง่าย ๆ


ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย