Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

แคร์สุขภาพคุณง่าย ๆ ด้วยประกันสุขภาพออนไลน์ Rabbit Shop

ช่วยเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันสังคม และ ประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

ช่วยเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้ มากขึ้น

แคร์ตามจริง

จ่ายค่ารักษาฯตามจริง มากถึง 70%/ครั้ง สูงสุด 120,000 บาท/ปี

แคร์ตามหลัง

ผู้เอาประกันภัยจ่าย 30% แรกของค่าใช้จ่ายเอง โดยสามารถใช้ความคุ้มครองของประกันสังคมและประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วใน การเคลมค่าใช้จ่ายในส่วนแรกนี้

แคร์ตามใจ

ยกเลิกกรมธรรม์ได้ ฟรี! โดยไม่ถามเหตุผล ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท แคร์*

4 ขั้นตอนสมัครรับความแคร์ง่าย ๆ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

Loading...