ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสุขภาพออนไลน์

เจ็บป่วยเมื่อไหร่ เราพร้อมแคร์

เติมเต็มความคุ้มครองสุขภาพที่มีอยู่
มอบวงเงินสูงสุด 120,000 บาท

MicrosoftTeams-image (415).png

แคร์สุขภาพคุณง่าย ๆ ด้วยประกันสุขภาพออนไลน์ Rabbit Shop

ช่วยเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันสังคม และ ประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

ช่วยเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้ มากขึ้น

แคร์ตามจริง

จ่ายค่ารักษาฯตามจริง มากถึง 70%/ครั้ง สูงสุด 120,000 บาท/ปี

แคร์ตามหลัง

ผู้เอาประกันภัยจ่าย 30% แรกของค่าใช้จ่ายเอง โดยสามารถใช้ความคุ้มครองของประกันสังคมและประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วใน การเคลมค่าใช้จ่ายในส่วนแรกนี้

แคร์ตามใจ

ยกเลิกกรมธรรม์ได้ ฟรี! โดยไม่ถามเหตุผล ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท แคร์*