Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เช็กเบี้ยประกันโรคร้าย ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

ประกัน เจอ จ่าย จบ

ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ คืออะไร?

ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ คือ ประกันประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีตรวจพบการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์เป็นครั้งแรก บริษัทประกันจะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์เงินเอาประกันให้กับผู้เอาประกันเจ้าของกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถนำเงินเอาประกันที่ได้รับไปใช้ในการรักษาตัวหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาตัว

ซึ่งการจ่ายผลประโยชน์เงินเอาประกันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน เช่น บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์เงินเอาประกัน 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน ให้กับผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันตรวจพบการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในระดับต้นหรือปานกลาง หลังจากนั้นหากระดับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจนถึงระดับรุนแรง บริษัทประกันก็จะจ่ายผลประโยชน์เงินเอาประกันที่เหลืออีก 80% หรือจ่ายผลประโยชน์เงินเอาประกันทั้งหมดตั้งแต่ผู้เอาประกันตรวจพบการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงครั้งแรกเลย เป็นต้น โดยหลังจากที่บริษัทประกันจ่ายผลประโยชน์ทั้งหมดแล้ว กรมธรรม์ประกันโรคร้ายแรงฉบับนั้นจะยุติความคุ้มครองทันที

นอกจากนี้ประกันโรคร้ายแรงยังให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตด้วย โดยในกรณีเสียชีวิตนี้ผู้เอาประกันจะต้องยังไม่เคยได้รับเงินเอาประกันจากกรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงจนครบ 100% มาก่อน หรือหากมีการได้รับเงินเอาประกันมาแล้วบางส่วน ในกรณีเสียชีวิตบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์เงินเอาประกันในส่วนที่เหลือให้กับผู้รับผลประโยชน์ต่อไป เช่น ผู้เอาประกันตรวจพบการเจ็บป่วยโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขขั้นต้น ได้รับเงินเอาประกันจากบริษัทแล้ว 20% ของเงินเอาประกัน ต่อมาเสียชีวิต บริษัทประกันก็จะจ่ายผลประโยชน์เงินเอาประกัน 80% ที่เหลือให้กับผู้รับผลประโยชน์ แต่ถ้าหากผู้เอาประกันเสียชีวิตโดยที่ยังไม่เคยได้รับเงินเอาประกันจากบริษัทประกันมาก่อน กรณีนี้บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครอง 100% ให้กับผู้รับผลประโยชน์ต่อไป

ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

สำหรับความคุ้มครองที่คุณจะได้รับหลังจากซื้อประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ ก็คือผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงประเภทต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงสร้างความเจ็บปวดกับร่างกายจนสามารถทำให้เสียชีวิตได้ เมื่อตรวจพบแล้วอาจมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางในการรักษา ใช้เวลาในการรักษานานต่อเนื่อง บางประเภทโรคร้ายแรงอาจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องเข้ารับการรักษาตลอดชีวิต ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาจึงค่อนข้างสูง ประกันโรคร้ายแรงจึงเป็นตัวช่วยในการแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาตัวที่ดี เนื่องจากให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงโดยการจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อนที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการรักษาเพิ่มเติมได้ โดยรายชื่อโรคร้ายแรงสำหรับบริษัทประกันที่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของคปภ. ซึ่งจะประกอบไปด้วยโรคร้ายแรงจำนวน 50 โรค เช่น โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์, โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต, โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย, เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง, ตาบอด, โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคกล้ามเนื้อหัวใจ, ตับวาย, โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย, ภาวะโคม่า เป็นต้น

ทั้งนี้รายการโรคร้ายแรงที่บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครอง จะเป็นไปตามเงื่อนไขแผนประกันของแต่ละบริษัทประกัน ว่าจะให้ความคุ้มครองรายการโรคร้ายแรงตามมาตรฐานคปภ.หรือเปลี่ยนแปลงไปจากนี้

มีประกันสุขภาพแล้ว จำเป็นต้องทำประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ หรือไม่?

ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่แตกต่างกันของประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ ที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ที่ประกันโรคร้ายแรงไม่ได้ให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองเหมือนประกันสุขภาพ ซึ่งแม้ว่าประกันสุขภาพจะให้ผลประโยชน์ดังกล่าว แต่ประกันสุขภาพแต่ละแผนจะให้ความคุ้มครองไม่เท่ากัน อาจมีผลประโยชน์ความคุ้มครองการรักษาโรคร้ายแรงบางรายการที่ไม่ครอบคลุมและให้ความคุ้มครองตามวงเงินที่กำหนดในแผนที่เลือกเท่านั้น หมายความว่าหากมีรายการค่าใช้จ่ายเกินไปจากแผนความคุ้มครองที่กำหนด ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้สำรองจ่ายด้วยตนเอง ดังนั้นการมีประกันโรคร้ายแรงติดตัวไว้ จึงเป็นเสมือนกระเป๋าสตางค์สำรองที่จะช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง เนื่องจากประกันโรคร้ายแรงจะมอบผลประโยชน์ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเป็นเงินก้อน ที่ผู้เอาประกันสามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการรักษาเพิ่มเติมหรือนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเอง หากต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวเป็นเวลานานจนขาดรายได้ได้

ซึ่งหากคุณมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่ต้องการความอุ่นใจ สบายใจเพิ่มมากขึ้นหากต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง คุณก็สามารถวางแผนซื้อประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ เพิ่มเติม ผ่านแรบบิท แคร์ โบรกเกอร์ประกันภัยในเครือ BTS เพื่อเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาของคุณในวันที่คุณเจ็บป่วย โดยไม่ต้องเสี่ยงนำเงินเก็บส่วนตัว มาใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ มีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไร?

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรงเบื้องต้นที่บริษัทประกันส่วนใหญ่กำหนด เพื่อเป็นข้อพิจารณาการรับประกัน มีดังนี้

  • ไม่คุ้มครองกรณีการเป็นโรคหรือสภาพที่เป็นมาการก่อนการรับประกัน (Pre-Existing Condition) เช่นโรคประจำตัว รวมถึงกรณีเคยมีประวัติเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน แม้รักษาหายแล้ว
  • ระยะเวลารอคอย 90 วัน 120 วัน 180 วัน (แล้วแต่เงื่อนไขแผนประกันของแต่ละบริษัท) ที่มีโอกาสเป็นมาก่อนหน้าการทำประกันเนื่องจากยังไม่แสดงอาการ เช่น เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกระบบ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • มีอาการหรือกำลังรักษาอาการทางจิตเวช ทางจิตประสาท เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล เป็นต้น จะไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของประกันโรคร้ายแรง

ใครบ้างที่ควรทำประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ?

บุคคลที่ควรทำประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ คือ บุคคลที่มีความกังวลและให้ความสำคัญเกี่ยวกับโรคร้ายแรงเป็นพิเศษ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก อย่างเช่น

  • หัวหน้าครอบครัว ที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลทุกคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร หากเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงก็จะส่งผลกระทบการความมั่นคงทางการเงินและการดำเนินชีวิตไปถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัว
  • บุคคลที่ยังไม่มีประกันสุขภาพหรือสวัสดิการอื่น ๆ หากทำประกันโรคร้ายแรงไว้ เมื่อเกิดเหตุต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงแม้จะไม่มีประกันสุขภาพ แต่จะยังมีเงินก้อนที่ได้จากประกันนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเบื้องต้น
  • บุคคลที่สุขภาพยังแข็งแรงสมบูรณ์แต่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรง เช่น บุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดเคยมีประวัติเป็นโรคร้ายแรง (กรรมพันธุ์) เป็นต้น

โดยในปัจจุบันประกันโรคร้ายแรงมีแผนให้เลือกรับความคุ้มครองหลากหลาย ทั้งแบบเบี้ยประกันไม่แพงแต่ให้ความคุ้มครองสูง ไปจนถึงแบบค่าเบี้ยประกันคงที่มีเงินสะสมในกรมธรรม์ ซึ่งค่าเบี้ยจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแผนประกันที่เลือก

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา