ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันมะเร็ง Care Cancer 10 ตรวจเจอจ่ายเงินก้อน
+เหมาจ่ายค่ารักษา

รับสูงสุด 2 ล้านบาท เมื่อเจอมะเร็ง เหมาจ่ายสูงสุด 9 ล้านบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

MicrosoftTeams-image (44).png

ประกันมะเร็ง Care Cancer 10 มีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้าง?

เหมาจ่ายค่ารักษาหลักล้าน

เข้ารับการรักษาจากโรคมะเร็ง เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง สูงสุด 9 ล้านบาท

“มะเร็ง” เจอ จ่าย เงินก้อน

เมื่อแพทย์วินิฉัยว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก รับเงินก้อน สูงสุด 2 ล้านบาท

มอบเงินปลอบขวัญ

ตรวจพบโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก รับเงินปลอบขวัญ สูงสุด 1 แสนบาท

คุ้มครองให้ครบ! “ตรวจพบมะเร็ง” รับเงินก้อนและค่ารักษาหลักสิบล้าน
จาก ประกันมะเร็ง Care Cancer 10

เป็นมะเร็งรับเงินก้อน

รับเงินก้อนสูงสุด 2 ล้านบาท เมื่อเป็นมะเร็งครั้งแรก

หมดห่วงค่ารักษา

เหมาจ่ายค่ารักษาโรคมะเร็ง ตามจริง สูงสุด 9 ล้านบาท

เซฟค่าห้องให้

นอนรพ.รับค่าห้อง สูงสุด 12,000 บาท/วัน นาน 1 ปี

ดูแลค่าห้อง ICU

กรณีเป็นผู้ป่วยหนักรับค่าห้อง ICU สูงสุด 24,000 บาท/วัน นาน 15 วัน

คุ้มครองชีวิต

รับเงินก้อน สูงสุด 5 หมื่นบาท
กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ

อายุผู้สมัคร

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 0 - 60 ปี

ตารางความคุ้มครอง รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบมะเร็งเป็นครั้งแรก
 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3
    - ถือกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1

300,000

500,000

1,000,000

    - ถือกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 2

450,000

750,000

1,500,000

    - ถือกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 3

600,000

1,000,000

2,000,000

 ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากโรคมะเร็ง

30,000

50,000

100,000

 

ตารางเบี้ยประกันภัย
 

ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันรายปี (รวมอากรแสตมป์)
แผน 1แผน 2แผน 3
0-342,1603,6007,320
35-444,4407,32014,760
45-548,04013,44026,760
55-6011,76019,56039,120

 

 

 

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษา
 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งสูงสุดต่อปี

3,000,000

6,000,000

9,000,000

ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
    - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

8,000

10,000

12,000

    - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

16,000

20,000

24,000

ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
    - คีโม ฉายแสง

จ่ายตามจริง*

    - ค่าผ่าตัด
    - ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน
    - ค่ารักษาแบบเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
ค่าธรรมเนียมแพทย์
    - ค่าธรรมเนียมแพทย์ สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ แพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์

จ่ายตามจริง*

    - ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี/พยาบาลวิสัญญี
    - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีคนไข้ใน และค่าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล    
    - การเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

50,000

50,000

50,000


 

ตารางเบี้ยประกันภัย
 

ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันรายปี (รวมอากรแสตมป์)
แผน 1แผน 2แผน 3
21-256,2406,6006,960
26-307,2007,6808,160
31-359,1209,84010,440
36-4012,12012,96013,920
41-4522,68024,12025,680
46-5027,48029,40031,440
51-5532,28034,80037,320
56-6039,48042,84046,200


*จ่ายต่ามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ความคุ้มครองประกันมะเร็ง Care Cancer10 มีข้อยกเว้นอะไรบ้าง?

 • บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่พบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งที่ผู้เอาประกันเป็นอยู่นั้นเป็นสภาพอาการที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (pre-existing Condition)
 • บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่มีการปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

หากตรวจพบมะเร็งแล้ว จะถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครองของประกันมะเร็ง Care Cancer10 เลยหรือไม่?

หากผู้เอาประกันได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ว่ามีอาการของโรคมะเร็ง (ภายหลัง 90 วันหลังจากวันแรกที่เริ่มคุ้มครอง) ประกันมะเร็ง แคร์มะเร็งเต็มสิบ จะมอบความคุ้มครองตามวงเงิน และดูแลอย่างต่อเนื่อง เจอ จ่าย แต่ไม่จบ พร้อมดูแลและเคียงข้างคุณ

ลูกค้าที่ทำประกันมะเร็ง Care Cancer10 จะได้รับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษอะไรบ้าง?

สำหรับลูกค้าที่สมัครเพื่อรับความคุ้มครองจากประกันมะเร็ง แคร์มะเร็งเต็มสิบ นอกจากจะได้รับการดูแลจากแผนประกันที่ครอบคลุมเรื่องการรักษาโรคมะเร็ง และวงเงินคุ้มครองที่มอบให้อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์สุดพิเศษที่มอบให้เฉพาะลูกค้าของวิริยะประกันภัยเท่านั้น ดังนี้

 

รายละเอียดการตรวจสุขภาพ
ตามรายละเอียดที่กล่าวไปในข้างต้นในเรื่องของสิทธิในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อดูกระบวนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ พร้อมทั้งสังเกตความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งไปพร้อม ๆ กัน ผู้เอาประกัน แคร์มะเร็งเต็มสิบ จะได้รับการตรวจสุขภาพฟรี 1 ครั้ง/ปี โดยจะได้รับการตรวจตามรายการต่อไปนี้

 

 • ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
 • ตรวจเบาหวาน (Glucose)
 • ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจไขมัน LDL -  Cholesterol
 • ตรวจไขมัน HDL - Cholesterol
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine - Plus GFR)
 • ตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen)
 • ตรวจการทำงานของถุงน้ำดี (Bilirubin)
 • ตรวจการทำงานของตับ ALT (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ AST (SGOT)
 • ตรวจไขมันในเลือด (Triglycerides)
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อดูการติดเชื้อ, น้ำตาล (Urine Examination)
 • ตรวจการทำงานของปอด (Chest X-ray)
 • ตรวจมะเร็งลำไส้ ดูระดับของสารก่อมะเร็ง (CEA)
 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • ตรวจมะเร็งลำไส้ (Occult Blood - Fecal immunochemical test)
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)
 • ตรวจมะเร็งในช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
 • ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammograms with Ultrasound Breast Both-side) *อายุ 41-55 ปี ตรวจทุกปี, อายุ 56 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 2 ปี

ลูกค้าประกันมะเร็ง Care Cancer10 จะได้รับสิทธิตรวจสุขภาพด้วยหรือไม่?

แรบบิท แคร์ ขอยกระดับความห่วงใยให้กับคุณด้วยโปรแกรมดูแลสุขภาพให้คุณทุกปีไปแบบฟรี ๆ ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง และแพ็กเกจตรวจสุขภาพทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป โดยสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

1. Complete Blood Count ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

2. Urine Examination การตรวจปัสสาวะ ดูการติดเชื้อ และตรวจน้ำตาล

3. Glucose ตรวจเบาหวาน

4. Chest X-ray ตรวจการทำงานของปอด

5. Cholesterol ตรวจไขมันในเลือด

6. CEZ ตรวจมะเร็งลำไส้ ดูระดับของสารก่อมะเร็ง

7. LDP - Cholesterol  (direct)

8. PSA ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

9. HDP - Cholesterol 

10. Creatinmine (plus GFR) ตรวจการทำงานของไต

11. Occult blood (Fecal immuncohemical test) ตรวจมะเร็งลำไส้

12. Blood Urea Nitrogen ตรวจการทำงานของไต

13. Pap smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก

14. Bilirubin ตรวจการทำงานของถุงน้ำดี

15. Ultrasound Whole Abdomen ตรวจมะเร็งในช่องท้อง

16. ALT (SGPT) ตรวจการทำงานของตับ

17. AST (SGOT) ตรวจการทำงานของตับ

18. Triglycerides ตรวจไขมันในเลือด

19. Mammogram with Ultrasound Breast Both-Sides ตรวจมะเร็งเต้านม (อายุ 41-55 ตรวจทุกปี, อายุ 56 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 2 ปี)

ประกันมะเร็ง Care Cancer10 มีข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขอะไรบ้าง

ผู้ที่ไม่สามารถทำประกันมะเร็ง Care Cancer10 คือผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย รวมถึงโรคเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงเชื้อ HIV และมะเร็งผิวหนัง

 

หมายเหตุ

 

1. เบี้ยประกันภัย คิดจากอายุเมื่อเริ่มเอาประกันภัยและคงที่ตลอตไปไม่เพิ่มตามอายุ

2. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

3. สามารถสมัตรทำประกันภัยได้สูงสุดทุนประกันภัยรวมกันแล้วทุกฉบับไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท

4. ผู้ซื้อครรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

5. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

6. บริษัท แรบบิท อินชัวรัน โบรคเกอร์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและการจัดการบริการให้กับลูกค้า

เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาขน) เท่านั้น

7. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา