ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันภัยโรคมะเร็ง

จาก กรุงเทพประกันภัย

แคร์มะเร็งทุกระยะ เจอ จ่าย จบ

วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-banner-mobile_BKI-Cancer.jpg

ประกันภัยโรคมะเร็ง “กรุงเทพประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?

แคร์ไม่ปรับเพิ่ม

กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกัน ที่ราคาเบี้ยของประกันโรคมะเร็งคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามช่วงอายุ

แคร์ความคุ้ม

ราคาเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้นไม่แพง เพียงแค่วันละ 2 บาท คุ้มครองมะเร็ง ทุกระยะ เจอจ่ายจบ สูงสุด 2 ล้านบาท

แคร์คนที่เสี่ยง

ประกันโรคมะเร็งเหมาะสำหรับคนที่มีความเสี่ยง หรือต้องการป้องกันความเสี่ยง เรื่องค่ารักษาในระยะยาว