Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

จ่ายค่าบัตรเครดิตช้า

ถ้าจ่ายบัตรเครดิตช้าแล้วจะโดนปรับไหม? แบบนี้ขออนุโลมจากธนาคารได้หรือเปล่า?

เรื่องของการจ่ายบัตรเครดิตช้าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น เพราะมันอาจจะทำให้คุณต้องพบเจอกับดอกเบี้ยค่าปรับอันแสนโหดจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเอาได้ง่าย ๆ แต่ในกรณีที่คุณลืมจ่ายค่าบัตรเครดิตจริง ๆ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ คุณจะสามารถขออนุโลมจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ไหม และจะโดนค่าปรับจ่ายบัตรเครดิตช้าหรือเปล่า วันนี้เราก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้มาฝาก และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจนี้พร้อม ๆ กันเลย

แบบไหนถึงเรียกว่าจ่ายบัตรเครดิตช้า?

โดยปกติแล้วการจะดูว่าจ่ายบัตรเครดิตช้าหรือไม่ต้องดูจากใบแจ้งยอดบัตร ซึ่งธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรจะส่งใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ประมาณ 4-5 วันหลังจากปิดยอด เช่น หากบัตรเครดิตปิดยอดในวันที่ 5 มกราคม คุณก็อาจจะได้รับใบแจ้งยอดทางอีเมลประมาณวันที่ 9-10 มกราคม หรือเร็วกว่านั้นหากตรวจสอบยอดบัตรเครดิตจากแอปพลิเคชันของบริษัทผู้ออกบัตรหรือช่องทางการแจ้งเตือนอื่น ๆ

หลังจากได้รับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตแล้ว คุณจะมีเวลาประมาณ 15-20 วันก่อนวันครบกำหนดชำระเงินจริง และถ้าหากจ่ายค่าบัตรเครดิตครบตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ ก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าติดตามทวงถามหนี้ และดอกเบี้ยบัตรเครดิตแต่อย่างใด ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จ่ายค่าบัตรเครดิตทันทีที่ได้รับใบแจ้งยอด ก็อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นการจ่ายบัตรเครดิตช้าก็ได้ โดยจำเป็นต้องตรวจสอบวันครบกำหนดชำระในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอีกทีหนึ่ง

ถ้าจ่ายบัตรเครดิตช้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

อย่างไรก็ตาม หากคุณจ่ายค่าบัตรเครดิตหลังวันครบกำหนดการชำระเงินแล้ว ทางธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรก็จะคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตจากยอดทั้งหมดตั้งแต่วันที่บันทึกรายการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ชำระเงินคืน ถึงแม้ว่าคุณจะจ่ายครบตามจำนวนที่เรียกเก็บก็ตาม การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะคิดตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับบัตรเครดิต (ซึ่งในขณะนี้อยู่ที่ 16%) และหากคุณจ่ายบัตรเครดิตช้าเกิน 30 วัน อาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าติดตามทวงถามเพิ่มเติม โดยสามารถสาธิตวิธีการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตได้ดังนี้

สูตรการคํานวณดอกเบี้ย = (จำนวนเงินค่าสินค้าและบริการ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันนับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ) ÷ จํานวนวันในรอบปี เช่น คุณใช้บัตรเครดิตซื้อโทรศัพท์ราคา 10,000 วันที่ 1 มกราคม ปิดยอดบัตรในวันที่ 5 มกราคม โดยมีกำหนดชำระเงินในวันที่ 25 มกราคม แต่คุณไม่ได้จ่ายค่าบัตรเครดิตจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นั่นหมายความว่าคุณจ่ายบัตรเครดิตช้าและจะต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตทั้งหมด (10,000 x 16% x 41) ÷ 365 = 179.73 บาท

นอกจากนี้ คุณจะยังต้องชำระค่าทวงถามหนี้ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตร ซึ่งในตัวอย่างนี้จะสมมุติว่ามีค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท ดังนั้นนั้น หากคุณจ่ายบัตรเครดิตช้าแต่จ่ายครบทั้งหมด ก็จะถูกคิดดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้เป็นเงิน 179.73 + 100 บาท = 279.73 บาท

สามารถจ่ายบัตรเครดิตช้าสุดได้กี่วัน?

สำหรับคำถามที่ว่าเราสามารถจ่ายบัตรเครดิตช้าสุดได้กี่วัน ถึงจะไม่โดนค่าปรับจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งถ้าจะให้ตอบแบบระบุจำนวนวันก็คงจะไม่ได้ เนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินจะแตกต่างกันออกไป แต่โดยประมาณแล้ว คุณไม่ควรที่จะจ่ายบัตรเครดิตช้าเกิน 2-3 วัน เพราะฉะนั้นแล้วหากรู้ตัวว่าลืมจ่ายค่าบัตรเครดิต ก็ให้คุณรีบทำการจ่ายเงินอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาประวัติการชำระเงินที่ดีไว้นั่นเอง หรือหากมารู้ตัวว่าจ่ายบัตรเครดิตช้า ควรติดต่อไปเจรจากับธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรให้เร็วที่สุดเพื่อสอบถามว่ามีทางช่วยเหลืออะไรได้บ้าง โดยบางแห่งอาจอนุโลมเปลี่ยนวันชำระหนี้หรือยกเลิกค่าผิดนัดชำระให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของธนาคารและประวัติการชำระเงินของคุณ

หากจ่ายบัตรเครดิตช้าเกิน 7 วัน จะโดนค่าปรับไหม ขออนุโลมได้หรือเปล่า?

ในกรณีที่คุณลืมจ่ายบัตรเครดิตช้าเกิน 7 วัน เราต้องขอบอกตามตรงเลยว่าการขออนุโลมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากมาก เพราะส่วนใหญ่แล้ว ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินมักจะมีการโทรทวงถามหรือส่ง SMS มาเตือน ในช่วงเวลา 2-3 วันแรกที่เลยกำหนดจ่าย แต่ถ้าหากคุณเผลอลืมจริง ๆ และไม่เคยจ่ายค่าบัตรเครดิตล่าช้ามาก่อน คุณก็สามารถโทรไปขออนุโลมกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรได้ไม่มีปัญหา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คว่าประวัติการจ่ายเงินของคุณเป็นอย่างไร ทำไมในครั้งนี้คุณถึงทำการจ่ายบัตรเครดิตล่าช้า และถ้าเหตุผลของคุณมีน้ำหนักบวกกับคุณไม่เคยมีพฤติกรรมจ่ายเงินล่าช้ามาก่อน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการยกเลิกดอกเบี้ยและค่าปรับล่าช้าให้ แต่ถ้าคุณมีประวัติการจ่ายบัตรเครดิตช้าเป็นประจำ เราก็ขอบอกเลยว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะไม่อนุโลมให้กับคุณ

หากจ่ายบัตรเครดิตช้าเกิน 30 วันจะเกิดอะไรขึ้น?

การที่คุณจ่ายบัตรเครดิตช้า 1 หรือ 2 งวด การขออนุโลมก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก และสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือคุณต้องเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตและค่าติดตามทวงถามหนี้ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทผู้ออกบัตรยังอาจเปลี่ยนสถานะบัญชีจากปกติเป็นจ่ายล่าช้า ซึ่งจะทำให้คุณเสียประวัติการชำระหนี้ ดังนั้น ในกรณีที่คุณมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายบัตรเครดิตได้เต็มจำนวน ก็ควรจ่ายเท่าที่จ่ายได้โดยไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำตามที่ใบแจ้งยอดกำหนดไว้ ไม่ใช่หยุดจ่ายไปเลยเฉย ๆ เพราะจะเป็นการรักษาสถานะของบัญชีให้เป็นปกติ และถึงแม้ว่ายอดที่ค้างชำระจะโดนคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต แต่ก็จะไม่โดนคิดค่าปรับหรือค่าติดตามทวงถามหนี้

จ่ายบัตรเครดิตช้า ระวังติดบูโรไม่รู้ตัว!

ถ้าหากคุณจ่ายบัตรเครดิตช้าเกิน 90 วัน หรือ 3 งวด หนี้บัตรเครดิตก้อนนั้นก็จะกลายเป็นหนี้ NPL หรือที่เราคุ้นชินกันว่าหนี้เสีย โดยธนาคารหรือบริษัทเจ้าของบัตรจะส่งข้อมูลไปยังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร ซึ่งสถานะการค้างชำระหนี้ในเครดิตบูโรจะส่งผลให้การทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น การขอสินเชื่อ การสมัครบัตรเครดิต ได้รับการอนุมัติยากขึ้นหรือไม่ได้รับการอนุมัติเลย และในกรณีที่รุนแรง คุณอาจจะกลายเป็นผู้ติดแบล็คลิสต์บูโรไปเลยทีเดียว

ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณจ่ายบัตรเครดิตช้าจนมีหนี้ค้างชำระจำนวนมากและค้างชำระเป็นระยะเวลานาน ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้จะส่งเรื่องฟ้องศาลเพื่อเป็นการดำเนินการต่อไป ซึ่งตามกฎหมายแล้ว คดีบัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่ง โทษคือจะต้องชำระหนี้หรือการชดใช้ค่าเสียหายตามที่เห็นสมควร อายุความจะอยู่ที่ 2 ปี เริ่มนับตั้งแต่เมื่อผิดนัดกำหนดการชำระหรือไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

หากคุณจ่ายบัตรเครดิตช้าจนถูกฟ้องแล้วยังเพิกเฉยไม่ยอมติดต่อเจ้าหนี้ ไม่ยอมใช้หนี้หรือตกลงเรื่องการจ่ายเงินคืนไม่ได้ เจ้าหนี้อาจทำเรื่องขอยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนได้ โดยตามกฎหมายระบุให้สามารถอายัดเงินเดือนได้ไม่เกิน 30% ของเงินเดือนทั้งหมด ซึ่งลูกหนี้ต้องมีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท ทั้งนี้เงินในส่วนที่ไม่ได้อายัดของลูกหนี้ต้องคงเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท จึงจะสามารถอายัดได้ และหากคุณได้เงินโบนัส เงินโบนัสดังกล่าวจะถูกอายัดได้ไม่เกิน 50% และถ้าหากยังไม่สามารถปิดหนี้บัตรเครดิตได้ ก็อาจนำไปสู่การฟ้องล้มละลายได้เลยทีเดียว

จะเห็นได้ว่าการจ่ายบัตรเครดิตช้าสามารถส่งผลกระทบรุนแรงต่ออนาคตทางการเงินของคุณได้หากปล่อยไว้นาน ๆ ซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการพยายามชำระเงินค่าบัตรเครดิตเต็มจำนวนและตรงเวลา แต่ถ้าหากจำเป็นต้องชำระเงินช้า อย่างน้อยก็ควรชำระขั้นต่ำไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียประวัติ รวมถึงติดต่อทางธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อหาหนทางแก้ไขตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งอาจสามารถแก้ไขได้ด้วยการประนอมหนี้หรือรีไฟแนนซ์รวมหนี้บัตรเครดิต

ส่วนใครที่มั่นใจว่าจะไม่จ่ายบัตรเครดิตช้าและสามารถควบคุมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้อย่างอยู่หมัด และต้องการที่จะทำบัตรเครดิตอยู่ล่ะก็ คุณสามารถเข้าไปเลือกชมบัตรเครดิตจากธนาคารชั้นนำได้ที่แรบบิท แคร์ เว็บไซต์ที่ได้รวบรวมบัตรเครดิตไว้มากที่สุดแห่งยุค และที่สำคัญทางแรบบิท แคร์ ยังมีโปรโมชันสุดคุ้มค่ารอมอบให้ลูกค้าคนพิเศษอย่างคุณอยู่อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา