ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ไทย

EN

รายชื่อบริษัทในกลุ่ม BTS


รายชื่อบริษัทในกลุ่ม BTS ที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หากท่านประสงค์ที่จะทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ [email protected]

 

 

ลำดับ

ชื่อบริษัท

กลุ่มธุรกิจ MOVE

1

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2

บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

3

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

4

บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

5

บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

6

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

7

บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

8

บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด

9

บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด

กลุ่มธุรกิจ MIX

10

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

11

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

12

บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด

13

บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด

14

บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด

15

บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด

16

บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

17

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด

18

บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด

19

บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด

20

บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด

21

บริษัท แรบบิท แคช จำกัด

กลุ่มธุรกิจ MATCH

22

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

23

บริษัท ยงสุ จำกัด

24

บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด

25

บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำกัด

26

บริษัท เทอร์เทิล 1 จำกัด

27

บริษัท เทอร์เทิล 2 จำกัด

28

บริษัท เทอร์เทิล 3 จำกัด

29

บริษัท เทอร์เทิล 4 จำกัด

30

บริษัท เทอร์เทิล 5 จำกัด

31

บริษัท เทอร์เทิล 6 จำกัด

32

บริษัท เทอร์เทิล 7 จำกัด

33

บริษัท เทอร์เทิล 8 จำกัด

34

บริษัท เทอร์เทิล 9 จำกัด

35

บริษัท เทอร์เทิล 10 จำกัด

36

บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด

37

บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำกัด

38

Vienna International Asset GmbH

39

Lombard Estate Holdings Limited

40

U Global Hospitality Holding (Hong Kong) Limited

41

Thirty Three Gracechurch 1 Limited

42

Absolute Hotel Services Hong Kong Limited

43

Vienna House Real Estate GmbH

44

Vienna House Capital GmbH

45

VH Andels Lodz Sp. z o.o.

46

VHE Cracow Sp. z o.o.

47

Vienna House Easy Cracow RE Sp. z o.o.

48

VHE Bratislava Real Estate s.r.o.

49

Vienna House Hotelmanagement GmbH

50

Vienna House Easy Bucharest S.R.L.

51

VHE Bratislava s.r.o.

52

UBX Katowice Sp. z o.o.

53

UBX Plzen Real Estate s.r.o.

54

VH Amber Baltic Sp. z o.o.

55

Vienna House Diplomat Prague RE s.r.o.

56

UBM + VH Hotels GmbH

57

MG Sendling Hotelbetriebsgesellschaft mbH

58

Leuchtenbergring Hotelbetriebsgesellschaft mbH

59

VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH

60

Vienna House Cluster Deutschland GmbH

61

Calvus Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG

62

Enigma Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Wuppertal KG

63

Fabella Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG

64

Fabio Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG

65

Fiora Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG

66

บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด

67

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด

68

บริษัท เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

69

บริษัท แอ๊บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส จำกัด

70

บริษัท ฟิฟตี้ ไนน์ คลับ เอเชีย จำกัด

71

บริษัท แอ๊บโซลูท ดีไซน์ เซอร์วิสเซส จำกัด

72

บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด

73

บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด

74

บริษัท แปซิฟิค เชียงใหม่ จำกัด

75

บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด

76

บริษัท เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด

77

U Hospitality Holding (Mauritius)

78

U Hospitality Holding (Hong Kong) Limited

79

Absolute Hotel Services Indochina Limited

80

AHS Hospitality India Private Limited

81

Absolute Hotel Services Russia Limited Liability Company

82

Comtel Focus S.A.

83

Vienna House Easy Cracow Sp. z o.o.

84

Vienna House Andel’s Lodz Sp. z o.o.

85

Vienna House Amber Baltic Sp. z o.o.

86

Vienna House Easy Pilsen s.r.o.

87

Vienna House Cluster Tschechien s.r.o.

88

Vienna House Easy Katowice Sp. z o.o.

89

VHE Wroclaw Hotel Sp. z o.o.

90

Vienna House Asia Limited

91

Vienna House Cluster Polen Sp. z o.o.

92

Vienna House Diplomat Prague a.s.

93

บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด

94

บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

95

บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

96

บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด

97

บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด

98

บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด

99

บริษัท มรรค๘ จำกัด

100

บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

101

บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด

102

บริษัท ไพรม แอเรีย รีเทล จำกัด

103

บริษัท ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด

104

บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด

105

บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

106

บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด

107

บริษัท ไพรม แอเรีย 9 จำกัด

108

บริษัท ไพรม แอเรีย 12 จำกัด

109

บริษัท ไพรม แอเรีย 38 จำกัด

110

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

111

บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด