ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

CFO มีหลายบุคลิก


หนุ่มออฟฟิศ

หัวหน้าครอบครัวที่เป็นเสาหลักในการหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ทุ่มเททำงานด้วยความสามารถที่มีเพื่อให้สมาชิกครอบครัวได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จากความแคร์และห่วงใยของเขา

ผู้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล

เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่สร้างมาเองกับมือ ดูแลประคบประหงมดั่งลูก เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีความมั่นคงและก้าวหน้า และเติมโตทางธุรกิจไปอย่างมั่งคั่ง

เจ้าของกิจการ

ผู้นำของเหล่าสมาชิกครอบครัว กลุ่มธุรกิจ และพนักงานที่ต้องดูแล เขาต้องใส่ใจสวัสดิภาพและสวัสดิการของทุกคนด้วยความห่วงใย แคร์ให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน

แม่บ้านมือหนึ่ง

เธอดูและเอาใจใส่ทุกคนในครอบครัวด้วยความรักและใส่ใจ ไม่ว่าจะเรื่องการกินอยู่ ดูแลสุขภาพกายและใจให้ทุกคนมีความสุข และเตรียมพร้อมในทุก ๆ สถานการณ์ของชีวิต