แคร์สุขภาพ

PET Scan คืออะไร? ต่างกับ CT Scan และ MRI อย่างไร? ราคาแพงไหม? และสามารถเบิกประกันได้หรือไม่? 

ผู้เขียน : Mayya Style

เป็นนักเขียนสายสุขภาพและการเงินที่มีประสบการณ์ในการเขียนมากมาย โดยได้ฝากผลงานในหลากหลายรูปแบบที่เน้นด้านบริหารร่างกายและจิตใจ ทำงานที่ Rabbit Care ได้อย่างมืออาชีพ

close
Published July 27, 2023

การเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทุกคนล้วนแต่มีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายของตัวเอง ถ้าหากในช่วงไหนที่ร่างกายอ่อนแอก็จะทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูง PET Scan ถือเป็นเทคโนโลยีในการตรวจหาว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายไปในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมากน้อยเพียงใด วันนี้ แรบบิท แคร์ จะพามารู้จักกับ PET Scan ว่ามันคืออะไร ราคาเท่าไหร่ แตกต่างจาก CT Scan และ MRI อย่างไร และสามารถเบิกประกันได้หรือไม่ ไปดูกันเลย!! 

ประกันสุขภาพที่คุณเลือกเองได้ พร้อมชำระได้หลากหลายช่องทาง
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  PET Scan คืออะไร?

  PET Scan เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ สามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือตรวจหาเซลล์มะเร็ง การวินิจฉัยโรคระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน, การระบาดของเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย และการวิจัยและการพัฒนาทางการแพทย์อื่น ๆ อีกมากมาย

  การตรวจด้วยวิธี PET Scan สามารถแสดงภาพคงวามผิดปกติในระดับเซลล์ของผู้ป่วยได้ โดยจะมีการตรวจจับการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะ สามารถหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

  PET Scan / CT Scan / MRI ต่างกันอย่างไร?

  การตรวจและวินิจฉัยโรค ในปัจจุบันมีความหลากหลายและทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิเตอร์เข้ามาช่วย ทำให้การหารอยโรคสามารถทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ลดโอกาสในการรักษาผิดพลาด โดย PET Scan / CT Scan / MRI มีความแตกต่างกันดังนี้

  ลักษณะ

    PET Scan

    CT Scan

    MRI

    ชื่อเต็ม

  Positron Emission Tomography

    Computed Tomography

  Magnetic Resonance Imaging

  เทคนิคการฉายภาพ

  เป็นการถ่ายภาพความเปลี่ยนแปลงทางชีวะเคมี (Metabolism imaging)

  เป็นการถ่ายภาพทางกายภาพ ลักษณะ และอวัยวะของร่างกาย

  เป็นการถ่ายภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

  รังสีที่ใช้ฉาย

  ขนาดต่ำ

  ขนาดสูง

  ไม่ใช้รังสี

  คุณภาพของภาพ

  ปานกลางถึงสูง

  สูง

  สูง

  ความชัดเจนในการมองเห็นเนื้อเยื่อ

  มีข้อจำกัด

  มีข้อจำกัด

  มองเห็นชัดเจน

  ความชัดเจนในการมองเห็นกระดูก

  มีข้อจำกัด

  ดี 

  ค่อนข้างแย่

  ความชัดเจนในการมองเห็นหลอดเลือด

  มีข้อจำกัด

  ดี

  มีข้อจำกัด

  ความนิยมในการนำมาตรวจหามะเร็ง

  ใช่บ่อย

  ใช่บ่อย

  ใช้ไม่บ่อย

  การตรวจจับความผิดปกติในสมอง

  ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชัน

  ตรวจจับอาการผิดปกติของเนื้องอก

  ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

  การฉีดสีหรือสารทึบแสง

  สารติดตามรังสีกัมมันตรา

  สารติดตัวที่มีไอโอดีน (Iodine-based Contrast Agent)

  สารติดตัวที่มีกาโดลินิยัม (Gadolinium-based Contrast)

  ระยะเวลาในการตรวจ

  ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง

  ใช้เวลาไม่นาน เพียง 15 นาที

  ใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1ชั่วโมง

  เทคนิคการฉายภาพนี้มีวัตถุประสงค์และข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน การเลือกใช้เทคนิคการฉายภาพใดขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและข้อมูลที่ต้องการในแต่ละกรณี ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อกำหนดเทคนิคการฉายภาพที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรายบุคคล

  PET Scan ราคาเท่าไหร่? 

  PET Scan ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 20,000 – 50,000 ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลและตำแหน่งที่ต้องการตรวจหารอยโรค แต่บางโรงพยาบาลราคาอาจสูงไปถึงเกือบหนึ่งแสนบาทก็ได้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีหลายโรงพยาบาลได้รับความนิยม เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น 

  • PET Scan จุฬาภรณ์ ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท
  • PET Scan รามาธิบดี ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท
  • PET Scan จุฬาลงกรณ์ ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
  • PET Scan บำรุงราษฏร์ ราคาเริ่มต้น 80,000 บาท 

  หมายเหตุ : ราคาในการทำ PET Scan ที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าหมอ ค่ายา และค่าบริการอื่น ๆ

  PET Scan เบิกได้ไหม?

  กรมบัญชีกลางมีการกำหนดสิทธิการเบิกจ่ายสำหรับข้าราชการ ในการทำ PET Scan ได้ไม่เกิน 8,000 บาทต่อครั้ง แต่สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถเบิกประกันสังคมและสิทธิบัตรทองได้เช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ประกันสังคม : PET/ CT Scan สามารถเบิกได้ 4,000 บาท ในขณะที่ MRI สามารถเบิกได้ 8,000 บาท
  • สิทธิ 30 บาท/ สิทธิบัตรทอง : PET/CT สามารถเบิกได้ 30,000 บาท 

   PET Scan มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างไร? 

  ขั้นตอนและวิธีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ PET Scan มีดังนี้

  1. เข้าห้องน้ำปัสสาวะให้เรียบร้อย
  2. เปลี่ยนชุดเป็นชุดของโรงพยาบาล
  3. นอนนิ่ง ๆ บนเตียงที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมให้ เนื่องจากทางพยาบาลจะฉีดสารกัมมันตรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำและรอให้ตัวยาดูดซึมเข้าสู่เซลล์ในร่างกาย บางกรณีรูปแบบการให้สารกัมมันตรังสีอาจเป็นแบบสูดดมหรือกลืน
  4. นอนบนเตียงตรวจในท่าและลักษณะที่ถูกต้อง งดการขยับร่างกายและพูดคุย เพื่อให้เครื่องสแกนสามารถตรวจจับภาพของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์
  5. ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อเป็นการขับสารกัมมันตรังสีที่ตกค้างออกจากร่างกาย

  ขั้นตอนการเตรียมตัวเหล่านี้อาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณทำการตรวจ ขอแนะนำให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่จะทำการตรวจเพื่อขอคำแนะนำและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการตรวจ PET Scan ที่ถูกต้อง

  PET Scan ใช้เวลานานไหม?

  PET Scan ใช้เวลาการตรวจประมาณ 15-40 นาที แต่หากเป็นการแสกนสมองจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยในระหว่างการตรวจผู้ป่วยต้องนอนนิ่ง ๆ ห้ามขยับตัวเพราะจะทำให้ผลการแสกนเกิดการคลาดเคลื่อนและผิดพลาดได้ โดยก่อนเข้ารับการตรวจผู้ป่วยจะได้รับการฉีดยาและต้องนอนนิ่ง ๆ 1 ชั่วโมงเพื่อให้มีการจับของสารเภสัชรังสีในรอยโรคได้ดี

  PET Scan อันตรายไหม?

  การทำ PET Scan ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ที่ทำเนื่องจากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับมีปริมาณน้อย และส่วนใมหญ่จะถูกขับออกโดยธรรมชาติภายใน 1 ชั่วโมง แต่ในบางรายอาจเกิดอาการเจ็บปวดหรือบวมในบริเวณที่ฉีดสารกัมมันตรังสี หรืออาจเกิดการแพ้สารซึ่งพบได้น้อยมาก ๆ อย่างไรก็ตามหญิงที่มีการให้นมบุตร แนะนำให้หลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิดกับลูกเป็นระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง เนื่องจากเด็กอาจได้รับสารกัมมันตรังสี ที่อาจตกค้างอยู่ในร่างกาย


  เหล่านี้คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ PET Scan สายรักสุขภาพควรรู้ไว้ ไม่เพียงแต่คนที่ต้องการตรวจหาเซลล์มะเร็ง แต่คนปกติทั่วไปก็สามารถเข้ารับการตรวจได้เช่นกันเพื่อตรวจหารอยโรคตั้งแต่เนิน ๆ อย่างไรก็ตาม อย่าลังเลที่จะซื้อประกันสุขภาพ กับ แรบบิท แคร์ เพราะคุณจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งแบบ OPD และ IPD เมื่อเจ็บป่วย เบี้ยประกันสามารถผ่อนได้ 0% 10 เดือน ต้องการสมัครหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม โทรเลย 1438


  บทความแคร์สุขภาพ

  แคร์สุขภาพ

  โยคะ (Yoga) มีประโยชน์อย่างไร สามารถบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจได้จริงหรือไม่ ?

  โยคะ หนึ่งในศาสตร์การออกกำลังกายที่แน่นอนว่าหลายคนคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีและทราบกันถึงประโยชน์หลาย ๆ อย่างที่โยคะมีต่อร่างกายของคนเรา
  Nok Srihong
  11/04/2024

  แคร์สุขภาพ

  ดนตรีบำบัด คืออะไร ? ดนตรีสามารถบำบัดจิตใจและความเครียดได้จริงหรือไม่ ?

  เราต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเสียงดนตรีสามารถช่วยให้เกิดความผ่อนคลายของร่างกายและจิตได้
  Nok Srihong
  11/04/2024